ehliyethane logo

Ehliyet Deneme Sınavı 14

ehliyethane deneme 14

Elektronik Ehliyet sınavına hazırlanan sürücü adaylarına özel olarak hazırlanmış 14. ehliyet deneme sınavı. Sınavda 12 ilkyardım, 23 trafik, 9 motor ve 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru vardır. Sınav süresi 45 dakikadır. Sınava başlamadan önce mutlaka sınav kurallarını okuyun.

%%PERCENTAGE%%
%%RATING%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Bitirme Süresi: %%TIME_USED%% saniye.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?

A
Depodaki yakıtın bitmesi
B
Supap ayarının bozulması
C
Hava filtresinin kirli olması
D
Yakıt pompasının ayarsız olması
Soru 2

Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması 
B
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi 
C
Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi 
D
Hızını azaltması
Soru 3

I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler.

II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır.

III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.

Emniyet kemeri ve kullanımıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A
I ve II. 
B
I ve III.
C
II ve III. 
D
I, II ve III.
Soru 4

Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?

A
Hurdaya ayrılması
B
Teknik değişiklik yaptırılması
C
Aracın yaralanmalı kazaya karışması
D
Aracın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması
Soru 5

I. Arkadan çarpma

II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma

III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme

Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 6

Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

A
B
C
D
1
Soru 7

• Park probleminin artması
• Çevrenin bozulması ve kirlilik
• Yakıt tüketiminin artması ve israf
• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası
Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?

A
Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması
B
Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması
C
Aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması
D
Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi
Soru 8

Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

A
Otoyol 
B
Demir yolu
C
Devlet yolu 
D
Uluslararası yol
Soru 9

Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rotil 
B
Aks
C
Amortisör 
D
Şaft
Soru 10

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

A
Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
B
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde
C
Motoru bakımdan geçirildiğinde
D
Sahibi değiştiğinde
Soru 11

Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?

A
30 
B
40 
C
50 
D
60
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?

A
Sağlık şartı 
B
Öğrenim şartı 
C
Eğitim ve sınav şartı 
D
Motorlu araç sahibi olma şartı
Soru 13

Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?

A
Araç modellerini ve fiyatlarını
B
Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
C
Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerini
D
Trafik suçuna verilen para cezalarını
Soru 14

Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar. Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?

A
Gürültü kirliliğinin artması
B
Motorun ısınarak stop etmesi
C
Gürültü kirliliğinin en aza inmesi
D
Egzozdan siyah renkte duman çıkması
Soru 15

Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?

A
Emme zamanı
B
Sıkıştırma zamanı
C
Ateşleme (İş) zamanı
D
Egzoz zamanı
Soru 16

I- Motor ve araç kontrolünün yapılması
II- Koltuk ve aynaların ayarlanması
III- Emniyet kemerinin ayarlanması
Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 17

Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında, aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır?

A
Kornaya 
B
Vites koluna
C
Fren pedalına 
D
Debriyaj pedalına
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, aracın geri manevrası esnasında arkada bulunan diğer araçların durumdan haberdar edilmesi amacıyla yanar?

A
Geri vites lambaları
B
Sinyal lambaları
C
Park lambaları
D
Sis lambaları
Soru 19

Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şarj sistemi 
B
Yağlama sistemi
C
Marş sistemi 
D
Ateşleme sistemi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik sisteminde kısa devreden ve aşırı yüklenmeden dolayı oluşabilecek hasarların önlenmesi için kullanılır?

A
Buji 
B
Ampul
C
Sigorta 
D
Enjektör
Soru 21

Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?

A
Yağ 
B
Asit
C
Antifriz 
D
Saf su
Soru 22

Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şarj göstergesi
B
Dörtlü flaşör göstergesi
C
Cam rezistansı göstergesi
D
Kısa ve uzun far göstergeleri
Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

A
Lastik hava basınçlarının yetersiz olması
B
Motorun gereksiz yere çalışır hâlde tutulması
C
Ön düzen ayarlarının bozuk olması
D
Frenlerin ayarsız olması
Soru 24

Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yan yatış 
B
Yarı oturuş
C
Sırtüstü yatış
D
Yüzüstü yatış
Soru 25

Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması “BakDinle-Hisset” yönteminde hangisinin bir göstergesidir?

A
Bak 
B
Dinle
C
Hisset 
D
Dinle – Hisset
Soru 26

Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir.
Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?

A
Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi
B
Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması
C
Ağrılı uyaranlara cevap vermesi
D
Tüm uyaranlara tepkisiz olması
Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

A
Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
B
Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
C
Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
D
Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi
Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi “şok” belirtilerindendir?

