Ehliyet Deneme Sınavı 15

Elektronik Ehliyet sınavına hazırlanan sürücü adaylarına özel olarak hazırlanmış 15. ehliyet deneme sınavı. Sınavda 12 ilkyardım, 23 trafik, 9 motor ve 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru vardır. Sınav süresi 45 dakikadır. Sınava başlamadan önce mutlaka sınav kurallarını okuyun.

<< Önceki SınavSonraki Sınav >>

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Doğru Sayısı

%%SCORE%%

Yanlış Sayısı

%%WRONG_ANSWERS%%

 
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hususi otomobillerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

A
B
C
D
4
Soru 2

• Reflektör
• İlk yardım çantası
• Yangın söndürme cihazı
Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Otobüs
B
Kamyon
C
Otomobil
D
Lastik tekerlekli traktör
Soru 3

I- Korkutmak veya şaşırtmak
II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek
III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek
Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 4

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

A
Araçların takip mesafesine uyması
B
2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi
C
3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi
D
2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması
Soru 5

Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A
Antifriz 
B
Benzin
C
Asitli su 
D
Motorin
Soru 6

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, şarj sisteminin çalışmadığını gösterir?

A
B
C
D
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

A
Lastik hava basınçlarının yetersiz olması
B
Motorun gereksiz yere çalışır hâlde tutulması
C
Ön düzen ayarlarının bozuk olması
D
Frenlerin ayarsız olması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

A
İlk yardımcı önce kendini emniyete almalıdır.
B
İlk yardımcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır.
C
Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır.
D
Kazazedelere müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır.
Soru 9

Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?

A
Boşaltım sistemini
B
Dolaşım sistemini
C
Hareket sistemini
D
Sindirim sistemini
Soru 10

Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?

A
Nabız 
B
Solunum
C
Vücut ısısı 
D
Kan şekeri
Soru 11

Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması
B
Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması
C
Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi
D
Hastanın ayaklarının yükseltilmesi
Soru 12

Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?

A
Kalbi düzensiz çalışanlara
B
Öksürük ve hıçkırığı olanlara
C
Göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara
D
Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara
Soru 13

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz.
Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz?

A
Atardamar 
B
Toplardamar
C
Kılcal damar 
D
Yırtık kanaması
Soru 14

İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A
Şoka karşı önlem alınması
B
Ağzından bol sıvı verilmesi
C
Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
D
Yaşamsal bulgularının incelenmesi
Soru 15

Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

A
Diz ile kalça arası
B
Ayak bileğinin alt kısmı
C
Ayak bileğinin üst kısmı
D
Diz kapağının olduğu bölge
Soru 16

Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

A
Sindirime yardımcı olmak
B
Vücut sıcaklığını düşürmek
C
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
D
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
Soru 17

Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

A
Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması 
B
Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi 
C
Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması 
D
Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?

A
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yüksekte tutulması
B
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
C
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
D
Burkulan bölgeye masaj yapılması
Soru 19

Koma durumundaki kazazedeye verilecek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dik oturuş
B
Sırtüstü yatış
C
Baş geride yarı oturuş
D
Yarı yüzüstü yan yatış
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

A
Aşırı hız yapmak
B
Alkollü olarak araç kullanmak
C
Emniyet kemeri takılıyken araç kullanmak
D
Elinde cep telefonu varken araç kullanmak
Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliğidir?

A
Açık renkli kanın, yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
B
Düşük basınçla akması ve kısa sürede durdurulabilmesi
C
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
D
Kanamanın sızıntı şeklinde olması
Soru 22

“Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
B
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
C
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
D
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
Soru 23

Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A
Kollarının baş hizasında durmasına
B
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
C
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
D
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
Soru 24

I- Oturuş pozisyonu verilmesi
II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 25

Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A
Şoka karşı önlem alınması
B
Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
C
Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
D
Bilinci yerinde ise bacakları bükülmüş olarak sırtüstü yatırılması
Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

A
Koma 
B
Üşüme
C
Bayılma 
D
Terleme
Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?

A
Kansızlık
B
Bilinç kaybı
C
Baş dönmesi
D
Düzensiz nabız atışı
Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

A
Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi
B
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
C
İlk yardımcının kalkarken ağırlığı sırt kaslarına vermesi
D
İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması
Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A
Başkalarının hakkını istismar etmemek
B
Dar yoldan gelen araçlarla inatlaşmak
C
Kızgın biçimde kornaya basmak
D
Kendi kendine kurallar koymak
Soru 30

I- Araçların tescil edilmesi
II- Sürücü belgelerinin verilmesi
III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi
Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?

A
Sağlık Bakanlığı
B
Milli Eğitim Bakanlığı
C
Emniyet Genel Müdürlüğü
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 32

Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?

A
Gabari 
B
Geçiş hakkı
C
Geçiş üstünlüğü 
D
Geçiş kolaylığı
Soru 33

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?

A
Trafiğin bütün istikametlere kapanma hâli
B
Trafiğin bütün istikametlere açılma hâli
C
Trafiği hızlandırma işareti
D
Trafiği yavaşlatma işareti
Soru 34

Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

A
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
B
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
C
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
D
Durmadan dikkatli geçmeli
Soru 35

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?

