1. Anasayfa »
  2. Ehliyet Deneme Sınavı
  3. Ehliyethane 24 Deneme

Ehliyet Deneme Sınavı 18

Elektronik Ehliyet sınavına hazırlanan sürücü adaylarına özel olarak hazırlanmış 18. ehliyet deneme sınavı. Sınavda 12 ilkyardım, 23 trafik, 9 motor ve 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru vardır. Sınav süresi 45 dakikadır. Sınava başlamadan önce mutlaka sınav kurallarını okuyun.

Ehliyet Deneme Sınavı 18 görseli

Soru 1.

Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 2.

Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 3.

El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

 

 

 

 

Soru 4.

Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi, kan şekeri aniden düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 6.

• Yangın tehlikesi
• Patlama durumu
• Solunum durması
Yukarıdaki durumların olasılığı mevcut ise kazazede araçtan hangi yöntemle çıkarılır?

 

 

 

 

Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 8.

Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I- Motorlu araç çeşididir.
II- Römork ve yarı römork çeker.
III- Yük taşımak için imal edilmiştir.

 

 

 

 

Soru 9.

Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 10.

Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 11.

Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 12.

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 13.

Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?

 

 

 

 

Soru 14.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?


I. Hızını artırmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı

 

 

 

 

Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

 

 

 

 

Soru 16.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 17.

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?

 

 

 

 

Soru 18.

Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?

 

 

 

 

Soru 19.

Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı 
saatte kaç kilometredir?

 

 

 

 

Soru 20.

I. Şerit değiştirmelerde
II. Sağa ve sola dönüşlerde
III. Bir aracın geçilmesi esnasında
Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 21.

Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme” trafik kazalarında
– – – – sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 22.

Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 23.

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

 

 

 

 

Soru 24.

Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?

 

 

 

 

Soru 25.

Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 26.

Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir?

 

 

 

 

Soru 27.

Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

 

 

 

 

Soru 28.

Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

 

 

 

 

Soru 29.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 30.

“Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.”

Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?

 

 

 

 

Soru 31.

Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

 

 

 

 

Soru 32.

Osmaniye’den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya’ya oradan da Ankara’ya gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

 

 

 

 

Soru 33.

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?

 

 

 

 

Soru 34.

Motor yağının kontrolü yapılırken, yağ seviyesi yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 35.

Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 

 

 

 

Soru 36.

Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır?

 

 

 

 

Soru 37.

Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir?

 

 

 

 

Soru 38.

İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?

 

 

 

 

Soru 39.

I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması
II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması
III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması
Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

 

 

 

 

Soru 40.

Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?

 

 

 

 

Soru 41.

Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

 

 

 

 

Soru 42.

I- Deri soğuk ve nemlidir.
II- Nabız düzenli ve dolgundur.
III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.
Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?

 

 

 

 

Soru 43.

Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 44.

Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 45.

Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

 

 

 

 

Soru 46.

Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 47.

Aşağıdakilerden hangisi, yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

 

 

 

 

Soru 48.

Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

 

 

 

 

Soru 49.

Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?

Uyarı: Soru güncelliğini yitirmiştir. Sürücü belgelerini vermek artık Emniyet Genel Müdürlüğü’nün değil Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’nün görevidir.

 

 

 

 

Soru 50.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 

 

 

 


Benzer Yazılar