Ehliyet Deneme Sınavı 19

Elektronik Ehliyet sınavına hazırlanan sürücü adaylarına özel olarak hazırlanmış 19. ehliyet deneme sınavı. Sınavda 12 ilkyardım, 23 trafik, 9 motor ve 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru vardır. Sınav süresi 45 dakikadır. Sınava başlamadan önce mutlaka sınav kurallarını okuyun.

%%PERCENTAGE%%
%%RATING%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Bitirme Süresi: %%TIME_USED%% saniye.
Soru 1

İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

A
Temel yaşam desteği uygulanmalıdır.
B
Yarı yüzükoyun-yan pozisyon verilmelidir.
C
Vücudu ıslak havlu ya da çarşafla sarılmalıdır.
D
Bir elin topuğu ile sırtına 5 kez süpürür tarzda vurulmalıdır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?

A
Akü 
B
Marş motoru
C
Silecek motoru 
D
Otomatik klima
Soru 3

Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

A
Emme zamanı
B
Sıkıştırma zamanı
C
Ateşleme zamanı
D
Egzoz zamanı
Soru 4

Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
B
Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
C
Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
D
Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?

A
Kan 
B
Kalp
C
Eklemler 
D
Kan damarları
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC’si içinde yer almaz?

A
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
B
Kan dolaşımının değerlendirilmesi
C
Solunumun değerlendirilmesi
D
Sindirimin değerlendirilmesi
Soru 7

Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Solunumun güç olması
B
Vücutta morarma olması
C
Nabız atımlarının olmaması
D
Kazazedenin bilincini kaybetmesi
Soru 8

Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Göğüs ve sırt kısmının iki elin arasına alınarak sıkıştırılması
B
Sağ elin yumruk hâline getirilerek göğüs merkezine vurulması
C
Göğüs kemiği 6 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
D
Bir elin orta ve yüzük parmağı ile göğüs kemiği 4 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanması
Soru 9

Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında, kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kasık iç kısmı
B
Kolun üst kısmı
C
Bacak dış kısmı
D
Karnın ön üst kısmı
Soru 10

Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

A
1-2 dakika 
B
5-10 dakika
C
15-20 dakika 
D
30-40 dakika
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

A
Nabız atışının güçlü olması
B
Cildin kuru ve sıcak olması
C
Kan basıncının düşmesi
D
Zihinsel aktivitenin artması
Soru 12

Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

A
Oturuş pozisyonu
B
Baş-çene pozisyonu
C
Sırtüstü yatış pozisyonu
D
Yüzüstü yatış pozisyonu
Soru 13

• Bulantı ve kusma olması
• Burun ve kulaktan kan gelmesi
• Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması
Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur?

A
Kalp spazmı
B
Dalak yırtılması
C
Baş yaralanması
D
Akciğer delinmesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

A
Batan cismin çıkarılması
B
Ağızdan ılık içecekler verilmesi
C
Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi
D
Ayaklarının yüksekte tutulup sırtüstü yatırılması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

A
Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
B
Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi
C
Burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi
D
Burkulan ekleme turnike uygulanması
Soru 16

Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A
Kollarının baş hizasında durmasına 
B
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına 
C
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına 
D
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?

A
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranışlara açık olma eğilimi 
B
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi 
C
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği 
D
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı
Soru 18

Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?

A
Hareket sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Merkezi sinir sistemi
Soru 19

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne 
yapmalıdır?

A
Durmadan dikkatli geçmeli
B
İlk geçiş hakkını yayalara vermeli
C
Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
D
Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
Soru 20

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

A
B
C
D
Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

A
Yakıt tüketiminin azalması
B
Gürültü kirliliğinin önlenmesi
C
Zararlı gaz salınımının artması
D
Trafik yoğunluğunun azalması
Soru 22

• Gereksiz yere korna çalınması

• Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması

• Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi

Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

A
Yolculuğun huzurlu geçmesine
B
Yolculuk süresinin kısalmasına
C
Trafiğin hızlı akmasına
D
Gürültü kirliliğine
Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir?

