Ehliyet Deneme Sınavı 1

Elektronik ehliyet sınavına hazırlanan sürücü adaylarına özel olarak hazırlanmış 1. ehliyet deneme sınavı. Sınavda 12 ilkyardım, 23 trafik, 9 motor ve 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru vardır. Sınav süresi 45 dakikadır. Sınava başlamadan önce mutlaka sınav kurallarını okuyun.

<< Önceki SınavSonraki Sınav >>

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Doğru Sayısı

%%SCORE%%

Yanlış Sayısı

%%WRONG_ANSWERS%%

 
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan “Baştan Aşağı Kontrol” basamağında yer alır?

A
Adı ve soyadının öğrenilmesi
B
Kullandığı ilaçların belirlenmesi
C
Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
D
Solunum sayısının değerlendirilmesi
Soru 2

Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
YETİŞKİN — BEBEK

A
2–1
B
3–2
C
5–4
D
7–6
Soru 3

İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?

A
Sinir sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

A
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
B
Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması
C
Yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi
D
Yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekil- de fışkırarak akması
Soru 5

İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, – – – – ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
bak-dinle-hisset yöntemi
B
Heimlich manevrası
C
turnike uygulaması
D
şok pozisyonu
Soru 6

Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

A
Baş geride yarı oturuş
B
Sırtüstü yatış
C
Dik oturuş
D
Yan yatış
Soru 7

Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır.”

Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?

A
İtfaiyeci yöntemi
B
Rentek manevrası
C
Heimlich manevrası
D
Sürükleme yöntemi
Soru 8

Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır.

Buna göre,

  • Boyun
  • Koltuk altı
  • Köprücük kemiği üzeri

verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
I, II ve III
Soru 9

Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A
Kazazedenin yalnız bırakılması
B
Baş-boyun-gövde ekseninin korunması
C
Bilinci açıksa hareket etmesinin sağlanması
D
Hava yolu açıklığını sağlamak için koma- pozisyonu verilmesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?

A
Kırıklara yerinde müdahale etmesi
B
Kazazedenin korku ve endişelerini gidermesi
C
Kazazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması
D
Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?

A
Mide
B
Böbrek
C
Akciğer
D
Pankreas
Soru 12

Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Su kaybı
B
Oksijensizlik
C
Beslenme yetersizliği
D
Karbonmonoksit eksikliği
Soru 13

Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?

A
Hız sınırına uyma
B
Yayaya yol verme
C
Trafik levhalarını okuma
D
Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma
Soru 14

Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çokyük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?

A
Gabari
B
Taşıma sınırı
C
Dingil ağırlığı
D
Azami ağırlık
Soru 15

Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?

A
Ada
B
Ayırıcı
C
Şerit
D
Banket
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön levhası” anlamındadır?

A
B
C
D
Soru 17

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
B
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
C
Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
D
Ana yol – tali yol kavşağına yaklaşıldığını
Soru 18

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Yolu kontrol etmesi
B
Öndeki aracı geçmesi
C
Aracının hızını azaltması
D
Geçiş hakkını yayalara vermesi
Soru 19

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?

A
B
C
D
Soru 20

Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

A
B
C
D
Soru 21

Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

A
Sadece para cezası verilir.
B
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
C
Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
D
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmesine izin verilir.
Soru 22

Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır?

A
0,20
B
0,30
C
0,40
D
0,50
Soru 23

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

A
50 
B
70 
C
80 
D
90
Soru 24

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 25

Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

A
70
B
80
C
90
D
100
Soru 26

Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın hangi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?

A
Sola dönmesi
B
Sağa dönmesi
C
U dönüşü yapması
D
Aynı yönde ilerlemesi
Soru 27

Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

A
30
B
50 
C
70 
D
80
Soru 28

Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
B
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
C
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
D
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
Soru 29

Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

A
Şerit değiştirmek yasaktır.
B
Öndeki aracı geçmek yasaktır.
C
Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
D
Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
Soru 30

Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.

Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Sağa sinyal vermesi
B
Yayaların geçişini beklemesi
C
Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi
D
Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi
Soru 31

Aksine bir durum yoksa, şekildeki motosiklet sürücüsü 60 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

A
40 
B
30 
C
20 
D
10
Soru 32

Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Geçiş hakkı kurallarına uyması
B
Dönüş yönüne göre uygun şeride girmesi
C
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
D
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
Soru 33

Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir?

A

B

C

D
E
Soru 34

Kamunun faydalandığı okul, hastane ve benzerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönden kaç metrelik mesafe içinde park edilmesi yasaktır?

A

B
10 
C
15 
D
20
Soru 35

Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?

A
Şerit değiştirmelerde
B
Bir aracın geçilmesi esnasında
C
Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
D
Sürücülere “geç” mesajının verilmesinde
Soru 36

Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marş
B
Şarj
C
Ateşleme
D
Kavrama
Soru 37

Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A
I. Şaft – II. Diferansiyel – III. Aks
B
I. Şaft – II. Aks – III. Diferansiyel
C
I. Aks – II. Diferansiyel – III. Şaft
D
I. Diferansiyel – II. Aks – III. Şaft
Soru 38

Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A
Yağ ömrünün artmasına
B
Yakıt tüketiminin azalmasına
C
Bakım masrafının azalmasına
D
Yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine
Soru 39

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A
Lastik basıncının düşük olduğunu
B
El freninin çekili olduğunu
C
Sis lambalarının yandığını
D
Fren balatalarının bittiğini
Soru 40

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Yağ seviyesinin azalması
B
Depodaki yakıtın azalması
C
Fren hidroliğinin eksilmesi
D
Radyatörde antifrizin olmaması
Soru 41

Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir?

