ehliyethane logo

Ehliyet Deneme Sınavı 3

ehliyethane deneme 3

Elektronik Ehliyet sınavına hazırlanan sürücü adaylarına özel olarak hazırlanmış 3. ehliyet deneme sınavı. Sınavda 12 ilkyardım, 23 trafik, 9 motor ve 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru vardır. Sınav süresi 45 dakikadır. Sınava başlamadan önce mutlaka sınav kurallarını okuyun.

%%PERCENTAGE%%
%%RATING%%
Doğru Sayısı: %%SCORE%%
Yanlış Sayısı: %%WRONG_ANSWERS%%
Bitirme Süresi: %%TIME_USED%% saniye.
Soru 1

Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?

A
Rentek manevrası
B
Heimlich manevrası
C
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
D
Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

A
Yarı oturur pozisyon verilmesi
B
Egzersiz yapmasının sağlanması
C
Kullandığı ilaçları varsa almasının engellenmesi
D
Yaşam bulgularından, sadece solunumun değerlendirilmesi
Soru 3

Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

A
Şok
B
Koma
C
Tam tıkanma
D
Omurga yaralanması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

A
Tıbbi yardım istenmesi
B
Burkulan bölgenin hareket ettirilmesi
C
Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi
D
Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
Soru 5

Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?

A
Kesik yaralar
B
Ezikli yaralar
C
Delici yaralar
D
Parçalı yaralar
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?

A
Bacaklarının altına çarşaf, battaniye, yastık, kıvrılmış giysi vb. destek konulması
B
Yaşam bulgularından, sadece nabzının değerlendirilmesi
C
Vücuduna soğuk uygulama yapılması
D
Düz olarak yüzüstü yatırılması
Soru 7

I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması
Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 8

Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?
Yetişkin ——– Bebek

A
2 ———— 1
B
3 ———— 2
C
5 ———— 4
D
7 ———— 6
Soru 9

Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

A
Bildirme 
B
Koruma
C
Kurtarma 
D
Tedavi etme
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC’si içinde yer almaz?

A
Kırıkların tespit edilmesi
B
Dolaşımın değerlendirilmesi
C
Solunumun değerlendirilmesi
D
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
Soru 11

İlk yardımın ABC’si olarak kabul edilen uygulamalardan “B” neyi ifade etmektedir?

A
Vücut ısısının düşürülmesini
B
Solunumun değerlendirilmesini
C
Kan dolaşımının değerlendirilmesini
D
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
Soru 12

I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması
II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması
III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

A
Yalnız I 
B
I ve II 
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 13

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Kamyonlar için geçme yasağı sonunu
B
Karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini
C
Kamyonlar için geçme yasağı başlangıcını
D
Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu
Soru 14

Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A
Geçiş hakkını kendi kullanmalı
B
Hızlanarak yoluna devam etmeli
C
1 numaralı aracın geçmesini beklemeli
D
Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
Soru 15

• Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması

• Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması

Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

A
Çevre kirliliğinin artması
B
Çevre kirliliğinin artması
Sürüş konforunun azalması
C
Trafik yoğunluğunun artması
D
Aracın daha az yakıt tüketmesi
Soru 16

Seyir hâlindeyken aracın gösterge pane- linde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

A
B
C
D
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

A
Polen filtresinin
B
Fren hidroliğinin
C
Araç lastiklerinin
D
Soğutma suyunun
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisinin, çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler?

A
Akü elektroliti 
B
Motor yağı
C
Fren hidroliği 
D
Antifriz
Soru 19

Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

A
Fren balatasının
B
Polen filtresinin
C
Yakıt filtresinin
D
Geri vites müşirinin
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, motorun soğutma sisteminde donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırır?

A
Yağ
B
Asit
C
Saf su
D
Antifriz
Soru 21

I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması
Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

A
Yalnız I 
B
Yalnız II
C
Yalnız III 
D
I, II ve III
Soru 22

Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

A
Günde bir
B
Haftada bir
C
Altı ayda bir
D
Araca binileceği zaman
Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

A
Emme susturucusu
B
Egzoz susturucusu
C
Emme manifoldu
D
Egzoz supabı
Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır?

A
Temiz olmayan yakıt kullanılması
B
Kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması
C
Hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi
D
Araç motorunun duraklama ve park etme sırasında çalışması
Soru 25
  • I. Araç lastiği seçimi
  • II. Çevre ve iklim koşulları
  • III. Fren sistemi performansı

Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

A
Yalnız I
B
I ve II.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?

A
Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak
B
Geçme yasağı olan yerlerden geçmek
C
Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak
D
Arkadan çarpmak
Soru 27

Aracına “LPG” sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?

A
30 
B
40 
C
50 
D
60
Soru 28

Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?

