1. Anasayfa »
  2. Src Çıkmış Sorular

24 Mart 2012 Src1 Sınav Soruları

24 Mart 2012 tarihinde yapılmış Src1 sınav soruları. Sınavda 50 soru olup sınavda başarılı olmak için en az 30 doğru yapmanız gerekmektedir. Sınav sayfanın devamındadır.

24 Mart 2012 Src1 sınav sorularını çözecek ziyaretçilerimizin dikkatine

  • Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süresi 60 dakikadır.
  • Her soru 2 puan değerindedir ve başarılı olabilmek için en az 35 doğru yaparak 70 puan almanız gerekmektedir.
  • Sınavı bitirmek, doğru ve yanlışlarınızı görmek için 50. sorunun sonundaki SINAVI BİTİR butonuna tıklayın.
  • Sınavı bitirdikten sonra karşınıza tekrar bu ekran gelecektir. Sayfayı kaydırdığınızda sınav sonuçlarını göreceksiniz.

Soru 1.

Şerit değiştirmek isteyen sürücüler, işaret vermeden ve manevraya başlamadan önce aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 2.

İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 3.

Trafik Yönetmeliğine göre geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?

 

 

 

 

Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin özelliklerinden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 5.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir?

 

 

 

 

Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

 

 

 

 

Soru 7.

Yokuş aşağı inişte vites kullanımı nasıl olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi duruş mesafesini etkilemez?

 

 

 

 

Soru 9.

Buzlu ya da karlı bir yokuş inerken fren nasıl kullanılır?

 

 

 

 

Soru 10.

“Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az

………. metreden net olarak görülebilecek şekilde ve …………. ebatta engel işaretinin

konulması zorunludur.”Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

 

 

 

 

Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?

 

 

 

 

Soru 12.

Uluslararası karayolu taşımacılığında bulunan sürücülerin araç kullanma ve dinlenme sürelerini düzenleyen uluslararası anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 13.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre, arızalı takoğraf cihazı bulunan araçla trafiğe çıkan şoförlere hangi ceza uygulanır?

 

 

 

 

Soru 14.

Birleşik 2 hafta içinde toplam araç kullanma süresi kaç saati aşamaz?

 

 

 

 

Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarını etkileyen sürücü hatalarından değildir?

 

 

 

 

Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi “çalışanların belirli bir dönemdeki fiili başarı durumlarını ve geleceğe yönelik gelişme potansiyellerini belirleyen çalışmalar”ı tanımlamaktadır?

 

 

 

 

Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psikomotor becerilerden birisi değildir?

 

 

 

 

Soru 18.

Kaza yapmada yüksek risk grubunda olan sürücüler aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine girmezler?

 

 

 

 

Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojileri arasında yer almaz?

 

 

 

 

Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin türlerinden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 21.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 22.

Aşağıdakilerden hangisi turistler için kullanılan transfer araçlarında bulundurulması gereken belgelerden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 23.

B3 yetki belgesi için başvuranların; ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kaç adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır?

 

 

 

 

Soru 24.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, F1 ve F2 yetki belgesi sahipleri, en fazla kaç adet taşımacıyla sözleşme yapabilirler?

 

 

 

 

Soru 25.

Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?

 

 

 

 

Soru 26.

Yolcu bagajlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 27.

4925 saydı Karayolu Taşıma Kanuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

 

 

 

 

Soru 28.

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi kapsamı dışındadır?

 

 

 

 

Soru 29.

Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmadı ise, poliçenin başlama ve bitiş günlerinde sigorta Türkiye saati ile kaçta başlar ve kaçta sona erer?

 

 

 

 

Soru 30.

Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?

 

 

 

 

Soru 31.

Yeşil zemin üzerine, beyaz yazı ile yazılmış E-90 yazısı haritada neyi belirtir?

 

 

 

 

Soru 32.

Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?

 

 

 

 

Soru 33.

İlkyardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 34.

Ayak veya bacaktaki kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 35.

Aşağıdakilerden hangisine suni solunum yapılır?

 

 

 

 

Soru 36.

Yağmurlu hava şartları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

 

 

 

Soru 37.

Güvenli sürüş için aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 38.

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardan değildir?

 

 

 

 

Soru 39.

Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?

 

 

 

 

Soru 40.

Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne denir?

 

 

 

 

Soru 41.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?

 

 

 

 

Soru 42.

Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye göre belirlenir?

 

 

 

 

Soru 43.

Tarifeli olarak otobüsle hem uluslararası hem de
şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara aşağıdaki yetki belgelerinden hangisi verilir?

 

 

 

 

Soru 44.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 45.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 46.

Hangi yetki belgesi türleri için sadece özmal taşıtlar taşıt belgesine kaydedilir?

 

 

 

 

Soru 47.

D1 ve D2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş şartı nedir?

 

 

 

 

Soru 48.

Aşağıda verilen sınır kapıları ve il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 49.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 50.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlara Ceza Muhakemesi Kanununa göre hangi işlem uygulanır?

 

 

 

 


Benzer Yazılar