ehliyethane logo

Ehliyet Deneme Sınavı 8

ehliyethane deneme 8

Elektronik Ehliyet sınavına hazırlanan sürücü adaylarına özel olarak hazırlanmış 8. ehliyet deneme sınavı. Sınavda 12 ilkyardım, 23 trafik, 9 motor ve 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru vardır. Sınav süresi 45 dakikadır. Sınava başlamadan önce mutlaka sınav kurallarını okuyun.

%%PERCENTAGE%%
%%RATING%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Bitirme Süresi: %%TIME_USED%% saniye.
Soru 1

I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması
Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 2

Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

A
Bencillik 
B
İnatlaşmak
C
Diğergamlık 
D
Sorumsuzluk
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın 
tehlikesine karşı korumak için kullanılır?

A
Flaşör 
B
Sigorta
C
Far anahtarı 
D
Sinyal ampulü
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

A
Fren balatalarının aşınması
B
Karter contasının yırtılması
C
Hava filtresinin kirlenmesi
D
Rot ayarının bozulması
Soru 5

Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A
Yağın azalması 
B
Akünün boşalması 
C
Fren hidroliğinin bitmesi 
D
Marş motorunun arızalanması
Soru 6

Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Antifriz seviyesini göstermek
B
Elektrolit seviyesini göstermek
C
Motor yağı seviyesini göstermek
D
Soğutma suyu seviyesini göstermek
Soru 7

Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
B
Akü şarj durumunun yeterli olmaması
C
Hava filtresinin kirlenmesi
D
Bujilerin eskimesi
Soru 8

Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?

A
Emme zamanı
B
Sıkıştırma zamanı
C
Ateşleme (İş) zamanı
D
Egzoz zamanı
Soru 9

Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A
Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi
B
Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi
C
Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması
D
İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi
Soru 10

Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

A
B
10 
C
15
D
20
Soru 11

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

A
Dönüş ışıklarını yakarak
B
Birkaç defa korna çalarak
C
Acil uyarı ışıklarını yakarak
D
Birkaç defa selektör yaparak
Soru 12

Şekildeki gibi park etmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?

A
Önünde
B
Arkasında
C
Yol tarafındaki yanında
D
Ön ve arkasına 50 metre mesafede
Soru 13

Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

A
B
C
D
Soru 14

Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir.
Buna göre, direksiyon başında iken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir?

A
Elde cep telefonu ile konuşulması
B
Temiz hava için araç camlarının kısa süreliğine açılması
C
Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
D
Trafik yoğunluğu düşük olan alternatif güzergâhların seçilmesi
Soru 15

Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?

A
Denetimlerde herhangi bir sorun yaşanmaması
B
Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi
C
Sürücülerin dikkatinin artırılması
D
Kazaların önlenmesi
Soru 16

Geceleri araçların karşılaşmaları esnasında hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A
Dönüş ışıklarının
B
Sis veya park ışıklarının
C
Uzağı gösteren ışıkların
D
Yakını gösteren ışıkların
Soru 17

I- Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır.
II- Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır.
Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
I. doğru II. yanlıştır.
B
Her ikisi de yanlıştır.
C
I. yanlış II. doğrudur.
D
Her ikisi de doğrudur.
Soru 18

Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

A
B
20 
C
30 
D
50
Soru 19

Aksine bir durum yoksa, şekildeki motosiklet sürücüsü 60 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

A
40 
B
30 
C
20 
D
10
Soru 20

Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.


Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Sağa sinyal vermesi
B
Yayaların geçişini beklemesi
C
Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi
D
Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi
Soru 21

Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A
Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalı
B
2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
C
Hızlanarak yoluna devam etmeli
D
Geçiş hakkını kendi kullanmalı
Soru 22

“Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme” trafik kazalarında
– – – – sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
asli kusur
B
tali kusur
C
yol kusuru
D
kusuru paylaştırma
Soru 23

I. Şerit değiştirmelerde
II. Sağa ve sola dönüşlerde
III. Bir aracın geçilmesi esnasında
Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 24

Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı 
saatte kaç kilometredir?

