ehliyethane logo

Ehliyet Deneme Sınavı 23

ehliyethane deneme 23

Elektronik Ehliyet sınavına hazırlanan sürücü adaylarına özel olarak hazırlanmış 23. ehliyet deneme sınavı. Sınavda 12 ilkyardım, 23 trafik, 9 motor ve 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru vardır. Sınav süresi 45 dakikadır. Sınava başlamadan önce mutlaka sınav kurallarını okuyun.

%%PERCENTAGE%%
%%RATING%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Bitirme Süresi: %%TIME_USED%% saniye.
Soru 1

Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?

A
Kafatası eklemlerinde
B
Hareketli eklem yerlerinde
C
Diz ile kalça arasındaki kemikte
D
Dirsek ile omuz arasındaki kemikte
Soru 2

Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulması
B
Burkulan bölgenin kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulması
C
Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi
D
Kişinin yan yatış pozisyonuna alınması
Soru 3

Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?

A
Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
B
Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra
C
Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra
D
Boyun bölgesine masaj yapılıp, oturur şekilde
Soru 4

Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

A
Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
B
Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek
C
Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak
D
Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin “dur” işaretidir?

A
B
C
D
Soru 6

Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

A
Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
B
Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi
C
Görülen eksikliklerin ilgili kuruluşlara bildirilerek giderilmesi
D
Zarar veren sorumlunun zarar karşılıklarını ve masrafı ödemesi
Soru 7

Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?

A
Virajlı
B
Eğimli
C

Kasisli
D
Kaygan
Soru 8

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A
Açılan köprü
B
Sola tehlikeli viraj
C
Soldan daralan kaplama
D
Sola tehlikeli devamlı viraj
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?

A
B
C
D
Soru 10

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

A
B
C
D
Soru 11

Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.
II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.
III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 12

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A
Sola dönülmez
B
Sağa dönülmez
C
Sola zorunlu yön
D
Sağa zorunlu yön
Soru 13

Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişinin, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde, ikinci defa tespit edilmesi durumunda sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

A
30 gün 
B
3 ay 
C
6 ay 
D
2 yıl
Soru 14

Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Bulunduğu şeritte seyretmesi
B
Geçme sırasında hızını artırması
C
Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi
D
Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi
Soru 15

“88-89 Kuralı” olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A
Fren mesafesini 
B
Duruş mesafesini
C
Takip mesafesini 
D
İntikal mesafesini
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?

A
Aracın cinsine uygun hız sınırlamaları
B
Görüş, yol, hava ve trafik durumu
C
Aracın yük ve teknik özelliği
D
Aracın muayene tarihi
Soru 17

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A
Takip mesafesinin azaltılması 
B
Araçların aynı şeritte seyretmesi 
C
Öndeki aracın karşı şeride geçmesi 
D
Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi
Soru 18

Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

A
El freninin çekilmesine
B
Motorun durdurulmasına
C
Park lambasının yakılmasına
D
Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına
Soru 19

Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi numaralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır

A
Yalnız 4 
B
1 ve 7
C
1, 3 ve 6 
D
2, 6 ve 7
Soru 20

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
B
İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
C
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D
Geçme yaparken sinyal verilmesi
Soru 21

I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması
Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 22

• Park probleminin artması
• Çevrenin bozulması ve kirlilik
• Yakıt tüketiminin artması ve israf
• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası
Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?

A
Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması
B
Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması
C
Aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması
D
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi
Soru 23

İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir?

A
Ses 
B
Duyuru
C
Konuşma 
D
Gürültü
Soru 24

Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir.

Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?

A
Akünün boşalmasından
B
Akünün tam şarjlı olmasından
C
Hava filtresinin kirlenmesinden
D
Akü kutup başlarının sıkı olmasından
Soru 25

Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yakıt tüketimini azaltmak
B
Aracın dönüşlerini sağlamak
C
Akünün şarj olmasını sağlamak
D
Titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek
Soru 26

Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marş sistemi 
B
Yağlama sistemi
C
Yakıt sistemi 
D
Ateşleme sistemi
Soru 27

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A
Lastik basıncının düşük olduğunu
B
El freninin çekili olduğunu
C
Sis lambalarının yandığını
D
Fren balatalarının bittiğini
Soru 28

Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür?

A
Fan müşirinin
B
Termostatın
C
Fan sigortasının
D
Klima kompresörünün
Soru 29

Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

A
Bujinin daha iyi ateşlemesine
B
Farların daha canlı yanmasına
C
Akünün daha çabuk bitmesine
D
Elektrik tesisatının yanmasına
Soru 30

Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A
Aracın maksimum hızının artmasına
B
Lastiklerin daha çabuk aşınmasına
C
Fren sisteminin arızalanmasına
D
Yakıt tüketiminin azalmasına
Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

A
Akciğer 
B
Mide
C
Karaciğer
D
Beyin
Soru 32

Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kırık kontrolünün yapılması
B
Kanamanın kontrol edilmesi
C
Şok pozisyonunun verilmesi
D
Hava yolu açıklığının sağlanması
Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?

