Ehliyet Deneme Sınavı 8

Elektronik Ehliyet sınavına hazırlanan sürücü adaylarına özel olarak hazırlanmış 8. ehliyet deneme sınavı. Sınavda 12 ilkyardım, 23 trafik, 9 motor ve 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru vardır. Sınav süresi 45 dakikadır. Sınava başlamadan önce mutlaka sınav kurallarını okuyun.

ehliyethane deneme 8

Soru 1.

I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması
Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

 

 

 

 

Soru 2.

Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

 

 

 

 

Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın 
tehlikesine karşı korumak için kullanılır?

 

 

 

 

Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

 

 

 

 

Soru 5.

Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

 

 

 

 

Soru 6.

Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 7.

Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

 

 

 

Soru 8.

Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?

 

 

 

 

Soru 9.

Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 10.

Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

 

 

 

 

Soru 11.

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

 

 

 

 

Soru 12.

Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?

 

 

 

 

Soru 13.

Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 14.

Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir.
Buna göre, direksiyon başında iken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir?

 

 

 

 

Soru 15.

Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

 

 

 

 

Soru 16.

Geceleri araçların karşılaşmaları esnasında hangi ışıkların yakılması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 17.

I- Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır.
II- Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

 

 

 

Soru 18.

Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

 

 

 

 

Soru 19.

Aksine bir durum yoksa, şekildeki motosiklet sürücüsü 60 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

 

 

 

 

Soru 20.

Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.


Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 21.

Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 22.

“Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme” trafik kazalarında
– – – – sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 23.

I. Şerit değiştirmelerde
II. Sağa ve sola dönüşlerde
III. Bir aracın geçilmesi esnasında
Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 24.

Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı 
saatte kaç kilometredir?

 

 

 

 

Soru 25.

Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?

 

 

 

 

Soru 26.

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?

 

 

 

 

Soru 27.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 28.

Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

 

 

 

 

Soru 29.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?


I. Hızını artırmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı

 

 

 

 

Soru 30.

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

 

 

 

 

Soru 31.

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

 

 

 

 

Soru 32.

Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

 

 

 

 

Soru 33.

İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?

 

 

 

 

Soru 34.

Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor.
• Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok.
• Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor.
• Yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir?

 

 

 

 

Soru 35.

I- Araçların tescil edilmesi
II- Sürücü belgelerinin verilmesi
III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi
Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?

// bu soru güncelliğini yitirmiştir. Artık sürücü belgeleri nüfus müdürlükleri tarafından, tescil belgeleri ise noterler tarafından verilmektedir.

 

 

 

 

Soru 36.

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

 

 

 

 

Soru 37.

Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

 

 

 

 

Soru 38.

Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?

 

 

 

 

Soru 39.

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

 

 

 

 

Soru 40.

Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 41.

I- Oturuş pozisyonu verilmesi
II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?

 

 

 

 

Soru 42.

Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

 

 

 

 

Soru 43.

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine – – – – denir.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 44.

Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre,
I. Boyun
II. Koltuk altı
III. Köprücük kemiği üzeri
verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?

 

 

 

 

Soru 45.

Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 46.

Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır?

 

 

 

 

Soru 47.

Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?

 

 

 

 

Soru 48.

Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?

 

 

 

 

Soru 49.

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

 

 

 

 

Soru 50.

Trafik kazası geçiren kişiler;
I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.
II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

 

 

 

57 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Tolga
5 Ağustos 2020 22:58

94 alarak geçtim arkadaşlar

Mustafa
3 Ağustos 2020 17:17

Bende sınava gircem iyimi sağlam mı bu site arkadaşlar

Halil İbrahim kahiye
15 Temmuz 2020 14:22

BU AYIN SONUNDA BENİMDE SİNAVİM.VAR
İNSALLAH BENDE GEÇERİM

Hümeyra
4 Mart 2020 09:04

Allah bu siteden razı olsun dün sınava girdim hep burdan çıktı geçtim çok şükür herkese başarılar

Yeliz
10 Mart 2020 21:28
Reply to  Hümeyra

Kaç aldınız bende bu siteden çalışıyorum v3 çok korkuyorum

Suat nergiz
28 Ocak 2020 00:36

Sınavıma kaldı son 5 gün bol bol test çözüyorum Allahın izniyle kazanırım çok kaliteli bir site yapanın ellerine sağlık.

Hasret
27 Ocak 2020 20:32

Bugün girdim sınava burdan çalıştım 80 aldım emeği geçen herkese teşekkür ederim

Hatıce
5 Ocak 2020 01:15

Bugün sınavım var bakalım kaç alacağım 🙈

Sedat
2 Ocak 2020 00:02

Yarın sınava gireçegim 1 haftatır bu siteden çalışıyorum inş gecerim

Eda
20 Eylül 2019 22:04

Bugun sinavdan ciktim .88 aldim .cok tsk ehliyethane.

