ehliyethane logo

Ehliyet Deneme Sınavı 24

ehliyethane deneme 24

Elektronik Ehliyet sınavına hazırlanan sürücü adaylarına özel olarak hazırlanmış 24. ehliyet deneme sınavı. Sınavda 12 ilkyardım, 23 trafik, 9 motor ve 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru vardır. Sınav süresi 45 dakikadır. Sınava başlamadan önce mutlaka sınav kurallarını okuyun.

%%PERCENTAGE%%
%%RATING%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Bitirme Süresi: %%TIME_USED%% saniye.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

A
Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi
B
Burkulma ayakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması
C
Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması
D
Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması
Soru 2

Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

A
Şok 
B
Koma
C
Hâlsizlik 
D
Zehirlenme
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

A
Stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek
B
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
C
Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak
D
Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
Soru 4

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A
Kavşağa
B
Köprüye
C
Tali yola
D
Demir yoluna
Soru 5

Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

A
Durmadan, dikkatli geçmeli
B
Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı
C
Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
D
Yavaşlayıp, yolu kontrol ederek geçmeli
Soru 6

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Yolda gizli buzlanma olabileceğini
B
Kaza sebebiyle yolun trafiğe kapatıldığını
C
Düşük banketli yol kesimine yaklaşıldığını
D
Yolda yapım, bakım veya onarım çalışması olduğunu
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

A
B
C
D
Soru 8

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Bisikletin geçebileceğini
B
Bisikletin giremeyeceğini
C
Yolun bisikletlilere ait olduğunu
D
Bisikletin yavaş gitmesi gerektiğini
Soru 9

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Otobüs yolunu
B
Otobüslerin park yerini
C
Otobüsün giremeyeceğini
D
Otobüslere hız sınırlamasının olduğunu
Soru 10

Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

A
Özürlü sürücü yolu
B
Özürlü taşıtı giremez
C
Özürlü sürücüler çıkabilir
D
Özürlü sürücüler için park yeri
Soru 11

Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

A
Taşıma sınırının üstünde yolcu alınmışsa
B
Taşıma sınırının üstünde yük yüklenmişse
C
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
D
Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmamışsa
Soru 12

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

A
Yaya geçidi
B
Sağa tehlikeli viraj
C
Taralı alana girilmez.
D
Taralı alan içine park edilebilir.
Soru 13

Şekildeki gibi, tek yönlü kara yolunda bulunan 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi
B
Önündeki araçla takip mesafesine dikkat etmesi
C
Geçmek için en sol şeridi kullanması
D
En sağ şeride geçerek seyretmesi
Soru 14

Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?

A
15 
B
35 
C
40 
D
50
Soru 15

Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Öndeki araçların geçilemeyeceğini
B
Hiçbir sebeple durulamayacağını
C
Sağ şeritten gidilemeyeceğini
D
Karşı şeride geçilebileceğini
Soru 16

Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?

A
Virajlarda
B
Şerit değiştirmelerde
C
Sağa ve sola dönüşlerde
D
Bir aracın geçilmesi esnasında
Soru 17

Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması 
B
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi 
C
Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi 
D
Hızını azaltması
Soru 18

Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A
Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması
B
İşaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi
C
Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
D
Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi
Soru 19

Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?

A
Otobüse
B
Otomobile
C
İş makinesine
D
Lastik tekerlekli traktöre
Soru 20

Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A
Park ışıklarının
B
Acil uyarı ışıklarının
C
Uzağı gösteren ışıkların
D
Yakını gösteren ışıkların
Soru 21

Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Aracın hızı
B
Yolun eğimi
C
Lastiklerin durumu
D
Yolun genişliği
Soru 22

Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

A
Uluslararası yol
B
Devlet yolu
C
Demir yolu
D
Otoyol
Soru 23

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?

A
Volan 
B
Aks
C
Kavrama 
D
Vites kutusu
Soru 24

Araçlarda hangisinin bulunması, olası bir kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltır?

