ehliyethane logo

Ehliyet Deneme Sınavı 9

ehliyethane deneme 9

Elektronik Ehliyet sınavına hazırlanan sürücü adaylarına özel olarak hazırlanmış 9. ehliyet deneme sınavı. Sınavda 12 ilkyardım, 23 trafik, 9 motor ve 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru vardır. Sınav süresi 45 dakikadır. Sınava başlamadan önce mutlaka sınav kurallarını okuyun.

%%PERCENTAGE%%
%%RATING%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Bitirme Süresi: %%TIME_USED%% saniye.
Soru 1

I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye 
Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?

A
I ve II 
B
I ve III
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 2

Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?

A
Asit 
B
Alkol
C
Saf su 
D
Antifriz
Soru 3

Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?

A
Korna 
B
Yağ lambası
C
Şarj lambası 
D
Sinyal lambası
Soru 4

Lastiklerin hava basıncı dengesiz olursa frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?

A
Araç bir tarafa çeker. 
B
Fren pedalı sertleşir. 
C
Frenlerden ses gelir. 
D
Fren hidroliği azalır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

A
Debriyajın kaçırması
B
Radyatörün su sızdırması
C
Isıtma bujilerinin arızalanması
D
Hararet göstergesinin arızalanması
Soru 6

Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A
Fren hidrolik seviyesinin çok düştüğünü
B
Arka sis lambasının yanmakta olduğunu
C
Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
D
Egzozdan çevreyi tehdit edecek boyutta gaz yayıldığını
Soru 7

Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A
Motor daha iyi yağlama yapar.
B
Motor daha yavaş döner.
C
Marş dişlisi zarar görür.
D
Motor daha hızlı döner.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

A
Kasko poliçesi
B
Yağ değişim kartı
C
Araç tescil belgesi
D
Periyodik bakım kartı
Soru 9

Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

A
Sis ışıklarını
B
Acil uyarı ışıklarını
C
Uzağı gösteren ışıkları
D
Yakını gösteren ışıkları
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?

A
Açılabilir tavan
B
Emniyet kemeri
C
Panoramik cam
D
Hidrolik direksiyon
Soru 11

Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A
Park ışıklarının
B
Acil uyarı ışıklarının
C
Uzağı gösteren ışıkların
D
Yakını gösteren ışıkların
Soru 12

B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?

A
Traktör 
B
Minibüs
C
Motosiklet 
D
Kamyonet
Soru 13

Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?

A
Araç üzerinde keyfi değişiklik yapılması
B
Periyodik bakım kartının doldurulması
C
Muayenesinin yaptırılmamış olması
D
Kayıt ve tescilinin onaylanması
Soru 14

Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdür?

A
Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
B
Kazaya karışan araçların yerini değiştirmek
C
Kaza yerindeki iz ve delilleri yok etmek
D
Olay yerinden uzaklaşmak
Soru 15

Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?

A
Trafik kazalarında koruyucu önlem olarak görmek
B
Araçta bulunan uyarı sistemini susturmak
C
Denetimlerde problem yaşamamak
D
Ceza almaktan çekinmek
Soru 16

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır?

A
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
B
İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
C
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D
Geçme yaparken sinyal verilmesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

A
B
C
D
Soru 18

Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Geçiş hakkı kurallarına uyması
B
Dönüş yönüne göre uygun şeride girmesi
C
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
D
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
Soru 19

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A
Otomobil, kamyona
B
Kamyon, otomobile
C
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
D
Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine
Soru 20

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A
Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
B
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
C
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D
Geçme yaparken sinyal verilmesi
Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

A
Park etmek
B
Kırmızı ışıkta beklemek
C
Yolcu indirmek ve bindirmek
D
Yük boşaltmak için beklemek
Soru 22

Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

A
İstediği şeridi 
B
1 numaralı şeridi
C
2 numaralı şeridi 
D
3 numaralı şeridi
Soru 23

Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?