A
Deride kızarıklık olması
B
Bilinç seviyesinin artması
C
Vücut sıcaklığının artması
D
Nabzın hızlı ve zayıf olması
Soru 29

Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Yarası sarılarak uyutulur.
B
Yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır.
C
Solunum yolu açık tutularak sevk edilir.
D
Kanama yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur
Soru 30

Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır?

A
Yan yatış
B
Baş yanda, yarı yüzüstü yatış
C
Bacaklar karna doğru bükülü, sırtüstü yatış
D
Bacaklar yerden 30 cm yüksekte, sırtüstü yatış
Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

A
Kötü kokulara karşı burnunu tıkaması
B
Sorulan sorulara anlamlı cevap vermesi
C
Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etmesi
D
Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması
Soru 32

Burkulmalar nerelerde meydana gelir?

A
Sadece kol eklemlerinde
B
Sadece bacak eklemlerinde
C
Hareketli eklem bölgelerinde
D
Hareketsiz eklem bölgelerinde
Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?

A
Kendi sağlığını riske atması
B
Kalkarken ağırlığı kalça kaslarına vermesi
C
Sırtın gerginliğini korumak için dizlerini bükmesi
D
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması
Soru 34

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?

A
Hırçın 
B
Öfkeli
C
Stresli 
D
Saygılı
Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A
Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
B
Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
C
Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek
D
Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
Soru 36

Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?

A
Arazi taşıtı
B
Taşıt katarı
C
Kamp taşıtı
D
Umum servis aracı
Soru 37

Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?

A
Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır.
B
Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.
C
Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir.
D
Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır.
Soru 38

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?

A
Park etmeyi
B
Sola dönmeyi
C
Sağa dönmeyi
D
U dönüşü yapmayı
Soru 39

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

A
Durup beklemeli
B
Durmadan geçmeli
C
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
D
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
Soru 40

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Kasisli yolu
B
Tehlikeli çıkış eğimli yolu
C
Açılan köprüye yaklaşıldığını
D
Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu
Soru 41

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Yaya yolunu
B
Yaya geçidini
C
Yola yayanın çıkabileceğini
D
Yola yayanın giremeyeceğini
Soru 42

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini
B
Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini
C
Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini
D
Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini
Soru 43

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

A
50 
B
70 
C
80 
D
90
Soru 44

Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A
Hızını artırmalı
B
U dönüşü yapmalı
C
1 numaralı araca yol vermeli
D
1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı
Soru 45

Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?

A
10 
B
20 
C
30
D
40
Soru 46

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?

A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 47

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde – – – – yakılması mecburidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
sis ışıklarının
B
park ışıklarının
C
yakını gösteren ışıkların
D
uzağı gösteren ışıkların
Soru 48

I. Gece öndeki araç geçilirken uzağı gösteren ışıkların kullanılması gerekir.

II. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.

Yukarıda verilenler için hangisi söylenir?

A
I. doğru, II. yanlış
B
I. yanlış, II. doğru
C
Her ikisi de doğru
D
Her ikisi de yanlış
Soru 49

Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?

A
Yalnız III 
B
I ve II.
C
I ve III. 
D
I, II ve III.
Soru 50

Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?

A
10 – 20 
B
40 – 50
C
60 – 100 
D
100 – 120
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
33
Ziyaretçi Yorumları
28
5
0
 
33
Miray

Arkadaşlar bende bu gün sınava girdim kitaba hiç bakmadım bile ama sadece burdan çalılara 84 aldım çok işe yarıyor sorular neredeyse bire bir

Nihat

Emeği geçen herkesten Allah razı olsun sadece buradan çalıştım 82 aldım tavsiye ederim

Nihat

Arkadaşlar sadece buradan çalıştım 82 aldım çok güzel bir site ALLAH kurucularından razı olsun bütün arkadaşlara tavsiye ederim.

Muharem imen

Iyidir iyi

Recep

İşallah ben de geceri

mehmet memiş

hep burdan çalıştım 86 aldım tüm sınava giricek olanlara tavsiye ederim bu siteyi allah hepinize geçmeyi ve kazasız belasız kullanmayı nasip etsinn

Mert

Yarın sınava giriyorum bütün arkadaşlara başarılar diliyorum inşallah kazanırım herkeze bol şans kül kaderini yaşar bahtımda ne çıkarsa düşmez kalmaz bi ALLAH unutma sakın evlat
ALLAH yardımcımız olsun .

Ömer

ARKADAŞLAR YARÌN SINAVA GİRÎYORUM DUANIZI BEKLIYORUM INŞALLAH KAZANIRIM

Selami

Ne kadar çalıştım ,burdn 66 aldik