A
Alarm
B
Hava yastığı
C
Merkezi kilit
D
Hız sabitleyici
Soru 25

Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

A
B
C
D
Soru 26

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A
Motor kaputunun tam kapanmadığını
B
Lastik hava basıncının düşük olduğunu
C
Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini
D
Fren balatalarının görevini tam yapmadığını
Soru 27

Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A
Motorun verimli çalışmasına
B
Aracın daha yavaş gitmesine
C
Akünün daha çabuk bitmesine
D
Motordaki aşıntıların artmasına
Soru 28

Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A
Aracın daha fazla yakıt tüketmesine
B
Frenleme performansının artmasına
C
Lastik basıncının kendi kendine azalmasına
D
Belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine
Soru 29

Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A
Motorun hararet yapmasına
B
Motor devrinin yükselmesine
C
Klimanın düzensiz çalışmasına
D
Akünün kısa zamanda bitmesine
Soru 30

Seyir hâlindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A
Araç ışıkları açılıp kapatılmalıdır.
B
Hız azaltılarak sürüşe devam edilmelidir.
C
Dörtlü ikaz lambaları yakılarak yola devam edilmelidir.
D
Araç güvenli bir şekilde durdurulmalı ve aracın kontağı kapatılmalıdır.
Soru 31

Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?

A
10 – 20 
B
40 – 50
C
60 – 100 
D
100 – 120
Soru 32

Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yan yatış 
B
Yarı oturuş
C
Sırtüstü yatış
D
Yüzüstü yatış
Soru 33

Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması “BakDinle-Hisset” yönteminde hangisinin bir göstergesidir?

A
Bak 
B
Dinle
C
Hisset 
D
Dinle – Hisset
Soru 34

Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir.
Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?

A
Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi
B
Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması
C
Ağrılı uyaranlara cevap vermesi
D
Tüm uyaranlara tepkisiz olması
Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

A
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
B
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
C
Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
D
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi “şok” belirtilerindendir?

A
Deride kızarıklık olması
B
Bilinç seviyesinin artması
C
Vücut sıcaklığının artması
D
Nabzın hızlı ve zayıf olması
Soru 37

Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Yarası sarılarak uyutulur.
B
Yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır.
C
Solunum yolu açık tutularak sevk edilir.
D
Kanama yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur
Soru 38

Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır?

A
Yan yatış
B
Baş yanda, yarı yüzüstü yatış
C
Bacaklar karna doğru bükülü, sırtüstü yatış
D
Bacaklar yerden 30 cm yüksekte, sırtüstü yatış
Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

A
Kötü kokulara karşı burnunu tıkaması
B
Sorulan sorulara anlamlı cevap vermesi
C
Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etmesi
D
Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması
Soru 40

Burkulmalar nerelerde meydana gelir?

A
Sadece kol eklemlerinde
B
Sadece bacak eklemlerinde
C
Hareketli eklem bölgelerinde
D
Hareketsiz eklem bölgelerinde
Soru 41

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?

A
Kendi sağlığını riske atması
B
Kalkarken ağırlığı kalça kaslarına vermesi
C
Sırtın gerginliğini korumak için dizlerini bükmesi
D
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması
Soru 42

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?

A
Hırçın 
B
Öfkeli
C
Stresli 
D
Saygılı
Soru 43

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A
Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
B
Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
C
Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek
D
Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
Soru 44

Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?

A
Arazi taşıtı
B
Taşıt katarı
C
Kamp taşıtı
D
Umum servis aracı
Soru 45

Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?

A
Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır.
B
Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.
C
Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir.
D
Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır.
Soru 46

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?