A
Hurdaya ayrılması
B
Teknik değişiklik yaptırılması
C
Aracın yaralanmalı kazaya karışması
D
Aracın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması
Soru 29

Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

A
Trafik kazalarının
B
Trafik işaret levhalarının
C
Trafikteki görevli sayısının
D
Kaza anında ölüm ve yaralanmaların
Soru 30

Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?

A
Takip mesafesine
B
Kavşaklarda geçiş hakkına
C
Öndeki aracı geçme kuralına
D
Farların kullanılacağı yer ve hâllere
Soru 31

Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir?

Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I, II ve III
Soru 32

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

A
Otomobil 
B
Kamyonet
C
Motosiklet
D
At arabası
Soru 33

Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A
1 numaralı araca yol vermeli
B
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
C
Hızını artırarak kavşağa önce girmeli
D
Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
Soru 34

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 
saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?

A
1,5 
B
2,5 
C
3,5 
D
4,5
Soru 35

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?

A
1,5 
B
2,5 
C
3,5 
D
4,5
Soru 36

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Geçme yasağı sonunu 
B
Hız sınırlaması sonunu 
C
Araç trafiğine kapalı yolu 
D
Öndeki taşıtı geçme yasağını
Soru 37

Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Otobüs beklemeli
B
Traktör beklemeli
C
Otobüs ileri gitmeli
D
Traktör geri gitmeli
Soru 38

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Kaygan yola yaklaşıldığını
B
Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini
C
Tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığını
D
Taşıt yoluna taş, kaya veya toprak düşebileceğini
Soru 39

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A
Dönel kavşağa
B
Açılan köprüye
C
Ana yol – tali yol kavşağına
D
Kontrollü demir yolu geçidine
Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak trafik işaretidir?

A
B
C
D
Soru 41

Karayolları Trafik Kanunu’na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?

A
Sağlık Bakanlığı
B
İçişleri Bakanlığı
C
Kültür ve Turizm Bakanlığı
D
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Soru 42

I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak
Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 43

Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?

A
Bulantı ve kusması olan
B
Kalça kemiğinde kırık olan
C
Omurilik zedelenmesi olan
D
Göğüs kemiğinde kırık olan
Soru 44

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

A
Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
B
Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
C
Her durumda geçiş üstünlüğüne sahip olduğunu düşünmek
D
Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
Soru 45

Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?

A
Trafikteki araç sayısını
B
Sürücünün kaza yapma riskini
C
Yayaların yaya geçidini kullanma oranlarını
D
Diğer sürücülerin trafik kurallarına uyma yüzdelerini
Soru 46

Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

A
Yardımlaşmaya
B
Öfke duygusuna
C
Bencil davranmaya
D
Aşırı tepki göstermeye
Soru 47

Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mizaç
B
Beden dili
C
Trafik adabı
D
Konuşma üslubu
Soru 48

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

A
Empati kurmaktan kaçınmak
B
Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak
C
Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek
D
Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak
Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

A
Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek
B
Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek
C
İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak
D
Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak
Soru 50

Trafik kazası geçiren kişiler:

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
I. doğru, II. yanlış
B
I. yanlış, II. doğru
C
Her ikisi de doğru
D
Her ikisi de yanlış
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. SINAVI BİTİR
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön
98
Ziyaretçi Yorumları
66
32
0
 
97
Eda

süperrrrrr ehliyet alanacaklara tavsiyemdir sınavdan sonra tekrar yazacağm herkese başarılar dilerim .

Melike

Arkadaşlar bugün bende sınava girdim harika kazandım herkese burdan çalışmasını tavsiye ederim 😉👍

Lebis

Merhabalar butun sınavlarımi yaptiniz burda yoksa aradan seçip o. Sekiilde aynilarinimi calistiniz

TUĞBA

27/12/2019 tarihindeki sınavımdan bu site sayesinde 82 aldım, buradan ve ehliyet kursunun kitabından çalıştım..Teşekkür ederim ehliyethane…

Yasemin

Ocagın 8 de benim de sınavım var heyecan yapıpta karıstırmam soruları inşallah geçerim cok korkuyorum

Huseyin

Yasemin sinav nezaman bende girecem

Tuğba

Ben de 11nde giricem hep burdan çalışıyorum inşallah kazanırız

Mutlu

Siz nede sınava gireceksiniz ben de ayın 8 de sınava gircem heycanliyim

ferdi

sınav tarihimiz neye göre belirleniyor.

hacer demir

bugün sınava girdim 78 puan aldım kazandım hepsi burdan çıktı.hiç kitap okumadım burdaki denemeleri çözdüm gerçekten bu siteyi kim kurmuşsa çok iyi allah razı olsun herkese başarılar dilerim

Huseyin

Kolaymiydi hacer

Welatsirinn

Hacer demir ben diyarbakirdan sesleniyorum dua et ehliyet sınavına giren herkese inşallah bizde senin gibi kazanırız 🙏🙏

İsmail

Yarın sınavım var inşallah geçerim sınava giricem tüm arkadaşlara başarılar