Ehliyet Deneme Sınavı 11

Elektronik Ehliyet sınavına hazırlanan sürücü adaylarına özel olarak hazırlanmış 11. ehliyet deneme sınavı. Sınavda 12 ilkyardım, 23 trafik, 9 motor ve 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru vardır. Sınav süresi 45 dakikadır. Sınava başlamadan önce mutlaka sınav kurallarını okuyun.

<< Önceki SınavSonraki Sınav >>

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Doğru Sayısı

%%SCORE%%

Yanlış Sayısı

%%WRONG_ANSWERS%%

 
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A
Motorun devri artılır.
B
Açık camlar varsa kapatılır.
C
Önemsenmez yola devam edilir.
D
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
Soru 2

Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A
Asit ilave edilmeli 
B
Saf su ilave edilmeli 
C
Hava filtresi değiştirilmeli 
D
Kutup başları gevşetilmeli
Soru 3

Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akü 
B
Platin
C
Sigorta
D
Alternatör
Soru 4

Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

A
Römorka yük konulması
B
Römorkun farlarının yakılması
C
Römorkun üzerine branda çekilmesi
D
Römorkun elektrik sisteminin prize takılması
Soru 5

I. Aşınmayı azaltmak
II. Sürtünmeyi azaltmak
III. Yakıt tüketimini artırmak
Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

A
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması
B
Aracını kullandığı yolun bozuk olması
C
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması
D
Aracının arıza yapması
Soru 7

.I- Alkol veya madde bağımlılığı
II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik
III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı
Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 8

I- İlk yardım tedbirlerini almak
II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?

A
Yalnız I 
B
I ve II
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 9

• Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa
Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A
Mola verilmeli
B
Yola devam edilmeli
C
Gözler ovuşturulmalı
D
Baş dik tutmaya çalışılmalı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufu açısından fayda sağlar?

A
Reflektör 
B
Yangın tüpü
C
Harita ve kroki 
D
Yolcu ve yük
Soru 11

Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?

A
B
C
D
5
Soru 12

I- Çekme halatı
II- Pense, tornavida
III- Kriko, bijon anahtarı
IV- Bir çift patinaj zinciri
Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

A
I ve II 
B
I, II ve III
C
II, III ve IV 
D
I, II, III ve IV
Soru 13

Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

A
Alkolün her sürücüde aynı etkiyi göstermediği
B
Ülkemizde alkol tüketiminin gittikçe artmakta olduğu
C
Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı
D
Az miktarda alınan alkolün sürücünün refleksini güçlendirdiği
Soru 14

Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Motorlu araçlar için zorunludur.
B
Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır.
C
Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir.
D
Araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır.
Soru 15

Koruma başlığı ve koruma gözlüğünün hangi araç sürücüsü tarafından kullanılması zorunludur?

A
Otobüs 
B
Traktör
C
Motosiklet 
D

Kamyon
Soru 16

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A
2 – 1 – 3 
B
2 – 3 -1
C
3 – 1 – 2 
D
3 – 2 – 1
Soru 17

Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren, kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil belgesi düzenlenir?

A
B
C
D
1
Soru 18

Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?

A
Otobüse
B
Otomobile
C
İş makinesine
D
Lastik tekerlekli traktöre
Soru 19

Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A
Uygun zaman ve mesafede dönüş ışıklarını yakması
B
İşaret vermeden önce iç ve dış aynalardan trafiği kontrol etmesi
C
Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
D
Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi
Soru 20

Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması 
B
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi 
C
Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi 
D
Hızını azaltması
Soru 21

Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?

A
Virajlarda
B
Şerit değiştirmelerde
C
Sağa ve sola dönüşlerde
D
Bir aracın geçilmesi esnasında
Soru 22

Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Öndeki araçların geçilemeyeceğini
B
Hiçbir sebeple durulamayacağını
C
Sağ şeritten gidilemeyeceğini
D
Karşı şeride geçilebileceğini
Soru 23

Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?

A
15 
B
35 
C
40 
D
50
Soru 24

Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.

Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 25

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A
Yolu kontrol etmesi
B
Aracını yavaşlatması
C
Takip mesafesini azaltması
D
O bölgeden dikkatli geçmesi
Soru 26

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A
Ehli hayvanlar giremez.
B
Ehli hayvanlar geçebilir.
C
Vahşi hayvanlar giremez.
D
Vahşi hayvanlar geçebilir
Soru 27

Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Yol yüzeyi arızalıdır.
B
Yolda tümsek vardır.
C
Yoldan yavaş geçilmesi gerekir.
D
Yolda yapım çalışması vardır.
Soru 28

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A
İleri mecburi yön
B
Girişi olmayan yol
C
Geçme yasağı sonu
D
Hız sınırlaması sonu
Soru 29

