ehliyethane logo

Ehliyet Deneme Sınavı 20

ehliyethane deneme 20

Elektronik Ehliyet sınavına hazırlanan sürücü adaylarına özel olarak hazırlanmış 20. ehliyet deneme sınavı. Sınavda 12 ilkyardım, 23 trafik, 9 motor ve 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru vardır. Sınav süresi 45 dakikadır. Sınava başlamadan önce mutlaka sınav kurallarını okuyun.

%%PERCENTAGE%%
%%RATING%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Bitirme Süresi: %%TIME_USED%% saniye.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

A
Saç dökülmesi
B
Bedensel aktivitede artma
C
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
D
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

A
Pazı kemiği 
B
Kaval kemiği
C
Kaburga kemiği 
D
Uyluk kemiği
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

A
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
B
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
C
Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
D
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
Soru 4

• Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.
Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Trafik kazalarının azaltılması
B
Temel yaşam desteğinin sağlanması
C
Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi
D
Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

A
Trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
B
Trafikte yaya, hasta ve engellilere zorluk çıkarmak
C
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
D
Olumsuz kişilik özellikleri kazandırmak
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?

A
Çekici 
B
Otobüs
C
Otomobil 
D
Kamyonet
Soru 7

Trafik için kamunun yararlanmasına açıkolan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?

A
Şerit 
B
Kara yolu
C
Geçiş yolu
D
Bağlantı yolu
Soru 8

Trafik görevlisinin, hangi hareketi bir seri halinde yapması o yönde akan “trafiğin hızlanması” talimatını içerir?

A
B
C
D
Soru 9

Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?

A
Oklu ışık sarı yandığında
B
Oklu ışık yeşil yandığında
C
Oklu ışık kırmızı yandığında
D
Sarı ve kırmızı oklu ışık birlikte yandığında
Soru 10

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A
Banketten gitmeli
B
Takip mesafesini artırmalı
C
Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
D
Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli
Soru 11

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir?

A
B
C
D
Soru 12

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Yolu kontrol etmesi
B
Aracının hızını azaltması
C
Yayaları ikaz ederek geçmesi
D
Geçiş hakkını yayalara vermesi
Soru 13

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A
İleri mecburi yön
B
Girişi olmayan yol
C
Geçme yasağı sonu
D
Hız sınırlaması sonu
Soru 14

Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

A
B
C
D
Soru 15

Kanlarındaki alkol miktarı – – – – promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
0,20 
B
0,30 
C
0,40 
D
0,50
Soru 16

I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
I ve III 
D
I, II ve III
Soru 17

Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

A
Uygun mesafede mutlaka durması 
B
Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi 
C
Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi 
D
İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
Soru 18

Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?

A
B
C
D
Soru 19

Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

A
İstediği şeridi 
B
1 numaralı şeridi
C
2 numaralı şeridi 
D
3 numaralı şeridi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

A
Park etmek
B
Kırmızı ışıkta beklemek
C
Yolcu indirmek ve bindirmek
D
Yük boşaltmak için beklemek
Soru 21

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A
Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
B
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
C
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D
Geçme yaparken sinyal verilmesi
Soru 22

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?

A
Karşılaşmalarda
B
Öndeki araç yakından izlenirken
C
Aydınlatmanın yeterli olduğu kesimlerde
D
Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken
Soru 23

I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması
III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması
Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 24

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

A
Çevre
B
Çevre hakkı
C
Çevre düzeni
D
Çevre koruma
Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi halinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?

A
Sürücü belgesi
B
Araç bakım kartı
C
Araç tescil belgesi
D
Nüfus hüviyet cüzdanı
Soru 26

Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir?

A
Uşak 
B
Sivas
C
Trabzon 
D
Konya
Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?

A
Şaft 
B
Alternatör
C
Marş motoru 
D
Amortisör
Soru 28

Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?

A
İş
B
Egzoz
C
Emme
D
Sıkıştırma
Soru 29

Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Yakıt bitmiştir.
B
Batarya zayıflamıştır.
C
Lastik basınçları düşüktür.
D
Motor yağ seviyesi azalmıştır.
Soru 30

Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

A
Aracın düşük hızda sürülmesi
B
Yakıt deposunun boşaltılması
C
Aracın yüksek devirde kullanılması
D
Lastik hava basınçlarının düşürülmesi
Soru 31

Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüme ne ad verilir?

A
Kavrama 
B
Karoseri 
C
Manifold
D
Süspansiyon
Soru 32

Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?

