1. Anasayfa »
  2. Ehliyet Deneme Sınavı
  3. Ehliyethane 24 Deneme

Ehliyet Deneme Sınavı 23

Elektronik Ehliyet sınavına hazırlanan sürücü adaylarına özel olarak hazırlanmış 23. ehliyet deneme sınavı. Sınavda 12 ilkyardım, 23 trafik, 9 motor ve 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru vardır. Sınav süresi 45 dakikadır. Sınava başlamadan önce mutlaka sınav kurallarını okuyun.

Ehliyet Deneme Sınavı 23 görseli

Soru 1.

Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?

 

 

 

 

Soru 2.

Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 3.

Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?

 

 

 

 

Soru 4.

Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin “dur” işaretidir?

 

 

 

 

Soru 6.

Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 7.

Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?

 

 

 

 

Soru 8.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?

 

 

 

 

Soru 10.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

 

 

 

 

Soru 11.

Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.
II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.
III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.

 

 

 

 

Soru 12.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 13.

Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişinin, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde, ikinci defa tespit edilmesi durumunda sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

 

 

 

 

Soru 14.

Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 15.

“88-89 Kuralı” olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

 

 

 

 

Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?

 

 

 

 

Soru 17.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

 

 

 

 

Soru 18.

Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

 

 

 

 

Soru 19.

Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi numaralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır

 

 

 

 

Soru 20.

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 21.

I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

 

 

 

 

Soru 22.

• Park probleminin artması
• Çevrenin bozulması ve kirlilik
• Yakıt tüketiminin artması ve israf
• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası
Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?

 

 

 

 

Soru 23.

İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?

 

 

 

 

Soru 24.

Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir.

Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?

 

 

 

 

Soru 25.

Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 26.

Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 27.

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

 

 

 

 

Soru 28.

Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür?

 

 

 

 

Soru 29.

Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

 

 

 

 

Soru 30.

Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

 

 

 

 

Soru 31.

Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

 

 

 

 

Soru 32.

Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 33.

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?

 

 

 

 

Soru 34.

Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

 

 

 

 

Soru 35.

Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 36.

İç kanama şüphesi olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 37.

Aşağıdakilerden hangisi “şok” belirtilerinden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 38.

Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

 

 

 

 

Soru 39.

Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?

 

 

 

 

Soru 40.

Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?

 

 

 

 

Soru 41.

Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

 

 

 

 

Soru 42.

Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 43.

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerinden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 44.

Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi
değildir?

 

 

 

 

Soru 45.

Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?

 

 

 

 

Soru 46.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 47.

Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 48.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

 

 

 

 

Soru 49.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 50.

Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 


Benzer Yazılar