1. Anasayfa »
  2. Src Çıkmış Sorular

24 Aralık 2011 Src1 Sınav Soruları

24 Aralık 2011 tarihinde yapılmış Src1 sınav soruları. Sınavda 50 soru olup sınavda başarılı olmak için en az 30 doğru yapmanız gerekmektedir. Sınav sayfanın devamındadır.

24 Mart 2011 Src1 sınav sorularını çözecek ziyaretçilerimizin dikkatine

  • Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süresi 60 dakikadır.
  • Her soru 2 puan değerindedir ve başarılı olabilmek için en az 35 doğru yaparak 70 puan almanız gerekmektedir.
  • Sınavı bitirmek, doğru ve yanlışlarınızı görmek için 50. sorunun sonundaki SINAVI BİTİR butonuna tıklayın.
  • Sınavı bitirdikten sonra karşınıza tekrar bu ekran gelecektir. Sayfayı kaydırdığınızda sınav sonuçlarını göreceksiniz.

Soru 1.

Muayene süresi dolmamış olsa bile bir araç aşağıdaki hallerden hangisinden dolayı muayeneye sevk edilir?

 

 

 

 

Soru 2.

Geçerli teminat tutarları üzerinden Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası bulunmayan araçlar için aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 3.

Aracın hangi lastiklerine zincir takılır?

 

 

 

 

Soru 4.

“Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde
(çeki demiri) olması, bu halde saatte…………..km den fazla , diğer hallerde……………..km den fazla hızla sürülmemesi zorunludur.”Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

 

 

 

 

Soru 5.

Trafik kazasına karışan bir sürücünün (yaralanmamış veya hafif yaralı ise) sorumlu olduğu görevlerden biri de:

 

 

 

 

Soru 6.

Trafiği aksatmadan ve tehlikeye düşürmeden nasıl şerit değiştirilir?

 

 

 

 

Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi hız artışının sonuçlarından değildir?

 

 

 

 

Soru 8.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi asli kusur değildir?

 

 

 

 

Soru 9.

Taşıt şoförlerinin, araçlara ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle araçlarında muhafaza etmeleri gerekmektedir?

 

 

 

 

Soru 10.

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3.5 tonu geçen araçların şoförleri 24 saatte toplam kaç saat araç sürebilirler?

 

 

 

 

Soru 11.

Birleşik 2 hafta içinde toplam araç kullanma süresi kaç saati aşamaz?

 

 

 

 

Soru 12.

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)na göre, aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her 30 saatlik sürede, her bir şoförün en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmesi gerekmektedir?

 

 

 

 

Soru 13.

Sinyal vermek isterken silecekleri çalıştırmak ne tip bir hata olarak tanımlanır?

 

 

 

 

Soru 14.

Meslek, sanat ve görevlerinin verdiği kolaylıktan yararlanmak suretiyle Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda suç sayılan fiilleri kendi namına işleyenler hakkında aşağıdaki ceza türlerinden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi empati yeteneğini kazanabilmenin yollarından biri değildir?

 

 

 

 

Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?

 

 

 

 

Soru 17.

I – Araçla ilgili bilgilere erişim.
II – Sürücü denetiminin sağlanması.
III – Personelin eğitilmesi.
IV – internetten araç izleme.
Yukarıdakilerden hangileri “Mobil izleme Sistemi”nin faydalarındandır?

 

 

 

 

Soru 18.

Uydudan yapılacak araç takip yöntemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?

 

 

 

 

Soru 19.

Aşağıdaki unsurların hangisi turistlerin algılama biçimlerini etkilemektedir?

 

 

 

 

Soru 20.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 21.

Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.”

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

 

 

 

 

Soru 22.

Tarifeli yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere
çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının yüzde kaçını
aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler?

 

 

 

 

Soru 23.

Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?

 

 

 

 

Soru 24.

Haritalarda şehir merkezlerinin altında yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?

 

 

 

 

Soru 25.

Haritada bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 26.

Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?

 

 

 

 

Soru 27.

Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında kazazede uygun Şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

 

 

 

 

Soru 28.

Suni solunum sonucu tekrar solumaya başlayan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 29.

Motorlu araçların dengesini bozan yol kesimlerinden en etkili olanı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 30.

Aşagıdakilerden hangisi aracın kayma
nedenlerinden birisi değildir?

 

 

 

 

Soru 31.

Aşağıdakilerden hangisi sürücünün tehlikeyi görüp frene basıncaya kadar geçen süre içinde aracın gittiği mesafedir?

 

 

 

 

Soru 32.

Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 33.

Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne denir?

 

 

 

 

Soru 34.

Tarifeli olarak otobüsle hem uluslararası hem de
şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara aşağıdaki yetki belgelerinden hangisi verilir?

 

 

 

 

Soru 35.

Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye göre belirlenir?

 

 

 

 

Soru 36.

Aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 37.

Yolcunun taşınması yükümlülüğünü içeren, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde öngörülen şekil ve şartları ihtiva eden ve yolcuya verilmesi zorunlu olan belgeye ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 38.

Seyahat esnasında meydana gelen ve taşımanın devamına engel olan sebeplerin, belirsiz bir süre beklemeyi mecburi kılması veya varış noktasına kadar gerekli zamanın bir katından daha fazla beklemeyi gerektirmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

 

 

 

 

Soru 39.

Ağrı –Doğu Beyazıt’ta bulunan sınır kapımız aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 40.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?

 

 

 

 

Soru 41.

Aşağıdakilerden hangisi sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psikomotor becerilerden birisi değildir?

 

 

 

 

Soru 42.

Soru Eksik

 

 

 

 

Soru 43.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerdendir?

 

 

 

 

Soru 44.

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?

 

 

 

 

Soru 45.

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

 

 

 

 

Soru 46.

Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri dışında kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?Yerleşim yerleri içinde Yerleşim yerleri dışında
(metre) (metre)

 

 

 

 

Soru 47.

Tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 48.

ilk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir?

 

 

 

 

Soru 49.

“Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler………. süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra……… hafta tatilini kullanmak zorundadırlar.” Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

 

 

 

 

Soru 50.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre, yapılan sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren kaç yıl sonra zamanaşımına uğrar?

 

 

 

 


Benzer Yazılar