1. Anasayfa »
  2. Src Çıkmış Sorular

30 Haziran 2012 Src4 Sınav Soruları

30 Haziran 2012 tarihinde yapılmış Src4 sınav soruları. Sınavda 50 soru olup sınavda başarılı olmak için en az 30 doğru yapmanız gerekmektedir. Sınav sayfanın devamındadır.

30 Haziran 2012 Src2 sınav sorularını çözecek ziyaretçilerimizin dikkatine

  • Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süresi 60 dakikadır.
  • Her soru 2 puan değerindedir ve başarılı olabilmek için en az 35 doğru yaparak 70 puan almanız gerekmektedir.
  • Sınavı bitirmek, doğru ve yanlışlarınızı görmek için 50. sorunun sonundaki SINAVI BİTİR butonuna tıklayın.
  • Sınavı bitirdikten sonra karşınıza tekrar bu ekran gelecektir. Sayfayı kaydırdığınızda sınav sonuçlarını göreceksiniz.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?

 

 

 

 

Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?

 

 

 

 

Soru 3.

Yerleşim yerleri içinde ve dışında kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

Yerleşim yerleri içinde (metre) Yerleşim yerleri dışında (metre)

 

 

 

 

Soru 4.

Karayoluyla taşınacak tehlikeli maddeler ADR sözleşmesine göre kaç sınıfa ayrılmıştır?

 

 

 

 

Soru 5.

Şerit değiştirmek isteyen sürücüler, işaret vermeden ve manevraya başlamadan önce aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 6.

Şoförlerin her 24 saat içerisindeki 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresi bölünmüş ise ne
yapılır?

 

 

 

 

Soru 7.

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; herhangi bir onbeş günlük sürede, toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

 

 

 

 

Soru 8.

Şoförlerin hangi durumlarda günlük dinlenme süreleri kesintiye uğrayabilir?

 

 

 

 

Soru 9.

Aşağıdaki özelliklerden hangisi davranışa aittir?

 

 

 

 

Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi motor gücünü tekerleğe aktaran sistemlerden biridir?

 

 

 

 

Soru 11.

İnsanın ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmesidir.”
Bu tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

 

 

 

 

Soru 12.

Bir sürücünün yoğun trafik içinde bütün aynalarını etkin bir biçimde kullanabilmesi, sürücünün hangi halini ifade eder?

 

 

 

 

Soru 13.

Freni bozuk araç saatte en fazla kaç kilometrelik hızla çekilebilir?

 

 

 

 

Soru 14.

Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde bozulan araçlar için, kırmızı ışık cihazı
veya kırmızı renkteki yansıtıcının diğer araç sürücüleri tarafından en az kaç
metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir?

 

 

 

 

Soru 15.

Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

 

 

 

 

Soru 16.

Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşmesiyle çevrenin tam olarak algılanmamasına ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 17.

Aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için kullanılır?

 

 

 

 

Soru 18.

Yokuş aşağı inişte vites kullanımı nasıl olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 19.

Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 

 

 

 

Soru 20.

Akümülatörün eksi (-) ve artı (+) kutupları arasındaki fark nedir

 

 

 

 

Soru 21.

Haritada bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 22.

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin faydalarından değildir?

 

 

 

 

Soru 23.

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerindendir?

 

 

 

 

Soru 24.

Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir

 

 

 

 

Soru 25.

Yaralı araçtan çıkarılırken en çok vücudun nereleri korunmaya çalışılır

 

 

 

 

Soru 26.

Yanık yarası olan bir kazazedenin yarası üzerine aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 27.

Bacakta, turnike uygulamak için en uygun bölge neresidir?

 

 

 

 

Soru 28.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sebebi sayılmaz?

 

 

 

 

Soru 29.

Çeken ve çekilen araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır

 

 

 

 

Soru 30.

Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir

 

 

 

 

Soru 31.

Aşağıdakilerden hangisi karda araç kullanma kurallarından değildir?

 

 

 

 

Soru 32.

Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

 

 

 

 

Soru 33.

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre”Karayolunda bozulan araçlar; dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en az ……….. metre mesafede olacak ve diğer araç sürücüleri tarafından en az ……. metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir.”

Yukarıdaki boşlukları doldurunuz?

 

 

 

 

Soru 34.

Trafik ışıkları yanında bir de ışıklı ok varsa ok yönündeki dönüşler ne zaman yapılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 35.

Devamlı yol çizgisinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

 

 

 

 

Soru 36.

Aşağıdakilerden hangisi arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?

 

 

 

 

Soru 37.

Sürücüler karayolları üzerinde, kavşaklara yaklaştıklarında, fasılalı yanıp sönen kırmızı ışığı gördüklerinde ne yapmak zorundadırlar?

 

 

 

 

Soru 38.

Sigorta sözleşmesinde (poliçede) bahsi geçen risk gerçekleştiğinde ödenecek tazminatın miktarı sabit bir miktar olarak belirlendiği durumlarda ödenen tazminat hangisidir?

 

 

 

 

Soru 39.

Aşağıdakilerden hangisi nakliyat emtia sigortasında teminat kapsamı dışında kalan hallerden değildir?

 

 

 

 

Soru 40.

Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir

 

 

 

 

Soru 41.

Hastane atıkları tehlikeli madde olarak hangi sınıfa girer ?

 

 

 

 

Soru 42.

Sınıf 2 kapsamına giren tehlikeli maddeler aşağıdakilerden hangisidir

 

 

 

 

Soru 43.

K Türü Yetki Belgesi sahibi firmalar en fazla kaç tane aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?

 

 

 

 

Soru 44.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

 

 

 

 

Soru 45.

Karayolu Taşıma Kanununa göre aşağıda belirtilen taşımalardan hangisi bu kanunun kapsamı içerisinde yer alır?

 

 

 

 

Soru 46.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.

 

 

 

 

Soru 47.

K1, K3, L1, M1, M2, N ve P türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?

 

 

 

 

Soru 48.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilecek yetki belgesi türü aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 49.

Yüklü veya yüksüz araçların uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçülere ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 50.

Takograf kayıtlarının muhafaza edilmesi ile ilgili olarak aşagıdakilerden hangisi
yanlıştır?

 

 

 

 


Benzer Yazılar