Ehliyet Deneme Sınavı 13

Elektronik Ehliyet sınavına hazırlanan sürücü adaylarına özel olarak hazırlanmış 13. ehliyet deneme sınavı. Sınavda 12 ilkyardım, 23 trafik, 9 motor ve 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru vardır. Sınav süresi 45 dakikadır. Sınava başlamadan önce mutlaka sınav kurallarını okuyun.

%%PERCENTAGE%%
%%RATING%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Bitirme Süresi: %%TIME_USED%% saniye.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?

A
Üretim ve refah kayıplarının yaşanması
B
Kara yollarının zamanından önce yıpranması
C
Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması
D
Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?

A
Çenenin kasılması
B
Vücudun kasılması
C
Dilin geriye kaçması
D
Baş-çene pozisyonu verilmesi
Soru 3

Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

A
Sinir sisteminde
B
Dolaşım sisteminde
C
Sindirim sisteminde
D
Solunum sisteminde
Soru 4

Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

A
40 
B
60 
C
80 
D
100
Soru 5

İç kanama şüphesi olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A
Ağızından ılık içecekler verilmesi
B
İlk yardımın ABC´sinin uygulanması
C
Ayaklarının 30 cm yukarı kaldırılması
D
Üzerinin örtülerek ısı kaybının önlenmesi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi “şok” belirtilerinden biri değildir?

A
Kan basıncının düşmesi
B
Bilinç seviyesinin artması
C
Cildin soğuk ve nemli olması
D
Dudak çevresinin morarması
Soru 7

Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A
Vücudun bir bölgesinde felç oluşması
B
Nabız atışlarının sürekli hızlanması
C
Bulantı ve kusmanın olması
D
Vücut sıcaklığının artması
Soru 8

Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?

A
Şoka girmiş olan
B
Omurga kırığı olan
C
Kol kemiği kırık olan
D
Kalça kemiği kırık olan
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?

A
Kırık 
B
Çıkık
C
İncinme 
D
Burkulma
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

A
Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
B
Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli
C
Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
D
Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme
Soru 11

Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

A
Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek
B
Boynuna mutlaka boyunluk takılarak
C
Baş-çene pozisyonu verilerek
D
Ayaklarından çekilerek
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerinden biri değildir?

A
Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
B
Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
C
İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
D
Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi
değildir?

A
Kara yollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak
B
Kara yolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak
C
Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
D
Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
Soru 14

Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?

A
Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse
B
Sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyunmuşsa
C
Molalarda kan dolaşımını artıran hareketler yapılmışsa
D
Temiz hava için aracın camları kısa süreliğine açılmışsa
Soru 15

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
B
Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
C
Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını
D
Yolda kasis, tümsek, çukur gibi satıh bozukluklarının olduğunu
Soru 16

Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A
Beklemeli
B
Sola dönmeli
C
Doğru gitmeli
D
Geriye dönmeli
Soru 17

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A
Yolun solundan gitmesi
B
Takip mesafesini azaltması
C
Yavaş ve daha dikkatli gitmesi
D
Sağa dönüş lambasını yakması
Soru 18

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Traktörün geçebileceğini
B
Traktörün giremeyeceğini
C
Traktörlerin park edebileceğini
D
Sadece traktörün girebileceğini
Soru 19

Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

A
Sadece para cezası verilir.
B
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
C
Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
D
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmesine izin verilir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

A
Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
B
Park manevrası yaparken geri gidilmesi
C
Hız azaltmak için frene basılması
D
Ters yönden yola girilmesi
Soru 21

Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında “azami hız sınırı” diğerlerine göre daha fazladır?

A
Otomobil
B
Otobüs
C
Motosiklet
D
Kamyon
Soru 22

Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta, hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

A
Yalnız 1 
B
Yalnız 2
C
Yalnız 3
D
1, 2 ve 3
Soru 23

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

A
6
B
7
C
8
D
9
Soru 24

• Motor durdurulur.

• Araç el freni ile tespit edilir.

• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.

Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?

A
Durma
B
Geri gitme
C
Park etme
D
U dönüşü yapma
Soru 25

Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?

A
Sol şeritte
B
Dönemeçlerde
C
Yaya ve okul geçitlerinde
D
Duraklara 30 metre mesafede
Soru 26

I. Ambulansa eskortluk yapmak

II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak

III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak

Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?

A
Yalnız I 
B
I ve II.
C
II ve III. 
D
I, II ve III.
Soru 27

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin; sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az kaç dakika mola almaları mecburidir?

A
20 
B
25 
C
35 
D
45
Soru 28

Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?

A
En sağ şeritte 
B
Bankette
C
En sol şeritte 
D
Orta şeritte
Soru 29

Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

A
Sadece para cezası verilir.
B
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
C
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç kullanmasına izin verilir.
D
İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
Soru 30

Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
B
Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi
C
İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
D
İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması
Soru 31

Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren, kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil belgesi düzenlenir?

A
B
C
D
1
Soru 32

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A
2 – 1 – 3 
B
2 – 3 -1
C
3 – 1 – 2 
D
3 – 2 – 1
Soru 33

Koruma başlığı ve koruma gözlüğünün hangi araç sürücüsü tarafından kullanılması zorunludur?

