ehliyethane logo

Ehliyet Deneme Sınavı 18

ehliyethane deneme 18

Elektronik Ehliyet sınavına hazırlanan sürücü adaylarına özel olarak hazırlanmış 18. ehliyet deneme sınavı. Sınavda 12 ilkyardım, 23 trafik, 9 motor ve 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru vardır. Sınav süresi 45 dakikadır. Sınava başlamadan önce mutlaka sınav kurallarını okuyun.

%%PERCENTAGE%%
%%RATING%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Bitirme Süresi: %%TIME_USED%% saniye.
Soru 1

Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şok 
B
Tıkanma
C
Kalp durması 
D
Soluk durması
Soru 2

Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölgeyi sabitlemek
B
Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak
C
Yara üzerine tentürdiyot sürüp bırakmak
D
Yarayı temiz pamukla kapatmak
Soru 3

El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

A
Sıcak su ile yıkanması
B
Kanayan yere merhem sürülmesi
C
Dirsekle omuz arasına turnike uygulanması
D
Kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
Soru 4

Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tıbbi yardım istenmesi
B
Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi
C
Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
D
Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, kan şekeri aniden düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir?

A
Titreme 
B
Zindelik
C
Yorgunluk 
D
Aniden acıkma
Soru 6

• Yangın tehlikesi
• Patlama durumu
• Solunum durması
Yukarıdaki durumların olasılığı mevcut ise kazazede araçtan hangi yöntemle çıkarılır?

A
Rentek manevrası
B
Sırtta taşıma yöntemi
C
İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
D
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Hız limitlerini aşmak
B
Alkollü araç kullanmak
C
Trafik levhalarını önemsemek
D
Yorgun ve dalgın olmak
Soru 8

Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I- Motorlu araç çeşididir.
II- Römork ve yarı römork çeker.
III- Yük taşımak için imal edilmiştir.

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 9

Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?

A
Banket 
B
Yaya yolu
C
Yaya geçidi 
D
Bisiklet yolu
Soru 10

Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Yolda bakım çalışması olduğunu
B
İleride hemzemin geçit bulunduğunu
C
Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
D
Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu
Soru 11

Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

A
Aracını durdurmalı
B
Durmadan geçmeli
C
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
D
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
Soru 12

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

A
Sağa yanaş
B
Yavaşla
C
Hızlan
D
Dur
Soru 13

Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?

A
Hız sabit tutulur.
B
Hız azaltılır, sola sinyal verilir.
C
Hız artırılır, sağa sinyal verilir.
D
Hız azaltılır, varsa geçme yasağına uyulur.
Soru 14

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?


I. Hızını artırmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

A
B
C
D
Soru 16

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Şeridin sağdan daralacağını
B
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
C
Sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu
D
Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu
Soru 17

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?

A
B
C
D
Soru 18

Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?

A
1 ve 2 
B
1 ve 3
C
2 ve 3 
D
1, 2 ve 3
Soru 19

Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı 
saatte kaç kilometredir?

A
120 
B
110 
C
90 
D
80
Soru 20

I. Şerit değiştirmelerde
II. Sağa ve sola dönüşlerde
III. Bir aracın geçilmesi esnasında
Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 21

Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme” trafik kazalarında
– – – – sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
asli kusur
B
tali kusur
C
yol kusuru
D
kusuru paylaştırma
Soru 22

Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A
Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalı
B
2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
C
Hızlanarak yoluna devam etmeli
D
Geçiş hakkını kendi kullanmalı
Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

A
Halkın can ve mal güvenliğinin korunması
B
Işıklı ve sesli uyarı işaretlerinin bir arada verilmesi
C
Görev hâli dışında bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
D
Geçiş üstünlüğü hakkının görev hâlinde iken kullanılması
Soru 24

Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?

A
Eskort eşliğinde
B
Seyyar tepe lambası taktırarak
C
Sesli ve ışıklı işaretler vererek
D
Araçlarında bir gözcü bulundurarak
Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?

A
Üçgen reflektör
B
İlk yardım çantası
C
Yangın söndürme cihazı
D
Sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası
Soru 26

Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?

A
Çekici 
B
Otomobil
C
Otobüs 
D
Kamyon
Soru 27

Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

A
B
C
D
10
Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

A
Dere yataklarından kum alınması
B
Araç bakımlarının kapalı ortamlarda yapılması
C
Zaruri olmayan durumlarda araç kullanılması
D
Araçlarda kullanılan, yenilen ve içilen maddelerin dışarı atılması
Soru 29

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yakıt tüketimini azaltmak
B
Aracın fren mesafesini kısaltmak
C
Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak
D
Aracın daha çabuk hızlanmasını sağlamak
Soru 30

“Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.”

Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?

A
Benzinli
B
Dizel
C
Elektrikli
D
Buharlı
Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

A
Trafik yoğunluğunun azalması
B
Trafik yoğunluğunun artması
C
Gürültü kirliliğinin önlenmesi
D
Yakıt tüketiminin azalması
Soru 32

Osmaniye’den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya’ya oradan da Ankara’ya gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

A
Batı-Doğu
B
Kuzey-Güney
C
Kuzeydoğu-Kuzeybatı
D
Kuzeybatı-Güneydoğu
Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?

A
Alaşımlı jant 
B
Hava yastığı
C
Açılabilir tavan 
D
Elektrikli koltuk
Soru 34

Motor yağının kontrolü yapılırken, yağ seviyesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?

