Ehliyet Deneme Sınavı 22

Elektronik Ehliyet sınavına hazırlanan sürücü adaylarına özel olarak hazırlanmış 22. ehliyet deneme sınavı. Sınavda 12 ilkyardım, 23 trafik, 9 motor ve 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru vardır. Sınav süresi 45 dakikadır. Sınava başlamadan önce mutlaka sınav kurallarını okuyun.

<< Önceki SınavSonraki Sınav >>

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Doğru Sayısı

%%SCORE%%

Yanlış Sayısı

%%WRONG_ANSWERS%%

 
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir?

A
B
C
D
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?

A
Eklemde morarma ve şişlik
B
Eklem bölgesinde şekil bozukluğu
C
Eklemde hareket kısıtlılığı veya kaybı
D
Eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı
Soru 3

Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Üzerine bastırılarak yürütülür.
B
Oturtularak atelle tespit edilir.
C
Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.
D
Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde turnike uygulanır.
Soru 4

Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

A
Solunum güçlüğü olanlarda
B
Boyun omurlarında hasar olanlarda
C
Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda
D
Ağızdan ağıza yapılan suni solunum uygulamalarında
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?

A
Sağlık Bakanlığı
B
Devlet Planlama Teşkilatı
C
Emniyet Genel Müdürlüğü
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 6

Trafik görevlisinin hangi hareketi bir seri halinde yapması, o yönde akan “trafiğin yavaşlaması” talimatını içerir?

A
B
C
D
Soru 7

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

A
Sola dönebilir.
B
Sağa dönebilir.
C
İleri yönde devam edebilir.
D
Sağ şeridi kapatacak şekilde durabilir.
Soru 8

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

A
B
C
D
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?

A
B
C
D
Soru 10

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Yolun tek yönlü olduğunu
B
Yolun iki taraftan daraldığını
C
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
D
Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

A
B
C
D
Soru 12

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A
Yol ver
B
İleri mecburi yön
C
Girişi olmayan yol
D
Taşıt trafiğine kapalı yol
Soru 13

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

A
Yaya geçidi
B
Bisiklet yolu
C
Taralı alana girilmez
D
Yavaşlama uyarı çizgileri
Soru 14

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

A
Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
B
Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
C
Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek
D
Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
Soru 15

Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sürekli işgal edilemez?

A
B
C
3
D
1 ve 3
Soru 16

Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A
4 numaralı aracın hızını artırması
B
1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
C
2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
D
2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçmeye teşebbüs etmesi
Soru 17

Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

A
B
10 
C
15 
D
20
Soru 18

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A
U dönüşü yapmalı
B
1 numaralı araca yol vermeli
C
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
D
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
Soru 19

Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

A
Hız sınırlarına uyması
B
Trafik görevlisine bilgi vermesi
C
Işıklı trafik işaret cihazlarına uyması
D
Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması
Soru 20

Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A
Gabarinin aşılması
B
Araç dengesinin korunması
C
Trafik güvenliğinin dikkate alınması
D
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
Soru 21

Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Sürücüsüne hapis cezası verilir.
B
Araç sahibine sadece para cezası verilir.
C
İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
D
Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
Soru 22

I. Araç lastiği seçimi
II. Çevre ve iklim koşulları
III. Fren sistemi performansı
Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?

A
Hızı viraja girmeden önce artırmak
B
Aracı kullanırken sadece yola konsantre olmak
C
Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak
D
Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek
Soru 24

I. Reflektör

II. İlk yardım çantası

III. Yangın söndürme cihazı

Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 25

Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan  parçaya – – – – denir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

A
amortisör
B
radyatör
C
alternatör
D
distribütör
Soru 26

Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Buji 
B
Enjektör
C
Su pompası 
D
Termostat
Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?

A
Ayna ayarları 
B
Yakıt seviyesi
C
Araç lastikleri 
D
Koltuk ayarları
Soru 28

Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A
Yağ ömrünün artmasına
B
Yakıt tüketiminin azalmasına
C
Bakım masrafının azalmasına
D
Yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine
Soru 29

Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

A
Polen filtresinin
B
Yağ filtresinin
C
Araç lastiklerinin
D
Cam sileceklerinin
Soru 30

Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?

A
Yakıt seviyesinin düşmesi
B
Balata yüzeyinin kuru olması
C
Lastik diş derinliklerinin azalması
D
Motor yağı değişiminin geciktirilmesi
Soru 31

I- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmeli
II- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmeli
III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermeli
Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 32

Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?

A
Organ 
B
Hücre
C
Sistem
D
Destek doku
Soru 33

İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?

A
Sinir sistemi 
B
Dolaşım sistemi
C
Solunum sistemi 
D
Sindirim sistemi
Soru 34

I- Atardamar kanamaları
II- Toplardamar kanamaları
III- Kılcal damar kanamaları
Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 35

I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış hâlindedir.
II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar.
Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

A
Yalnız I doğru
B
Yalnız II doğru
C
Her ikisi de doğru
D
Her ikisi de yanlış
Soru 36

Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz.
Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?

A
Tam tıkanma 
B
Kısmi tıkanma
C
Damar tıkanması 
D
Solunum durması
Soru 37

Kalp ve solunumu durmuş bir çocuğa (1-8yaş), ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?

A
30 kalp masajı, 2 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
B
60 kalp masajı, 1 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
C
30 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası
D
60 kalp masajı, 2 suni solunum uygulamasının hemen sonrası
Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

A
Zihinsel aktivitenin artması
B
Cildin soğuk ve nemli olması
C
Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi
D
Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması
Soru 39

Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir?

