1. Anasayfa »
  2. Src Çıkmış Sorular

24 Mart 2012 Src2 Sınav Soruları

24 Mart 2012 tarihinde yapılmış Src2 sınav soruları. Sınavda 50 soru olup sınavda başarılı olmak için en az 30 doğru yapmanız gerekmektedir. Sınav sayfanın devamındadır.

24 Mart 2012 Src2 sınav sorularını çözecek ziyaretçilerimizin dikkatine

  • Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süresi 60 dakikadır.
  • Her soru 2 puan değerindedir ve başarılı olabilmek için en az 35 doğru yaparak 70 puan almanız gerekmektedir.
  • Sınavı bitirmek, doğru ve yanlışlarınızı görmek için 50. sorunun sonundaki SINAVI BİTİR butonuna tıklayın.
  • Sınavı bitirdikten sonra karşınıza tekrar bu ekran gelecektir. Sayfayı kaydırdığınızda sınav sonuçlarını göreceksiniz.

Soru 1.

Teknik açıdan güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 2.

Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 3.

Birden fazla gidiş ve dönüş seferinde, aynı kalkış yerinden aynı varış yerine önceden gruplandırılmış yolcuların taşınmasına ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 4.

“Tadilat yapılmak suretiyle koltuk kapasitesi artırılmış yolcu taşımaya mahsus taşıtlar
yetki belgeleri eki taşıt belgelerine ” Karayolu Taşıma
Yönetmeliğine göre, yukarıdaki boşluk hangisi ile tamamlanmalıdır.

 

 

 

 

Soru 5.

Trafik işaretlerine uymada; öncelik sırasına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?

 

 

 

 

Soru 6.

Bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve tek yönlü trafiğe ayrılmış olan karayoluna ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 7.

Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?

 

 

 

 

Soru 8.

“Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az

………. metreden net olarak görülebilecek şekilde ve …………. ebatta engel işaretinin

konulması zorunludur.”Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

 

 

 

 

Soru 9.

Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

 

 

 

 

Soru 10.

Taşıt kullanma sürelerine hangi sürücülerin uyması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir?

 

 

 

 

Soru 12.

Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir. Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 13.

Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?

 

 

 

 

Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinin sağladığı avantajlardan biri değildir?

 

 

 

 

Soru 15.

Otobüs ile sadece düzenli yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişiler hangi tür yetki belgesinden birini almak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 16.

Tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 17.

I. Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.
II. Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahiplerinin belediye sınırları içinde terminal
dışındaki yerlerde yolcu indirilip bindirilebilmesi için Büyükşehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin diğer yerlerde ilgili belediyenin izin vermesi gerekir.
III. Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılır
IV. Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 

 

 

 

Soru 18.

Kasko sigortalarında kesinlikle teminat dışında kalan hangisidir?

 

 

 

 

Soru 19.

Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?

 

 

 

 

Soru 20.

Haritalardaki mavi dikdörtgen üzerinde beyaz E harfi ve rakamlardan oluşan levhalar neyi gösterir?

 

 

 

 

Soru 21.

Aşağıdakilerden hangisi bilinci kaybolmuş bir kazazedenin solunum yolunun tıkanarak boğulmasına neden olur?

 

 

 

 

Soru 22.

Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 23.

Dört zamanlı motorlarda çalışma sırası aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 24.

Hava sıcaklığından dolayı lastik hava basınçları artmış ise ne yapılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 25.

Fren müşürü hangi sistemin bir parçasıdır?

 

 

 

 

Soru 26.

Aşınmış lastiklerle yola devam edilirse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

 

 

 

 

Soru 27.

Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne denir?

 

 

 

 

Soru 28.

Güvenli sürüş için aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 29.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 30.

Şehiriçi ve şehirlerarası yollarda aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüş için uygun bir sol şerit kullanımıdır?

 

 

 

 

Soru 31.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?

 

 

 

 

Soru 32.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler, firmalarında meydana gelen her türlü değişiklikleri değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

 

 

 

 

Soru 33.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 34.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacının sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 35.

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin kapsamına girer?

 

 

 

 

Soru 36.

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre Ticari taşıt kullanan sürücüler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 37.

Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmadı ise, poliçenin başlama ve bitiş günlerinde sigorta Türkiye saati ile kaçta başlar ve kaçta sona erer?

 

 

 

 

Soru 38.

Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında kaç adet boyun korsesi
bulundurmak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 39.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 40.

Turizm amaçlı yolcu taşıma araçlarında kaç koltuk için kaç adet yangın söndürme cihazı bulundurulması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 41.

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülere aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

 

 

 

 

Soru 42.

Bilinci açık göğüs ağrısı olan hasta/yaralı hangi pozisyonda sevkedilmelidir?

 

 

 

 

Soru 43.

Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

 

 

 

 

Soru 44.

Hız sınırlarını % 10 -%30 (30 dahil) aşan sürücülere kaç ceza puanı verilir?

 

 

 

 

Soru 45.

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden kaç metre mesafe içerisinde park etmek yasaktır?

 

 

 

 

Soru 46.

“Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde
(çeki demiri) olması, bu halde saatte…………..km den fazla , diğer hallerde……………..km den fazla hızla sürülmemesi zorunludur.”Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

 

 

 

 

Soru 47.

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; herhangi bir onbeş günlük sürede, toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

 

 

 

 

Soru 48.

Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?

 

 

 

 

Soru 49.

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre ,11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?

 

 

 

 

Soru 50.

Tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 


Benzer Yazılar