A
Buji kıvılcımı ile
B
Elektrik motoru ile
C
Dışarıdan ısıtılarak
D
Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile
Soru 33

I- İyileşmeyi kolaylaştırmak
II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek
III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
I ve III 
D
I, II ve III
Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

A
B
C
D
Soru 35

İlk yardımın ABC’si olarak nitelendirilen uygulamalardan “C” neyi ifade eder?

A
Solunumun değerlendirilmesini
B
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
C
Sindirim sisteminin değerlendirilmesini
D
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
Soru 36

Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, yaralılar araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?

A
Hiç zaman kaybetmeden, hemen
B
Araç sabit bir hâle getirildikten sonra
C
Aracın cinsi ve modeli tespit edildikten sonra
D
Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra
Soru 37

Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A
Eklem bölgesi olmasına
B
Kalp seviyesinde bir bölge olmasına
C
Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına
D
Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına
Soru 38

• Konuşamıyor.
• Nefes alamıyor.
• Rengi morarıyor.
• Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor.
Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

A
Koma hâli
B
Uykuya eğilim
C
Solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması
D
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
Soru 39

Aşağıdaki durumların hangisinde, kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A
Şok durumu
B
Beyin kanaması
C
Ayak bölgesinden yılan sokması
D
Akciğer zedelenmesi ve kanaması
Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?

A
Yaraya merhem sürmek
B
Yaraya pamuk koyarak sarmak
C
Kanama varsa şoka karşı önlem almak
D
Yaralı bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
Soru 41

Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

A
Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması
B
Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
C
Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
D
Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
Soru 42

Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sırtüstü, düz pozisyonda yatırılması
B
Kazazedenin hareketsiz hâle getirilmesi
C
Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
D
Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
Soru 43

Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?

A
Kol kemiği 
B
Kalça kemiği
C
Uyluk kemiği 
D
Kaburga kemiği
Soru 44

Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?

A
Şok pozisyonu
B
Koma pozisyonu
C
Alt-çene pozisyonu
D
Baş-çene pozisyonu
Soru 45

Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

A
Dolaşım sistemi 
B
Sindirim sistemi
C
Hareket sistemi 
D
Solunum sistemi
Soru 46

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A
Kendini üstün görmek
B
Kendi kendine kurallar koymak
C
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
D
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

A
Araçların muayenesini yapmak 
B
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek 
C
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek 
D
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
Soru 48

Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Araç 
B
Ticari taşıt
C
Arazi taşıtı 
D
Taşıt katarı
Soru 49

Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?

A
Banket
B
Terminal
C
Hemzemin geçit
D
Taşıt yolu (Kaplama)
Soru 50

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
70 metreden sonra yolun daralacağını
B
70 metreden sonra park alanı olduğunu
C
Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
D
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
62
Ziyaretçi Yorumları
50
12
0
 
62
furkan şahin

Benim 25 ocakta sınavım var burdan baya çözüyorum ortalama 86 96 gibi puanlar alıyorum günde 600 soru çözüyorum sınavda gerçekten çıkıyomu buradaki sorular

Metmet Yükdel

Valla kardeşim bende ocakta gireceğim arkadaş burdan calis kesinlikle geçersin sinavı dedi hepinize basarilar

Fatma

Benim sınavımda pazar günü buradan çalışıyorum inşaAllah geçerim sınavdan sonra mutlaka yazarım

Furkanxxq

Bugun sınava girdim hep buradan calıştım 94 aldım valla kitabın yuzunu bile acmadım

Fatih Metin

Mhb E sınavda sorular tıpatıp buradan cıkıyor demi ayni sekıl de

Esengül

Slm arkadaşlar bu ayın sonunda bende sınava girecegim buradan çözüyorum inşallah gecerim herkese başarılar diliyorum

Ali

İnşallah 17sindemi sınavın

servet bysal

2019.11.03 ehliyet sınava girdim ve %78 aldım 2’nci sınavda geçtim.Ders internette çalışdım.Soruları burdan çözdüm hep sorular burda sorulardan sordular iyiki burdan çalıştım.sizlerde ders kıtaba çalışın ve soruları burdan çözün!

Ferhat akkus

Arkadaşlar tüm sorular burda çıkıyor yemin dün girdim 80 aldım

Hüsnaaa

Bu denemelerden çıkan sorular oldu, emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Bilal cecen

Bu sorulari hazirliyandan allah razi olsun 4 gun burdan calisip bugun sinavdan 70 aldim gectim her kese tavsiye ediyom gercekten bu sorular cikiyo 👍✋