1. Anasayfa »
  2. Src Çıkmış Sorular

24 Aralık 2011 Src2 Sınav Soruları

24 Aralık 2011 tarihinde yapılmış Src2 sınav soruları. Sınavda 50 soru olup sınavda başarılı olmak için en az 30 doğru yapmanız gerekmektedir. Sınav sayfanın devamındadır.

24 Mart 2011 Src2 sınav sorularını çözecek ziyaretçilerimizin dikkatine

  • Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süresi 60 dakikadır.
  • Her soru 2 puan değerindedir ve başarılı olabilmek için en az 35 doğru yaparak 70 puan almanız gerekmektedir.
  • Sınavı bitirmek, doğru ve yanlışlarınızı görmek için 50. sorunun sonundaki SINAVI BİTİR butonuna tıklayın.
  • Sınavı bitirdikten sonra karşınıza tekrar bu ekran gelecektir. Sayfayı kaydırdığınızda sınav sonuçlarını göreceksiniz.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüş için araç kabini içinde yapılan kontroldür?

 

 

 

 

Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi sürücünün tehlikeyi görüp frene basıncaya kadar geçen süre içinde aracın gittiği mesafedir?

 

 

 

 

Soru 4.

Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 5.

Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Azami Genişlik Azami yükseklik

 

 

 

 

Soru 6.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?

 

 

 

 

Soru 7.

Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?

 

 

 

 

Soru 9.

Trafiği aksatmadan ve tehlikeye düşürmeden nasıl şerit değiştirilir?

 

 

 

 

Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi hız artışının sonuçlarından değildir?

 

 

 

 

Soru 11.

Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç önden kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur?

 

 

 

 

Soru 12.

Trafik Yönetmeliğine göre geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?

 

 

 

 

Soru 13.

Trafik kazasına karışan bir sürücünün (yaralanmamış veya hafif yaralı ise) sorumlu olduğu görevlerden biri de:

 

 

 

 

Soru 14.

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde, devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

 

 

 

 

Soru 15.

Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin yapması gereken en az hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 16.

Taşıt şoförlerinin, araçlara ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle araçlarında muhafaza etmeleri gerekmektedir?

 

 

 

 

Soru 17.

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)”na göre; yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?

 

 

 

 

Soru 18.

Bireyin kendine olan güveni nasıl artar?

 

 

 

 

Soru 19.

Kişilerin belirli konulardaki düşünce ve duygularını tespit etmek için hazırlanan soru listesine ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?

 

 

 

 

Soru 21.

I – Araçla ilgili bilgilere erişim.
II – Sürücü denetiminin sağlanması.
III – Personelin eğitilmesi.
IV – internetten araç izleme.
Yukarıdakilerden hangileri “Mobil izleme Sistemi”nin faydalarındandır?

 

 

 

 

Soru 22.

Uydudan yapılacak araç takip yöntemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?

 

 

 

 

Soru 23.

Tarifeli yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler?

 

 

 

 

Soru 24.

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

 

 

 

 

Soru 25.

Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, zorunlu karayolu
taşımacılık mali sorumluluk sigortası tazminatına yol açan bir
kazaya karışmaları halinde, kazaya veya olayla ilgili olarak
açılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri kaç gün içinde
sigorta şirketine vermekle yükümlüdürler?

 

 

 

 

Soru 26.

Haritalarda şehir merkezlerinin altında yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?

 

 

 

 

Soru 27.

Haritalarda mavi zemin üzerine beyaz yazı ile yazılmış D-817 işareti neyi belirtir?

 

 

 

 

Soru 28.

İlkyardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 29.

Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında kazazede uygun Şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

 

 

 

 

Soru 30.

Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 31.

Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 32.

Araç kullanırken yakıt tasarrufu için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 33.

Hava sıcaklığından dolayı lastik hava basınçları artmış ise ne yapılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 34.

Aşağıdakilerden hangisi sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psikomotor becerilerden birisi değildir?

 

 

 

 

Soru 35.

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin türlerinden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 36.

Tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 37.

ilk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir?

 

 

 

 

Soru 38.

Motorlu araçların dengesini bozan yol kesimlerinden en etkili olanı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 39.

Aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 40.

Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye göre belirlenir?

 

 

 

 

Soru 41.

Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri dışında kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?Yerleşim yerleri içinde Yerleşim yerleri dışında
(metre) (metre)

 

 

 

 

Soru 42.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi asli kusur değildir?

 

 

 

 

Soru 43.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 44.

Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.”

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

 

 

 

 

Soru 45.

Tarifeli olarak otobüsle hem uluslararası hem de
şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara aşağıdaki yetki belgelerinden hangisi verilir?

 

 

 

 

Soru 46.

“Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde
(çeki demiri) olması, bu halde saatte…………..km den fazla , diğer hallerde……………..km den fazla hızla sürülmemesi zorunludur.”Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

 

 

 

 

Soru 47.

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?

 

 

 

 

Soru 48.

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

 

 

 

 

Soru 49.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 50.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerden “büyük otobüs” kullananların kaç yaşından gün almış olmaları şarttır?

 

 

 

 


Benzer Yazılar