ehliyethane logo

Ehliyet Deneme Sınavı 15

ehliyethane deneme 15

Elektronik Ehliyet sınavına hazırlanan sürücü adaylarına özel olarak hazırlanmış 15. ehliyet deneme sınavı. Sınavda 12 ilkyardım, 23 trafik, 9 motor ve 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru vardır. Sınav süresi 45 dakikadır. Sınava başlamadan önce mutlaka sınav kurallarını okuyun.

%%PERCENTAGE%%
%%RATING%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Bitirme Süresi: %%TIME_USED%% saniye.
Soru 1

Hususi otomobillerde 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

A
B
C
D
4
Soru 2

• Reflektör
• İlk yardım çantası
• Yangın söndürme cihazı
Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Otobüs
B
Kamyon
C
Otomobil
D
Lastik tekerlekli traktör
Soru 3

I- Korkutmak veya şaşırtmak
II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek
III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek
Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 4

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

A
Araçların takip mesafesine uyması
B
2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi
C
3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi
D
2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması
Soru 5

Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A
Antifriz 
B
Benzin
C
Asitli su 
D
Motorin
Soru 6

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, şarj sisteminin çalışmadığını gösterir?

A
B
C
D
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

A
Lastik hava basınçlarının yetersiz olması
B
Motorun gereksiz yere çalışır hâlde tutulması
C
Ön düzen ayarlarının bozuk olması
D
Frenlerin ayarsız olması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

A
İlk yardımcı önce kendini emniyete almalıdır.
B
İlk yardımcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır.
C
Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır.
D
Kazazedelere müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır.
Soru 9

Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?

A
Boşaltım sistemini
B
Dolaşım sistemini
C
Hareket sistemini
D
Sindirim sistemini
Soru 10

Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?

A
Nabız 
B
Solunum
C
Vücut ısısı 
D
Kan şekeri
Soru 11

Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması
B
Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması
C
Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi
D
Hastanın ayaklarının yükseltilmesi
Soru 12

Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?

A
Kalbi düzensiz çalışanlara
B
Öksürük ve hıçkırığı olanlara
C
Göğüs kafesi düzenli olarak inip kalkanlara
D
Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara
Soru 13

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz.
Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz?

A
Atardamar 
B
Toplardamar
C
Kılcal damar 
D
Yırtık kanaması
Soru 14

İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A
Şoka karşı önlem alınması
B
Ağzından bol sıvı verilmesi
C
Üzerinin örtülerek sıcak tutulması
D
Yaşamsal bulgularının incelenmesi
Soru 15

Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

A
Diz ile kalça arası
B
Ayak bileğinin alt kısmı
C
Ayak bileğinin üst kısmı
D
Diz kapağının olduğu bölge
Soru 16

Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

A
Sindirime yardımcı olmak
B
Vücut sıcaklığını düşürmek
C
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
D
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
Soru 17

Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

A
Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması 
B
Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi 
C
Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması 
D
Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?

A
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yüksekte tutulması
B
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
C
Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması
D
Burkulan bölgeye masaj yapılması
Soru 19

Koma durumundaki kazazedeye verilecek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dik oturuş
B
Sırtüstü yatış
C
Baş geride yarı oturuş
D
Yarı yüzüstü yan yatış
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

A
Aşırı hız yapmak
B
Alkollü olarak araç kullanmak
C
Emniyet kemeri takılıyken araç kullanmak
D
Elinde cep telefonu varken araç kullanmak
Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliğidir?

A
Açık renkli kanın, yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
B
Düşük basınçla akması ve kısa sürede durdurulabilmesi
C
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
D
Kanamanın sızıntı şeklinde olması
Soru 22

“Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
B
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
C
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
D
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
Soru 23

Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A
Kollarının baş hizasında durmasına
B
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
C
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
D
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
Soru 24

I- Oturuş pozisyonu verilmesi
II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 25

Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A
Şoka karşı önlem alınması
B
Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
C
Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
D
Bilinci yerinde ise bacakları bükülmüş olarak sırtüstü yatırılması
Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

A
Koma 
B
Üşüme
C
Bayılma 
D
Terleme
Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?

