1. Anasayfa »
  2. Ehliyet Deneme Sınavı
  3. Ehliyethane 24 Deneme

Ehliyet Deneme Sınavı 21

Elektronik Ehliyet sınavına hazırlanan sürücü adaylarına özel olarak hazırlanmış 21. ehliyet deneme sınavı. Sınavda 12 ilkyardım, 23 trafik, 9 motor ve 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru vardır. Sınav süresi 45 dakikadır. Sınava başlamadan önce mutlaka sınav kurallarını okuyun.

Ehliyet Deneme Sınavı 21 görseli

Soru 1.

Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

 

 

 

 

Soru 2.

Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın hangi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?

 

 

 

 

Soru 3.

Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

 

 

 

 

Soru 4.

Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 5.

Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 6.

• Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
• Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek
Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?

 

 

 

 

Soru 7.

Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 8.

2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?

 

 

 

 

Soru 9.

Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 11.

Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?

 

 

 

 

Soru 12.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir?

 

 

 

 

Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

 

 

 

 

Soru 14.

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 15.

Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?

 

 

 

 

Soru 16.

I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

 

 

 

 

Soru 17.

Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini pistonbiyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 18.

Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?

 

 

 

 

Soru 19.

Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?

 

 

 

 

Soru 20.

Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?

 

 

 

 

Soru 21.

Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 22.

Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

 

 

 

Soru 23.

• Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
• Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

 

 

 

 

Soru 24.

Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan pembe köpüklü kan gelir?

 

 

 

 

Soru 25.

Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 26.

Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?

 

 

 

 

Soru 27.

Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 28.

Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz?

 

 

 

 

Soru 29.

Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

 

 

 

 

Soru 30.

• Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan raçtan dışarı çekilir.
Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 31.

Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 32.

Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir?

 

 

 

 

Soru 33.

Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?

 

 

 

 

Soru 34.

Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 35.

Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin “geç” işaretidir?

 

 

 

 

Soru 36.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 37.

Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?

 

 

 

 

Soru 38.

Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?

 

 

 

 

Soru 39.

• Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

 

 

 

 

Soru 40.

Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 41.

Şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 42.

Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması, yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?

 

 

 

 

Soru 43.

Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 44.

Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 45.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

 

 

 

 

Soru 46.

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 47.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

 

 

 

 

Soru 48.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

 

 

 

 

Soru 49.

Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

 

 

 

 

Soru 50.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

 

 

 

 


Benzer Yazılar