A
120 
B
110 
C
90 
D
80
Soru 25

Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?

A
1 ve 2 
B
1 ve 3
C
2 ve 3 
D
1, 2 ve 3
Soru 26

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?

A
B
C
D
Soru 27

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Şeridin sağdan daralacağını
B
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
C
Sağ tarafta bisiklet yolu bulunduğunu
D
Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu
Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

A
B
C
D
Soru 29

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?


I. Hızını artırmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 30

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

A
B
C
D
Soru 31

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

A
Geçiş yolu 
B
Geçiş hakkı
C
Geçiş kolaylığı 
D
Geçiş üstünlüğü
Soru 32

Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

A
Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
B
Başkalarının haklarına saygı göstermek
C
Kurallara uymaya özen göstermek
D
Hırslı ve kızgın olmamak
Soru 33

İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?

A
Adli tıp 
B
Kazazede
C
İlk yardımcı 
D
Trafik psikolojisi
Soru 34

Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor.
• Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok.
• Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor.
• Yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir?

A
Belediye
B
Mahalle muhtarları
C
Tarım İl Müdürlüğü
D
Millî Eğitim Müdürlüğü
Soru 35

I- Araçların tescil edilmesi
II- Sürücü belgelerinin verilmesi
III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi
Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?

// bu soru güncelliğini yitirmiştir. Artık sürücü belgeleri nüfus müdürlükleri tarafından, tescil belgeleri ise noterler tarafından verilmektedir.

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A
Başkalarının hakkını istismar etmemek
B
Dar yoldan gelen araçlarla inatlaşmak
C
Kızgın biçimde kornaya basmak
D
Kendi kendine kurallar koymak
Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?

A
Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi
B
Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
C
İlk yardımcının kalkarken ağırlığı sırt kaslarına vermesi
D
İlk yardımcının kendi sağlığını riske atması
Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?

A
Kansızlık
B
Bilinç kaybı
C
Baş dönmesi
D
Düzensiz nabız atışı
Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

A
Koma 
B
Üşüme
C
Bayılma 
D
Terleme
Soru 40

Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A
Şoka karşı önlem alınması
B
Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
C
Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
D
Bilinci yerinde ise bacakları bükülmüş olarak sırtüstü yatırılması
Soru 41

I- Oturuş pozisyonu verilmesi
II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 42

Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

A
Kanamanın durdurulması
B
Yara yerinin değerlendirilmesi
C
Yara üzerinin pamukla kapatılması
D
Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
Soru 43

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine – – – – denir.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Şok 
B
Havale
C
Epilepsi
D
Bayılma
Soru 44

Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre,
I. Boyun
II. Koltuk altı
III. Köprücük kemiği üzeri
verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
I ve III 
D
I, II ve III
Soru 45

Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

A
40 
B
60 
C
80 
D
100
Soru 46

Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır?

A
1 cm 
B
2 cm 
C
5 cm 
D
6 cm
Soru 47

Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz?

A
Bilinci 
B
Dolaşımı 
C
Solunumu 
D
Diş eti kanaması
Soru 48

Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?

A
Kalp 
B
Yutak
C
Mide 
D
Akciğer
Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

A
Trafik kazalarının önlenmesi
B
Mesleki başarının artırılması
C
Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
D
Ülkedeki sağlık sisteminin iyileştirilmesi
Soru 50

Trafik kazası geçiren kişiler;
I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.
II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
I. doğru, II. yanlış
B
I. yanlış, II. doğru
C
Her ikisi de doğru
D
Her ikisi de yanlış
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
51
Ziyaretçi Yorumları
35
16
0
 
51
Suat nergiz

Sınavıma kaldı son 5 gün bol bol test çözüyorum Allahın izniyle kazanırım çok kaliteli bir site yapanın ellerine sağlık.

