1. Anasayfa »
  2. Ehliyet Deneme Sınavı
  3. Ehliyethane 24 Deneme

Ehliyet Deneme Sınavı 17

Elektronik Ehliyet sınavına hazırlanan sürücü adaylarına özel olarak hazırlanmış 17. ehliyet deneme sınavı. Sınavda 12 ilkyardım, 23 trafik, 9 motor ve 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru vardır. Sınav süresi 45 dakikadır. Sınava başlamadan önce mutlaka sınav kurallarını okuyun.

Ehliyet Deneme Sınavı 17 görseli

Soru 1.

Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.
Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

 

 

 

 

Soru 2.

Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

 

 

 

 

Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

 

 

 

 

Soru 4.

I- Her zaman tedbirli olmak
II- Soğukkanlılığını korumak
III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak
Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır?

 

 

 

 

Soru 5.

Çarpma ya da düşme sonucu kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 6.

Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?

 

 

 

 

Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?

 

 

 

 

Soru 8.

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?

 

 

 

 

Soru 9.

I- Yer işaretlemeleri
II- Trafik işaret levhaları
III- Işıklı ve sesli trafik işaretleri
Belediyeler, yapım ve bakımından sorumlu oldukları kara yollarında, trafiği düzenleme amacı ile yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir?

 

 

 

 

Soru 10.

Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 11.

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 12.

I- Görülmelerinin engellenmesi
II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi
Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 13.

Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?

 

 

 

 

Soru 14.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

 

 

 

 

Soru 15.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 16.

Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 17.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 18.

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?

 

 

 

 

Soru 19.

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 
saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?

 

 

 

 

Soru 20.

Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 21.

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

 

 

 

 

Soru 22.

Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir?

Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.

 

 

 

 

Soru 23.

Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?

 

 

 

 

Soru 24.

Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

 

 

 

 

Soru 25.

Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?

 

 

 

 

Soru 26.

Aracına “LPG” sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?

 

 

 

 

Soru 27.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?

 

 

 

 

Soru 28.

  • I. Araç lastiği seçimi
  • II. Çevre ve iklim koşulları
  • III. Fren sistemi performansı

Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

 

 

 

 

Soru 29.

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?

 

 

 

 

Soru 30.

Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 31.

B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 32.

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

 

 

 

 

Soru 33.

Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?

 

 

 

 

Soru 34.

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

 

 

 

 

Soru 35.

Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 36.

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

 

 

 

 

Soru 37.

İlk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır.
Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır?

 

 

 

 

Soru 38.

Bak-Dinle-Hisset yönteminde “Dinle” ne anlama gelir?

 

 

 

 

Soru 39.

Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?

 

 

 

 

Soru 40.

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 41.

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir?

 

 

 

 

Soru 42.

İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

 

 

 

 

Soru 43.

Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 44.

Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

 

 

 

 

Soru 45.

Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 46.

Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

 

 

 

 

Soru 47.

Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?

 

 

 

 

Soru 48.

Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için ……………. olarak adlandırılan teknikten yararlanılır.
Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 49.

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

 

 

 

 

Soru 50.

Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

 

 

 

 


Benzer Yazılar