A
Yakıt tasarrufu sağlamak
B
Tekerleklere güç ve tork dağılımını sağlamak
C
Şafttan gelen torku artırarak akslara iletmek
D
Virajda dış tekerleğin iç tekerlekten fazla dönmesini sağlamak
Soru 24

Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A
I. Şaft – II. Diferansiyel – III. Aks
B
I. Şaft – II. Aks – III. Diferansiyel
C
I. Aks – II. Diferansiyel – III. Şaft
D
I. Diferansiyel – II. Aks – III. Şaft
Soru 25

Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak
B
Aracın ivmelenme süresini artırmak
C
Lastiklerin ömrünü uzatmak
D
Yakıt tüketimini azaltmak
Soru 26

Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

A
Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması
B
Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
C
Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
D
Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi
Soru 27

Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Başı sıcak su ile yıkanır.
B
Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
C
Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
D
En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
Soru 28

Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

A
Sindirime yardımcı olmak
B
Vücut sıcaklığını düşürmek
C
Solunumun düzenli olmasını sağlamak
D
Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

A
Uzun ve detaylı bilgi verilmesi
B
Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi
C
Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması
D
İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması
Soru 30

I- Yaralıya yakın mesafede çalışılması
II- Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması
III- İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması
Verilenlerden hangileri yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 31

Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması hâlinde, trafik düzeni ve güvenliği olumsuz etkilenir?

A
Saygı 
B
Uyum
C
Bencillik 
D
Hoşgörü
Soru 32

I- Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki
II- Beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması
III- Alkol miktarının artması ile doğru orantılı olarak duyarlılığın artması
Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir?

A
I ve II 
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 33

İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?

A
Yerlerinin değiştirilmesi
B
Üzerlerine yazı yazılması
C
Görülmelerinin engellenmesi
D
Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
Soru 34

Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

A
Geç işareti
B
Dur işareti
C
Yavaşlatma işareti
D
Hızlandırma işareti
Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?

A
Trafiği düzenlemek
B
Araçların muayenesini yapmak
C
Trafik levhalarının yerlerini belirlemek
D
Sağlık Bakanlığına ait hizmetleri yürütmek
Soru 36

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A
Ehlî hayvanların giremeyeceğini
B
Ehlî hayvanların yola çıkabileceğini
C
Vahşi hayvanların yola çıkabileceğini
D
Hayvanla çekilen taşıtların yola çıkabileceğini
Soru 37

Işıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışıktan sonra sarı ışığın yanması sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu
B
Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
C
Kavşağa yaklaşırken hızın artırılması gerektiğini
D
Yaya geçidi işgal edilecek şekilde durulması gerektiğini
Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

A
B
C
D
Soru 39

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Azami hız sınırını
B
Geçme yasağı sonunu
C
Taşıtın giremeyeceğini
D
Hız sınırlaması sonunu
Soru 40

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

A
B
C
D
Soru 41

Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?

A
Tali yol 
B
Şerit
C
Bölünmüş yol 
D
İki yönlü yol
Soru 42

Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?

A
Azami hız sınırını aşmışsa 
B
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa 
C
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse 
D
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
Soru 43

Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

A
20 
B
30 
C
40 
D
60
Soru 44

Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

A
Takip mesafesi 
B
Geçiş mesafesi
C
Görüş mesafesi 
D
İntikal mesafesi
Soru 45

Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

A
İş makinesi 
B
Polis aracı
C
Ambulans 
D
İtfaiye aracı
Soru 46

Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A
Araç dengesinin korunması
B
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
C
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
D
Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
Soru 47

I. İtfaiye araçları
II. Organ ve doku nakil araçları
III. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar
IV. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları
Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A
I – II – III – IV
B
I – II – IV – III
C
II – I – IV – III
D
II – III – I – IV
Soru 48

Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

A
B
10 
C
15 
D
20
Soru 49

I. Arkadan çarpma

II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma

III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme

Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 50

Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır?

