1. Anasayfa »
  2. Src Çıkmış Sorular

24 Aralık 2011 Src4 Sınav Soruları

24 Aralık 2011 tarihinde yapılmış Src4 sınav soruları. Sınavda 50 soru olup sınavda başarılı olmak için en az 30 doğru yapmanız gerekmektedir. Sınav sayfanın devamındadır.

24 Mart 2011 Src4 sınav sorularını çözecek ziyaretçilerimizin dikkatine

  • Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süresi 60 dakikadır.
  • Her soru 2 puan değerindedir ve başarılı olabilmek için en az 35 doğru yaparak 70 puan almanız gerekmektedir.
  • Sınavı bitirmek, doğru ve yanlışlarınızı görmek için 50. sorunun sonundaki SINAVI BİTİR butonuna tıklayın.
  • Sınavı bitirdikten sonra karşınıza tekrar bu ekran gelecektir. Sayfayı kaydırdığınızda sınav sonuçlarını göreceksiniz.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde suç teşkil eder?

 

 

 

 

Soru 2.

Teknik açıdan güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 3.

Haritalarda mavi zemin üzerine beyaz yazı ile yazılmış D-817 işareti neyi belirtir?

 

 

 

 

Soru 4.

Motorda çalışan parçaların aşınmasını önleyen, soğutma sistemine yardımcı olan ve çalışan parçaların temizliğini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 5.

Çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse üzerine kırmızı bez veya kırmız yansıtıcı asılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 6.

K1, K3, L1, M1, M2, N ve P türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?

 

 

 

 

Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi hız artışının sonuçlarından değildir?

 

 

 

 

Soru 8.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 9.

Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Azami Genişlik Azami yükseklik

 

 

 

 

Soru 10.

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)”na göre; yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?

 

 

 

 

Soru 11.

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)na göre, aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her 30 saatlik sürede, her bir şoförün en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmesi gerekmektedir?

 

 

 

 

Soru 12.

Taşıt şoförlerinin, araçlara ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle araçlarında muhafaza etmeleri gerekmektedir?

 

 

 

 

Soru 13.

Sinyal vermek isterken silecekleri çalıştırmak ne tip bir hata olarak tanımlanır?

 

 

 

 

Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin temel öğeleri arasında yer almaz?

 

 

 

 

Soru 15.

Bireyin kendine olan güveni nasıl artar?

 

 

 

 

Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin türlerinden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin özelliklerinden değildir?

 

 

 

 

Soru 18.

Kuvvetler, yükü nerede dengelerler?

 

 

 

 

Soru 19.

izin verilen toplam ağırlığı 7,5 tondan daha fazla olan ve işaretleme yükümlülüğü bulunan bir taşıma biriminde araç sürücüsü kaç tane yangın söndürücü bulundurmak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 20.

Haritada bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 21.

Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 22.

Harita üzerindeki derece, dakika ve yön bilgilerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?( Bu soru hatalı itiraza açık)

 

 

 

 

Soru 23.

Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 24.

Suni solunum sonucu tekrar solumaya başlayan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 25.

Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?

 

 

 

 

Soru 26.

Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 27.

Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?

 

 

 

 

Soru 28.

Ağız ve burundan kanamalı yaralanmalarda solunum durması söz konusu ise aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanabilir?
I- Heimlich yöntemi
II- Holger-Nielsen yöntemi
III- Silvester yöntemi
IV- Ağızdan ağza suni solunum yöntemi

 

 

 

 

Soru 29.

Hava sıcaklığından dolayı lastik hava basınçları artmış ise ne yapılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 30.

Lastik havalarının normalden az olması, aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

 

 

 

 

Soru 31.

Yüksek yoğunluklu asitlerin (örn. Sülfürik Asit) akarsular üzerine hangi zararlı etkileri vardır?

 

 

 

 

Soru 32.

Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?

 

 

 

 

Soru 33.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 34.

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?

 

 

 

 

Soru 35.

M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi ve yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?

 

 

 

 

Soru 36.

Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri dışında kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?Yerleşim yerleri içinde Yerleşim yerleri dışında
(metre) (metre)

 

 

 

 

Soru 37.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahiplerinin sorumlulukları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 38.

Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde bozulan araçlar için, kırmızı ışık cihazı
veya kırmızı renkteki yansıtıcının diğer araç sürücüleri tarafından en az kaç
metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir?

 

 

 

 

Soru 39.

Aşağıdakilerden hangisi sürücünün tehlikeyi görüp frene basıncaya kadar geçen süre içinde aracın gittiği mesafedir?

 

 

 

 

Soru 40.

Turuncu renkli levha üzerinde bulunan, “60” numarası hangi tür tehlikeli maddeyi ifade eder?

 

 

 

 

Soru 41.

Bir tehlikeli madde taşıması için “onaylanmış bir ambalaj” aşağıdakilerden hangisi ile anlaşılır?

 

 

 

 

Soru 42.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi asli kusur değildir?

 

 

 

 

Soru 43.

Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç önden kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur?

 

 

 

 

Soru 44.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 45.

ilk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir?

 

 

 

 

Soru 46.

Reaksiyon mesafesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 

 

 

 

Soru 47.

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

 

 

 

 

Soru 48.

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin kapsamına girer?

 

 

 

 

Soru 49.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 


Benzer Yazılar