Ehliyet Deneme Sınavı 7

Elektronik Ehliyet sınavına hazırlanan sürücü adaylarına özel olarak hazırlanmış 7. ehliyet deneme sınavı. Sınavda 12 ilkyardım, 23 trafik, 9 motor ve 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru vardır. Sınav süresi 45 dakikadır. Sınava başlamadan önce mutlaka sınav kurallarını okuyun.

<< Önceki SınavSonraki Sınav >>

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Doğru Sayısı

%%SCORE%%

Yanlış Sayısı

%%WRONG_ANSWERS%%

 
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

A
İletişim becerilerinin geliştirilmesi
B
Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması
C
Düşünme tarzının yeniden yapılandırılması
D
Nefes egzersizlerinin öğrenilip uygulanması
Soru 2

Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

A
Korkutmak veya şaşırtmak
B
Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
C
Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
D
Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

A
Trafik işaretlerinin hasar görmesi
B
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
C
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
D
Yol kenarındaki oto korkuluklarının tahrip olması
Soru 4

I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü
Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?

A
Antifriz kontrolü
B
Yakıt filtresi kontrolü
C
Yakıt kaçağı kontrolü
D
Yakıt seviyesi kontrolü
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?

A
Yakıt tüketimini artırmak 
B
Tekerleğe gelen yükü azaltmak 
C
Motorun erken ısınmasını sağlamak 
D
Sürtünmeye bağlı aşınmayı azaltmak
Soru 7

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A
El freninin çekili olduğunu
B
Yağ basıncının çok düştüğünü
C
Motor hararetinin çok yükseldiğini
D
Şarj sisteminde bir arıza olduğunu
Soru 8

Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.


Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?

A
Emme zamanı
B
Sıkıştırma zamanı
C
Ateşleme (İş) zamanı
D
Egzoz zamanı
Soru 9

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?

A
Volan 
B
Kavrama
C
Vites kutusu 
D
Diferansiyel
Soru 10

Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

A
Hızın artırılması gerektiğini
B
Sağa ve sola dönülemeyeceğini
C
Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
D
Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
Soru 11

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A
U dönüşü yapmalı
B
1 numaralı araca yol vermeli
C
İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
D
1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?

A
Yolcu indirirken beklemek
B
5 dakikadan fazla beklemek
C
Kırmızı ışık yanarken beklemek
D
Görevlilerce verilen emirle durmak
Soru 13

Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A
Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı
B
Motoru durdurup, vitesi boşa alıp inmeli
C
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı
D
Varsa sığınma cebine girmeli, yoksa sağa yanaşıp durmalı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

A
Seyir hâlinde iken elindeki cep telefonu ile konuşmak
B
Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak
C
Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
D
Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücudun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?

A
Kriko 
B
Reflektör
C
Emniyet kemeri 
D
Çekme halatı
Soru 16

Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi katılma (hızlanma) şerididir?

A
B
C
3
D
4
Soru 17

Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

A
100 
B
120 
C
150 
D
200
Soru 18

Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla “kısa mesafelerde işçi taşınmasında” aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?

A
Kasa üzerinin kapalı olması
B
Kasa kapaklarının kapalı tutulması
C
Elle tutulabilecek korkuluğun bulunması
D

Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması
Soru 19

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A
İş makinesi, otomobile
B
Otomobil, iş makinesine
C
Şeridi daralmış olan, diğerine
D
Dingil ağırlığı az olan, diğerine
Soru 20

Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

A
 Hızını azaltması
B
Sabit hızla seyretmesi
C
Durup, kavşağı kontrol etmesi
D
Tali yoldan gelen araçlara yol vermesi
Soru 21

Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A
2 numaralı aracın geçmesini beklemek
B
Hızlanarak yoluna devam etmek
C
Sağa dönüş işareti vermek
D
Dar bir kavisle dönmek
Soru 22

Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?

A
Kask 
B
Eldiven
C
Yansıtıcı giysi 
D
Dayanıklı bot
Soru 23

Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

A
15
B
20
C
25
D
30
Soru 24

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 25

Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A
İki şeridi birden kullanması
B
Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi
C
Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması
D
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
Soru 26

Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücüler öncelikle hangisine 
uymak zorundadır?

A
Trafik görevlisine
B
Işıklı trafik işaret cihazına
C
Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
D
Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
Soru 27

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?

A
B
C
D
Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?

A
B
C
D
Soru 29

90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

A
35 
B
45 
C
55 
D
65
Soru 30

Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

A
Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
B
Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
C
Sağa ve sola dönülemeyeceğini
D
Hızın artırılması gerektiğini
Soru 31

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?

A
Yeşil ışık 
B
Sarı ışık
C
Kırmızı ışık 
D
Kırmızı oklu ışık
Soru 32

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A
Demir yolu alt geçidine
B
Demir yolu üst geçidine
C
Kontrollü demir yolu geçidine
D
Kontrolsüz demir yolu geçidine
Soru 33

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?

A
Asabi 
B
Saygılı
C
Hoş görülü 
D
Bencil olmayan
Soru 34

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

A
Açık karın yarası olan
B
Bilinci yerinde olmayan
C
Ayak kemiğinde kırık olan
D
Solunum yolu zehirlenmesi olan
Soru 35

Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A
Solunum ve nabız kontrolü
B
Sıkan giysilerin gevşetilmesi
C
Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
D
Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü
Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerinden biri değildir?

A
Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
B
Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
C
İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
D
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?

