2020 Ehliyet Sınav Soruları

2020 ehliyet sınav soruları çıkmış soruları çözün ve ehliyet sınavına hazırlanın. E sınav müfredatına uygun en güncel soruları 50 soru olarak online çözebilirsiniz.

Güncelleme: 27 Temmuz 2020 ehliyet sınav soruları yayınlandı. Sorular alt kısımdadır.

Temmuz 2020 Ehliyet Soruları
1 Temmuz 2020 2 Temmuz 2020
3 Temmuz 2020 4 Temmuz 2020
5 Temmuz 2020 6 Temmuz 2020
7 Temmuz 2020 8 Temmuz 2020
9 Temmuz 2020 10 Temmuz 2020
11 Temmuz 2020 12 Temmuz 2020
13 Temmuz 2020 14 Temmuz 2020
15 Temmuz 2020 16 Temmuz 2020
17 Temmuz 2020 18 Temmuz 2020
19 Temmuz 2020 20 Temmuz 2020
21 Temmuz 2020 22 Temmuz 2020
23 Temmuz 2020 24 Temmuz 2020
25 Temmuz 2020 26 Temmuz 2020
27 Temmuz 2020 28 Temmuz 2020
29 Temmuz 2020 30 Temmuz 2020
31 Temmuz 2020

Ehliyet sınavı hakkında merak edilenler

Ehliyet sınavında kaç soru var?

Ehliyet sınavında 12 ilk yardım, 23 trafik ve çevre bilgisi, 9 motor ve araç bilgisi ile 6 tane trafik adabı olmak üzere toplam 50 soru var.

Sorular elektronik müfredata uygun mu?

Sayfadaki soruların tamamı güncel elektronik ehliyet sınavı müfredatına uygundur.

Çıkmış sorular elektronik sınavda çıkar mı?

Elektronik sınav soruları, geçmiş yıllarda çıkmış sorular arasından seçilmektedir. Bundan dolayı geçmiş yıllarda çıkmış sorular sınavda karşınıza gelecektir.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?

 

 

 

 

Soru 2.

Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

 

 

 

 

Soru 3.

Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

 

 

 

 

Soru 4.

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?

 

 

 

 

Soru 5.

Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 6.

Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

 

 

 

 

Soru 7.

I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur.

II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.

III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.

Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır?

 

 

 

 

Soru 8.

Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?

 

 

 

 

Soru 9.

Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

 

 

 

 

Soru 10.

“Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan “Baştan Aşağı Kontrol” basamağında yer alır?

 

 

 

 

Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi, 112’nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

 

 

 

 

Soru 13.

Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?

 

 

 

 

Soru 14.

Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

 

 

 

 

Soru 16.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 17.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir?

 

 

 

 

Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?

 

 

 

 

Soru 19.

Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek  zorundadır?

 

 

 

 

Soru 20.

Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç “A” noktasında iken “88-89” diye saymaya başlıyor.

Sürücünün bu davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir?

 

 

 

 

Soru 21.

Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

 

 

 

 

Soru 22.

I. Maddi hasar tespiti yapmak

II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

 

 

 

 

Soru 23.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?

 

 

 

 

Soru 24.

Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?

 

 

 

 

Soru 25.

Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 26.

Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?

 

 

 

 

Soru 27.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 28.

Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?

 

 

 

 

Soru 29.

Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir?

Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.

 

 

 

 

Soru 30.

Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 31.

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

 

 

 

 

Soru 32.

Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 33.

Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye neyi bildirir?

 

 

 

 

Soru 34.

Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.

Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

 

 

 

 

Soru 35.

I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak

II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak

III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak

Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?

 

 

 

 

Soru 36.

Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir?

 

 

 

 

Soru 37.

Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?

 

 

 

 

Soru 38.

Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?

 

 

 

 

Soru 39.

Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir?

 

 

 

 

Soru 40.

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

 

 

 

Soru 41.

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

 

 

 

 

Soru 42.

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?

 

 

 

 

Soru 43.

Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?

 

 

 

 

Soru 44.

Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?

 

 

 

 

Soru 45.

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

 

 

 

 

Soru 46.

Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 47.

Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 48.

Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

 

 

 

Soru 49.

Aşağıdakilerden hangisi, trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir?

 

 

 

 

Soru 50.

Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

 

 

 

 

ahmet yılmaz

15 yıldır özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında sürücü kursu eğitmeni olarak çalışmaktayım.