A
İki çizgisi arasında
B
Alt çizgisinden aşağıda
C
Üst çizgisinden yukarıda
D
Yağ çubuğunda hiç görülmemeli
Soru 35

Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A
Mevcut araç-gereçlerle yapılması
B
Hayat kurtarıcı uygulamalar olması
C
Olay yerinde bulunan kişiler tarafından yapılması
D
Müdahale için doktor ya da sağlık personelinin beklenmesi
Soru 36

Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır?

A
Hareket sistemi 
B
Sindirim sistemi
C
Dolaşım sistemi 
D
Solunum sistemi
Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir?

A
Bilincin kısa süreli kapanması
B
Ağrılı uyaranlara cevap vermesi
C
Yüzde solgunluk ve baş dönmesi
D
Göğüs kafesi hareketlerinin olmaması
Soru 38

İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?

A
Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığına
B
Yaralıların üzerinde bulunan giysilere
C
Yaralıların cinsiyetlerine
D
Aracın modeline
Soru 39

I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması
II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması
III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması
Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

A
Yalnız I 
B
Yalnız II
C
Yalnız III 
D
I, II ve III
Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?

A
Kalp masajı
B
Atelle tespit
C
Köprü tekniği
D
Rentek manevrası
Soru 41

Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

A
Kasık bölgesine
B
Şakak bölgesine
C
Çene altı bölgesine
D
Köprücük kemiğinin iç kısmına
Soru 42

I- Deri soğuk ve nemlidir.
II- Nabız düzenli ve dolgundur.
III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.
Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?

A
Yalnız I 
B
Yalnız II
C
I ve III 
D
II ve III
Soru 43

Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir.
B
Dışarıda kalan kısım kesilir ve yara sarılır.
C
Çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
D
Çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
Soru 44

Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir?

A
Kırık 
B
Çıkık
C
Donma 
D
Burkulma
Soru 45

Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

A
Karın yaralanmalarında
B
Bacak yaralanmalarında
C
Göğüs yaralanmalarında
D
Omurga yaralanmalarında
Soru 46

Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şok 
B
Bayılma
C
Koma 
D
Kansızlık
Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi, yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

A
Kendi kapasitesinden fazla ağırlık taşımalıdır. 
B
Ani dönme ve bükülme gibi hareketler yapmalıdır. 
C
Kendinin ve yaralının güvenliğinden emin olmalıdır. 
D
Yangın, göçük ve patlama tehlikesinin devam ettiği durumları önemsememelidir.
Soru 48

Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

A
Aşırı tepki gösterilmesi
B
Birdenbire sinirlenilmesi
C
Bencillikten uzak durulması
D
Kaba ve saldırgan davranılması
Soru 49

Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?

Uyarı: Soru güncelliğini yitirmiştir. Sürücü belgelerini vermek artık Emniyet Genel Müdürlüğü’nün değil Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’nün görevidir.

A
Araçların muayenelerini yapmak
B
Sürücülerin belgelerini vermek
C
Muayene istasyonlarını denetlemek
D
Park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak
Soru 50

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A
Okul geçidine
B
Yürüyüş yoluna
C
Gençlik kampına
D
Alt veya üst geçitlere
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
43
Ziyaretçi Yorumları
29
14
0
 
42
Murat

Soru geçme işaretini özerine reklam çıkıyo soruyu değiştiremiyoruz lütfen düzeltin

Asim

Ocak ayında sinava gircem burdan çalışıyorum faydası olurmu iki kere bu 24 denemeyi bitirdim

Altin

Sabah sinavim var burdan calisdim genelse iyiyim ins sinavdamda gecerimm basarilar bizlere

Es es

26 kasimda sinavim var ve 100 alacagimdan cok eminim 👌🤣

asyam

dun sınavım vardı 92 aldm burdan calısın kitaptan da konu testlerını yapın başarılı olursunuz

Sinem

Arkadaşlar sınavım var 4 gün sonra kitap okumak mı mantıklı yoksa test çözmek mi yazar mısınız lütfen burdan çalışıp kazanamayan var mı

Arzu

Buradaki deneme sınavlarını çözdüm kitaptaki testleri çözdüm 80aldım. Tabi tüm derslerede katıldım dersi dinlemek çok fark ediyo. Sorular aynı ama şıklar farklı bazı sorularda. Soruların cvplarını araştırarak çalışın geçersiniz. Bu siteyi yapanlardan Allah razı olsun🤲 Çok şükür bin şükür ben geçtim hepiniz geçersiniz insaAllah Allah yardımcınız olsun🤲

veyso

yav valla benimde 25 eylülde sınavım var çok test çözdüm amma ŞÜPELİYİM

Ayşenur

8Eylülde sınavım var İnşaâllah bende kazanırsın hayırlısı ile (: Duâlarınızı beklerim Kardeşlerim.

Ecrin

Benimde 8 eylül de burdan çalışıyorum bazen 95 bazen 90 alıyorum inşallah geçerim

yunus

95 de almak büyük bir başarı 😀

Ecrin

Benim 8 eylülde 1 defa kitap bitirdim 3 sefer de burdaki 24 tane testi çözüyorum hadi hayırlısı bakalım kazanırız inşallah

Burcu

Burdan soru çıķıyomu benimde sınavım var lütfen cevap

pınar

benimde bugun sınavım vardi burdan caslistim ve 88 aldim teşekkür ederim emeği gecenlere bire bir ayni sorular bile vardi kesinlikle burdasn calisin

Hüseyin

Kitabı çalıştınmı