1. Anasayfa »
  2. Ehliyet Deneme Sınavı
  3. Ehliyethane 24 Deneme

Ehliyet Deneme Sınavı 13

Elektronik Ehliyet sınavına hazırlanan sürücü adaylarına özel olarak hazırlanmış 13. ehliyet deneme sınavı. Sınavda 12 ilkyardım, 23 trafik, 9 motor ve 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru vardır. Sınav süresi 45 dakikadır. Sınava başlamadan önce mutlaka sınav kurallarını okuyun.

Ehliyet Deneme Sınavı 13 görseli

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?

 

 

 

 

Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?

 

 

 

 

Soru 3.

Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

 

 

 

 

Soru 4.

Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 5.

İç kanama şüphesi olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi “şok” belirtilerinden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 7.

Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

 

 

 

 

Soru 8.

Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?

 

 

 

 

Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?

 

 

 

 

Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

 

 

 

 

Soru 11.

Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerinden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi
değildir?

 

 

 

 

Soru 14.

Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?

 

 

 

 

Soru 15.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 16.

Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 17.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

 

 

 

 

Soru 18.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 19.

Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 21.

Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında “azami hız sınırı” diğerlerine göre daha fazladır?

 

 

 

 

Soru 22.

Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta, hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

 

 

 

 

Soru 23.

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

 

 

 

 

Soru 24.

• Motor durdurulur.

• Araç el freni ile tespit edilir.

• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.

Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?

 

 

 

 

Soru 25.

Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?

 

 

 

 

Soru 26.

I. Ambulansa eskortluk yapmak

II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak

III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak

Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 27.

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola almaları mecburidir?

 

 

 

 

Soru 28.

Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?

 

 

 

 

Soru 29.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

 

 

 

 

Soru 30.

Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 31.

Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren, kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil belgesi düzenlenir?

 

 

 

 

Soru 32.

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 33.

Koruma başlığı ve koruma gözlüğünün hangi araç sürücüsü tarafından kullanılması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 34.

Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 35.

Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

 

 

 

 

Soru 36.

I- Çekme halatı
II- Pense, tornavida
III- Kriko, bijon anahtarı
IV- Bir çift patinaj zinciri
Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 37.

Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?

 

 

 

 

Soru 38.

Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevre kirliliğini azaltacak önlemlerden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 39.

Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?

 

 

 

 

Soru 40.

Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?

 

 

 

 

Soru 41.

Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

 

 

 

Soru 42.

Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 43.

Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

 

 

 

 

Soru 44.

Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

 

 

 

 

Soru 45.

Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın 
tehlikesine karşı korumak için kullanılır?

 

 

 

 

Soru 46.

Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

 

 

 

 

Soru 47.

I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması
Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

 

 

 

 

Soru 48.

Trafik kazası geçiren kişiler;
I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.
II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

 

 

 

Soru 49.

Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

 

 

 

 

Soru 50.

Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 


Benzer Yazılar