1. Anasayfa »
  2. Ehliyet Deneme Sınavı
  3. Ehliyethane 24 Deneme

Ehliyet Deneme Sınavı 20

Elektronik Ehliyet sınavına hazırlanan sürücü adaylarına özel olarak hazırlanmış 20. ehliyet deneme sınavı. Sınavda 12 ilkyardım, 23 trafik, 9 motor ve 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru vardır. Sınav süresi 45 dakikadır. Sınava başlamadan önce mutlaka sınav kurallarını okuyun.

Ehliyet Deneme Sınavı 20 görseli

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

 

 

 

 

Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

 

 

 

 

Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

 

 

 

 

Soru 4.

• Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.
Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

 

 

 

 

Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?

 

 

 

 

Soru 7.

Trafik için kamunun yararlanmasına açıkolan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 8.

Trafik görevlisinin, hangi hareketi bir seri halinde yapması o yönde akan “trafiğin hızlanması” talimatını içerir?

 

 

 

 

Soru 9.

Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 10.

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 11.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir?

 

 

 

 

Soru 12.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 13.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 14.

Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

 

 

 

 

Soru 15.

Kanlarındaki alkol miktarı – – – – promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 16.

I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?

 

 

 

 

Soru 17.

Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 18.

Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 19.

Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

 

 

 

 

Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

 

 

 

 

Soru 21.

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 22.

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?

 

 

 

 

Soru 23.

I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması
III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması
Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?

 

 

 

 

Soru 24.

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

 

 

 

 

Soru 25.

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi halinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 26.

Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir?

 

 

 

 

Soru 27.

Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?

 

 

 

 

Soru 28.

Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?

 

 

 

 

Soru 29.

Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

 

 

 

Soru 30.

Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

 

 

 

 

Soru 31.

Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüme ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 32.

Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?

 

 

 

 

Soru 33.

I- İyileşmeyi kolaylaştırmak
II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek
III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

 

 

 

 

Soru 34.

Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

 

 

 

 

Soru 35.

İlk yardımın ABC’si olarak nitelendirilen uygulamalardan “C” neyi ifade eder?

 

 

 

 

Soru 36.

Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, yaralılar araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 37.

Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

 

 

 

 

Soru 38.

• Konuşamıyor.
• Nefes alamıyor.
• Rengi morarıyor.
• Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor.
Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

 

 

 

 

Soru 39.

Aşağıdaki durumların hangisinde, kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

 

 

 

 

Soru 40.

Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?

 

 

 

 

Soru 41.

Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

 

 

 

 

Soru 42.

Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 43.

Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?

 

 

 

 

Soru 44.

Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?

 

 

 

 

Soru 45.

Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

 

 

 

 

Soru 46.

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

 

 

 

 

Soru 47.

Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 48.

Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 49.

Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 50.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 


Benzer Yazılar