ehliyethane logo

Ehliyet Deneme Sınavı 17

ehliyethane deneme 17

Elektronik Ehliyet sınavına hazırlanan sürücü adaylarına özel olarak hazırlanmış 17. ehliyet deneme sınavı. Sınavda 12 ilkyardım, 23 trafik, 9 motor ve 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru vardır. Sınav süresi 45 dakikadır. Sınava başlamadan önce mutlaka sınav kurallarını okuyun.

%%PERCENTAGE%%
%%RATING%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Bitirme Süresi: %%TIME_USED%% saniye.
Soru 1

Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.
Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

A
Toplardamar kanamaları
B
Bacak bölgesi kanamaları
C
Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar
D
Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

A
Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
B
Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
C
El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda
D
Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

A
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
B
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
C
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
D
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması
Soru 4

I- Her zaman tedbirli olmak
II- Soğukkanlılığını korumak
III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak
Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 5

Çarpma ya da düşme sonucu kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

A
Kırık 
B
Çıkık
C
Zorlama 
D
Burkulma
Soru 6

Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?

A
Felç 
B
Kriz
C
Koma 
D
Bayılma
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?

A
Başını her zaman düz tutması
B
Yavaş ve düzgün adımlarla yürümesi
C
Yerden destek alacak şekilde her iki ayağını da kullanması
D
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
Soru 8

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?

A
Asabi 
B
Öfkeli
C
Stresli 
D
Hoş görülü
Soru 9

I- Yer işaretlemeleri
II- Trafik işaret levhaları
III- Işıklı ve sesli trafik işaretleri
Belediyeler, yapım ve bakımından sorumlu oldukları kara yollarında, trafiği düzenleme amacı ile yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 10

Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?

A
Şoför 
B
Sürücü
C
İşleten 
D
Araç sahibi
Soru 11

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

A
Dur
B
Hızlan
C
Yavaşla
D
Sağa yanaş
Soru 12

I- Görülmelerinin engellenmesi
II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi
Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

A
I ve II 
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 13

Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?

A
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
B
Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta
C
Kırmızı ışıkta
D
Sarı ışıkta
Soru 14

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A
Dönel kavşağa
B
Açılan köprüye
C
Ana yol – tali yol kavşağına
D
Kontrollü demir yolu geçidine
Soru 15

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Kaygan yola yaklaşıldığını
B
Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini
C
Tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığını
D
Taşıt yoluna taş, kaya veya toprak düşebileceğini
Soru 16

Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Otobüs beklemeli
B
Traktör beklemeli
C
Otobüs ileri gitmeli
D
Traktör geri gitmeli
Soru 17

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Geçme yasağı sonunu 
B
Hız sınırlaması sonunu 
C
Araç trafiğine kapalı yolu 
D
Öndeki taşıtı geçme yasağını
Soru 18

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?

A
1,5 
B
2,5 
C
3,5 
D
4,5
Soru 19

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 
saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?

A
1,5 
B
2,5 
C
3,5 
D
4,5
Soru 20

Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A
1 numaralı araca yol vermeli
B
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
C
Hızını artırarak kavşağa önce girmeli
D
Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
Soru 21

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

A
Otomobil 
B
Kamyonet
C
Motosiklet
D
At arabası
Soru 22

Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir?

Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I, II ve III
Soru 23

Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?

A
Takip mesafesine
B
Kavşaklarda geçiş hakkına
C
Öndeki aracı geçme kuralına
D
Farların kullanılacağı yer ve hâllere
Soru 24

Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

A
Trafik kazalarının
B
Trafik işaret levhalarının
C
Trafikteki görevli sayısının
D
Kaza anında ölüm ve yaralanmaların
Soru 25

Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?

A
Hurdaya ayrılması
B
Teknik değişiklik yaptırılması
C
Aracın yaralanmalı kazaya karışması
D
Aracın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması
Soru 26

Aracına “LPG” sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?

A
30 
B
40 
C
50 
D
60
Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?

A
Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak
B
Geçme yasağı olan yerlerden geçmek
C
Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak
D
Arkadan çarpmak
Soru 28
  • I. Araç lastiği seçimi
  • II. Çevre ve iklim koşulları
  • III. Fren sistemi performansı

Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

A
Yalnız I
B
I ve II.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?

A
Temiz olmayan yakıt kullanılması
B
Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması
C
Hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi
D
Araç motorunun duraklama ve park etme sırasında çalışması
Soru 30

Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marş
B
Şarj
C
Ateşleme
D
Kavrama
Soru 31

B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

A
A2 
B
C
D
G
Soru 32

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

A
İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
B
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
C
Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması
D
Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması
Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?

