ehliyethane logo

Ehliyet Deneme Sınavı 21

ehliyethane deneme 21

Elektronik Ehliyet sınavına hazırlanan sürücü adaylarına özel olarak hazırlanmış 21. ehliyet deneme sınavı. Sınavda 12 ilkyardım, 23 trafik, 9 motor ve 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru vardır. Sınav süresi 45 dakikadır. Sınava başlamadan önce mutlaka sınav kurallarını okuyun.

%%PERCENTAGE%%
%%RATING%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Bitirme Süresi: %%TIME_USED%% saniye.
Soru 1

Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

A
70 
B
80 
C
90 
D
100
Soru 2

Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın hangi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?

A
Sola dönmesi
B
Sağa dönmesi
C
U dönüşü yapması
D
Aynı yönde ilerlemesi
Soru 3

Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

A
30
B
50 
C
70 
D
80
Soru 4

Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
B
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi
C
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi
D
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
Soru 5

Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

A
Şerit değiştirmek yasaktır.
B
Öndeki aracı geçmek yasaktır.
C
Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
D
Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
Soru 6

• Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
• Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek
Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?

A
Araç kusurları
B
Yaya kusurları
C
Yolcu kusurları
D
Sürücü kusurları
Soru 7

Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?

A
Kasko sigortası
B
Zorunlu mali sorumluluk sigortası
C
Zorunlu deprem sigortası
D
Hırsızlık sigortası
Soru 8

2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?

A
Sürücü
B
Yolcu
C
Yaya
D
Araç
Soru 9

Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

A
B
C
D
1
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

A
Periyodik bakım kartı
B
Araç tescil belgesi
C
Yağ değişim kartı
D
Kasko poliçesi
Soru 11

Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?

A
Görüntü kirliliğini
B
Gürültü kirliliğini
C
Hava kirliliğini
D
Su kirliliğini
Soru 12

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir?

A
Balata 
B
Amortisör
C
Diferansiyel
D
Vites kutusu
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

A
İş zamanı 
B
Marş zamanı
C
Emme zamanı 
D
Sıkıştırma zaman
Soru 14

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?

A
Trafik kurallarına riayet edilmesi
B
En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
C
Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması
D
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
Soru 15

Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?

A
Bujiler
B
Akü suyu
C
Motor yağ seviyesi
D
Depodaki yakıt seviyesi
Soru 16

I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

A
Yalnız III
B
I ve II.
C
I ve III.
D
I, II ve III.
Soru 17

Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içersinde yakan ve üretilen ısı enerjisini pistonbiyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir?

A
Marş motoru
B
Elektrik motoru
C
İçten yanmalı motor
D
Dıştan yanmalı motor
Soru 18

Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?

A
110
B
112
C
155
D
156
Soru 19

Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?

A
İyi bir sürücü olmak
B
Trafik görevlisi olmak
C
Sağlık personeli olmak
D
Sakin ve tedbirli olmak
Soru 20

Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?

A
Omuzuna
B
Omurgasına
C
Ayak tabanına
D
Karın boşluğuna
Soru 21

Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sırtüstü yatırılmış kazazedenin çenesi kaldırılırken diğer el ile alından bastırılarak başın geriye alınması
B
Çenenin göğüs kemiğine değecek şekilde başın öne eğilmesi
C
Başın sert bir zeminde hafif yana dönük olması
D
Başın sert bir zeminde düz pozisyonda olması
Soru 22

Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Kaburganın sağ alt bölgesi (1 cm)
B
Karnın sol üst bölgesi (3 cm)
C
Göğüs kemiğinin ortası (5 cm)
D
Kaburganın sol alt bölgesi (7 cm)
Soru 23

• Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
• Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

A
Olay yerini değerlendirmenin
B
Sağlık personeli niteliği kazanmanın
C
Kazazedelerin özel yaşamıyla ilgilenmenin
D
Kaza yapmış araçların cins ve modelini tespit etmenin
Soru 24

Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan pembe köpüklü kan gelir?