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A
Geçme yasağının sona erdiğini
B
Kamyonlar için geçme yasağının sona erdiğini
C
Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini
D
Kamyonların öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu
Soru 30

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A
Yolun daralmakta olduğunu
B
200 m ileride köprü olduğunu
C
200 m ileride kavşak olduğunu
D
200 m ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu
Soru 31

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A
Hızını artırması
B
Sert fren yapması
C
Vitesi boşa alması
D
Uygun vitesle inmesi
Soru 32

Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

A
Yavaş ve dikkatli geçmeli
B
Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
C
Yolun açık olduğunu bildirdiği için hızlı geçmeli
D
Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için bu yola girmemeli
Soru 33

Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.
B
Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.
C
Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır.
D
Yol görevlinin ön ve arka tarafındaki trafiğe açıktır.
Soru 34

Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması, yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?

A
Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
B
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık
C
Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
D
Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık
Soru 35

Şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?

A
Banket 
B
Ana yol
C
Tali yol 
D
Bölünmüş yol
Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

A
Aşırı hız yapmak
B
Alkollü araç kullanmak
C
Emniyet kemeri takmak
D
Elinde cep telefonuyla araç kullanmak
Soru 37

Kaza geçirmiş yaralının hayatını tehdit eden bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden araç içerisinden çıkartmak için ……………. olarak adlandırılan teknikten yararlanılır.
Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Sırtta taşıma yöntemi
B
Rentek manevrası
C
İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
D
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
Soru 38

Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?

A
Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi 
B
Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması 
C
Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması 
D
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
Soru 39

Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

A
Sürekli buzla ovulur.
B
Kuvvetli masaj yapılır.
C
Sıcak uygulama yapılır.
D
Hareketsiz kalması sağlanır.
Soru 40

Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
B
Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.
C
Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
D
Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Soru 41

Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

A
Saç dökülmesi
B
Bedensel aktivitede artma
C
Ağızdan köpüklü kan gelmesi
D
Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
Soru 42

Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A
Kollarının baş hizasında durmasına
B
Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına
C
Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına
D
Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
Soru 43

“Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
B
Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
C
Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
D
Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
Soru 44

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliğidir?

A
Açık renkli kanın, yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
B
Düşük basınçla akması ve kısa sürede durdurulabilmesi
C
Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması
D
Kanamanın sızıntı şeklinde olması
Soru 45

Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?

A
Sırtüstü, sert bir zemine
B
Yüzüstü, sert bir zemine
C
Sırtüstü, yumuşak bir zemine
D
Yüzüstü, yumuşak bir zemine
Soru 46

Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?

A
Kalbi duran
B
Bilinç kaybı olan
C
Solunum güçlüğü olan
D
Nabız sayısı düşük olan
Soru 47

Bak-Dinle-Hisset yönteminde “Bak” ne anlama gelir?

A
Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması
B
Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakılması
C
Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması
D
Kaç yaralı olduğuna bakılması
Soru 48

Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?

A
Sinir sistemi 
B
Sindirim sistemi
C
Boşaltım sistemi 
D
Solunum sistemi
Soru 49

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir.

Buna göre ilk önce müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ölmüş olan
B
Ağır kanamalı olan
C
Birinci derecede yanığı olan
D
Ayak bileğinde burkulma olan
Soru 50

Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?

A
Buji 
B
Manifold
C
Teker jantı 
D
Vites kutusu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
Son
Geri dön

36
Ziyaretçi Yorumları

25 Comment threads
11 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
36 Comment authors
gamze

bugün sınava giricem ve hala soru çözüyorum burdaki denemelerden en fazla 9 yanlış yaptım genelde hep 3-5 yanlış çıkıyor ama umarım geçerim yaa çok korkuyorum

Burcu

Nasıl geçti sınavının burdan çıktı mı sorular

Hatun kisi

Geçersen sınavı bu site hakkında yorum yapicam

aynur

arkadslar 10 da sinavim var encok hansi deneme sayisinin sinavlari cikiyo rica etsem soylermisiniz

Hiraa

Bugün sınava girdim ve çok güzel geçti 94 puan aldım allah bu siteyi yapanlardan bin kere razı olsun 🤲🏻🤲🏻

Sebile

Bende yarın sınava girecem ınşaallah biran önce verirde gecerim

Rabia

Geçtiniz mi

Rıza

Öncelikle bu siteyi faliyete geciren emek veren herkeze tek tek çok tşkler ederim az once elektronik sinavdan ciktim 2 gun dikkatli bir şekilde yaklacim 1000 tane soru çozdum belkide fazladir ama gercekten sorularin %90 ni ayni çikti cok faydali bir site herkeze tafsiye ederim

Fatih

Arkadaşlar daha dün sınava girdim 86 aldım hiç kitabı açıp bakmadım hep burdan soru çözdüm

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (24 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,25. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...