A
Park etmeyi
B
Sola dönmeyi
C
Sağa dönmeyi
D
U dönüşü yapmayı
Soru 47

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

A
Durup beklemeli
B
Durmadan geçmeli
C
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
D
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
Soru 48

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Kasisli yolu
B
Tehlikeli çıkış eğimli yolu
C
Açılan köprüye yaklaşıldığını
D
Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu
Soru 49

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Yaya yolunu
B
Yaya geçidini
C
Yola yayanın çıkabileceğini
D
Yola yayanın giremeyeceğini
Soru 50

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
B
Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini
C
Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini
D
Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
194
Ziyaretçi Yorumları
138
56
0
 
187
deniz

çarşamba günü sınavım var umarım geçerim 🙁

Cumleten selam aleyküm ben burda calistim ilk sinavdan gectim sayın Ehliyethane cok tesekir ederim 31.01.2020

Eylem

Aralik 26 sinavim vardi burdan çaliştim kazandim ocak 26 direksiyon sinavim vardi 1. Sinde kaldim çok zor başarilar

Günka

Bu gun sınava girdim ve 94 puanla gectim.soruların hepsi burdan çıktı inanın.bol-bol test çözun,geçersiniz

Pinar

Bende burdan çalıştım hep çok şükür 84 puanla geçtim gerçekten denemeler çok faydalı kitabi bırakın burdan çalışın derim arkadaslar

Serhat

Benim sınavım 22 Şubat da burdan çalışsam faydası var mı

Burcu

Keşke buradaki gibi sınavdada başarılı olabilsem ☺️

Tolgahan

Deneme 24 de calissak olumlu bir sonuç alan varmı ?

Ömer Tokluoğlu

Bende buradan çalıştım sorular hemen hemen birebir aynı 92 aldım teşekkürler Ehliyethane

Pınar

Dün sınavım vardı hep burdan çalıştım 76 aldım sınavı geçtim emeğinize sağlık çok teşekkür ederim 😊

Cihat

Bende burdan çalışıyorum burdan sorular çıkıyor mu perşembe günü benimde sınavım var çok sitresliyim

Derya

Merhaba bende sürekli burdan çalıştım ve yüksek puanla sınavını geçtim teşekkürler ehliyethane

Efdal BENEK

10 nolu soruda ”ÖZÜRLÜLER” kelimesi (ENGELLİ olarak))değişeli tam 4,5 yıl oldu.17 nisan 2015 tarihli resmi gazeteyi lütfen okuyun.MADDE 33 ‒ Aynı Yönetmeliğin; a) 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “özürlüler” ibaresi “engelliler” olarak, b) 74 üncü maddesindeki “özürlüler” ibaresi “engelliler” olarak, c) 115 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (14) numaralı alt bendinde yer alan “Özürlülerin” ibaresi “Engellilerin” olarak, ç) 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan “özürlülere” ibaresi “engellilere” olarak, d) 149 uncu maddesinin başlığında yer alan “Özürlü, Hasta ve Sakat” ibaresi “Hasta ve Engelli” olarak, e) 149 uncu maddesinin… Devamını Oku »

Muhsin

İlk sınavda 68 aldım. Ama insan testte ne alırsan sınavda da onu alır diye düşünüyorum. Ama buradaki soruları çözdükce kendimi geliştirdim Test çözdüğüm zamn hic bir testte 70’i geçmedim gerçekten buradaki sorular harika diye düşünüyorum. 27 Aralık’ta sınavım var inşallah geçerim. Herkese başarılar diliyorum.

KERANECİ

İNŞALLAH GECERİM AMİN

Arzu kobal

Persembe gunu snavim var gecermiyim acaba

erhan

24 aralıkta sınavım var 24 denemeleri 2 defa bitirdim ins geçerim aminn

Fatma

29 aralıkta sınavım var buradan çalışıyorum inşallah geçerim

Huseyin

Gecersin

Sami Çiftci

Benimde 29 nedersin iyimi burasi ders calismaya

Songul

Sinavi gecerseniz burdan yazarmisiniz bende burdan calisiyorum

Zehra

Pazar günü sınavım var bakalım sonuç ne olacak

1 5 6 7