Ehliyet Deneme Sınavı 15

Elektronik Ehliyet sınavına hazırlanan sürücü adaylarına özel olarak hazırlanmış 15. ehliyet deneme sınavı. Sınavda 12 ilkyardım, 23 trafik, 9 motor ve 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru vardır. Sınav süresi 45 dakikadır. Sınava başlamadan önce mutlaka sınav kurallarını okuyun.

ehliyethane deneme 15

Soru 1.

Hususi otomobillerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 2.

• Reflektör
• İlk yardım çantası
• Yangın söndürme cihazı
Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 3.

I- Korkutmak veya şaşırtmak
II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek
III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek
Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?

 

 

 

 

Soru 4.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

 

 

 

 

Soru 5.

Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

 

 

 

 

Soru 6.

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, şarj sisteminin çalışmadığını gösterir?

 

 

 

 

Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

 

 

 

 

Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

 

 

 

 

Soru 9.

Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?

 

 

 

 

Soru 10.

Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?

 

 

 

 

Soru 11.

Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 12.

Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?

 

 

 

 

Soru 13.

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz.
Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz?

 

 

 

 

Soru 14.

İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 15.

Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

 

 

 

 

Soru 16.

Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

 

 

 

 

Soru 17.

Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

 

 

 

 

Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?

 

 

 

 

Soru 19.

Koma durumundaki kazazedeye verilecek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

 

 

 

 

Soru 21.

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliğidir?

 

 

 

 

Soru 22.

“Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 23.

Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

 

 

 

 

Soru 24.

I- Oturuş pozisyonu verilmesi
II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?

 

 

 

 

Soru 25.

Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 26.

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

 

 

 

 

Soru 27.

Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?

 

 

 

 

Soru 28.

Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

 

 

 

 

Soru 29.

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

 

 

 

 

Soru 30.

I- Araçların tescil edilmesi
II- Sürücü belgelerinin verilmesi
III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi
Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?

 

 

 

 

Soru 31.

Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?

 

 

 

 

Soru 32.

Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?

 

 

 

 

Soru 33.

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 34.

Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 35.

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?

 

 

 

 

Soru 36.

Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?

 

 

 

 

Soru 37.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

 

 

 

 

Soru 38.

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?

 

 

 

 

Soru 39.

Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

 

 

 

 

Soru 40.

Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.

Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 41.

Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 42.

Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 43.

I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması

II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması

III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması

Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 44.

Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?

 

 

 

 

Soru 45.

I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler.

II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır.

III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.

Emniyet kemeri ve kullanımıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

 

 

 

 

Soru 46.

Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?

 

 

 

 

Soru 47.

Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 48.

I. Maddi hasar tespiti yapmak

II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

 

 

 

 

Soru 49.

Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 50.

Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?

 

 

 

 

73 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
emre
12 Temmuz 2020 11:40

Hep 90 üstü alıyorum.

Muaşeret
24 Şubat 2020 18:05

Aynı sorular mi çıkıyor burdan çözmek yeter li mi

Fatma
6 Şubat 2020 01:58

Bigun sınava girdum arkadaşlar 5 şubata 2020 de hic kursa gidemdim iki kucuk bebegim vardi kitabi sadece birekere okudim surekli burdan test cozdum ve 86 aldim emegi gecen arkadaslara cok tesekur ederim bu safyayi bizlre hazrdiklari icin

Gülsüm
31 Aralık 2019 17:15

Bende 7 ocakta giricem genelde burdan çalışıyorum umarım geçerim geçince yazıcam herkese başarılar

mehmet EYYÜP kılıç
28 Aralık 2019 00:15

31 aralıkta sınavım var ama testlrim %76 aldık

Glsh
28 Kasım 2019 19:39

7 aralıkta sınavım var bursan çalışıyorum kurs hocalarım özellikle bu siteyi önerdi umarım başarılı olurum son durumu paylaşıcam:)

Muhammet ÖZDEMİR
23 Kasım 2019 14:55

beyler 27 de bi sıkıntı var bence kansızlık kandaki alyuvar veya hemoglobin azlığına bağlı olarak dokulara yeterince oksijen gitmemesi diyo.Bu durumda cevap kansızlık olamaz siz ne dersiniz

