Ehliyet Deneme Sınavı 14

Elektronik Ehliyet sınavına hazırlanan sürücü adaylarına özel olarak hazırlanmış 14. ehliyet deneme sınavı. Sınavda 12 ilkyardım, 23 trafik, 9 motor ve 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru vardır. Sınav süresi 45 dakikadır. Sınava başlamadan önce mutlaka sınav kurallarını okuyun.

ehliyethane deneme 14

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?

 

 

 

 

Soru 2.

Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 3.

I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler.

II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır.

III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.

Emniyet kemeri ve kullanımıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

 

 

 

 

Soru 4.

Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?

 

 

 

 

Soru 5.

I. Arkadan çarpma

II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma

III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme

Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?

 

 

 

 

Soru 6.

Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 7.

• Park probleminin artması
• Çevrenin bozulması ve kirlilik
• Yakıt tüketiminin artması ve israf
• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası
Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?

 

 

 

 

Soru 8.

Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

 

 

 

 

Soru 9.

Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 10.

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

 

 

 

 

Soru 11.

Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?

 

 

 

 

Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?

 

 

 

 

Soru 13.

Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?

 

 

 

 

Soru 14.

Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar. Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?

 

 

 

 

Soru 15.

Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?

 

 

 

 

Soru 16.

I- Motor ve araç kontrolünün yapılması
II- Koltuk ve aynaların ayarlanması
III- Emniyet kemerinin ayarlanması
Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

 

 

 

 

Soru 17.

Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında, aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır?

 

 

 

 

Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi, aracın geri manevrası esnasında arkada bulunan diğer araçların durumdan haberdar edilmesi amacıyla yanar?

 

 

 

 

Soru 19.

Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik sisteminde kısa devreden ve aşırı yüklenmeden dolayı oluşabilecek hasarların önlenmesi için kullanılır?

 

 

 

 

Soru 21.

Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?

 

 

 

 

Soru 22.

Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 23.

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

 

 

 

 

Soru 24.

Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 25.

Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması “BakDinle-Hisset” yönteminde hangisinin bir göstergesidir?

 

 

 

 

Soru 26.

Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir.
Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?

 

 

 

 

Soru 27.

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

 

 

 

 

Soru 28.

Aşağıdakilerden hangisi “şok” belirtilerindendir?

 

 

 

 

Soru 29.

Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 30.

Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 31.

Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

 

 

 

 

Soru 32.

Burkulmalar nerelerde meydana gelir?

 

 

 

 

Soru 33.

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?

 

 

 

 

Soru 34.

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?

 

 

 

 

Soru 35.

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

 

 

 

 

Soru 36.

Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 37.

Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?

 

 

 

 

Soru 38.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?

 

 

 

 

Soru 39.

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 40.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 41.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 42.

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 

 

 

 

Soru 43.

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

 

 

 

 

Soru 44.

Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

 

 

 

 

Soru 45.

Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?

 

 

 

 

Soru 46.

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?

 

 

 

 

Soru 47.

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde – – – – yakılması mecburidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 48.

I. Gece öndeki araç geçilirken uzağı gösteren ışıkların kullanılması gerekir.

II. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.

Yukarıda verilenler için hangisi söylenir?

 

 

 

 

Soru 49.

Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?

 

 

 

 

Soru 50.

Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?

 

 

 

 

36 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Blvck
20 Ağustos 2021 01:10

Yeni yorum yapılmamış ama ben yapayım derslere hiç girmedim burdan ve kitaptan çalışıyorum 1 hafta sonra sınavım var yorumlara bakılırsa işe yarıyormuş bakalım bende de işe yarayacak mı sınavdan sonra güncel yorumu yaparım bende

Miray
15 Şubat 2020 20:09

Arkadaşlar bende bu gün sınava girdim kitaba hiç bakmadım bile ama sadece burdan çalılara 84 aldım çok işe yarıyor sorular neredeyse bire bir

Nihat
31 Ocak 2020 04:53

Emeği geçen herkesten Allah razı olsun sadece buradan çalıştım 82 aldım tavsiye ederim

Nihat
30 Ocak 2020 03:36

Arkadaşlar sadece buradan çalıştım 82 aldım çok güzel bir site ALLAH kurucularından razı olsun bütün arkadaşlara tavsiye ederim.

Muharem imen
10 Ocak 2020 19:44

Iyidir iyi

Recep
27 Aralık 2019 01:23

İşallah ben de geceri

mehmet memiş
25 Aralık 2019 12:25

hep burdan çalıştım 86 aldım tüm sınava giricek olanlara tavsiye ederim bu siteyi allah hepinize geçmeyi ve kazasız belasız kullanmayı nasip etsinn

Mert
29 Kasım 2019 23:54

Yarın sınava giriyorum bütün arkadaşlara başarılar diliyorum inşallah kazanırım herkeze bol şans kül kaderini yaşar bahtımda ne çıkarsa düşmez kalmaz bi ALLAH unutma sakın evlat
ALLAH yardımcımız olsun .

Ömer
1 Kasım 2019 19:28

ARKADAŞLAR YARÌN SINAVA GİRÎYORUM DUANIZI BEKLIYORUM INŞALLAH KAZANIRIM

Selami
30 Aralık 2019 20:53
Reply to  Ömer

Ne kadar çalıştım ,burdn 66 aldik

Zulkuf
24 Şubat 2021 07:44
Reply to  Selami

Bende burdan 13 uncu teste girdim 60 70 arasi aliyorum yarin sinavim var sizce gecebilirmiyim

Roman
27 Şubat 2021 17:25
Reply to  Selami

basarsiz mi oldun ?