Ehliyet Deneme Sınavı 12

Elektronik Ehliyet sınavına hazırlanan sürücü adaylarına özel olarak hazırlanmış 12. ehliyet deneme sınavı. Sınavda 12 ilkyardım, 23 trafik, 9 motor ve 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru vardır. Sınav süresi 45 dakikadır. Sınava başlamadan önce mutlaka sınav kurallarını okuyun.

%%PERCENTAGE%%
%%RATING%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Bitirme Süresi: %%TIME_USED%% saniye.
Soru 1

I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye 
Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

A
I ve II 
B
I ve III
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?

A
B
C
D
Soru 3

Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?

A
Hoşgörülü olması
B
Bencil davranması
C
Aşırı stres yapması
D
Sürekli kornaya basması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

A
Empati kurmaktan kaçınmak
B
Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak
C
Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek
D
Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak
Soru 5

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A
3 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı
B
2 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı
C
1 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı
D
2 ve 3 numaralı araçların normal hızın altında seyrettiği
Soru 6

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

A
Motosiklet 
B
Kamyonet
C
Otomobil 
D
At arabası
Soru 7

Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A
Çok dikkatli olduğu
B
Çok tecrübeli olduğu
C
Trafik kuralına uymadığı
D
Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği
Soru 8

Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır.
B
3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır.
C
3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.
D
1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır.
Soru 9

Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri(%) verilmiştir. 


Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A
Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.
B
Araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.
C
Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.
D
Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.
Soru 10

Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

A
Egzoz supabı
B
Egzoz manifoldu
C
Katalitik konvertör
D
Egzoz susturucusu
Soru 11

Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A
El freni bırakılır.
B
Vites boşa alınır.
C
Debriyaja basılır.
D
Tekerleklere takoz konulur.
Soru 12

.• Güvenli, ekonomik ve sorunsuz bir sürüş
• Hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlama
Bir motorlu araçtan yukarıda verilen kriterleri hangi durumda gerçekleştirmesi beklenir?

A
Sürekli olarak yüksek hızda kullanıldığında
B
Kontrol ve bakımı doğru şekilde yapıldığında
C
Çok ıslak ya da tozlu ortamda çalıştırıldığında
D
Üretim amacına uygun olarak kullanılmadığında
Soru 13

Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?

A
Rot ayarı 
B
Far ayarı
C
Supap ayarı 
D
Rölanti ayarı
Soru 14

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

A
Şarj sisteminin çalışmadığını
B
Yağ basıncının çok düştüğünü
C
Lastikte basınç kaybı olduğunu
D
Soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini
Soru 15

Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar.
Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A
Radyasyon 
B
Hava kirliliği
C
Su kirliliği 
D
Toprak kirliliği
Soru 16

Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A
Jantın eğilmesi
B
Akünün boşalması
C
Fren balatalarının aşınması
D
Lastik hava basıncının düşmesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, aracın sağa veya sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır?

A
Geri vites lambaları
B
Sinyal lambaları
C
Park lambaları
D
Sis lambaları
Soru 18

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?

A
Volan 
B
Kavrama
C
Vites kutusu 
D
Diferansiyel
Soru 19

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sürücü belgesi
B
Araç imalat belgesi
C
Kaza tespit tutanağı
D
Motorlu taşıt sürücü sertifikası
Soru 20

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A
3 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı
B
2 numaralı aracın şerit ihlali yaptığı
C
1 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı
D
2 ve 3 numaralı araçların normal hızın altında seyrettiği
Soru 21

Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

A
Özürlü sürücü yolu
B
Özürlü taşıtı giremez
C
Özürlü sürücüler çıkabilir
D
Özürlü sürücüler için park yeri
Soru 22

Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A
Sola dönüş yapması
B
Sağa dönüş yapması
C
Aynı yönde seyretmesi
D
Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması
Soru 23

Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

A
Hızını artırarak kavşağa girmesi
B
Uygun mesafede mutlaka durması
C
Yavaş ve dikkatli bir şekilde geçmesi
D
Ana yoldan gelen araçlara yol vermemesi
Soru 24

Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

A
Yol çizgileri
B
Işıklı işaret cihazları
C
Trafik polisinin sayısı
D
Kara yolundaki taşıt sayısı
Soru 25

Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A
2 numaralı aracın geçmesini beklemek
B
Hızlanarak yoluna devam etmek
C
Sağa dönüş işareti vermek
D
Dar bir kavisle dönmek
Soru 26

Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?