A
Çenenin kasılması
B
Vücudun kasılması
C
Dilin geriye kaçması
D
Baş-çene pozisyonu verilmesi
Soru 34

Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

A
Sinir sisteminde
B
Dolaşım sisteminde
C
Sindirim sisteminde
D
Solunum sisteminde
Soru 35

Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

A
40 
B
60 
C
80 
D
100
Soru 36

İç kanama şüphesi olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A
Ağızından ılık içecekler verilmesi
B
İlk yardımın ABC´sinin uygulanması
C
Ayaklarının 30 cm yukarı kaldırılması
D
Üzerinin örtülerek ısı kaybının önlenmesi
Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi “şok” belirtilerinden biri değildir?

A
Kan basıncının düşmesi
B
Bilinç seviyesinin artması
C
Cildin soğuk ve nemli olması
D
Dudak çevresinin morarması
Soru 38

Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A
Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
B
Nabız atışlarının sürekli hızlanması
C
Bulantı ve kusmanın olması
D
Vücut sıcaklığının artması
Soru 39

Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?

A
Şoka girmiş olan
B
Omurga kırığı olan
C
Kol kemiği kırık olan
D
Kalça kemiği kırık olan
Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?

A
Kırık 
B
Çıkık
C
İncinme 
D
Burkulma
Soru 41

Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

A
Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
B
Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli
C
Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
D
Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
Soru 42

Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

A
Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek
B
Boynuna mutlaka boyunluk takılarak
C
Baş-çene pozisyonu verilerek
D
Ayaklarından çekilerek
Soru 43

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerinden biri değildir?

A
Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
B
Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
C
İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
D
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
Soru 44

Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi
değildir?

A
Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
B
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
C
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
D
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
Soru 45

Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?

A
Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse
B
Sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyunmuşsa
C
Molalarda kan dolaşımını artıran hareketler yapılmışsa
D
Temiz hava için aracın camları kısa süreliğine açılmışsa
Soru 46

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
B
Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
C
Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını
D
Yolda kasis, tümsek, çukur gibi satıh bozukluklarının olduğunu
Soru 47

Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A
Beklemeli
B
Sola dönmeli
C
Doğru gitmeli
D
Geriye dönmeli
Soru 48

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A
Yolun solundan gitmesi
B
Takip mesafesini azaltması
C
Yavaş ve daha dikkatli gitmesi
D
Sağa dönüş lambasını yakması
Soru 49

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Traktörün geçebileceğini
B
Traktörün giremeyeceğini
C
Traktörlerin park edebileceğini
D
Sadece traktörün girebileceğini
Soru 50

Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

A
Sadece para cezası verilir.
B
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
C
Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
D
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmesine izin verilir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
42
Ziyaretçi Yorumları
34
8
0
 
42
Tuğba

Ya gerçekten çıkıyor mu burdaki sorular cumartesi günü sınavım var

Harun

Ulan Sanki Doktor Olacam 50 sorudan 40kı ilk yadım ulan ehliyete giriyom amelata deyil 😀

Fatma

Kaç aldınız Harun bey

Furkan

Ya sizden Allah Razi Olsun Burdan Calistigim Tum Sorular Bugun Sinavda Cikti 86 Aldim Cok Salun Basarili Bi Site Tekrardan Allah Razi Olsun 1.Den 24 e kadar olan sorulari calisin Cikiyor Hepsi

Ehliyetsizhane

Bune yarrak kürek sorular amk

Fatma

Arkadaşlar full burdan çalıştım 24 denemeyide çözdüm ve 80 aldım dün girdim sınava çok teşekkür ederim sayfa yönetilerine 😊

Metin

Bende yarın saat 6 da bende girecem sınava çalışıyorum inşallah allah nasip eder bana ve tüm arkadaşlarıma

Buket

Gectinizmi sinavi peki nasildi sorular ?

Fikret

Neredeyse hep burdan çalıştım soru mantığı aynı buradaki gibi hatta bazıları daha basit heyecan olmadığı sürece herkes geçebilir ben 90 aldım bu sayfayı hazırlayan herkese çok teşekkür ederim Allah razı olsun hepiniz Allaha emanet.

Sedat

Az önce sınavdan çıktım 90 la geçtim sorular nerdeyse birebir aynı

Study

Bugün sınava giricem İnşaAllah istediğim sonucu alabilirim 🙂

Mustafa

Bugün sınava gireceğim burdan çözümlerimde geçebiliyorum inşallah geçerim

servet:

tek bırsey sormak ıstıyorum gercekten burdan calısıp gecen ark. yazabılırmı oyle guzel yorumlar varkıumutlanıyo ınsan

Fikret

Evet reis ben bu akşam sınav oldum mantık aynı hiç kaygılanma rahat ol heyecanlanma yeter başarılar sana umarım geçmişsindir.

Onur

sadece buradaki soruları çözüp 92 aldım çok kasmayın aynı sorular çıkıyor

Bues

Bende yarın girecem. Genel olarak hangileri çıktı

Salih

Sadece burdan çalişarak ilk sinavimdan 84 alarak geçtim emeğinize sağlik teşekürler.. bide bende işalla başardim yorumunu burdan yaparim bigün diye dua ediyordum oldu..

Ayrs

24 denemeyi çözdüm bugün sınavdan geçtim heyecan yaptım 78 le gectim