233 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Yönetici
6 Aralık 2019 09:19

Merhaba
Ehliyet sınavına hazırlanan arkadaşları facebook grubumuza bekliyoruz.
https://www.facebook.com/groups/ehliyethane/

Dilek tekeli
12 Aralık 2019 11:03
Reply to  Ehliyethane

Acaba sorular nedirki

Nirce
25 Aralık 2019 08:18
Reply to  Ehliyethane

Slm arkadaşlar ben kasım döneminde yazildim kursa araligin 10unda sınava girdim geçtim direksiyon derslerimde bitti 15 gün olacak nerdeyse direksiyon sınavım nezaman olur bilgisi olan var mi kurs cevap vermiyo belli değil daha diyo

Metin erdal
7 Ağustos 2020 13:37

6 saat sonra sınav var bakiyim çık cak mı acaba size haber veririm 13_bitlisli_metin _45 instegram dan ulaşın bana 😇😊😊

Metin erdal
7 Ağustos 2020 13:32

Size haber veririm

Metin erdal
7 Ağustos 2020 13:32

6 saat kaldı sınava görücez çıkarmı çıkmazmı

Arif
2 Ağustos 2020 01:19

50 soru 28 doğru 22 yanlış hem hiç çalışmadan 😁

Fatma kardaş
28 Temmuz 2020 18:48

Ehliyete yazıldim ama da once hiç araba kullanmadim çok zor geliyor gibi

Ahmet
27 Temmuz 2020 23:09

Hep burdan çalıştım ve sınavı geçtim teşekkürler

Nur
18 Temmuz 2020 00:00

Arkadaşlar arabaya dair hiç birşey bilmiyordum bir kaç gün test çözdüm ve 84 aldım soruların aynısı çıkıyor çok stresliydim stres yapacak hiç bir şey yokmuş 15 dk yapıp çıktım

Ali
16 Temmuz 2020 22:19

Arkadaşlar gönül rahatlığıyla burdan çalışa bilir siniz birebir aynı sorular çıkıyor ben bugün girdim 90 aldım tavsiye ederim size kitap çok kafa karıştırıcı

Tuğçe
16 Temmuz 2020 20:33

Konuyla ilgili hiçbir bilgim olmamasına Rağmen 50 sorudan 35 doğru 8 yanlış 7 boş yaptım

Yasemin
11 Temmuz 2020 12:19

Az önce sınavdan çıktım kesinlikle herkese buradan çalışmasını tavsiye ediyorum, benzer sorular çıkıyor.

Muco
10 Temmuz 2020 23:51

Arkadaşlar dün sınava girdim 82 aldım hep nurdan çalıştım gerçekten sorular aynı

Nazan
8 Temmuz 2020 22:12

Çalışmam kereken nereyse bana gönderin calisiyim

Samet
16 Temmuz 2020 10:00
Reply to  Nazan

Herşeye çalış nerden çıktı ağı belli olmaz

Nazan
8 Temmuz 2020 22:11

Lütfen bana yardım edin size yalvarıyorum ben bu benim son hak Kim kazanmak istiyorum neyi çalışmam gerekiyor yardımcı olun allah rızası için çok sevinecem olursanız

Nihat
25 Temmuz 2020 21:57
Reply to  Nazan

Ne istiyorsunuz söyleyin yardım edelim

Nazan
8 Temmuz 2020 22:06

Ben ehliyet almak istiyom Ama bi türlü kazanamıyorum ve ben buna çok uzuluyom sekizinci ayında sınavım var ayın 9 azında kazanmak istiyorum olmuyor sizden yardım bekliyorum

Nihat
25 Temmuz 2020 21:58
Reply to  Nazan

İnşallah kazanirsiniz

Ali
5 Ağustos 2020 20:30
Reply to  Nazan

istersen calistiriyim seni

Elaa
4 Temmuz 2020 12:41

Bugüne kadar hiç bir ders almadım ne motor dersi ne ilk yardım dersi ne trafik dersi bi katılayım dedim 50 sorudan 23 doğru yaptım bazılarını bile bile yanlış yaptım o da benim gerizekalılığım 😀sizce iyi mi bu oran hiç çalışmadan

İlknur
6 Temmuz 2020 23:15
Reply to  Elaa

Bende hic bir konuyu bilmeden test çözmeye basladim ve 60 civari puan aliyordum 😅 kitaba goz attiktan sonra tabi 80 90 lari gördüm 😊 konuyu ve kavramlari bilmek icin kitaba bakılması bence şart ❤️

Yunus
9 Temmuz 2020 17:07
Reply to  Elaa

Bence okadar iyi deyil

CENGİZHAN
17 Temmuz 2020 03:26
Reply to  Elaa

Çok kötü

Nihat
25 Temmuz 2020 21:59
Reply to  Elaa

Çok iyi bu bir mucize 👏👏👏😂

umut
19 Haziran 2020 16:25

burdaki soruların 46 sını çöze biliyurm acaba bu sorular çıkarmı sınavlarda

Taha
8 Haziran 2020 00:38

Soruları doğru mu yaptim, yanlis mi yaptim nerden bakicam

1 5 6 7
233
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x