1. Anasayfa »
  2. Ehliyet Deneme Sınavı
  3. Ehliyethane 24 Deneme

Ehliyet Deneme Sınavı 16

Elektronik Ehliyet sınavına hazırlanan sürücü adaylarına özel olarak hazırlanmış 16. ehliyet deneme sınavı. Sınavda 12 ilkyardım, 23 trafik, 9 motor ve 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru vardır. Sınav süresi 45 dakikadır. Sınava başlamadan önce mutlaka sınav kurallarını okuyun.

Ehliyet Deneme Sınavı 16 görseli

Soru 1.

Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

 

 

 

 

Soru 2.

Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?

 

 

 

 

Soru 3.

Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

 

 

 

 

Soru 4.

Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 5.

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikazışıklarından hangisinin yanıyor olması, yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir?

 

 

 

 

Soru 6.

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 

 

 

 

Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?

 

 

 

 

Soru 8.

Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?

 

 

 

 

Soru 9.

İlk yardımın ABC’si olarak kabul edilen uygulamalardan “A” neyi ifade etmektedir?

 

 

 

 

Soru 10.

Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 11.

Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?

 

 

 

 

Soru 12.

Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?

 

 

 

 

Soru 13.

Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 14.

Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?

 

 

 

 

Soru 15.

• Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
• Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
• Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.
İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

 

 

 

 

Soru 16.

Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

 

 

 

 

Soru 17.

Omurga zedelenmesi olan kazazedeyi oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 18.

Koma hâlindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

 

 

 

 

Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

 

 

 

 

Soru 20.

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 21.

Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa aşağıdakilerden hangisi olur?

 

 

 

 

Soru 22.

Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

 

 

 

 

Soru 23.

Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

 

 

 

 

Soru 24.

Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

 

 

 

 

Soru 25.

Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?

 

 

 

 

Soru 26.

• Sıkıntı veya nefes darlığı
• Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi
Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

 

 

 

 

Soru 27.

Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

 

 

 

 

Soru 28.

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

 

 

 

 

Soru 29.

Alkol belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır.
Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

 

 

 

 

Soru 30.

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 31.

Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?

 

 

 

 

Soru 32.

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 33.

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?

 

 

 

 

Soru 34.

Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

 

 

 

 

Soru 35.

90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 36.

Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?

 

 

 

 

Soru 37.

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?

 

 

 

 

Soru 38.

Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücüler öncelikle hangisine 
uymak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 39.

Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 40.

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli

 

 

 

 

Soru 41.

Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

 

 

 

 

Soru 42.

Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?

 

 

 

 

Soru 43.

Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?

 

 

 

 

Soru 44.

“Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

 

 

 

 

Soru 45.

Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?

 

 

 

 

Soru 46.

I. Araç içinde savrulma

II. Araçtan dışarı fırlama

III. Ölüm ve yaralanmalarda artma

Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?

 

 

 

 

Soru 47.

Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşı- yan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 48.

Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

 

 

 

 

Soru 49.

Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

 

 

 

 

Soru 50.

Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir?

 

 

 

 


Benzer Yazılar