A
Akciğer 
B
Mide
C
Karaciğer 
D
Dalak
Soru 25

Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?

A
Temiz bir bez ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi
B
Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
C
Burun üzerine ve enseye buz konulması
D
Yüzün soğuk su ile yıkanması
Soru 26

Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?

A
Felç
B
Saç dökülmesi
C
Bulantı ve kusma
D
Bedensel aktivitede artma
Soru 27

Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Oturtulup kulağına pamuk tıkanır.
B
Sırtüstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır.
C
Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır.
D
Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez
Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz?

A
Açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak
B
Ayakları yüksekte tutup sırtüstü yatırmak
C
Batan cisim varsa çıkarmamak
D
Yarı oturur duruma getirmek
Soru 29

Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

A
Dik oturuş
B
Yarı oturuş
C
Yarı yüzüstü yan yatış
D
Sırtüstü yatış
Soru 30

• Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan raçtan dışarı çekilir.
Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rentek manevrası
B
İtfaiyeci yöntemi
C
Heimlich manevrası
D
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
Soru 31

Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
B
Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
C
Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
D
Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
Soru 32

Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir?

A
Sağlık Bakanlığı
B
Adalet Bakanlığı
C
Karayolları Genel Müdürlüğü
D
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?

A
B
C
D
Soru 34

Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur?

A
Yalnız 1 
B
1 ve 2
C
1 ve 3 
D
2 ve 4
Soru 35

Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin “geç” işaretidir?

A
B
C
D
Soru 36

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
B
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
C
Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
D
Ana yol – tali yol kavşağına yaklaşıldığını
Soru 37

Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?

A
Kapalı kırıkların açık kırık hâline gelmesini sağlamak
B
Kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek
C
Kırığın her yöne hareket etmesini sağlamak
D
Yeni kırıkların oluşmasını engellemek
Soru 38

Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?

A
Kaburgalarında kırık olanlar
B
Kalça kemiğinde kırık olanlar
C
Açık göğüs yaralanması olanlar
D
Kol ve köprücük kemiğinde kırık olanlar
Soru 39

• Geçici hafıza kaybı
• Burundan kan gelmesi
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

A
Baş 
B
Karın
C
Göğüs 
D
Omurga
Soru 40

Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A
Şekerli su içirilmeli
B
Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilmeli
C
Sert bir yere sırtüstü yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı
D
Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı
Soru 41

Şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?

A
Banket 
B
Ana yol
C
Tali yol 
D
Bölünmüş yol
Soru 42

Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması, yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?

A
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
B
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık
C
Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
D
Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık
Soru 43

Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.
B
Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.
C
Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır.
D
Yol görevlinin ön ve arka tarafındaki trafiğe açıktır.
Soru 44

Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

A
Yavaş ve dikkatli geçmeli
B
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
C
Yolun açık olduğunu bildirdiği için hızlı geçmeli
D
Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için bu yola girmemeli
Soru 45

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A
Hızını artırması
B
Sert fren yapması
C
Vitesi boşa alması
D
Uygun vitesle inmesi
Soru 46

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Yolun daralmakta olduğunu
B
200 m ileride köprü olduğunu
C
200 m ileride kavşak olduğunu
D
200 m ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu
Soru 47

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A
Geçme yasağının sona erdiğini
B
Kamyonlar için geçme yasağının sona erdiğini
C
Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
D
Kamyonların öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu
Soru 48

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A
Dönel kavşağa yaklaşıldığını
B
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
C
Demir yolu geçidine yaklaşıldığını
D
Ana yol – tali yol kavşağına yaklaşıldığını
Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

A
B
C
D
Soru 50

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III 
D
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
32
Ziyaretçi Yorumları
21
11
0
 
32
_bay_tanmsz_33

Allah razı olsun bu siteyi kurana site sahibine bugun saat 6 da sınava girdim ve 90 aldım dua edicem size ♥