Bülent
3 Şubat 2020 00:46
Reply to  Eda

Sadece burdanmı çalıştınız

Ayşenur G
17 Eylül 2019 19:39

Sadece bu siteden 10 test falan cözdüm arkadaslar bugün girdim sınava ve 96 aldım

Gunay
29 Kasım 2019 22:23
Reply to  Ayşenur G

Siz gencsiniz ben 65 yaşındayım çok çözüyorum inşallah basaricam çok guzel site

Furkan
13 Eylül 2019 16:49

Ayın 23’ünde Sınavım Var Kitaba Hiç Çalışmadım Sadece Buradaki Soruları Çözdüm Hayırlısı Bakalım… Unutmazsam, Sınavı Geçersem Yazarım Herkese Başarılar…

Huseyin
16 Ekim 2019 16:29
Reply to  Furkan

Arkadaş lar 26.9.2019 sınavım var nereye çalışıyım buran çalışırsam faydali olurmu yardimci olursunuz sizde bu duruma düştünüz yardımcı olursunuz inslh teşekkür ederim yorumunuzu bekliyorum

Omer
13 Mart 2020 03:27
Reply to  Furkan

Gectinmi

Semra Demir
13 Eylül 2019 01:18

Yorumların olumlu yönde olması dikkatimi çekti vardır bir hikmet deyip kendimi denemeye başladım.. Şu an deli gibi bu sayfadan testlere çalışıyorum. Kitapçığı okumak ölüm gibi geliyordu bana. Burayı keşfettim keşfedeli tüm bilgileri pekiştirdim. ❤️ ALLAH BURAYI BİZE YARDIMCI OLMAK İÇİN YAPANDAN RAZI OLSUN 🙋🏻‍♀️🙏🏻❤️

Ayşe
20 Ağustos 2019 22:20

Arkadaşlar merhabalar bnde ehliyete yazıldım su an derslere gidiyorum yazılı sınava gircem bu siteyi çok iyi diyolar sizce nasıl yada burdan çalışıp sınava gidenler varmı aynı sorular çıkıyormu lütfen cevap verin

Ecrın ozcan
1 Eylül 2019 21:59
Reply to  Ayşe

Ben burdaki soruları defalarca bıtırdım evet cıkıyo 94 aldım

Fatma
20 Eylül 2019 14:21
Reply to  Ayşe

Evet bende burdan calisiyorum kurs hocama sordum en iyisi bu siteymis

Gul Şengül
6 Temmuz 2019 16:34

Hiç kıtap falan okumadım durmadan şurdan çalıştım bugun sınavım oldu 86 geçtim. Burda çalişirkan hep 70 ve 78 arasi kazanıyordum. Şükür sinavi geçtim 86 puanla. Emegınize sağlık allah razi olsun

Harun Arınmış
5 Temmuz 2019 15:56

Arkadaşlar bu siteyi çalıştım çok şükür 80 geçtim buraya çalışmanız yeterli bu siteyi yapandan ALLAH razı olsun herkese başarılar dilerim

Ömer Efe
8 Haziran 2019 12:48

Sayfanın sahibinden allah razı olsun tek tavsiye edebileceğim yer tüm sorular buradan çıktı çok iyi geçti sınavım 78 aldım çok saol tek önereceğim yer burası

Nimet Tekin
4 Mayıs 2019 17:10

Gerçekten çoğu sorular burdan çıkıyor. Çok yardımcı oldu bu site bana .herkese tavsiye ederim .Emeği geçenlerin elllerine sağlık. ikinci dosyanın 4. Sınav hakkydi.Sonunda geçtim.Allahimin iziniyle.Sira direksiyonda insallh onuda geçmeyi nasip olur.

Ferhat Nurçin
2 Mayıs 2019 20:24

ARKADAŞLAR BUGÜN DAHA 1 SAAT ÖNCE SINAVA GİRDİM 90 ALDIM BÜTÜN SORULAR BURDAN ÇIKTI BU PROGRAMI HAZIRLAYAN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN HERKESE BOL ŞANS

Sanem yılmaz
24 Haziran 2019 22:21
Reply to  Ferhat Nurçin

Gerçektende doğru süper bir site bende geçtim

hfdjg
22 Temmuz 2019 20:46
Reply to  Sanem yılmaz

valla bızde yeni girecez alla bize sabırlık versin cok zor gibi sınava

HACER NUR
24 Nisan 2019 11:43

BEN DE BURDAN ÇALIŞTIM YARIN SINAVIM VAR YARIŞMACI ARKADAŞLARA HAYIRLI BAŞARILAR

57
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x