1. Anasayfa »
  2. Src Çıkmış Sorular

8 Aralık 2012 Src3 Sınav Soruları

8 Aralık 2012 tarihinde yapılmış Src3 sınav soruları. Sınavda 50 soru olup sınavda başarılı olmak için en az 30 doğru yapmanız gerekmektedir. Sınav sayfanın devamındadır.

8 Aralık 2012 Src3 sınav sorularını çözecek ziyaretçilerimizin dikkatine

  • Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süresi 60 dakikadır.
  • Her soru 2 puan değerindedir ve başarılı olabilmek için en az 35 doğru yaparak 70 puan almanız gerekmektedir.
  • Sınavı bitirmek, doğru ve yanlışlarınızı görmek için 50. sorunun sonundaki SINAVI BİTİR butonuna tıklayın.
  • Sınavı bitirdikten sonra karşınıza tekrar bu ekran gelecektir. Sayfayı kaydırdığınızda sınav sonuçlarını göreceksiniz.

Soru 1.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen teminat bedeli nedir?

 

 

 

 

Soru 2.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, aşağıdaki taşıtlardan hangisi
alıkonulmaz?

 

 

 

 

Soru 3.

Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 4.

Silindir bloğunun görevi nedir?

 

 

 

 

Soru 5.

“AETR Sözleşmesine göre, dinlenme süreleri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırk beş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

 

 

 

 

Soru 6.

Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsülerinin 9 saatlik günlük taşıt kullanma süresi herhangi bir hafta içinde kaç kez 10 saate çıkarılabilir?

 

 

 

 

Soru 7.

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre,Ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir. Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?

 

 

 

 

Soru 8.

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre birleşik iki hafta içinde azami toplam araç kullanma süresi kaç saati geçemez?

 

 

 

 

Soru 9.

Belirli davranışları veya bu davranışlarla ilgili özellikleri ölçmede kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 10.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?

 

 

 

 

Soru 12.

El-göz koordinasyonu ölçümü, motivasyon ölçümü, renk
körlüğü ölçümü, zeka ölçümü gibi ölçümlerde kullanılan
testlere ne isim verilir?

 

 

 

 

Soru 13.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 14.

Tünel görüşü nedir?

 

 

 

 

Soru 15.

Yan aynalardan en iyi yararlanmayı sağlamak için aynalar kaç dereceye ayarlanmalıdır

 

 

 

 

Soru 16.

Kullandığınız aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için kullanılır?

 

 

 

 

Soru 17.

Yakını ve uzağı gösteren farlar kaç metre ilerisini aydınlatacak şekilde ayarlanmalıdır?

 

 

 

 

Soru 18.

Güzergah kat etme süresi kış döneminde en fazla kaç saattir?

 

 

 

 

Soru 19.

Geçiş belgesi alabilmek için, aracın istiap haddinin en az kaç ton olması gerekmektedir?

 

 

 

 

Soru 20.

Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 21.

Gümrük mevzuatımıza göre, beyanın kontrolü amacıyla eşyanın fiziki muayenesi ile birlikte belge kontrolünün de yapıldığı hat aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 22.

TIR mevzuatına göre yolculuk sırasında süresi dolan karayolu taşıtı onay belgesi nasıl işlem görür?

 

 

 

 

Soru 23.

Bir TIR karnesinde en fazla kaç gümrük yazılabilir?

 

 

 

 

Soru 24.

Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?

 

 

 

 

Soru 25.

Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?

 

 

 

 

Soru 26.

Aracın uydu destekli bilgi teknolojileri kullanımıyla takibine ne ad verilir ?

 

 

 

 

Soru 27.

Küresel yer belirleme sistemi (GPS) aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?

 

 

 

 

Soru 28.

Aşağıdakilerden hangisinin kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gerekir?

 

 

 

 

Soru 29.

Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

 

 

 

 

Soru 30.

I- Göz bebeklerinde büyüme
II- Göz bebeklerinde küçülme
III- Nabız alınamaması
IV- Solunum sayısında artış
V- Vücut sıcaklığında yükselme

Yukarıdakilerden hangileri kalp durmasının belirtilerindendir?

 

 

 

 

Soru 31.

ADR’ye göre, Paketleme grubu II aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

 

 

 

 

Soru 32.

Tehlikeli bir maddenin ikaz levhasının üzerindeki rakamın tekrarlanması neyi ifade etmektedir?

 

 

 

 

Soru 33.

Aşağıdakilerden hangisi emtia nakliyat sigortasının teminat kapsamı dışında kalır ?

 

 

 

 

Soru 34.

Sigorta sözleşmelerinde sözleşmeye konu risk oluştuğunda meydana gelen hasarı onarmak üzere ödenen tazminat hangisidir?

 

 

 

 

Soru 35.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangisi ücret karşılığı ticari taşımacılık yapabilir?

 

 

 

 

Soru 36.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşımacının sorumluluğu kapsamında aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 37.

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin kapsamı dışındadır?

 

 

 

 

Soru 38.

Kamyon, kamyonet, çekici ve römorklarının teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 39.

Ulusalararası eşya taşımacılığında, Türkiye ile İtalya arasındaki ticari eşya taşıması ne tür bir taşımadır?

 

 

 

 

Soru 40.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K ve P türü yetki belgesi sahibi firmalar en fazla kaç adet aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?

 

 

 

 

Soru 41.

M ve P türü yetki belgesi sahipleri; teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?

 

 

 

 

Soru 42.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 43.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

 

 

 

 

Soru 44.

Sağa ve sola dönüş manevralarında aşağıdakilerden hangisi temel kuraldır?

 

 

 

 

Soru 45.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre, arızalı takoğraf cihazı bulunan araçla trafiğe çıkan şoförlere hangi ceza uygulanır?

 

 

 

 

Soru 46.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 47.

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın
karşılaşmaları lıâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

 

 

 

 

Soru 48.

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin eylemlerinde trafik açısından beklenen
verimliliğin gerçekleşmesi için taşımaları gereken nitelikler arasında yer almaz?

 

 

 

 

Soru 49.

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre”Karayolunda bozulan araçlar; dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en az ……….. metre mesafede olacak ve diğer araç sürücüleri tarafından en az ……. metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir.”

Yukarıdaki boşlukları doldurunuz?

 

 

 

 

Soru 50.

Trafik işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde ve yerleşim birimi dışında kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

 

 

 

 

Benzer Yazılar

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments