1. Anasayfa »
  2. Src Çıkmış Sorular

24 Aralık 2011 Src3 Sınav Soruları

24 Aralık 2011 tarihinde yapılmış Src3 sınav soruları. Sınavda 50 soru olup sınavda başarılı olmak için en az 30 doğru yapmanız gerekmektedir. Sınav sayfanın devamındadır.

24 Mart 2011 Src3 sınav sorularını çözecek ziyaretçilerimizin dikkatine

  • Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süresi 60 dakikadır.
  • Her soru 2 puan değerindedir ve başarılı olabilmek için en az 35 doğru yaparak 70 puan almanız gerekmektedir.
  • Sınavı bitirmek, doğru ve yanlışlarınızı görmek için 50. sorunun sonundaki SINAVI BİTİR butonuna tıklayın.
  • Sınavı bitirdikten sonra karşınıza tekrar bu ekran gelecektir. Sayfayı kaydırdığınızda sınav sonuçlarını göreceksiniz.

Soru 1.

TIR karnesi giriş-çıkış yaprakları veya veri bilgilerinin Gümrük idaresince karşılaştırılarak, çakıştırılmasına ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 2.

Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 4.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

 

 

 

 

Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin kapsamına girer?

 

 

 

 

Soru 6.

Bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısına ne denir?

 

 

 

 

Soru 7.

Yerleşim yerleri içinde ve dışında kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

Yerleşim yerleri içinde (metre) Yerleşim yerleri dışında (metre)

 

 

 

 

Soru 8.

Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?

 

 

 

 

Soru 9.

Trafik kazasına karışan bir sürücünün (yaralanmamış veya hafif yaralı ise) sorumlu olduğu görevlerden biri de:

 

 

 

 

Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi hız artışının sonuçlarından değildir?

 

 

 

 

Soru 11.

Trafiği aksatmadan ve tehlikeye düşürmeden nasıl şerit değiştirilir?

 

 

 

 

Soru 12.

Bireyin kendine olan güveni nasıl artar?

 

 

 

 

Soru 13.

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)”na göre; yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?

 

 

 

 

Soru 14.

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3.5 tonu geçen araçların şoförleri 24 saatte toplam kaç saat araç sürebilirler?

 

 

 

 

Soru 15.

Taşıt şoförlerinin, araçlara ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle araçlarında muhafaza etmeleri gerekmektedir?

 

 

 

 

Soru 16.

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)na göre, aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her 30 saatlik sürede, her bir şoförün en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmesi gerekmektedir?

 

 

 

 

Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarını etkileyen sürücü hatalarından değildir?

 

 

 

 

Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi empati yeteneğini kazanabilmenin yollarından biri değildir?

 

 

 

 

Soru 19.

Sinyal vermek isterken silecekleri çalıştırmak ne tip bir hata olarak tanımlanır?

 

 

 

 

Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin özelliklerinden değildir?

 

 

 

 

Soru 21.

Ambalaj nedir ?

 

 

 

 

Soru 22.

Aşağıdakilerden hangisi; yükleme, boşaltma ve aktarma hasarları hariç, sigortalı emtiayı taşıyan aracın yanması, devrilmesi veya çarpışması sonucunda taşınan malda meydana gelen hasar ve masrafları karşılar?

 

 

 

 

Soru 23.

Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?

 

 

 

 

Soru 24.

Haritalarda şehir merkezlerinin altında yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?

 

 

 

 

Soru 25.

Aşağıda verilen sınır kapıları ve il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 26.

Ağız ve burundan kanamalı yaralanmalarda solunum durması söz konusu ise aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanabilir?
I- Heimlich yöntemi
II- Holger-Nielsen yöntemi
III- Silvester yöntemi
IV- Ağızdan ağza suni solunum yöntemi

 

 

 

 

Soru 27.

Yara yerinde yabancı cisim varsa ne yapılır?

 

 

 

 

Soru 28.

Burun kanamasında ne yapılır?

 

 

 

 

Soru 29.

Aşınmış lastiklerle yola devam edilirse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

 

 

 

 

Soru 30.

Aşağıdaki eşyalardan hangisi TIR Karnesi kapsamında taşınabilir?

 

 

 

 

Soru 31.

TIR karnesinde kayıtlı miktara göre eksiklik veya fazlalık tespit edildiğini gösterir tutanağın imzalandığı tarihte yapılan bildirim üzerine, eksiklik veya fazlalığın neden kaynaklandığına ilişkin belgelendirme işleminde Tır Karnesi hamiline(taşıyıcı firma) gümrük idaresi tarafından tanınan süre aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 32.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezanın uygulanması ne şekilde olur?

 

 

 

 

Soru 33.

Tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri; duraklama halinde diğer araçlarla aralarında kaç metrelik mesafe bulundurmak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 34.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde cezanın uygulanması ne şekilde olur?

 

 

 

 

Soru 35.

Gümrük mevzuatına göre, eşyanın tüm kaplarının açılarak muayenesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 36.

Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?

 

 

 

 

Soru 37.

Harita üzerindeki derece, dakika ve yön bilgilerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?( Bu soru hatalı itiraza açık)

 

 

 

 

Soru 38.

Trafik Yönetmeliğine göre geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?

 

 

 

 

Soru 39.

Tehlikeli madde taşıyan sürücülerinin uyması gereken hız limitleri aşağıdakilerden hangisidir?
Yerleşim yeri içinde Yerleşim yeri dışında Otoyolda

 

 

 

 

Soru 40.

Soru Eksik

 

 

 

 

Soru 41.

TIR Karnesinin en son sarı voleti ne olarak adlandırılır?

 

 

 

 

Soru 42.

Yüklü ve yüksüz ağırlıkları gösteren madeni levha aracın neresinde ve hangi
ebatta olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 43.

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin eylemlerinde trafik açısından beklenen
verimliliğin gerçekleşmesi için taşımaları gereken nitelikler arasında yer almaz?

 

 

 

 

Soru 44.

Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Azami Genişlik Azami yükseklik

 

 

 

 

Soru 45.

“Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde
(çeki demiri) olması, bu halde saatte…………..km den fazla , diğer hallerde……………..km den fazla hızla sürülmemesi zorunludur.”Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

 

 

 

 

Soru 46.

Trafik kontrollerinde hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını tespit etmekte kullanılan cihazların yeri konusunda önceden sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarında bulunduranlara verilen ceza aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 47.

Aşağıdakilerden hangisi CMR sözleşmesi kapsamında taşınabilir?

 

 

 

 

Soru 48.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?

 

 

 

 

Soru 49.

TIR rejimine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 50.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi asli kusur değildir?

 

 

 

 


Benzer Yazılar