1. Anasayfa »
  2. Ehliyet Deneme Sınavı
  3. Ehliyethane 24 Deneme

Ehliyet Deneme Sınavı 9

Elektronik Ehliyet sınavına hazırlanan sürücü adaylarına özel olarak hazırlanmış 9. ehliyet deneme sınavı. Sınavda 12 ilkyardım, 23 trafik, 9 motor ve 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru vardır. Sınav süresi 45 dakikadır. Sınava başlamadan önce mutlaka sınav kurallarını okuyun.

Ehliyet Deneme Sınavı 9 görseli

Soru 1.

I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye 
Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

 

 

 

 

Soru 2.

Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?

 

 

 

 

Soru 3.

Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 4.

Lastiklerin hava basıncı dengesiz olursa frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?

 

 

 

 

Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

 

 

 

 

Soru 6.

Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

 

 

 

 

Soru 7.

Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

 

 

 

 

Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 9.

Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

 

 

 

 

Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?

 

 

 

 

Soru 11.

Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 12.

B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?

 

 

 

 

Soru 13.

Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?

 

 

 

 

Soru 14.

Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdür?

 

 

 

 

Soru 15.

Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 16.

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

 

 

 

 

Soru 18.

Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 19.

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

 

 

 

 

Soru 20.

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 21.

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

 

 

 

 

Soru 22.

Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

 

 

 

 

Soru 23.

Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 24.

Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 25.

I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?

 

 

 

 

Soru 26.

Kanlarındaki alkol miktarı – – – – promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 27.

Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

 

 

 

 

Soru 28.

Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?

 

 

 

 

Soru 29.

Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 30.

Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 31.

Kara yollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?

 

 

 

 

Soru 32.

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 33.

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 34.

Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 35.

I- Yer işaretlemeleri
II- Trafik işaret levhaları
III- Işıklı ve sesli trafik işaretleri
Belediyeler, yapım ve bakımından sorumlu oldukları kara yollarında, trafiği düzenleme amacı ile yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir?

 

 

 

 

Soru 36.

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?

 

 

 

 

Soru 37.

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?

 

 

 

 

Soru 38.

Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?

 

 

 

 

Soru 39.

Çarpma ya da düşme sonucu kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 40.

Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

 

 

 

 

Soru 41.

Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

 

 

 

 

Soru 42.

Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?

 

 

 

 

Soru 43.

Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kanamada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?

 

 

 

 

Soru 44.

Bayılan kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

 

 

 

 

Soru 45.

I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 46.

Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, “Bak-DinleHisset” yönteminin hangi aşamasını oluşturur?

 

 

 

 

Soru 47.

İlk yardımın ABC’si olarak kabul edilen uygulamalardan “C” dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?

 

 

 

 

Soru 48.

Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

 

 

 

 

Soru 49.

I- İyileşmeyi kolaylaştırmak
II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek
III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

 

 

 

 

Soru 50.

• Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti
Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

 

 

 

 


Benzer Yazılar