A
B
C
D
Soru 24

Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

A
Uygun mesafede mutlaka durması 
B
Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi 
C
Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi 
D
İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
Soru 25

I. İdari para cezası verilir.
II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.
III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
I ve III 
D
I, II ve III
Soru 26

Kanlarındaki alkol miktarı – – – – promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
0,20 
B
0,30 
C
0,40 
D
0,50
Soru 27

Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

A
B
C
D
Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?

A
Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi
B
Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması
C
Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması
D
Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması
Soru 29

Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?

A
Otobüs 
B
Otomobil
C
Kamyon 
D
Kamyonet
Soru 30

Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?

A
Şoför 
B
Sürücü
C
İşleten 
D
Araç sahibi
Soru 31

Kara yollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?

A
Emniyet Genel Müdürlüğü
B
Karayolları Genel Müdürlüğü
C
Trafik Kazalarını Önleme Derneği
D
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Soru 32

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

A
Geç
B
Hızlan
C
Yavaşla
D
Sağa yanaş ve dur
Soru 33

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

A
Dur
B
Hızlan
C
Yavaşla
D
Sağa yanaş
Soru 34

Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?

A
Şoför 
B
Sürücü
C
İşleten 
D
Araç sahibi
Soru 35

I- Yer işaretlemeleri
II- Trafik işaret levhaları
III- Işıklı ve sesli trafik işaretleri
Belediyeler, yapım ve bakımından sorumlu oldukları kara yollarında, trafiği düzenleme amacı ile yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 36

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?

A
Asabi 
B
Öfkeli
C
Stresli 
D
Hoş görülü
Soru 37

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?

A
Başını her zaman düz tutması
B
Yavaş ve düzgün adımlarla yürümesi
C
Yerden destek alacak şekilde her iki ayağını da kullanması
D
Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
Soru 38

Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?

A
Felç 
B
Kriz
C
Koma 
D
Bayılma
Soru 39

Çarpma ya da düşme sonucu kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

A
Kırık 
B
Çıkık
C
Zorlama 
D
Burkulma
Soru 40

Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

A
B
C
D
Soru 41

Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

A
Kalp durması
B
Bacak kemiği kırılması
C
Solunum yolu tıkanması
D
Delici göğüs yaralanması
Soru 42

Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?

A
Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak
B
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
C
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
D
Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak
Soru 43

Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kanamada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?

A
Kanama bölgesine kan taşıyan ana damarlara baskı uygulanması
B
Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılması
C
Bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
D
Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması
Soru 44

Bayılan kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

A
Soğuk içecekler içirilmesi 
B
Şok pozisyonunda yatırılması 
C
Sıkan giysilerinin gevşetilmesi 
D
Temiz hava almasının sağlanması
Soru 45

I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 46

Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, “Bak-DinleHisset” yönteminin hangi aşamasını oluşturur?

A
Dinle 
B
Bak
C
Hisset 
D
Dinle-Hisset
Soru 47

İlk yardımın ABC’si olarak kabul edilen uygulamalardan “C” dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?

A
Kazazedeye “iyi misiniz?” diye sorulması
B
Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi
C
Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması
D
İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması
Soru 48

Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

A
B
C
D
Soru 49

I- İyileşmeyi kolaylaştırmak
II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek
III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
I ve III 
D
I, II ve III
Soru 50

• Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti
Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

A
Ülke ekonomisini
B
Kasko sigortasının önemini
C
Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
D
Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
55
Ziyaretçi Yorumları
42
13
0
 
55
Kelsos

29 da sınava gireceğim bakalım işe yarıyacak mı inş yarar burda 80 felan alıyorum 30 da görüceğiz

Bahri kurt

01.27.2020 aksami yaziyorum arkadaslar 01.28.2020 sınavim var hep burdan calistim 80 uzerinde aldim hep buradan yani ortalamam 90 diyelim sinavda yarayacakmi 28 inde goreceyim 2 ay oldu calisiyorum insallah gecerim