A
B
C
D
Soru 27

Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?

A
B
C
D
1 ve 3
Soru 28

Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek
B
İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek
C
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek
D
Arkadan gelen araçlara yol vermek
Soru 29

Sürükleme yöntemleri;
I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Yalnız I doğru
B
Yalnız II doğru
C
Her ikisi de doğru
D
Her ikisi de yanlış
Soru 30

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

A
Aşırı hız yapmak
B
Alkollü olarak araç kullanmak
C
Emniyet kemeri takılıyken araç kullanmak
D
Elinde cep telefonu varken araç kullanmak
Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

A
Aşırı hız yapmak
B
Alkollü araç kullanmak
C
Emniyet kemeri takmak
D
Elinde cep telefonuyla araç kullanmak
Soru 32

Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?

A
Hareket sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Merkezi sinir sistemi
Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?

A
B
C
D
Soru 34

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
B
Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
C
Sola ve sağa dönemeçli olan bir kesime yaklaşıldığını
D
Yolda kasis, tümsek, çukur gibi satıh bozukluklarının olduğunu
Soru 35

Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

A
Dur işareti
B
Geç işareti
C
Yavaşlatma işareti
D
Hızlandırma işareti
Soru 36

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?

A
Yeşil ışık 
B
Sarı ışık
C
Kırmızı ışık 
D
Kırmızı oklu ışık
Soru 37

Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?

A
Hız sabit tutulur.
B
Hız azaltılır, sola sinyal verilir.
C
Hız artırılır, sağa sinyal verilir.
D
Hız azaltılır, varsa geçme yasağına uyulur.
Soru 38

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Yolu kontrol etmesi
B
Aracının hızını azaltması
C
Yayaları ikaz ederek geçmesi
D
Geçiş hakkını yayalara vermesi
Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

A
B
C
D
Soru 40

I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması

II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması

III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması

IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A
I – III – II – IV
B
II – III – I – IV
C
III – II – IV – I
D
IV – II – I – III
Soru 41

Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?

A
Omurilik
B
Pankreas
C
Böbrekler
D
Akciğerler
Soru 42

Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?

A
Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi
B
Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması
C
Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması
D
Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi
Soru 43

Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
İlk yardımcı ağzını, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirir.
B
Bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar, her biri 1 saniye süren 2 solunum verilir.
C
Ağız içi gözle kontrol edilerek hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa çıkartılır.
D
Bebeğin solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası kullanılarak 1 dakika süreyle kontrol edilir.
Soru 44

Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

A
Her 2 kurtarıcı nefesten sonra, havanın geriye çıkmasına izin vermeden tekrar suni solunum yapılması
B
Suni solunum yapmak için ilk yardımcının, kazazedenin ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi
C
Kazazedeye 20 kalp masajı yaptıktan sonra suni solunuma geçilmesi
D
Göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması
Soru 45

Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

A
Kasık
B
Boyun
C
Koltuk altı
D
Köprücük kemiği üzeri
Soru 46

Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A
Yarı oturur pozisyon verilmesi
B
Fiziksel hareketinin artırılması
C
Hava yolu açıklığının sağlanması
D
Soğuk suyla ıslatılmış çarşafla üzerinin örtülmesi
Soru 47

I. Spor ve iş kazaları
II. Yüksek bir yerden düşme
III. Otomobil ya da motosiklet kazaları
Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 48

Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
B
Taşıma esnasında baş, boyun ve gövde ekseninin korunması
C
Kazazedenin sırtüstü, düz pozisyonda yatırılması
D
Kazazedenin hareketsiz hâle getirilmesi
Soru 49

Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?

