Ehliyet Deneme Sınavı 16

Elektronik Ehliyet sınavına hazırlanan sürücü adaylarına özel olarak hazırlanmış 16. ehliyet deneme sınavı. Sınavda 12 ilkyardım, 23 trafik, 9 motor ve 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru vardır. Sınav süresi 45 dakikadır. Sınava başlamadan önce mutlaka sınav kurallarını okuyun.

%%PERCENTAGE%%
%%RATING%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Bitirme Süresi: %%TIME_USED%% saniye.
Soru 1

Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

A
Arka bagajda
B
Torpido gözünde
C
Arka camın önünde
D
Sürücünün hemen yanında
Soru 2

Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?

A
Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
B
Aracın periyodik bakım süresi geçmişse
C
Kasko sigortası yaptırılmamışsa
D
Sürülecek araç başkasına aitse
Soru 3

Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

A
Batı 
B
Doğu
C
Güney 
D
Kuzey
Soru 4

Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?

A
Sarı
B
Yeşil
C
Kırmızı
D
Kırmızı ile birlikte sarı
Soru 5

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikazışıklarından hangisinin yanıyor olması, yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir?

A
B
C
D
Soru 6

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A
Aracın yükü ve ağırlığı artırılır.
B
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.
C
Motor daima yüksek devirde çalıştırılır.
D
Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?

A
Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
B
İlk yardımın zamanında ve tekniğine uygun yapılmaması
C
Hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerden kaçınılması
D
İlk yardım uygulayacak olan kişilerin bu konuda eğitim almış olması
Soru 8

Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?

A
Doku 
B
Hücre
C
Gövde 
D
Sistem
Soru 9

İlk yardımın ABC’si olarak kabul edilen uygulamalardan “A” neyi ifade etmektedir?

A
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
B
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
C
Solunumun değerlendirilmesini
D
Kanamanın durdurulmasını
Soru 10

Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sağlık personeli niteliğinin kazanılması
B
Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi
C
Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
D
Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi
Soru 11

Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?

A
10 dakika
B
15 dakika
C
Kalbi daha hızlı çalışana kadar
D
Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar
Soru 12

Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?

A
Bacak bölgesinde olan kanamalarda
B
Karın bölgesinde olan kanamalarda
C
Yüz bölgesinde olan kanamalarda
D
Kol bölgesinde olan kanamalarda
Soru 13

Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Damarı genişletip kan basıncının artmasını sağlamak
B
Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek
C
Yaranın çabuk iyileşmesini sağlamak
D
Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak
Soru 14

Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?

A
30 
B
 40 
C
50 
D
60
Soru 15

• Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
• Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
• Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.
İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

A
Şokun engellenmesi
B
Kanamanın durdurulması
C
Zihinsel aktivitenin korunması
D
Sindirim işlevinin rahat olması
Soru 16

Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

A
Şiddetli baş yaralanması
B
Göğüs zedelenmesi
C
Dalak yırtılması
D
Mide delinmesi
Soru 17

Omurga zedelenmesi olan kazazedeyi oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kan dolaşımını yavaşlatmak 
B
Solunum sıkıntısını azaltmak 
C
Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak 
D
Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek
Soru 18

Koma hâlindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A
Solunum ve nabız kontrolü
B
Sıkan giysilerin gevşetilmesi
C
Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
D
Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

A
Kendi can güvenliğini riske atması
B
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
C
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması
D
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseninin korunmasına özen göstermemesi
Soru 20

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Düz gidilebileceğini
B
Sadece sağa dönülebileceğini
C
Sadece sola dönülebileceğini
D
Yolun tüm yönlere açık olduğunu
Soru 21

Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa aşağıdakilerden hangisi olur?

A
Beyin kanaması riski artar.
B
Kalbin kasılıp-gevşeme sayısı artar.
C
Kanama bölgesindeki kan basıncı düşer.
D
Atardamarlardan nabız hissedilemez.
Soru 22

Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

A
Kalbi duran
B
Kalbi düzensiz çalışan
C
Solunum sayısı azalan
D
Solunumu düzensiz olan
Soru 23

Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

A
Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
B
Kendine gelmesi sağlandıktan sonra
C
Hiçbir müdahale yapılmadan önce
D
Yakınları geldikten sonra
Soru 24

Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

A
Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olmasını sağlamak
B
Uzun tahta atellerle vücudunu tespit etmek
C
Dik oturur şekilde pozisyon vermek
D
Sert bir zemine sırtüstü yatırmak
Soru 25

Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?

A
Kafatası eklemlerinde
B
Hareketli eklem yerlerinde
C
Diz ile kalça arasındaki kemikte
D
Dirsek ile omuz arasındaki kemikte
Soru 26

• Sıkıntı veya nefes darlığı
• Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi
Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

A
Reflü
B
Kalp spazmı
C
Kalp durması
D
Solunum durması
Soru 27

Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

A
Hızlı ve aceleci davranmaya
B
Kaza yapan araca hasar verilmemesine
C
Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine
D
Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına
Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

A
Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
B
Trafik kazalarına neden olabilecek riskli davranışlar kazandırmak
C
Bireye, aile yapısına ve diğer insanlara zarar vermek
D
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
Soru 29

Alkol belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır.
Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

A
Sindirim sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Solunum sistemi
D
Merkezi sinir sistemi
Soru 30

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

A
Bağlantı yolu
B
İki yönlü kara yolu
C
Tek yönlü kara yolu
D
Bölünmüş kara yolu
Soru 31

Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?