A
Otobüs 
B
Traktör
C
Motosiklet 
D

Kamyon
Soru 34

Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Motorlu araçlar için zorunludur.
B
Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır.
C
Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir.
D
Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.
Soru 35

Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A
Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği
B
Ülkemizde alkol tüketiminin gittikçe artmakta olduğu
C
Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı
D
Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği
Soru 36

I- Çekme halatı
II- Pense, tornavida
III- Kriko, bijon anahtarı
IV- Bir çift patinaj zinciri
Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

A
I ve II 
B
I, II ve III
C
II, III ve IV 
D
I, II, III ve IV
Soru 37

Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?

A
B
C
D
5
Soru 38

Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevre kirliliğini azaltacak önlemlerden biri değildir?

A
Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları
B
Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
C
Araçlarının bakımını zamanında yaptırmaları
D
Araç hızına uygun viteste seyretmeleri
Soru 39

Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?

A
ABS fren
B
Hafızalı koltuk
C
Otomatik hız kontrol
D
Hava yastığı (Airbag)
Soru 40

Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?

A
Emme zamanı
B
Sıkıştırma zamanı
C
Ateşleme (İş) zamanı
D
Egzoz zamanı
Soru 41

Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
B
Akü şarj durumunun yeterli olmaması
C
Hava filtresinin kirlenmesi
D
Bujilerin eskimesi
Soru 42

Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Antifriz seviyesini göstermek
B
Elektrolit seviyesini göstermek
C
Motor yağı seviyesini göstermek
D
Soğutma suyu seviyesini göstermek
Soru 43

Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A
Yağın azalması 
B
Akünün boşalması 
C
Fren hidroliğinin bitmesi 
D
Marş motorunun arızalanması
Soru 44

Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

A
Fren balatalarının aşınması
B
Karter contasının yırtılması
C
Hava filtresinin kirlenmesi
D
Rot ayarının bozulması
Soru 45

Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın 
tehlikesine karşı korumak için kullanılır?

A
Flaşör 
B
Sigorta
C
Far anahtarı 
D
Sinyal ampulü
Soru 46

Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

A
Bencillik 
B
İnatlaşmak
C
Diğergamlık 
D
Sorumsuzluk
Soru 47

I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması
Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 48

Trafik kazası geçiren kişiler;
I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.
II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
I. doğru, II. yanlış
B
I. yanlış, II. doğru
C
Her ikisi de doğru
D
Her ikisi de yanlış
Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

A
Akciğer 
B
Mide
C
Karaciğer
D
Beyin
Soru 50

Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kırık kontrolünün yapılması
B
Kanamanın kontrol edilmesi
C
Şok pozisyonunun verilmesi
D
Hava yolu açıklığının sağlanması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

46
Ziyaretçi Yorumları

30 Comment threads
16 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
45 Comment authors
m eyyüp kılıç

enson testım %72

asmin

snnavnz nezaman

Emre

Arkadaslar bende 24 salı gun sınava gırcem hangılerınden cözmemiz lazm sorularn

Miran

Sınava girdim 96 aldım 24 testi de calışın sorular karışık cıkıyor ama cıkan sorular bu 24 testin icinde var

Asim

Sınava burdan çalışıyorum 90 95 85 felan alıyorum inşallah sınavı geçerim hepimize başarılar dilerim

Elif

Sınava burdan çalıştım 88 aldım sorular birebir aynıydı çalıştıklarımla bol bol soru çözün herkese başarılar

Melisa

Sınav tarihine kadar mı. Çaliştınız arkadaşlar günde kaç deneme çalıştınız

Ahm

Tamam sen öyle diyor san

Jennifer

Şimdi sınavdan çıktım 90 aldım kitabi 1 kere okuyun sadece buraya çalışın. Bütün sorular buradan çıkıyor 3 . 4 tanesi farklı çıktı. Kesinlikle çok güvenilir bir site öneriyorum…

Ecrın

Merhaba bugun sınava gırdım burdakı bütün deneme sınavına çalıştım 90aldım bırde kıtaptan çalıştım herkese tavsıye ederım

Melisa

Salı günü aksam 19:00 sınava girecem burdan çalışıyorum inşallah geçerim

Tayfun

Ecrin

Elif yavuz

Iyi günler buradaki 24 bölümü mu çalıştınız Bn de giricem o yüzden nereden çalıştığımı bilemiyorum

Elif yavuz

Neden kimse cvp vermiyo olumlu veya olumsuz bilgi almak istiyorum

elvan

testleri pratik olarak çöz illaki benzer ve birebir aynı sorular çıkar ek olarak konularada bak faydası olur

Hasan

Kardeşim burdaki denemeleri çöz 90 dan assagi alamazssin sorular hepsi aynı bide levhaları falan ezberle sınav gününe kadar tekrar tekrar çöz bırakma son dakikaya kadar co 90 dan assagi alamazssin

İzzet

Burdan çalış 24 denemeyi çalış işala geçeceksın

serhat can

burayi unutular ama gercekten herkes oneriyor arkdsim burda calisti sinavi kazandi

Tayfun

Elif inşlh ğeçersin☺️

Mehmet

Burdan calış cıkartırsın ama ful calışman lazım

Erkan

ARKADAŞLAR 3 SAAT ÖNCE SINAVDAN ÇIKTIM KİTAPÇIK + BURDAN 14 DENEME YAPTIM 80 ALDIM NERDEN BAKSANIZ 30 SORU BURDAN ÇIKTI 15 DK DA BİTİRDİM BURDAN ÇALIŞIN TAVSİYE EDERİM

yağız

Bugun sinava girdim buradan 1 tur sinavlari calisdim.30-35 soru buradakilerin aynisi cikti geriye kalanlarda buradakilerle ayni tarzda cikti.86 puanla gectim.