A
Yüzün yaralanması
B
El bileğinin burkulması
C
Köprücük kemiğinin kırılması
D
Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi
Soru 40

Kırıkların sabitlenme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üşümeyi engellemek
B
Kırık bölgesini her yöne hareket ettirebilmek
C
Kırık uçlarının kana karışıp kalbe gitmesini engellemek
D
Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermesini engellemek
Soru 41

Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

A
El 
B
Omuz
C
Kalça 
D
Göğüs
Soru 42

I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı
II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli
III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı
Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 43

Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
B
Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
C
Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
D
Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
Soru 44

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?

A
Sürüş öncesi alkollü içki içilmesi
B
Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulması
C
Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
D
Trafik yoğunluğu fazla olan güzergâhların tercih edilmesi
Soru 45

Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

A
Hırslı ve kızgın olmamak
B
Kurallara uymaya özen göstermek
C
Başkalarının haklarına saygı göstermek
D
Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
Soru 46

Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?

A
1 – 2 
B
1 – 3 
C
2 – 4 
D
3 – 4
Soru 47

Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

A
20 
B
30 
C
40 
D
50
Soru 48

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır.
Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Düz gitmeleri
B
Düz gideceklerse beklemeleri
C
Sağa döneceklerse beklemeleri
D
Yol açıksa sola dönüş yapmaları
Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi ana yol – tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhalarından biri değildir?

A
B
C
D
Soru 50

Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

A
Özürlü sürücüler için parkyeri
B
Özürlü sürücüler çıkabilir
C
Özürlü taşıtı giremez
D
Özürlü sürücü yolu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

23
Ziyaretçi Yorumları

17 Comment threads
6 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
23 Comment authors
Asel

Burdan çalıştım 86 aldım burdan çâlışın yeter

Selda

Bende 4agustosda girecem cok heyecanliyom motor sorularinda cok takiliyom

Şaban

Bu siteden sorular çıkıyormu sınava giren arkadaşlara sesleniyorum???? Burdan çalışırsak yeterlimi..

Harun Arınmış

Arkadaşlar bu siteyi kim yaptı ise ondan Allah razı olsun bu siteye çalıştım çok şükür geçtim 80 burdaki soruları cozun yeterli çok teşekkür ederim sagolun

Nur

merhaba bügün Sınava girdim bu siteden çıkıyor bu sitenin faydası var 82 aldım geçtim tavsiye ederim emeğe geçenlere teşekkürler

Kadir

Haziran sınavına girecem inşallah bu sorulardan çıkar hep bu sorulara çalıştım kitabın yüzünü bile açmadım

Merve

Sadece bu sitedeki deneme sınavlarını bitirdim ve buradaki 2 ya da 3 tane çıkmış sınava göz atabildim. Kitap açmadım ve herhangi bir önbilgim de yoktu. Bunlarla 96 aldım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

Bora

Merhaba arkadaslar
kitabın yuzunu acmadım zamandan kaynaklı sadece burdaki deneme sorularını cozdum dunku sınavdan 92 aldım bu soruları cozerseniz gecmeme sansınız yok burda emegi gecen herkese tesekkur ederim kolay gelsin

Kerime

Sadece burdan çaliştim ve 94 aldım 👊👊

Hanife sezdi

Merhabalar arkadaşlar 5.2 sinde sınavımizi geçtim 86 aldım bu siteden calismaya devam edin sınava girecek arkadaşlar birde çıkmış soruları ve 24 testi mutlaka çözün kazanirsiniz başarılar dilerim

Ahmet

50 Tam 😎 6 Nisanda sınavım inşallah geçerim. Sınava girecek arkadaşlara başarılar

Sezer

Bugu. Sinafim var insallah kazanirim burdan calisiyorum

Mehdi

Arkadaşlar bugün sınava girdim. Bu site den önce başka sitede çalışıyordum rastgele bu siteye karşılaştım cidden çoğu sorular çıktı hep buradan calistiklarim çıktım 76 puan aldım bu kadar az almamin nedeni fazlasıyla heyecan yaptım ama cidden heyecan yapmanıza gerek yok o size verilen süreye dikkat etmeyi dikkatinizi dağıtır diyeceğim şu ki her zaman telefondan çalışır gibi sınav da da öyle devam edin herkese başarılar 😁😁

Yusuf

Mehdi abi benim haftaya sinavim var cikiyor demi abi bu denemeler ben cunku surekli bu denemeleri cozuyorum

Merve

Arkadaslar az once sinavdab
Ciktim buradan cikan sorular ile 84 aldim allah razi olsun

Adnan

iyi akşamlar Kaç denemeye kadar çalıştınız Sorular Benzermi Çıkıyor Acaba

Yusuf

1 hafta sonra sinavim var burdan cikiyomu ?

Ahmet

Gercekten cikiyormu burdan cunku surekli burdan calisiyorumda ondan haftaya sinavim varda.

Celal

5 Mart sinavim inşallah alirim bence kolay olacaktır

Yunus

Benimde var inşallah kazaniriz

Hatice Toraman

80 puan aldım inşallah cumartesi günün de aynı puanı alırım

Muhammed

25ekimde sınavım var inşallah yaparım 24denemeyi çözdüm

nagihan

43 net

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (14 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,43. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...