1. Anasayfa »
  2. Src Çıkmış Sorular

24 Mart 2012 Src4 Sınav Soruları

24 Mart 2012 tarihinde yapılmış Src4 sınav soruları. Sınavda 50 soru olup sınavda başarılı olmak için en az 30 doğru yapmanız gerekmektedir. Sınav sayfanın devamındadır.

24 Mart 2012 Src4 sınav sorularını çözecek ziyaretçilerimizin dikkatine

  • Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süresi 60 dakikadır.
  • Her soru 2 puan değerindedir ve başarılı olabilmek için en az 35 doğru yaparak 70 puan almanız gerekmektedir.
  • Sınavı bitirmek, doğru ve yanlışlarınızı görmek için 50. sorunun sonundaki SINAVI BİTİR butonuna tıklayın.
  • Sınavı bitirdikten sonra karşınıza tekrar bu ekran gelecektir. Sayfayı kaydırdığınızda sınav sonuçlarını göreceksiniz.

Soru 1.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur__?

 

 

 

 

Soru 2.

El koyulan aracın sahibinin,
aracın değeri kadar teminatı
alıkoyma tarihinden itibaren kaç
gün içinde gümrük idaresine teslim
etmesi gerekir?

 

 

 

 

Soru 3.

Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 4.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler, firmalarında meydana gelen her türlü değişiklikleri değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

 

 

 

 

Soru 5.

Taşımacılar, hangi tür yüklerde yetki belgesi dışında ayrıca izin almak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 6.

Tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri; duraklama halinde diğer araçlarla aralarında kaç metrelik mesafe bulundurmak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin özelliklerinden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 8.

Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?

 

 

 

 

Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisine suni solunum yapılır?

 

 

 

 

Soru 10.

İlkyardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 11.

Yağmurlu hava şartları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

 

 

 

Soru 12.

Hava sıcaklığından dolayı lastik hava basınçları artmış ise ne yapılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 13.

Fren müşürü hangi sistemin bir parçasıdır?

 

 

 

 

Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi, bireylerarası ilişkilerden kaynaklanan sorunların sebeplerinden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 15.

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülere aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

 

 

 

 

Soru 16.

Bilinci açık göğüs ağrısı olan hasta/yaralı hangi pozisyonda sevkedilmelidir?

 

 

 

 

Soru 17.

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; herhangi bir onbeş günlük sürede, toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

 

 

 

 

Soru 18.

N3 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 19.

Yeşil zemin üzerine, beyaz yazı ile yazılmış E-90 yazısı haritada neyi belirtir?

 

 

 

 

Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 21.

Trafik işaretlerine uymada; öncelik sırasına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?

 

 

 

 

Soru 22.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacının sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 23.

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin kapsamına girer?

 

 

 

 

Soru 24.

Aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangileri taşıma faturası düzenleyemezler?

 

 

 

 

Soru 25.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre, arızalı takoğraf cihazı bulunan araçla trafiğe çıkan şoförlere hangi ceza uygulanır?

 

 

 

 

Soru 26.

Bir sürücünün 24 saatlik bir çalışma gününde toplam araç kullanma süresi, kesintisiz araç kullanma süresi ve bu ikisinin arasında vermesi gereken mola ne kadardır?

 

 

 

 

Soru 27.

“Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az

………. metreden net olarak görülebilecek şekilde ve …………. ebatta engel işaretinin

konulması zorunludur.”Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

 

 

 

 

Soru 28.

Bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısına ne denir?

 

 

 

 

Soru 29.

G1 ve G2 yetki belgesi sahipleri; en fazla kaç adet yetki belgesi sahibiyle sözleşme yapabilirler?

 

 

 

 

Soru 30.

Tarifeli olarak ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler hangi yetki belgesini almak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 31.

Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir?

 

 

 

 

Soru 32.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 33.

Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?

 

 

 

 

Soru 34.

Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 35.

Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

 

 

 

 

Soru 36.

“Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde
(çeki demiri) olması, bu halde saatte…………..km den fazla , diğer hallerde……………..km den fazla hızla sürülmemesi zorunludur.”Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

 

 

 

 

Soru 37.

Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojileri arasında yer almaz?

 

 

 

 

Soru 38.

Aşağıdakilerden hangisi sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psikomotor becerilerden birisi değildir?

 

 

 

 

Soru 39.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezanın uygulanması ne şekilde olur?

 

 

 

 

Soru 40.

Taşıt kullanma sürelerine hangi sürücülerin uyması zorunludur?

 

 

 

 

Soru 41.

Ağırlığı 3.5 ton dan 7.5 tona kadar olan Tehlikeli Madde Taşıyan araçlarda kaç kg.lık yangın söndürme cihazı olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 42.

Tehlikeli madde taşımacılığı yapan bir araçta bulunan turuncu renkli ikaz levhasının üst yarısındaki numaralardan tehlikenin arttığı nasıl anlaşılır?

 

 

 

 

Soru 43.

Karayoluyla taşınacak tehlikeli maddeler ADR sözleşmesine göre kaç sınıfa ayrılmıştır?

 

 

 

 

Soru 44.

Bir işi yapmak için duyduğumuz güçlü istek motivasyondur. Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun iş yaşamına olan etkilerinden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 45.

M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi ve yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?

 

 

 

 

Soru 46.

Konvoy halinde seyreden araçlar arasındaki
mesafe ne kadar olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 47.

2 römorklu katarlarda azami uzunluk kaç metredir?

 

 

 

 

Soru 48.

ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 49.

Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 50.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yurtiçi eşya ve kargo taşımalarında asgari kapasiteyi sağlayan araçlar kaç yaşından büyük olamazlar?

 

 

 

 


Benzer Yazılar