A
B
C
D
Soru 32

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

A
Geç
B
Hızlan
C
Yavaşla
D
Sağa yanaş ve dur
Soru 33

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?

A
Yeşil ışık 
B
Sarı ışık
C
Kırmızı ışık 
D
Kırmızı oklu ışık
Soru 34

Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

A
Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
B
Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
C
Sağa ve sola dönülemeyeceğini
D
Hızın artırılması gerektiğini
Soru 35

90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

A
35 
B
45 
C
55 
D
65
Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?

A
B
C
D
Soru 37

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?

A
B
C
D
Soru 38

Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücüler öncelikle hangisine 
uymak zorundadır?

A
Trafik görevlisine
B
Işıklı trafik işaret cihazına
C
Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
D
Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
Soru 39

Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A
İki şeridi birden kullanması
B
Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi
C
Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması
D
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
Soru 40

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 41

Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

A
15
B
20
C
25
D
30
Soru 42

Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?

A
Kask 
B
Eldiven
C
Yansıtıcı giysi 
D
Dayanıklı bot
Soru 43

Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?

A
LPG
B
Benzin
C
Motorin
D
Biyodizel
Soru 44

“Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

A
Ölümlü kazalarda asli kusurlu olmak
B
Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
C
Trafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek
D
Kanunda belirtilen miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullanmak
Soru 45

Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?

A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 46

I. Araç içinde savrulma

II. Araçtan dışarı fırlama

III. Ölüm ve yaralanmalarda artma

Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?

A
Yalnız I 
B
I ve II.
C
II ve III. 
D
I, II ve III.
Soru 47

Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşı- yan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Koruma başlığı
B
Hız sınırlayıcı cihaz
C
Yangın söndürme cihazı
D
Çocuk bağlama sistemleri
Soru 48

Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

A
10
B
15
C
20
D
25
Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

A
Sigara izmaritlerinin araç dışına atılması
B
Motor yağı, asit vb. maddelerin toprağa dökülmesi
C
Dökülecek, tozacak ve taşacak şekilde yük taşınması
D
Zorunluluk dışında korna çalmaktan uzak durulması
Soru 50

Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir?

A
Burun 
B
Atardamar
C
Kılcal damar 
D
Toplardamar
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

44
Ziyaretçi Yorumları

33 Comment threads
11 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
44 Comment authors
Duygu

Bende 84 aldım bu siteye çalışarak teşekkürler 🙂

Burçin

Arkadaşlar bende ilk başlarda inanmamıştım ama gerçekten buradan çalışmak çok işe yarıyor. Soruların çoğu buradaki soruların birebir aynısı. Bugün sınava girdim ve 92 aldım. Buradan çalışmaya devam.

Mutlu

Kaç deneme çözdün

Memet

Ben geçtim hepsi burdan cikti

Mehmet

Sadece bu uygulamadan calistim hepsi cıktı tesekkir ederim 86

Burhan

Ben burdan çalışıyorum doğrumu

Hasan

Allah razi olsun calistim burdan 82 aldim

Serkan

Dün sınava 20.30’da girdim buradaki soruları bol bol cözün hepsi cıkıyor 90 aldım

Hatice

Nasip olursa bende yarın sınava girecem. Bu siteden çok çalıştım insaallah geçerim.lutfen dua edin

Ebrar

3 saat önce cıktm sınavdan 92 aldm hepsi bu siteden gerckn 3 motordan tahmnım yanlı bir trafik 16 dakikada bitti cıktm başarılar hrkeze

İbrahim Halil

16 deneme yi çözdüm 94 aldım İNŞAALLAH sınavda böyle sorular çıkar herkese Başarılar

Yasemin

16 deneme çözüp bugün sınava girdim 90’la geçtim. Güzel bir site

Mutlu

Bende 16 deneme çözdüm 20 gün sonra sınavım var geçermiyim acaba yada yetermi 16 deneme

Rıza

05.09.2019 az önce sınavdan çıktım 86 aldım emeği geçen herkesten Allah razı olsun sorular birebir aynı buradan çalışmanızın size çok faydası olur arkadaşlar 🙏

Nurhan

Bende bugun ciktim 92 aldim.Emegi geçen herkese tesekkürler🤩

Anonim

Insallah site tarafından yazılamıyordur bu yorumlar çünkü 16 tane deneme çözdüm

Fatma

Arkadaşlar sınava bugün girdim
Burdaki soruları çalışan geçer. Bazen de zor çıkıyormuş bilmiyorum buradakilerin aynısı çıktı bana 94 aldım. Darısı sizlere inşallah 🙂

İbrahim Halil

Gerçekten Burdakiler in aynısı mı çıkıyo