Ehliyet Deneme Sınavı 2

Elektronik ehliyet sınavına hazırlanan sürücü adaylarına özel olarak hazırlanmış 2. ehliyet deneme sınavı. Sınavda 12 ilkyardım, 23 trafik, 9 motor ve 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru vardır. Sınav süresi 45 dakikadır. Sınava başlamadan önce mutlaka sınav kurallarını okuyun.

<< Önceki SınavSonraki Sınav >>

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Doğru Sayısı

%%SCORE%%

Yanlış Sayısı

%%WRONG_ANSWERS%%

 
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?

A
Organ
B
Hücre
C
Sistem
D
Destek doku
Soru 2

İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?

A
Sinir sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Solunum sistemi
D
Sindirim sistemi
Soru 3

I- Atardamar kanamaları

II- Toplardamar kanamaları

III- Kılcal damar kanamaları

Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 4

Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?

A
Sırtüstü, sert bir zemine
B
Yüzüstü, sert bir zemine
C
Sırtüstü, yumuşak bir zemine
D
Yüzüstü, yumuşak bir zemine
Soru 5

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz.

Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz?

A
Atardamar
B
Toplardamar
C
Kılcal damar
D
Yırtık kanaması
Soru 6

İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

A
Şok
B
Beyin kanaması
C
Ayakta olan kanamalar
D
Ayak bileğinin burkulması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

A
Nabız atışının güçlü olması
B
Cildin kuru ve sıcak olması
C
Kan basıncının düşmesi
D
Zihinsel aktivitenin artması
Soru 8

Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?

A
Felç
B
Saç dökülmesi
C
Bulantı ve kusma
D
Bedensel aktivitede artma
Soru 9

Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?

A
Şoka girmiş olan
B
Omurga kırığı olan
C
Kol kemiği kırık olan
D
Kalça kemiği kırık olan
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?

A
Çıkan bölge üzerine masaj yapmak
B
Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak
C
Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak
D
Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak, sevk etmek
Soru 11

• Sıkıntı veya nefes darlığı

• Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi

Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

A
Reflü
B
Kalp spazmı
C
Kalp durması
D
Solunum durması
Soru 12

• Yangın tehlikesi

• Patlama durumu

• Solunum durması

Yukarıdaki durumların olasılığı mevcut ise kazazede araçtan hangi yöntemle çıkarılır?

A
Rentek manevrası
B
Sırtta taşıma yöntemi
C
İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
D
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
Soru 13

Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?

A
Hız sınırına uyma
B
Yayaya yol verme
C
Trafik levhalarını okuma
D
Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma
Soru 14

Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

A
Sağlık Bakanlığı’nın
B
Maliye Bakanlığı’nın
C
Kara Yolları Genel Müdürlüğü’nün
D
Millî Eğitim Bakanlığı’nın
Soru 15

Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

A
Banket
B
Şerit
C
Platform
D
Kavşak ortak alanı
Soru 16

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A
Hemzemin geçit
B
Kontrollü demir yolu geçidi
C
Kontrolsüz demir yolu geçidi
D
Tramvay hattı ile oluşan kavşak
Soru 17

“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

A
B
C
D
Soru 18

Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A
I. Yol ver – II. Girişi olmayan yol
B
I. Dur – II. Taşıt trafiğine kapalı yol
C
I. Taşıt trafiğine kapalı yol – II. Girişi olmayan yol
D
I. Azami hız sınırlaması – II. Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu
Soru 19

Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

A
Yol yardımını
B
Aracın servise götürüleceğini
C
Park yapan aracın çekileceğini
D
Sadece arızalı araçların çekileceğini
Soru 20

Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

A
İdari para cezası verilir.
B
6 ay hapis cezası verilir.
C
Süresiz araç kullanmaktan men edilir.
D
Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz.
Soru 21

Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?

A
80
B
90
C
100
D
110
Soru 22

Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında – – – – metre, yerleşim yerlerinde – – – – metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.

Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

A
50 – 10
B
100 – 20
C
150 – 30
D
200 – 40
Soru 23

Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A
Hızını azaltmalı
B
Öndeki aracı geçmeli
C
En sol şeritten gitmeli
D
Dörtlü ikaz ışıklarını yakmalı
Soru 24

Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

A
30
B
40
C
50
D
60
Soru 25

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Dar bir kavisle dönmeli

II. Yayanın geçmesini beklemeli

III. Sola dönüş lambasını yakmalı

IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli

A
I ve IV. 
B
II ve III.
C
I, II ve III. 
D
II, III ve IV.
Soru 26

Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A
1 – 2 – 3 
B
1 – 3 – 2
C
2 – 3 – 1 
D
3 – 1 – 2
Soru 27

Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir?

A
Sol şeritte
B
Dönemeçlerde
C
Yaya ve okul geçitlerinde
D
Duraklara 30 metre mesafede
Soru 28

Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

A
Kış lastiği
B
Yaz lastiği
C
Polen filtresi
D
Cam suyu antifrizi
Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?

A
Geri gitmek
B
Geriye dönmek
C
Zorunluluk dışında park etmek
D
Hızına uygun şeritte gitmek
Soru 30

“Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

A
Ölümlü kazalarda asli kusurlu olmak
B
Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
C
Trafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek
D
Kanunda belirtilen miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullanmak
Soru 31

Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?

A
Eskort eşliğinde
B
Seyyar tepe lambası taktırarak
C
Sesli ve ışıklı işaretler vererek
D
Araçlarında bir gözcü bulundurarak
Soru 32

I. Arkadan çarpma

II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma

III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme

Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 33

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

A
Çevre
B
Çevre hakkı
C
Çevre düzeni
D
Çevre koruma
Soru 34

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

A
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
B
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
C
Motoru bakımdan geçirildiğinde
D
Sahibi değiştiğinde
Soru 35

Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?

A
Kireç
B
Atık
C
Yanıcı madde
D
Yakıcı madde
Soru 36

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yakıt tüketimini azaltmak
B
Aracın fren mesafesini kısaltmak
C
Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak
D
Aracın daha çabuk hızlanmasını sağlamak
Soru 37

Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?

A
İş
B
Egzoz
C
Emme
D
Sıkıştırma
Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?

A
Ayna ayarları
B
Yakıt seviyesi
C
Araç lastikleri
D
Koltuk ayarları
Soru 39

Aşağıdakilerden hangisinin, çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler?

A
Akü elektroliti 
B
Motor yağı
C
Fren hidroliği 
D
Antifriz
Soru 40

Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

A
Fren balatasının
B
Polen filtresinin
C
Yakıt filtresinin
D
Geri vites müşirinin
Soru 41

Araçta, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

A
Sürüş konforunu
B
Trafik kazası riskini
C
Direksiyon hâkimiyetini
D
Aracın yol üzerinde tutunmasını
Soru 42

Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?

A
Bujilerdeki
B
Distribütördeki
C
Far anahtarındaki
D
Endüksiyon bobinindeki
Soru 43

Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

A
Fakir
B
Zengin
C
Normal
D
Az yakıtlı
Soru 44

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A
Motor daima yüksek devirde çalıştırılır.
B
Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir.
C
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir.
D
Aracın yükü ve ağırlığı artırılır.
Soru 45

Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?

A
Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması
B
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
C
Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi
D
Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi
Soru 46

Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki – – – – düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
öfke
B
empati
C
bencillik
D
sorumsuzluk
Soru 47

Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

A
Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek
B
Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek
C
İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak
D
Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak
Soru 48

Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?

A
Öfke
B
İnatlaşma
C
Sabır
D
Aşırı tepki
Soru 49

Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karşısındaki kişiyi suçlaması
B
Empati kurmaktan kaçınması
C
Karşısındaki kişiye saygı duyması
D
Karşısındaki kişiyi dinlemekten kaçınması
Soru 50

Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

A
Bencillik
B
İnatlaşmak
C
Diğergamlık
D
Sorumsuzluk
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