A
Kansızlık
B
Bilinç kaybı
C
Baş dönmesi
D
Düzensiz nabız atışı
Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

A
Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi
B
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
C
İlk yardımcının kalkarken ağırlığı sırt kaslarına vermesi
D
İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması
Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A
Başkalarının hakkını istismar etmemek
B
Dar yoldan gelen araçlarla inatlaşmak
C
Kızgın biçimde kornaya basmak
D
Kendi kendine kurallar koymak
Soru 30

I- Araçların tescil edilmesi
II- Sürücü belgelerinin verilmesi
III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi
Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?

A
Sağlık Bakanlığı
B
Milli Eğitim Bakanlığı
C
Emniyet Genel Müdürlüğü
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 32

Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?

A
Gabari 
B
Geçiş hakkı
C
Geçiş üstünlüğü 
D
Geçiş kolaylığı
Soru 33

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?

A
Trafiğin bütün istikametlere kapanma hâli
B
Trafiğin bütün istikametlere açılma hâli
C
Trafiği hızlandırma işareti
D
Trafiği yavaşlatma işareti
Soru 34

Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

A
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
B
İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
C
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
D
Durmadan dikkatli geçmeli
Soru 35

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?

A
Kırmızı oklu ışık
B
Yaya figürlü yeşil ışık
C
Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
D
Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?

A
B
C
D
Soru 37

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

A
B
C
D
Soru 38

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?

A
B
C
D
Soru 39

Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

A
10 
B
20 
C
30 
D
40
Soru 40

Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.

Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?

A
35 
B
50 
C
70 
D
140
Soru 41

Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

A
Otomobili süren otobüse
B
Motorsuz aracı süren motorlu araca
C
Motorlu aracı süren motorsuz araca
D
Minibüsü süren lastik tekerlekli traktöre
Soru 42

Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

A
Hızını artırması
B
Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi
C
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
D
Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi
Soru 43

I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması

II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması

III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması

Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 44

Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?

A
Geri gitmek
B
Geriye dönmek
C
Zorunluluk dışında park etmek
D
Hızına uygun şeritte gitmek
Soru 45

I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler.

II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır.

III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.

Emniyet kemeri ve kullanımıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A
I ve II. 
B
I ve III.
C
II ve III. 
D
I, II ve III.
Soru 46

Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?

A
Yükseklik 
B
Uzunluk
C
Genişlik 
D
Ağırlık
Soru 47

Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

A
Mali sorumluluk sigortasının
B
Araç teknik muayenesinin
C
Servis bakımlarının
D
Kasko sigortasının
Soru 48

I. Maddi hasar tespiti yapmak

II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

A
Yalnız III
B
I, II ve IV.
C
I, III ve IV.
D
II, III ve IV.
Soru 49

Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Aracın hızı
B
İklim koşulları
C
Yolun genişliği
D
Aracın yük durumu
Soru 50

Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?

A
Sırtüstü, sert bir zemine
B
Yüzüstü, sert bir zemine
C
Sırtüstü, yumuşak bir zemine
D
Yüzüstü, yumuşak bir zemine
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
71
Ziyaretçi Yorumları
57
14
0
 
71
Muaşeret

Aynı sorular mi çıkıyor burdan çözmek yeter li mi

Fatma

Bigun sınava girdum arkadaşlar 5 şubata 2020 de hic kursa gidemdim iki kucuk bebegim vardi kitabi sadece birekere okudim surekli burdan test cozdum ve 86 aldim emegi gecen arkadaslara cok tesekur ederim bu safyayi bizlre hazrdiklari icin

Gülsüm

Bende 7 ocakta giricem genelde burdan çalışıyorum umarım geçerim geçince yazıcam herkese başarılar

mehmet EYYÜP kılıç

31 aralıkta sınavım var ama testlrim %76 aldık

Glsh

7 aralıkta sınavım var bursan çalışıyorum kurs hocalarım özellikle bu siteyi önerdi umarım başarılı olurum son durumu paylaşıcam:)