A
El freni 
B
Motor freni
C
Egzoz freni 
D
Kompresyon freni
Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

A
Frenlerin ayarsız olması
B
Rölanti ayarının bozulması
C
Bujilerin arızalı ve ayarsız olması
D
Aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi
Soru 35

Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A
Termostat çıkartılmalı
B
Eskimiş bujiler değiştirilmeli
C
Lastiklerin hava basıncı indirilmeli
D
Motor yüksek devirde çalıştırılmalı
Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

A
Trafikteki kaza sayısının azaltılması
B
İnsanların zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırılması
C
Kazazedenin durumunun kötüleşmesinin önlenmesi
D
Trafik ortamını paylaşanların özel yaşamıyla ilgilenilmesi
Soru 37

İlk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır.
Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır?

A
Dolaşım sistemini
B
Hareket sistemini
C
Sindirim sistemini
D
Solunum sistemini
Soru 38

Bak-Dinle-Hisset yönteminde “Dinle” ne anlama gelir?

A
Trafik işaretçilerinin dinlenmesi
B
Yaralının soluk sesinin dinlenmesi
C
Yaralıların şikayetlerinin dinlenmesi
D
Etrafta siren sesi olup olmadığının dinlenmesi
Soru 39

Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?

A
Yüzünün sararmasından
B
Nabız sayısının azalmasından
C
Vücut sıcaklığının azalmasından
D
Göğüs kafesinin yükselmesinden
Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Suda boğulma
B
Birinci derece yanıklar
C
Zehirli gazların solunması
D
Solunum yolunun tıkanması
Soru 41

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir?

A
Açık kırmızı renkte olması ve fışkırarak akması
B
Çok hafif olup sızarak akması
C
Kısa sürede pıhtılaşması
D
Yavaş akması
Soru 42

İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

A
Şok
B
Beyin kanaması
C
Ayakta olan kanamalar
D
Ayak bileğinin burkulması
Soru 43

Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
B
Kazazedenin gömlek yakasının ve kemerinin gevşetilmesi
C
Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
D
Başın yana çevrilerek, çenenin göğüsten uzaklaştırılması
Soru 44

Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

A
Saç dökülmesi
B
Bedensel aktivitede artma
C
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
D
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
Soru 45

Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
B
Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.
C
Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
D
Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Soru 46

Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

A
Sürekli buzla ovulur.
B
Kuvvetli masaj yapılır.
C
Sıcak uygulama yapılır.
D
Hareketsiz kalması sağlanır.
Soru 47

Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?

A
Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi 
B
Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması 
C
Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması 
D
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
Soru 48

Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için ……………. olarak adlandırılan teknikten yararlanılır.
Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Sırtta taşıma yöntemi
B
Rentek manevrası
C
İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
D
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

A
Aşırı hız yapmak
B
Alkollü araç kullanmak
C
Emniyet kemeri takmak
D
Elinde cep telefonuyla araç kullanmak
Soru 50

Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

A
Trafik suçu 
B
Trafik terörü
C
Trafik kusuru 
D
Trafikten men
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
33
Ziyaretçi Yorumları
27
6
0
 
33
Eren

Benimde bugün sınavım var saat gecenin 2si ve ben şu an burdayım insallh mahcub olmamm

Rojda

Bende bugün girecem ınslahh faydasını gorurum

Asim

2019 soruları Burdan çıkıyormu

Salim

Çok stresliyim inşALLAH geçerim denemelerdenn76- 80- 96 alıyorum inşALLAH sınavdada böyle sonuçlar alırım. Önceliklede bana bu siteyi balaban sürücü kursunda söyleyen gülseren ablaya çok teşekkür ederim. İnşALLAH ben dahil isteyen herkes geçer. Ve en sonunda direksiyonuda geçerek ehliyeti alır. Şimdiden herkese başarılar.

Gunay

İnşallah bende 8 Aralık’ta giricem çok çalıştım inşallah gecerim

erhan

Balabanmı malatyalımısın sen gardasımm

Gul

Iyı gunler ben bır saat once sınavdan çıktım 92 aldım site yi açanlara çok teşekkür ederim

serhat can

sorular aynimi

Sevil

Muhteşem bir site bugün sinava girdim 82aldim sirf burdan calistim teşekkür ediyorum site kurucusuna birebir aynı sorular cikti herkese başarılar

Emin

Arkadaşlar 6 aralıkta sınavım var yardımcı olursanız gerçekten sevinirim burdan çalışsam faydası olur mu lütfen yardımcı olun