Ehliyet Deneme Sınavı 20

Elektronik Ehliyet sınavına hazırlanan sürücü adaylarına özel olarak hazırlanmış 20. ehliyet deneme sınavı. Sınavda 12 ilkyardım, 23 trafik, 9 motor ve 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru vardır. Sınav süresi 45 dakikadır. Sınava başlamadan önce mutlaka sınav kurallarını okuyun.

<< Önceki SınavSonraki Sınav >>

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Doğru Sayısı

%%SCORE%%

Yanlış Sayısı

%%WRONG_ANSWERS%%

 
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

A
Saç dökülmesi
B
Bedensel aktivitede artma
C
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
D
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

A
Pazı kemiği 
B
Kaval kemiği
C
Kaburga kemiği 
D
Uyluk kemiği
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

A
Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak
B
Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
C
Yarayı tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
D
Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
Soru 4

• Solunum yolu açık tutulur.
• Solunum ve dolaşım desteklenir.
Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Trafik kazalarının azaltılması
B
Temel yaşam desteğinin sağlanması
C
Çok sayıda yaralının olduğunun bildirilmesi
D
Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

A
Trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
B
Trafikte yaya, hasta ve engellilere zorluk çıkarmak
C
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
D
Olumsuz kişilik özellikleri kazandırmak
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?

A
Çekici 
B
Otobüs
C
Otomobil 
D
Kamyonet
Soru 7

Trafik için kamunun yararlanmasına açıkolan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?

A
Şerit 
B
Kara yolu
C
Geçiş yolu
D
Bağlantı yolu
Soru 8

Trafik görevlisinin, hangi hareketi bir seri halinde yapması o yönde akan “trafiğin hızlanması” talimatını içerir?

A
B
C
D
Soru 9

Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?

A
Oklu ışık sarı yandığında
B
Oklu ışık yeşil yandığında
C
Oklu ışık kırmızı yandığında
D
Sarı ve kırmızı oklu ışık birlikte yandığında
Soru 10

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A
Banketten gitmeli
B
Takip mesafesini artırmalı
C
Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli
D
Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli
Soru 11

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir?

A
B
C
D
Soru 12

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Yolu kontrol etmesi
B
Aracının hızını azaltması
C
Yayaları ikaz ederek geçmesi
D
Geçiş hakkını yayalara vermesi
Soru 13

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A
İleri mecburi yön
B
Girişi olmayan yol
C
Geçme yasağı sonu
D
Hız sınırlaması sonu
Soru 14

Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

A
B
C
D
Soru 15

Kanlarındaki alkol miktarı – – – – promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
0,20 
B
0,30 
C
0,40 
D
0,50
Soru 16

I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
I ve III 
D
I, II ve III
Soru 17

Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

A
Uygun mesafede mutlaka durması 
B
Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi 
C
Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi 
D
İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
Soru 18

Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?

A
B
C
D
Soru 19

Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

A
İstediği şeridi 
B
1 numaralı şeridi
C
2 numaralı şeridi 
D
3 numaralı şeridi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

A
Park etmek
B
Kırmızı ışıkta beklemek
C
Yolcu indirmek ve bindirmek
D
Yük boşaltmak için beklemek
Soru 21

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A
Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
B
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
C
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D
Geçme yaparken sinyal verilmesi
Soru 22

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?

A
Karşılaşmalarda
B
Öndeki araç yakından izlenirken
C
Aydınlatmanın yeterli olduğu kesimlerde
D
Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken
Soru 23

I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması
III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması
Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 24

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

A
Çevre
B
Çevre hakkı
C
Çevre düzeni
D
Çevre koruma
Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi halinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?

A
Sürücü belgesi
B
Araç bakım kartı
C
Araç tescil belgesi
D
Nüfus hüviyet cüzdanı
Soru 26

Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir?

A
Uşak 
B
Sivas
C
Trabzon 
D
Konya
Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?

A
Şaft 
B
Alternatör
C
Marş motoru 
D
Amortisör
Soru 28

Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?

A
İş
B
Egzoz
C
Emme
D
Sıkıştırma
Soru 29

Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Yakıt bitmiştir.
B
Batarya zayıflamıştır.
C
Lastik basınçları düşüktür.
D
Motor yağ seviyesi azalmıştır.
Soru 30

Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

A
Aracın düşük hızda sürülmesi
B
Yakıt deposunun boşaltılması
C
Aracın yüksek devirde kullanılması
D
Lastik hava basınçlarının düşürülmesi
Soru 31

Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüme ne ad verilir?

A
Kavrama 
B
Karoseri 
C
Manifold
D
Süspansiyon
Soru 32

Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?

A
Buji kıvılcımı ile
B
Elektrik motoru ile
C
Dışarıdan ısıtılarak
D
Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile
Soru 33

I- İyileşmeyi kolaylaştırmak
II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek
III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
I ve III 
D
I, II ve III
Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

A
B
C
D
Soru 35

İlk yardımın ABC’si olarak nitelendirilen uygulamalardan “C” neyi ifade eder?

A
Solunumun değerlendirilmesini
B
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
C
Sindirim sisteminin değerlendirilmesini
D
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
Soru 36

Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, yaralılar araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?

A
Hiç zaman kaybetmeden, hemen
B
Araç sabit bir hâle getirildikten sonra
C
Aracın cinsi ve modeli tespit edildikten sonra
D
Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra
Soru 37

Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A
Eklem bölgesi olmasına
B
Kalp seviyesinde bir bölge olmasına
C
Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına
D
Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına
Soru 38

• Konuşamıyor.
• Nefes alamıyor.
• Rengi morarıyor.
• Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor.
Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

A
Koma hâli
B
Uykuya eğilim
C
Solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması
D
Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
Soru 39

Aşağıdaki durumların hangisinde, kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A
Şok durumu
B
Beyin kanaması
C
Ayak bölgesinden yılan sokması
D
Akciğer zedelenmesi ve kanaması
Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?