Muhammet ÖZDEMİR

beyler 27 de bi sıkıntı var bence kansızlık kandaki alyuvar veya hemoglobin azlığına bağlı olarak dokulara yeterince oksijen gitmemesi diyo.Bu durumda cevap kansızlık olamaz siz ne dersiniz

Ömer

Ben bunları çözüyorum ve baya bı geliştirdim 50 sorudan sadece 1 soruyu yanlış yaptım

MEHTAP

İnşaALLAH burada bulunan yorumlar doğrudur kitaba çalıştım buradan denemeleri yapıyorum 15.deneme sorusuna kadar geldim aralıkta sınavım var Allah herkesin yardımcısı olsun sonucu yazacağım inşaALLAH

Mehtap

Bugün sınava girdim 20 dakikada çıktım 84 aldım arkadaşlar buradan çıktı sorular çok kolay geldi bana biraz heyecan vardı bende 🙂 araç teknik trafik işaretleri ve ilk yardıma çalışın inşaAllah direksiyon sınavından da geçerim Allan yardımcınız olsun teşekkür ediyorum emeğinize sağlık ☺️

Tolga

Amin Allah razı olsun 🤗

Serif

Nasıl calistin

Aysem

Benm bu pazar ilk sınavdan kaldım ikinci burdan çalışıyorum arkadaşlar bi öneriniz varmi

Fevzi üzüm

Burdan calstm son gunde burdan soru cozdum 86 aldm sınava girdim 86 aldm emeyinize sağlık

Ayşe

Sınavdan 5 dk önce cıktım %80 burdan cıktı başarılı bir site

Hacı mustafa

Tek kelimeyle harika burda çalıştığım bütün sorular çıktı neredeyse 82 aldım elinize kolunuza sağlık öneririm bu sayfayi

Şeyma bayrak

Arkadaşlar cidden burdaki soruların çoğu genelliklede hep benzerleri çıkıyor bugün sınava girdim 98 aldım. Mükemmel derecede işe yarıyor herkese tavsiye ederim günlük 2-3 tane test cözseniz yeterli🙂

Muhammed serkan

Cok guzel bir site 92 aldim tedkkurler

Havva

merhabalar bende 2 ekimde sınava giricem akşam gecersem yazıcam inşallah deneme sorularını cözüyorum şuhanda 16.dayım şuhanlık ortalamam 80ve90 üstü bazen tabi dikkatlı olmamamdan ve acele etmemden düşüyor cok dikkatlı olmak gerek acele etmemek gerek onu anladım basarılar dileyin lütfen bana 🙁

Sakine

Bende buradan çalıştım ve 86 ile geçtim arkadaşlar kitaba doğru düzgün bakmadım bile burdaki 24 denemeyi başa sararak çözdüm.

Derya Aksu omma

Bende çalışıyorum burdan 14 gündür burdan çalışıyorum 5 kasimda sınavım var ins geçerim geçersem yazarım burdan

Antepli

45 net doğru 5 yanlış insALLAH böyle olur sınavda da

Kübra

28 eylülde sınavım var buradan çalışıyorum bende inşallah geçerim herkese başarılar diliyorum. sınava girdikten sonra buradaki soruların çıkıp çıkmadığıyla ilgili bilgisini sizinle paylaşırım. diğer sayfalardaki sorulara ithafen çok yardımı oldu bu sayfanın emeğine sağlık kurucununda

Kamuran Acıpınar

10 kasımda sınavım var inşalah hepimiz geçeriz bende burdan. Çalışıyorum girince tekrar yorum yazarım inşallah

Yakup özcan

İnşallah bende çalışıyorum bende test yapıyorum 86 .94 arası alıyorum inşalalh böyle geçer herke emeğe sağlık