104
Ziyaretçi Yorumları

78 Comment threads
26 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
99 Comment authors
Adem kaan kapucu

Ortalama % 80aliyorum hep ama sınav ortamı ve oranın atmosferi farklıdır tabi

Gül

10 eylül de sınavım var bir dünya soru çözdüm umarım iyi geçer

Çek bı duman

Bu siteden Allah razı olsun dunler sınava girdim 84aldim sadece bu siteye çalıştım herkese tavsiye ederim….konular aynı cevaplar farklı biraz zaten bu siteye calistiysann gözü kapalı geçersin..😇😇😇

Sema

Kitaba çok çalıştım dün 66 aldım burdaki yorumları gördüm buraya başladım dünki sınavda hep burdan cıktı bakalım 2 .sınavdan inşallah geçerim

Zeliha

Bütün denemeleri çözüyorum yaptığım yanlışları takip ediyorum tekrar bakıyorum bütün denemeleri baştan tekrar yapiyorm bütün soruları ezberledim resmen cevabı görünce diye işaretliyorum 96 96 üzeri alıyorum genelde

Ömer

Şuanlık sınava çalışıyorum yakın bir süre içinde sınavına gireceğim aldığım puanı da bu yorumun altına yazacağım

özcan

ben ilkdefa bu sayfada çalışıyorumda 3 sefer kaybetim inşallah bu sefer geçerim ama sınavda çok heycanlanıyorum heycanlanmamam için ne yapmalıyım arkadaşlar ???

Alihan

Sadece kardesim 2019 ağustos sınavlarına mi çalıştın burdan

özcan

yok burdan hiç çalışmadım sayfayı yeni buldum

EMR

Sakin ol kardeşim, içinden deki alt tarafı ara veya motor için bir kağıda şıkları işaretliyicem bu kadar bro sınav günüde kaçta kalkıcaksan bir kahve de iç kendine gelirsin , yani diyiceğim bu kadar yorma kafanı sanki ortaokul da quiz oluyomuş gibi hareket et ve hocanın dersleriyle birlikte kitapçığı da oku dinle ve burdan da denemeler çöz brom , allah kolaylık versin l, kendine dikkat et stresi salla..

özcan

eyvallah kardeşi saol

Nevin

Bugün girdim sınava 80 aldım ne kitaptan çalıştım nede derslere girdim sadece burdan çalıştım sınava girecek arkadaslar kesinlikle burdan çalışın

Burak

Bende 28 agustosta da giriyom sinava burdan15 deneme cozdum ve hala devam ediyom hala 80 altina dusmedim sen denemelerin hepsinimi cozdun peki

Berkan D.

Bugün sınava girdim ve 92 aldım burdaki denemeleri çözmeniz yeterli sadece burdaki sorulara calistim aynı sorular çıkıyo herkese başarılar 🙂

Sena

Arkadaşlar ben burdan çalıştım yarısını bile çözmedim burdan cikti neredeyse hepsi 86 aldım farklı sadece 5 soru vardı belki oda çözmedigim diger denemelerde vardır teşekkür ederim denemeleri ayarlayıp siteye koyan arkadaşlara

Mcttrr

Bende yakın zamanda girecem yeni yeni çözmeye başladım inşallah geçerim ya snava giren herkeze ve bana ALLAH yardımcımiz olsun 🙏🙏

Adsız

Harika bir site eksiklerinizi size detaylı bir şekilde gösteriyor tavsiye ederim..

Aaa
 • Dun ciktim sinavdan burdaki denemelerin cogunu cozdum 90 aldim bol bol deneme cozun cok rahat gecersiniz
 • Gülsüm

  Az önce çözdüm 98 aldım. Sinavda da boyle kolay geçer inşallah

  Kübranur

  45 dogru 5 yanlış yapıyorum genelde. Umarım gercek sınavda da böyle olur

  Rehber

  Yarın sınava gircem kaç gündür burdan okuyorum ınşllh hepimiz için yararı olur allh herkese zihin açıklığı versin başarılar

  37oznur

  5 temmuz da sınavım var burdaki netlerim çok iyi inşallah aynı başarıyı öğünde gosteririm

  Sait

  Burdan çalıştım bide kitaba çalıştım 90 aldım hepinize başarılar

  Arda

  Sinava giren arkadaslar burdaki sorular ciktimi

  1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (32 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,59. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
  Loading...