1. Anasayfa »
  2. Src Çıkmış Sorular

30 Haziran 2012 Src3 Sınav Soruları

30 Haziran 2012 tarihinde yapılmış Src3 sınav soruları. Sınavda 50 soru olup sınavda başarılı olmak için en az 30 doğru yapmanız gerekmektedir. Sınav sayfanın devamındadır.

30 Haziran 2012 Src2 sınav sorularını çözecek ziyaretçilerimizin dikkatine

  • Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süresi 60 dakikadır.
  • Her soru 2 puan değerindedir ve başarılı olabilmek için en az 35 doğru yaparak 70 puan almanız gerekmektedir.
  • Sınavı bitirmek, doğru ve yanlışlarınızı görmek için 50. sorunun sonundaki SINAVI BİTİR butonuna tıklayın.
  • Sınavı bitirdikten sonra karşınıza tekrar bu ekran gelecektir. Sayfayı kaydırdığınızda sınav sonuçlarını göreceksiniz.

Soru 1.

Araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçmeleri için, aynı
dingile bağlı tekerlerden karayoluna aktarılan ağırlığa ne denir?

 

 

 

 

Soru 2.

Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 

 

 

 

Soru 3.

“Yol, hava ve trafik durumu ile gece ve gündüz oluşuna göre nizami park ve kuyruk
ışıkları yakılmadığı, yakılamadığı veya yakılması halinde dahi ………. metre mesafeden
diğer araç sürücüleri tarafından açıkça görülemediği takdirde, bozulan aracın ön ve
arkasına uygun yerlere diğer araç sürücülerinin …………… metre mesafeden açıkça
görebilecekleri şekilde birer kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz konulması
gerekir.”
Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

 

 

 

 

Soru 4.

“Karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası tarafından karşılanamayan zararlar
bakımından öncelikle,……………………………”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.

 

 

 

 

Soru 5.

AETR Sözleşmesine göre, varsa römork veya yarı römorklar dahil, müsaade edilen
azami ağırlığı 7,5 tonu aşan taşıtlarda yük taşımacılığı işinde çalışan sürücülerin yaşları
en az kaç olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 6.

Birleşik 2 hafta içinde toplam araç kullanma süresi kaç saati aşamaz?

 

 

 

 

Soru 7.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi bir “Davranış” olarak tanımlanamaz?

 

 

 

 

Soru 9.

Bedensel ve ruhsal sınırların tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan gerginlik
durumuna ne denir?

 

 

 

 

Soru 10.

“Sürücünün araç sürmek için fiziksel ve psikolojik yatkınlığı olarak tanımlanır. Bunlar
bireyin kazada rol oynayan bazı becerilerden ( görsel algı, seçici dikkat vb.) yoksun
olmasıdır.”
Yukarıda açıklaması verilen kavram hangisidir?

 

 

 

 

Soru 11.

Virajlara girildiğinde aracın hangi yöndeki tekerlekteki ağırlıkları azalarak diğerlerine geçer?

 

 

 

 

Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 13.

Yokuş aşağı inişte vites kullanımı nasıl olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 14.

Teknik açıdan güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 15.

Karlı yüzeylerde lıaıngi lastik dalıa etkin tutunma sağlar

 

 

 

 

Soru 16.

Gümrük kapılarındaki kontrol noktalarındaki “Yeşil Hat”
aşağıdakilerden lıangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 17.

Geçiş belgesi alabilmek için aracın istiap haddinin minimum kaç ton olması
gerekmektedir?

 

 

 

 

Soru 18.

Gümrük ve TIR mevzuatımıza göre, TIRların Türk gümrük bölgesinde güzergâh kat
etme süresi Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında azami kaç saattir

 

 

 

 

Soru 19.

Haritalarda Sınır-Gümrük kapılarının gösterildiği sembol işaret hangisidir?

 

 

 

 

Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi şaftın görevidir

 

 

 

 

Soru 21.

Araç takip sistemlerinden olan “karakutu” sistemlerle aşağıdakilerden hangisi
yapılamaz?

 

 

 

 

Soru 22.

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerindendir?

 

 

 

 

Soru 23.

Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir

 

 

 

 

Soru 24.

Bayılma durumunda hastaya hangi pozisyon verilir?

 

 

 

 

Soru 25.

Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

 

 

 

 

Soru 26.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre “eşyayı, sahte belge kullanmak suretiyle
gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin, Türkiyeye ithal eden kişiye”
verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 27.

Soru Eksik

 

 

 

 

Soru 28.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 29.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

 

 

 

 

Soru 30.

Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin yapması gereken en az hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 31.

I-Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek,
II-Sola dönüş lambası ile işaret vermek.
III-Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek.
IV-Sağa dönüş lambası ile işaret vermek.
Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir

 

 

 

 

Soru 32.

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 33.

Kontrolsüz kavşaklarda hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 34.

İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 35.

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın
karşılaşmaları lıâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

 

 

 

 

Soru 36.

Kesik yol çizgileri hangi yola çizilir?

 

 

 

 

Soru 37.

Karayolu Trafik Garanti Sigorta Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

 

 

 

 

Soru 38.

Sigorta sözleşmesinde (poliçede) bahsi geçen risk gerçekleştiğinde ödenecek tazminatın miktarı sabit bir miktar olarak belirlendiği durumlarda ödenen tazminat hangisidir?

 

 

 

 

Soru 39.

M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi ve yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?

 

 

 

 

Soru 40.

Uluslararası karayolu taşımacılığında, aşağıdakilerden hangisi ile yapılan taşımalar için AETR hükümleri uygulanmaz?

 

 

 

 

Soru 41.

Aşağıdakilerden hangisi emtia nakliyat sigortasının teminat kapsamı dışında kalır ?

 

 

 

 

Soru 42.

Yığın halinde taşıma ne demektir

 

 

 

 

Soru 43.

Sınıf 3 kapsamına giren tehlikeli maddeler aşağıdakilerden hangisidir

 

 

 

 

Soru 44.

Bir TIR karnesinde hareket ve varış gumruk idareleri sayısı en fazla kactır?

 

 

 

 

Soru 45.

TIR Karnesinin en son sarı voleti ne olarak adlandırılır?

 

 

 

 

Soru 46.

C2, L2 ve M3 yetki belgesi salıipleıinin kullanabilecekleri sözleşmeli taşıt sayısı en çok
kaçtır?

 

 

 

 

Soru 47.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?

 

 

 

 

Soru 48.

Aşağıdakilerden hangisi ticari amaçla eşya ve kargo taşımacılığı konusunda acentelik
yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir?

 

 

 

 

Soru 49.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; M2 yetki belgesi sahiplerinin yuıtiçinde faaliyet
gösterebilmeleri için, şube veya acente şeklinde örgütlenmeleri ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 50.

Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtların kazaya uğraması, yanması müsadere edilmesi, hurdaya ayrılması veya başka bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi halinde, bu durumu değişkliğin meyadana geldiği tarihten itibaren kaç gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler ?

 

 

 

 


Benzer Yazılar