1. Anasayfa »
  2. Src Çıkmış Sorular

24 Mart 2012 Src3 Sınav Soruları

24 Mart 2012 tarihinde yapılmış Src3 sınav soruları. Sınavda 50 soru olup sınavda başarılı olmak için en az 30 doğru yapmanız gerekmektedir. Sınav sayfanın devamındadır.

24 Mart 2012 Src3 sınav sorularını çözecek ziyaretçilerimizin dikkatine

  • Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süresi 60 dakikadır.
  • Her soru 2 puan değerindedir ve başarılı olabilmek için en az 35 doğru yaparak 70 puan almanız gerekmektedir.
  • Sınavı bitirmek, doğru ve yanlışlarınızı görmek için 50. sorunun sonundaki SINAVI BİTİR butonuna tıklayın.
  • Sınavı bitirdikten sonra karşınıza tekrar bu ekran gelecektir. Sayfayı kaydırdığınızda sınav sonuçlarını göreceksiniz.

Soru 1.

ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 2.

Soru Eksik

 

 

 

 

Soru 3.

Trafik işaretlerine uymada; öncelik sırasına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?

 

 

 

 

Soru 4.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre eşya ve kargo taşımaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 5.

Bir sürücünün 24 saatlik bir çalışma gününde toplam araç kullanma süresi, kesintisiz araç kullanma süresi ve bu ikisinin arasında vermesi gereken mola ne kadardır?

 

 

 

 

Soru 6.

Devamlı araç kullanma süresi sonunda verilen mola en az ne kadar olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin özelliklerinden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi, bireylerarası ilişkilerden kaynaklanan sorunların sebeplerinden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarını etkileyen sürücü hatalarından değildir?

 

 

 

 

Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi “çalışanların belirli bir dönemdeki fiili başarı durumlarını ve geleceğe yönelik gelişme potansiyellerini belirleyen çalışmalar”ı tanımlamaktadır?

 

 

 

 

Soru 11.

Transit rejimi kapsamında aşağıdakilerden hangisine izin verilmez?

 

 

 

 

Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi eşyanın belge kontrolüne veya fiziki muayeneye tabi tutulmadığı hattır?

 

 

 

 

Soru 13.

“Türk plakalı bir araç Romanyadan aldığı yükü Danimarkaya taşımaktadır.”Taşıma noktaları dikkate alındığında bu tür taşımacılık aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile ifade edilir?

 

 

 

 

Soru 14.

Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi haritalarda gösterilen uluslararası yol numarasıdır?

 

 

 

 

Soru 16.

Haritadaki iki nokta arasındaki uzaklık ile doğadaki gerçek uzaklık arasındaki orana ne denir?

 

 

 

 

Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojileri arasında yer almaz?

 

 

 

 

Soru 18.

Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?

 

 

 

 

Soru 19.

Soru Eksik

 

 

 

 

Soru 20.

N3 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 21.

Tehlikeli madde taşımasında kullanılan taşıtlara takılan turuncu renkli levhanın üst yarısındaki rakamlar neyi göstermektedir?

 

 

 

 

Soru 22.

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri
önlerindeki araçları yerleşim birimi dışındaki
karayollarında en az kaç metre mesafeden takip
etmelidir?

 

 

 

 

Soru 23.

Taşıması yapılan eşyaların fatura ve konşimentoda yazılı miktarlarının detaylı bir şekilde belirtilmesini teminen düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 24.

TIR karnesi, alındığı tarihten itibaren kaç gün süreyle geçerlidir?

 

 

 

 

Soru 25.

Karayoluyla taşınacak tehlikeli maddeler ADR sözleşmesine göre kaç sınıfa ayrılmıştır?

 

 

 

 

Soru 26.

Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 27.

“Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az

………. metreden net olarak görülebilecek şekilde ve …………. ebatta engel işaretinin

konulması zorunludur.”Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

 

 

 

 

Soru 28.

Aşağıdakilerden hangisi duruş mesafesini etkilemez?

 

 

 

 

Soru 29.

Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde bozulan araçlar için, kırmızı ışık cihazı
veya kırmızı renkteki yansıtıcının diğer araç sürücüleri tarafından en az kaç
metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir?

 

 

 

 

Soru 30.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre, arızalı takoğraf cihazı bulunan araçla trafiğe çıkan şoförlere hangi ceza uygulanır?

 

 

 

 

Soru 31.

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

 

 

 

 

Soru 32.

Aşağıdakilerden hangisi bilinci kaybolmuş bir kazazedenin solunum yolunun tıkanarak boğulmasına neden olur?

 

 

 

 

Soru 33.

ilk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir?

 

 

 

 

Soru 34.

Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?

 

 

 

 

Soru 35.

İlk yardımın temel uygulamaları hangisinde düzgün sıralanmıştır?

 

 

 

 

Soru 36.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangileri taşıma faturası düzenleyemezler?

 

 

 

 

Soru 37.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yurtiçi eşya ve kargo taşımalarında asgari kapasiteyi sağlayan araçlar kaç yaşından büyük olamazlar?

 

 

 

 

Soru 38.

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin kapsamı dışındadır?

 

 

 

 

Soru 39.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgesi sahiplerinin, yurtiçi eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre gönderen tarafından düzenlenmiş sevk irsaliyesini nerede bulundurmaları zorunludur?

 

 

 

 

Soru 40.

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)na göre, bir sürücünün haftalık dinlenme süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 41.

Bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısına ne denir?

 

 

 

 

Soru 42.

Yerel veya uluslararası bir nakliyecinin eşya taşıma ile ilgili mal sahiplerine ve / veya
diğer taşımacılara karşı sigortaladığı menfaati ve poliçenin tipi aşağıdakileıden
hangisidir?

 

 

 

 

Soru 43.

Tarifeli olarak ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler hangi yetki belgesini almak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 44.

G1 ve G2 yetki belgesi sahipleri; en fazla kaç adet yetki belgesi sahibiyle sözleşme yapabilirler?

 

 

 

 

Soru 45.

Taşımacılar, hangi tür yüklerde yetki belgesi dışında ayrıca izin almak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 46.

Muayene süresi dolmamış olsa bile bir araç aşağıdaki hallerden hangisinden dolayı muayeneye sevk edilir?

 

 

 

 

Soru 47.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 48.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası taşımalarda geçiş/izin belgesinden muaf değildir?

 

 

 

 

Soru 49.

İş güvencesi kapsamında, geçersiz feshe bağlı olarak, aşağıdakilerden hangisi işverenin işçiye ödemesi gereken tutardır?

 

 

 

 

Soru 50.

Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmadı ise, poliçenin başlama ve bitiş günlerinde sigorta Türkiye saati ile kaçta başlar ve kaçta sona erer?

 

 

 

 


Benzer Yazılar