A
Kırmızı oklu ışık
B
Yaya figürlü yeşil ışık
C
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
D
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?

A
B
C
D
Soru 37

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

A
B
C
D
Soru 38

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?

A
B
C
D
Soru 39

Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

A
10 
B
20 
C
30 
D
40
Soru 40

Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.

Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?

A
35 
B
50 
C
70 
D
140
Soru 41

Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A
Otomobili süren otobüse
B
Motorsuz aracı süren motorlu araca
C
Motorlu aracı süren motorsuz araca
D
Minibüsü süren lastik tekerlekli traktöre
Soru 42

Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

A
Hızını artırması
B
Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi
C
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
D
Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
Soru 43

I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması

II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması

III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması

Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 44

Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?

A
Geri gitmek
B
Geriye dönmek
C
Zorunluluk dışında park etmek
D
Hızına uygun şeritte gitmek
Soru 45

I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler.

II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır.

III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.

Emniyet kemeri ve kullanımıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A
I ve II. 
B
I ve III.
C
II ve III. 
D
I, II ve III.
Soru 46

Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?

A
Yükseklik 
B
Uzunluk
C
Genişlik 
D
Ağırlık
Soru 47

Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

A
Mali sorumluluk sigortasının
B
Araç teknik muayenesinin
C
Servis bakımlarının
D
Kasko sigortasının
Soru 48

I. Maddi hasar tespiti yapmak

II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

A
Yalnız III
B
I, II ve IV.
C
I, III ve IV.
D
II, III ve IV.
Soru 49

Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Aracın hızı
B
İklim koşulları
C
Yolun genişliği
D
Aracın yük durumu
Soru 50

Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?

A
Sırtüstü, sert bir zemine
B
Yüzüstü, sert bir zemine
C
Sırtüstü, yumuşak bir zemine
D
Yüzüstü, yumuşak bir zemine
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

46
Ziyaretçi Yorumları

39 Comment threads
7 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
46 Comment authors
Nurcan

Bende burdan çalışıyorum inşallah geçerm yarın 19.15 te sınavım var yazarım

Muhammet

Selamünaleyküm arkadaşlar benim 3 oldu girişim ilk girdim çalışmadan 52 aldım kitaba çalıştım 54 aldım son girişimde de buradan çalıştım 21 deneme yaptım 78 le geçtim sizde tavsiye ederim 😊

zelal

bugün sınavdan çıktım sadece bu sitedeki soruları çözdüm 98 aldım.
sadece bu soruları çözmeniz yeterli
başarılar..

Hakan

Buğün sınavım var 19.15 de sadece buraya calıştım bakalim nolucak

İbrahim

1 Eylül de sınavım var hemen hemen bu sitede ki soruları 2 defa cözdüm inşallah gecerim bu sefer

Azizcan kısacık

Emeği geçen herkese teşekkürler ben bugün sınava girdim 80 aldım

Mehmet

dun sinava girdim hem kitaba hem burdan calistim 92 aldim…

Recep

Mehmet bey hayırlı olsun bende 25 082019 giricem sorular nasıl

Furkan Tandoğan

Çok güzel bir site kitabı bile açmadan soru çözdüm 80 aldım zaten yanlış dahi yapsanız aklınıza geliyor..

Ahmet

17 sinde yani bügün sınavım vardi burdan calişarak 78 alarak geçtim teşekkürler 🙏🏻

Annesinin gamzelisi

Arkadaşlar bende 22 nisanda sinava girmiştim kendime hic guvenmiyordum sadece burdan çalistim bilmedigim konulari kitaptan çaliştim kitabi goz gezdirdim sınavi gecemem diye dusunurken 96 ile geçtim sizde kendinize güvenin inanin korkugunuz kadar zor değil ben yaptim sizde yapabilirsiniz .
Saygılarımla selametle kalın iyi akşamlar🌼

Adarbey

bende burdan çalıştım bu gün sınavda88.puan aldım. sayfada emeği geçen herkese teşekür ediyorum.

×××

Yarın sınavım var bu soruları çözmeye başladım 70 altı da iç düşmedim insallah yarın geçerim

pakıze

evet arkadaslar 27 mayıs ta sınavıv var bu sıtenın sorularına guvenıyom

Samet

27nisanda sınavım var arkadaşlar geçersemde geçemezssemde yanıtlıcam yazın bana ☠️

H. E.

30. soru yanlış. Sürücü belgesi Nüfüs Müdürlükleri tarafından adrese gönderilir. Güncellenmesi gerekiyor.

Mevlüt

Tekirdağ halk eğitimde sınava gircek varmı?

Yusuf

Ben 3 saahat sonra sınava giricem ehliyet hane sınav sorularına çok çalıştim sınavdan çıktığım gibi sizin endişeni gidericem bu sitenin faydası varmı yokmu

Yusuf

Buradaki Sorular çıkarsa geçmişimdir demek 😊

fulya

Bende buradan çalışıyorum unarm söyledikleriniz doğrudur

Samet

Nasıl geçebildinmi sınavı

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (15 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,40. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...