A
Yaraya merhem sürmek
B
Yaraya pamuk koyarak sarmak
C
Kanama varsa şoka karşı önlem almak
D
Yaralı bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
Soru 41

Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

A
Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması
B
Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
C
Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
D
Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
Soru 42

Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sırtüstü, düz pozisyonda yatırılması
B
Kazazedenin hareketsiz hâle getirilmesi
C
Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
D
Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
Soru 43

Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?

A
Kol kemiği 
B
Kalça kemiği
C
Uyluk kemiği 
D
Kaburga kemiği
Soru 44

Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?

A
Şok pozisyonu
B
Koma pozisyonu
C
Alt-çene pozisyonu
D
Baş-çene pozisyonu
Soru 45

Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

A
Dolaşım sistemi 
B
Sindirim sistemi
C
Hareket sistemi 
D
Solunum sistemi
Soru 46

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A
Kendini üstün görmek
B
Kendi kendine kurallar koymak
C
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
D
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

A
Araçların muayenesini yapmak 
B
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek 
C
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek 
D
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
Soru 48

Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Araç 
B
Ticari taşıt
C
Arazi taşıtı 
D
Taşıt katarı
Soru 49

Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?

A
Banket
B
Terminal
C
Hemzemin geçit
D
Taşıt yolu (Kaplama)
Soru 50

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
70 metreden sonra yolun daralacağını
B
70 metreden sonra park alanı olduğunu
C
Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini
D
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

49
Ziyaretçi Yorumları

38 Comment threads
11 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
49 Comment authors
Tuana

Bende 17 eylulde sinava girdim kitaba dogru duzgun calismadim Allah bu siteyi kuranlardan razi olsun 20 denemeye kadar cozebildim sonu 74 gectim sukur burdanda bir cok soru cikiyor herkese basarilar

Eda

Eylul basinda sinava giren var mi .bu sorulardan ciktimi .20 eylulde bende gircem .

Zülfikar

7 eylulde sınava girdim 82 aldım coksukur gecdim

Filiz

Bende 18 Eylül de sınava gireceğim,buradan çalışıyorum deneme sınavlarında 90 ve üzeri puan alıyorum ,umarım e sınav da da yüksek puan alırım sınava gireceklere başarılar diiyorum.

Pelin

Acaba burdan mı çıkıyor sorular bende pazar giricemdee biraz heyecan var

batuhan aslan

arkadaşlar 1 eylülde sınavım var sizce hangisine daha çok çalışmalıyım birde burdaki sorulardan çıktığı oldumu sınanvda

Dilek

Bugun sınava girdim 88 aldım bu siteye tesekkurler

Elif

Ben de bugün girdim sınava 98aldım. 24denemeyi 2_3kez bitirdim. Bu soruları bu siteye koyanlara çok teşekkür ederim.

Betull16

Bugun sinava Girdim 84 aldım . Soruların hepsi burdan çıkıyor bütün testleri çözün derim. Teşekkürler Bu siteye 🙂

Erkan

Arkadaşlar benimde 26.07.2019 tarihinde sınavım var sadece 24. Testimi çözim yoksa bütün testlerimi lütfen geri dönüş yapin (teşekkürler)

Nuriye

Bende burdan çalışıyorum yarın sınavım var inşallah geçerim 🙏🙏🙏

Fırat

Arkadaşlar bu 24 testi calismaniz yeterli dün sınava girdim 88 aldım 15 dk ciktm hoca bile şaşırdı burdaki soruların bire bir aynısı çıkıyor

Fatih

Bu ayın sonunda sınav var inşallah geçerim

Yasin

Bugün sınava girdim 12.30’da ve burdan çalıştım 24 testide çözdüm 84 aldım siteyi kuranlardan Allah razı olsun

Cumali albayrak

Kardeşim bende bayramdan sonra sınava girecegim burdaki sorulari surekli çözüp çözüp duruyorum umarım bende inşallah hayırlısıyla kazanırım 🙏🙏

Can

Arkadaşlar.şimdi sınavdan çıktım 76 aldım gerçekten buradaki sorular çıkıyor.burdan çalışın allah razı olsun bu siteyi kuran yöneten düşünenden 🙏🏽🤗

Betul

Gerçekten bu site Harika burayı çözen net gecıyor ben 1 hafta çalıştım bu 24 testi 2 kere bitirdim 3. De yaptığı yanlışları ekran goruntusu aldım kontrol ettim ve hectim

Emre

Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum az önce sınavdan çıktım çoğu burdan çıktı ve 92aldım Allah razı olsun hepinizeen🙏❤️

Berkay

Emeği Geçen Herkese Teşekkürler Ben ilk sınavdan 62 aldım burdan çözdüm 80 aldım 15 dakika içinde yaptım sınavı . Buradaki soruların aynısını cikiyo giricek arkadaşlara başarılar

Mehmet

Arkadaşlar burdan çalışın bugün girdim 80 aldım tavsiye ederim teşekkür ediyorum 😊

Ahmet.

1. Kez sınava girdiğimde 66 ile kaldım 2. Simde buraya çalışarak bakalım kaç alıcam hayırlısı 3 mayıs ta yazarım . . . . .

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (20 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,30. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...