Abcde
17 Temmuz 2020 23:19

Kansizlik zamanla gerceklesen bir hastalik. Kaza sonucu olmaz

Ömer
19 Kasım 2019 18:20

Ben bunları çözüyorum ve baya bı geliştirdim 50 sorudan sadece 1 soruyu yanlış yaptım

MEHTAP
15 Kasım 2019 19:18

İnşaALLAH burada bulunan yorumlar doğrudur kitaba çalıştım buradan denemeleri yapıyorum 15.deneme sorusuna kadar geldim aralıkta sınavım var Allah herkesin yardımcısı olsun sonucu yazacağım inşaALLAH

Mehtap
28 Kasım 2019 22:44
Reply to  MEHTAP

Bugün sınava girdim 20 dakikada çıktım 84 aldım arkadaşlar buradan çıktı sorular çok kolay geldi bana biraz heyecan vardı bende 🙂 araç teknik trafik işaretleri ve ilk yardıma çalışın inşaAllah direksiyon sınavından da geçerim Allan yardımcınız olsun teşekkür ediyorum emeğinize sağlık ☺️

Tolga
13 Aralık 2019 00:47
Reply to  Mehtap

Amin Allah razı olsun 🤗

Serif
18 Aralık 2019 13:22
Reply to  Mehtap

Nasıl calistin

Aysem
26 Aralık 2019 21:00
Reply to  Mehtap

Benm bu pazar ilk sınavdan kaldım ikinci burdan çalışıyorum arkadaşlar bi öneriniz varmi

Fevzi üzüm
13 Kasım 2019 11:09

Burdan calstm son gunde burdan soru cozdum 86 aldm sınava girdim 86 aldm emeyinize sağlık

Ayşe
11 Kasım 2019 18:43

Sınavdan 5 dk önce cıktım %80 burdan cıktı başarılı bir site

Hacı mustafa
27 Ekim 2019 17:00

Tek kelimeyle harika burda çalıştığım bütün sorular çıktı neredeyse 82 aldım elinize kolunuza sağlık öneririm bu sayfayi

Şeyma bayrak
19 Ekim 2019 18:22

Arkadaşlar cidden burdaki soruların çoğu genelliklede hep benzerleri çıkıyor bugün sınava girdim 98 aldım. Mükemmel derecede işe yarıyor herkese tavsiye ederim günlük 2-3 tane test cözseniz yeterli🙂

Muhammed serkan
1 Ekim 2019 19:11

Cok guzel bir site 92 aldim tedkkurler

Havva
30 Eylül 2019 17:00

merhabalar bende 2 ekimde sınava giricem akşam gecersem yazıcam inşallah deneme sorularını cözüyorum şuhanda 16.dayım şuhanlık ortalamam 80ve90 üstü bazen tabi dikkatlı olmamamdan ve acele etmemden düşüyor cok dikkatlı olmak gerek acele etmemek gerek onu anladım basarılar dileyin lütfen bana 🙁

Sakine
29 Eylül 2019 14:04

Bende buradan çalıştım ve 86 ile geçtim arkadaşlar kitaba doğru düzgün bakmadım bile burdaki 24 denemeyi başa sararak çözdüm.

Derya Aksu omma
1 Kasım 2019 00:04
Reply to  Sakine

Bende çalışıyorum burdan 14 gündür burdan çalışıyorum 5 kasimda sınavım var ins geçerim geçersem yazarım burdan

Antepli
24 Eylül 2019 04:55

45 net doğru 5 yanlış insALLAH böyle olur sınavda da

Kübra
23 Eylül 2019 16:42

28 eylülde sınavım var buradan çalışıyorum bende inşallah geçerim herkese başarılar diliyorum. sınava girdikten sonra buradaki soruların çıkıp çıkmadığıyla ilgili bilgisini sizinle paylaşırım. diğer sayfalardaki sorulara ithafen çok yardımı oldu bu sayfanın emeğine sağlık kurucununda

Kamuran Acıpınar
24 Kasım 2019 02:35
Reply to  Kübra

10 kasımda sınavım var inşalah hepimiz geçeriz bende burdan. Çalışıyorum girince tekrar yorum yazarım inşallah

Yakup özcan
18 Ocak 2020 01:17

İnşallah bende çalışıyorum bende test yapıyorum 86 .94 arası alıyorum inşalalh böyle geçer herke emeğe sağlık