A
Antifriz
B
Motor yağı
C
Hidrolik yağı
D
Akü elektroliti
Soru 42

Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan, şekilde soru işareti (?) ile gösterilmiş parça aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şaft
B
Volan
C
Kavrama
D
Amortisör
Soru 43

Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?

A
B
C
D
Soru 44

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A
Motor daima yüksek devirde çalıştırılır.
B
Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir.
C
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.
D
Aracın yükü ve ağırlığı artırılır.
Soru 45

Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır.

Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması
B
Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi
C
Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi
D
Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi
Soru 46

Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mizaç 
B
Beden dili
C
Trafik adabı 
D
Konuşma üslubu
Soru 47

Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.

Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?

A
Sabırsızlık
B
Saldırganlık
C
Tahammülsüzlük
D
Feragat ve fedakârlık
Soru 48

Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

A
Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek
B
Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek
C
İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak
D
Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak
Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

A
Empati kurmaktan kaçınmak
B
Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak
C
Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek
D
Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak
Soru 50

I. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek

II. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak

III. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek

Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

A
Yalnız I
B
I ve II.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön


TÜM SORULARI AYNI SAYFADA GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

361
Ziyaretçi Yorumları

258 Comment threads
103 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
350 Comment authors
Mesut

Şimdi sivadan çıktım ehliyethane teşekkür ederim. arkadaşlar buraya çalışan geçer kasmaya gerek yok 24 denemeyi cozun bol bol

Berkan

Yazılı sınava sadece buradan çalışmıştım ve 92 almıştım kolay sorular.7 eylül cumartesi de direksiyon sınavından geçtim aklıma burası geldi ne var ne yok diye size önerim yazılı sınavda bu siteye çalışın direksiyon da ise telaş yapmayın gerişi kolay 🙂

TC çiçek Ülkü Bursa

bugün çıktım sınavdan soruların hepsi buradaki sorularla aynı deneme sınavlarına çalışmak yeterli boşuna korkmuşum 🙂 82 puan aldım

Hasan

Cidden çok faydalı bi site herkeze öneririm 24 testti çözün ve derslerinize girin gönül rahatlığiyla alirsıniźz başarılar dilerimm ..

sibel

birde çıkmış sorular bölümünde 2 eylülde olan sınav sorusuyla aynı değil burdaki .. çıkmış soruları paylaşacağız deniyordu orda

Ahmet

On numara 5 yıldız site yapanlardan allah razı olsun simdi sınavdan çıktım sorular buradakilerin hemen hemen aynısı

Gülşah

Bende sınava gireceğim arkadaşlar yorumları görünce buradan çalışmaya yoğunlaştım inşallah dediğiniz gibi benimde sınavımda buradan çıkar yinede siz buradan yazın. Herkese başarılar dilerim

MİNA

Hayırlı akşamlar arkadaşlar bugün 19:15’te sınava girdim ve elhamdulillah sınavı 86 puanla geçtim.Bütün denemeleri çözdüm ve sorular hep bu siteden çıktı.Rabbim bu sitede emeği geçen herkesten razı olsun. İyi ama iyi ki varsın “ EHLİYETHANE “ ekibi size minnettarım

Ömer

Yarın sınavım var full buradan çalışıcam sabaha kadar inşlh faydasını görurum

Ayşenur

Benimde yarın sınavım varr
Rabbim zihin açıklığı versiiin

Emre

4 Eylül’de sınava girdim 92 aldım. Çok korkuyordum ama arkadaşlar işin özeti şu çıkmış soruları çözümleri tamam. Benim sınavım full çıkmış soruların aynisiydi

Mine

Bugun sinava girdim cok sukur 80le gectim arkdaslar allah bu siteden razi olsun cok ise yardì burdan calisin derim

İrem

Bugüm sınavım vardı şimdi çıktım sınavı geçtim tüm sorular budan çıktı çok teşekkürler

Mustafa

Merhaba arkadaşlar ehliyete burdan calıştım.Gerçekten tüm samimiyetimle soyluyorum en az 20-25 soru burdan çıktı.5-6 soru çıktı 2 şık arasında kaldım.Cevaplar birbirine çok yakındı ama 100 aldım. Insallah direksiyon sınavındanda geçerim.Tüm ehliyet alacaklara kolay gelsin. Başarılar dilerim

Mine

Bugun sinavim var burdan hazirlandim insallah gecerim

Gökçe

Bende bugün girdim sınava yalnız burdan soru çözdüm 98 aldım

Hatice

Bu siteyi hazırlayan lardan Allah razı olsun Ben de çalıştığım ve bugün 96 aldım sınavdan çok şükür herkese öneriyorum Mutlaka sonuna kadar çözüm bu sınavları

Tuğçe

Az önce sınavdan çıktım 2 gündür full buradan test çözdüm 84 aldım

Büşra

Yarın da benim sınavım var buradaki testler çok güzel hazırlayana teşekkürler. Umarım güzel bi puan alırım 😊

Canan

Geçtiğinde bizide bilgilendirirmisin acaba haber bekliyorum senden sorular nasıldı aydınlatırsan sevirim busra

Ufuk bala

Kaç aldın sorular basıldı bizide bilgilendirdi misin canan

1 11 12 13
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (72 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,40. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...