A
Kendi sağlığını riske atması
B
Kalkarken ağırlığı kalça kaslarına vermesi
C
Sırtın gerginliğini korumak için dizlerini bükmesi
D
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması
Soru 38

Burkulmalar nerelerde meydana gelir?

A
Sadece kol eklemlerinde
B
Sadece bacak eklemlerinde
C
Hareketli eklem bölgelerinde
D
Hareketsiz eklem bölgelerinde
Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

A
Kötü kokulara karşı burnunu tıkaması
B
Sorulan sorulara anlamlı cevap vermesi
C
Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etmesi
D
Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması
Soru 40

Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır?

A
Yan yatış
B
Baş yanda, yarı yüzüstü yatış
C
Bacaklar karna doğru bükülü, sırtüstü yatış
D
Bacaklar yerden 30 cm yüksekte, sırtüstü yatış
Soru 41

Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Yarası sarılarak uyutulur.
B
Yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır.
C
Solunum yolu açık tutularak sevk edilir.
D
Kanama yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur
Soru 42

Aşağıdakilerden hangisi “şok” belirtilerindendir?

A
Deride kızarıklık olması
B
Bilinç seviyesinin artması
C
Vücut sıcaklığının artması
D
Nabzın hızlı ve zayıf olması
Soru 43

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

A
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
B
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
C
Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
D
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
Soru 44

Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

A
Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması
B
Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması
C
Kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması
D
Kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi
Soru 45

Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

A
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
B
Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması
C
Yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi
D
Yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
Soru 46

Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?

A
Kanamanın durdurulması için
B
Dolaşımın değerlendirilmesi için
C
Kemik kırıklarının tespit edilmesi için
D
Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için
Soru 47

Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?

A
Yaşı 
B
Boyu
C
Cinsiyeti 
D
Vücut ısısı
Soru 48

Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamında faaliyet gösterir?

A
Sindirim sistemi 
B
Dolaşım sistemi
C
Boşaltım sistemi 
D
Solunum sistemi
Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?

A
Kazaya karışan araçların hasar durumlarının tespit edilmesi
B
Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
C
Olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması
D
Sağlık kuruluşuna haber verilmesi
Soru 50

Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

A
Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
B
Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
C
Köprü, tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
D
Trafo, elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintiler yaşanması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

47
Ziyaretçi Yorumları

31 Comment threads
16 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
47 Comment authors
Ceren

Arkadaşlar lütfen cevap yazın 3 gün sonra yane ayın 31 rinde sınava giricem burdaki 24 denemeyi çalışmam da fayda olurmu

Hakan

Yarın sınavım var arkadaşlar 24 soruyuda resmen ezberledim kursa gitmedim sadece buraya calışıyom gecermiyim sizce

kafkabey

İlk yardım uygulamalarını 3 saat kadar görseydin iyi olurdu

Kaan

80 aldim sinavdan ama ilk yardimi karistirdim biraz ilk yardima calisin sinava gircekler

Fatma

Bende temmuzun 20sinde sınava giricem 24 testi cözüyorum inşallah geçerim allahın izniyle

Sadık

Fatma bende ayin 20 sinde sinavim var burası güzel çok kişiye sordum çöz bu soruları inş geceriz

Ayse

Inşallah bende 18 zinde giricem inşallah geçerim hakkımızda hayırlısı sınava girecek olan arkadaşlara allah kolaylık versin

batuhan

soruların tamamını çöz yapabilirsen yanlışlarını kaydet bir yere yada ekran görüntüsü al tekrar yap ful çekersin.

Batuhan

Merhaba arkadaşlar öncelikle hepinize başarılar dilerim benden buradan çalıştım geçtim bu siteyi yapana teşekkürlerimi şükranlarımı sunuyorum aynısı çıkıyor bazılarında benzer çıkıyor

Halil İbrahim

98 aldım deneme sınavlarının hepsinde 90 altına dusmuyorum gerçek sinavdada aynısı olur inşallah

Şirin bayram

Az önce çözdüm 4 yanlışım çıktı lütfen bu ay sınavım var dualarınızı esirgemeyin inşallah sınavdada başarılı olurum herkese bol şans

EMRAH

Benimde sınavım var bu ay kayıt sırasında kursta biri bu ehliyethaneyi tavsiye eti inşlh buna benzer sorular çıkar

Reisss

Arkadasslar ben dun girdim sinava 98 baldim hepsi burdan cikti baska teslere calismayin hepsi burda yeni giren arkadaslarin burdan calismasi iyi olur 4.5 test coz saten oburlerinde cozersin

Sezgi

Hangi denemesi daha çok çıktı

Ayşegül

Arkadaslar salı günü bende girecem sınava insallah gecerim hep burdan calisiyorum acaba burdan çıkarmı sorular .

Süleyman

Merhaba ayşe hanım bende perşembe günü sınava gircem sizden ricam sınavdan neler çıktığını söyleyebilirmisiniz

Barış

Benim yarın sınavım var bu şayfaya güvenerek çalışıyorum inşallah geçerim

Barış

Sınavı geçtim 82 ile ve Emin’im bu sayfanın sayesinde kazandım gerçekten herkese tavsiye ederim ehliyethane teşekkür ederim

F.Ç.

Kitapçıktan ve buradaki sorulardan çalışarak sınavdan 94 aldım çok şükür.
Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim…

27 marda gircem ınnşalha geçerim arkdaşlar

Nazlı

Bnm yarın sınavım var ve bu sorulardan çalışıyorum inşallah geçerim ya

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (25 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,40. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...