Hasret

Bugün girdim sınava burdan çalıştım 80 aldım emeği geçen herkese teşekkür ederim

Hatıce

Bugün sınavım var bakalım kaç alacağım 🙈

Sedat

Yarın sınava gireçegim 1 haftatır bu siteden çalışıyorum inş gecerim

Eda

Bugun sinavdan ciktim .88 aldim .cok tsk ehliyethane.

Bülent

Sadece burdanmı çalıştınız

Ayşenur G

Sadece bu siteden 10 test falan cözdüm arkadaslar bugün girdim sınava ve 96 aldım

Gunay

Siz gencsiniz ben 65 yaşındayım çok çözüyorum inşallah basaricam çok guzel site

Furkan

Ayın 23’ünde Sınavım Var Kitaba Hiç Çalışmadım Sadece Buradaki Soruları Çözdüm Hayırlısı Bakalım… Unutmazsam, Sınavı Geçersem Yazarım Herkese Başarılar…

Huseyin

Arkadaş lar 26.9.2019 sınavım var nereye çalışıyım buran çalışırsam faydali olurmu yardimci olursunuz sizde bu duruma düştünüz yardımcı olursunuz inslh teşekkür ederim yorumunuzu bekliyorum

Semra Demir

Yorumların olumlu yönde olması dikkatimi çekti vardır bir hikmet deyip kendimi denemeye başladım.. Şu an deli gibi bu sayfadan testlere çalışıyorum. Kitapçığı okumak ölüm gibi geliyordu bana. Burayı keşfettim keşfedeli tüm bilgileri pekiştirdim. ❤️ ALLAH BURAYI BİZE YARDIMCI OLMAK İÇİN YAPANDAN RAZI OLSUN 🙋🏻‍♀️🙏🏻❤️

Ayşe

Arkadaşlar merhabalar bnde ehliyete yazıldım su an derslere gidiyorum yazılı sınava gircem bu siteyi çok iyi diyolar sizce nasıl yada burdan çalışıp sınava gidenler varmı aynı sorular çıkıyormu lütfen cevap verin

Ecrın ozcan

Ben burdaki soruları defalarca bıtırdım evet cıkıyo 94 aldım

Fatma

Evet bende burdan calisiyorum kurs hocama sordum en iyisi bu siteymis

Gul Şengül

Hiç kıtap falan okumadım durmadan şurdan çalıştım bugun sınavım oldu 86 geçtim. Burda çalişirkan hep 70 ve 78 arasi kazanıyordum. Şükür sinavi geçtim 86 puanla. Emegınize sağlık allah razi olsun

Harun Arınmış

Arkadaşlar bu siteyi çalıştım çok şükür 80 geçtim buraya çalışmanız yeterli bu siteyi yapandan ALLAH razı olsun herkese başarılar dilerim

Ömer Efe

Sayfanın sahibinden allah razı olsun tek tavsiye edebileceğim yer tüm sorular buradan çıktı çok iyi geçti sınavım 78 aldım çok saol tek önereceğim yer burası

Nimet Tekin

Gerçekten çoğu sorular burdan çıkıyor. Çok yardımcı oldu bu site bana .herkese tavsiye ederim .Emeği geçenlerin elllerine sağlık. ikinci dosyanın 4. Sınav hakkydi.Sonunda geçtim.Allahimin iziniyle.Sira direksiyonda insallh onuda geçmeyi nasip olur.

Ferhat Nurçin

ARKADAŞLAR BUGÜN DAHA 1 SAAT ÖNCE SINAVA GİRDİM 90 ALDIM BÜTÜN SORULAR BURDAN ÇIKTI BU PROGRAMI HAZIRLAYAN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN HERKESE BOL ŞANS

Sanem yılmaz

Gerçektende doğru süper bir site bende geçtim

hfdjg

valla bızde yeni girecez alla bize sabırlık versin cok zor gibi sınava

HACER NUR

BEN DE BURDAN ÇALIŞTIM YARIN SINAVIM VAR YARIŞMACI ARKADAŞLARA HAYIRLI BAŞARILAR