A
Organ 
B
Hücre
C
Sistem
D
Destek doku
Soru 50

I- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmeli
II- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmeli
III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermeli
Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III 
D
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

51
Ziyaretçi Yorumları

40 Comment threads
11 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
51 Comment authors
Medine

Arkadaşlar bugün sınava girdim ve geçtim kitabın yüzünü bile açmadım sadece buradaki 24 deneme soruların hepsini çözdüm ve kazadm allah razı olsun bu sayfadan

Vesile aladag

9 ocakta da ben girecem Allah herkesin yardımcı din olsun arkadaşlar

Sedanur

Cumartesi sınavım var 21 Aralık’ta inşallah güzel geçer buradaki denemelerden gerçekten çıkıyor mu?

Hatun

Bende 3 aralık da sinavA gircem hem yorumlarimiz hemde buradaki sorular işime yarar

Tuğba

Yarın sınavım var burfan çalışıyorum inşallah iyi geçer

Beyza

Ben bugün sınava gircem ehliyethaneden cözdüm hep soruları inş buradan cıkar sorular inş güzel bir sonuç alırım bütün sınava gireceklere başarılar diliyorum ehliyethaneye cok teşekür ediyorum 😊

Eren

Kaç alsın

arzu

beyza ne yaptın sınavın nasıl geçti?

Demet

Buradaki testleri çözüyorum bakalim benzer çıkacak mi muhakkak yazarım 3 kasım sınav tarihi herkese bol sans

Demet

92 aldım kesinlikle buradaki denemelerin çok faydasını gördüm

orhan

tebrik ederim demet hanım 🙂

Gökhan durdağı

31.ekim.sinav tarihi.burdan.calisiyom.hayırlısı.diyelim.inşaallah bekliyoruz

Sinan

Arkadaşlar yeni sınavdan çıktım sorular çoğu burdan çıkıyor.hepinize başarılar

Sezer yildirim

12.09.2019 sınavına burdaki testleri çözerek girdim ve 88 aldım. çoğu burdakiler gibi çıktı emek verenlerin ellerine sağlık..

Özlem

Bende girecem tarih olarak kactan çalistiniz

Gülşah

Bugün sınavım var buradan çalışıyorum şimdi inşallah geçeceğim 🙂

Meltem

Kesinlikle sınavda bu soruların aynıları yada benzerleri çıkıyor eğer bu siteden çalışırsanız korkulacak hiçbir şey yok sıfır çalışmayla sadece bu soruları çözerek 94 aldım girecek olan herkese başarılar dilerim 🙂

Adnan

Benimde cumartesi sınavım var vallah aşırı heycanliyim geçemem diye çok korkuyorum Burdaki çıkan soruları çalışıyorum gece gündüz kesin çıkar mı yaaa .s

Nuri doğan

B sınıfı ehliyet sorulari burdan mı cikiyo

gülşah

benimde eylülde sınavım var bir haftadır buradan çalışıyorum.inşallah bende geçerim

Ahmet

Cok tsk ederim herkese tavsiye ediyorum

Murat

Kitap dersler hikaye burdan çalışın 90 geçtim sayfayı kurandan allah razı olsun hepsi burdan çıkıyor

oduncu

9 dk 39 snde bittirdim testi 10 yanlış hıhıhıhı

Dilruba

Benim de sınavım var Eylül de çalışıyorum burdan bol bool inşallah aynı sorular çıkar

Berkan

Yarın öğlen sınavım var hep burdan çalışıyorum çok az da kitaptan belli başlı konulara baktım bakalım hayırlısı 🙂

Elif

29 temmuzda bugun sınava girdim 82 ile gectim benzer sorular cikiyo

Ugur

Yarın sınav var artık geçerim be ne olacak bakallm

Derya

Arkadaşlar 6 nisanda sınava girdim hep burdan test çözdüm inanın buradakilerden bile kolaydı 15 dk sürdü benin 90 aldım