A
Fren mesafesinin artması
B
Güvenli sürüşün sağlanması
C
Aracın kontrol edilebilirliğinin artması
D
Engelle karşılaşıldığında, doğru noktada durulması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

56
Ziyaretçi Yorumları

36 Comment threads
20 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
53 Comment authors
Serdar

Burdan calıştım 80 aldım tşler

ahmet

Bu siteyi yapanlardan Allah razı olsun, bugün sınava girdim 90 aldım. burdaki deneme sınavları ile çalıştım hemen hemen aynı sorular çıktı. Arkadaşlar gerçekten sınav da çıkan sorulara çok yakın sorularla hazırlanmış bir 24 lük deneme sınavı var. Eğer ehliyet alacaksanız bu deneme sınavlarının tamamını çözün kendinizi geliştirin. Tekrar site kurucusu yada kurucularına teşekkür ediyorum.

Asim

Burdan soru çıkıyormu

Emrah

Inan hepsi ayni bende burdan çalıştım 96 puan aldim bire bir aynı ALLAH bu nu yapından razı olsun inşallah herkese tavsiye ederim

Kumsal

Allah razı olsun bu uygulamayı yapandan bugün ikinci defa sınava ve sadece bu uygulamaya çalıştım ve geçtim 76 aldım

Ayşe

Bugün sınava girdim ve 90 puan aldım son 3 gün burdan çalıştım siteyi kuranlara çok teşekkür ederim

Berkay

Slm ayse nasılsın ayın 1 de sınavım var burdan soru cıkarmı 24 deneme sınavı hepsını cozuyorum ıns gecerım bu 24 denemeden soru cıkarmı

ahmet

Berkay burdan çalışmanı tavsiye ederim, ben burdan çalıştım ve bugünkü sınavı geçtim. Emin ol sende geçersin, burdaki sorularla sınavda çıkan soruların çoğu aynı diğerleride benzeri, zaten anlıyorsun sen ne sormak istediğini hemen cevabı buluyorsun. Benim sınavda 25 30 dakka falan sürdü. 90 aldım. Sana ve sınava girecek herkeze başarılar diliyorum, Allah yardımcınız olsun.

Burcu

Bugün sınava girdim 82 aldım ve burdaki soruları çözerek aynıları çıkıyor..

Simge keten

Sınavdan çıkalı 5 dakika olmadı 84 aldım kesin burdan çalışın birde kitabı göz gezdirin herkese başarılarrr

Xxxx

Yeni sınavdan çıktım ve geçtim soruların aynısı kesinlikle burdan çalışın

Elif

Bnde burdan çalışıyorum 1 sınavda 58 aldım geçen arkadaslara güvenip burdan çalışıyorum inşallah bende sizde gecersinizz

Ekrem

Gectin mi

Emrah

Merak etmeyin geçersiniz

Esra

Arkadaşlar birazonce sınavdan çıktım 86 aldım kesinlikle buradan çalışın sorular aynı başarılar herkeze.

Harun Arınmış

Arkadaşlar bu siteyi çalıştım çok şükür 80 geçtim buraya çalışmanız yeterli bu siteyi yapandan ALLAH razı olsun çok teşekkür ederim

Hakan

11.06 19:15 sınavım var burdan geciyorum
Hep insallah orda da geçerim ve bu benim 2. Sınavım sorular buralardan çok çıkıyor ama dikkatli okuyun ilk sınavda acale edip çıktım ve 68 aldım burdan 24 Nisan sınavını cozdum ve 78 aldım ve 24 Nisan benim girdiğim sınavdı sorular nerdeyse aynıydı o yüzden acale edip panik yapmayın başarılar:))

Mesut yılmaz

Sınavın nerde

Emre

Allah nasip ederse Haziranın 4ünde sınavım var kaç gündür çalılıyorum inşallah geçicem

Mesut

Sonuç ne oldu

halim ozturk

arkadaslar nasipse carsamba aksami 19 15 te sinavim var surekli bu sayfadan calisiyom ins deger

Fatih yılmaz

Allah emeklerini boşa vermesin bende çalışıyorum bol bol çalış kazanırsın

Kerem

sınava sadece buradaki 24 testi çözerek hazırlandım ve 96 aldım. gerçekten soruların neredeyse %90ı buradakiler ile aynıydı

Firat

Cok iyi bir site herkese tafsiye ederim 1 haftadir burdan calistim sinavi gectim emeği gecen herkese cok tsk allah razi olsun

Hanife bulut

Cumartesi günü bende sınava gideceğim buradan çözüyorum kazanırsan hemen yazıcam