1. Anasayfa »
  2. Src Çıkmış Sorular

8 Aralık 2012 Src2 Sınav Soruları

8 Aralık 2012 tarihinde yapılmış Src2 sınav soruları. Sınavda 50 soru olup sınavda başarılı olmak için en az 30 doğru yapmanız gerekmektedir. Sınav sayfanın devamındadır.

8 Aralık 2012 Src2 sınav sorularını çözecek ziyaretçilerimizin dikkatine

  • Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süresi 60 dakikadır.
  • Her soru 2 puan değerindedir ve başarılı olabilmek için en az 35 doğru yaparak 70 puan almanız gerekmektedir.
  • Sınavı bitirmek, doğru ve yanlışlarınızı görmek için 50. sorunun sonundaki SINAVI BİTİR butonuna tıklayın.
  • Sınavı bitirdikten sonra karşınıza tekrar bu ekran gelecektir. Sayfayı kaydırdığınızda sınav sonuçlarını göreceksiniz.

Soru 1.

Uydudan yapılacak araç takip yöntemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?

 

 

 

 

Soru 2.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, D1 ve D2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş şartı nedir?

 

 

 

 

Soru 3.

Lastiğin yer ile temas eden bölgesine ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 4.

Alternatörün ürettiği elektriğin volt ve akımını ayarlayan şarj sistemi parçasının adı nedir?

 

 

 

 

Soru 5.

Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir

 

 

 

 

Soru 6.

Silindir bloğunun görevi nedir?

 

 

 

 

Soru 7.

“AETR Sözleşmesine göre, dinlenme süreleri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırk beş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

 

 

 

 

Soru 8.

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre,Ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir. Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?

 

 

 

 

Soru 9.

Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsülerinin 9 saatlik günlük taşıt kullanma süresi herhangi bir hafta içinde kaç kez 10 saate çıkarılabilir?

 

 

 

 

Soru 10.

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre birleşik iki hafta içinde azami toplam araç kullanma süresi kaç saati geçemez?

 

 

 

 

Soru 11.

Belirli davranışları veya bu davranışlarla ilgili özellikleri ölçmede kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 12.

Bir kişinin davranışlarını anlayabilmek için ihtiyacımız olan temel bilgiyi aşağıdaki faktörlerden hangilerini kullanarak elde edebiliriz?

 

 

 

 

Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?

 

 

 

 

Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir?

 

 

 

 

Soru 15.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 16.

“D1 ve D2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları …………… ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.”

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz?

 

 

 

 

Soru 17.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında kaç adet boyun korsesi bulundurmak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 18.

Lastik havalarının normalden az olması, aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

 

 

 

 

Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi hız artışının sonuçlarından değildir?

 

 

 

 

Soru 20.

Tünel görüşü nedir?

 

 

 

 

Soru 21.

İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 22.

Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 23.

Yola çıkmadan önce aracın lastiklerine ilişkin kontrolde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 

 

 

 

Soru 24.

Aşağıdaki özelliklerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir?

 

 

 

 

Soru 25.

Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?

 

 

 

 

Soru 26.

Küresel yer belirleme sistemi (GPS) aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?

 

 

 

 

Soru 27.

Bayılma durumunda hastaya hangi pozisyon verilir?

 

 

 

 

Soru 28.

Ayak veya bacaktaki kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 29.

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtisi değildir ?

 

 

 

 

Soru 30.

Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 31.

Aşağıdakilerden hangisi transfer araçlarında bulundurulması gereken belgelerden değildir?

 

 

 

 

Soru 32.

Turizm taşımacılığında “Tur” un tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

 

 

 

Soru 33.

Tarifesiz taşımacılık yapmak üzere D2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle en az kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır?

 

 

 

 

Soru 34.

Tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 35.

Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılan sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan
her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği
tarihten itibaren ne kadar sürede zaman aşımına uğrar?

 

 

 

 

Soru 36.

“Zorunlu Karayolu Taşımacılık Malî Sorumluluk Sigortasını yaptırmakla yükümlü olan taşımacı; kazanın hak sahibinin veya bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse …………………”

Karayolu Taşıma Kanununa göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

 

 

 

 

Soru 37.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 38.

Aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 39.

Muayene süresi dolmamış olsa bile bir araç aşağıdaki hallerden hangisinden dolayı muayeneye sevk edilir?

 

 

 

 

Soru 40.

Tarifesiz yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler?

 

 

 

 

Soru 41.

Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 42.

Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?

 

 

 

 

Soru 43.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?

 

 

 

 

Soru 44.

“Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az

………. metreden net olarak görülebilecek şekilde ve …………. ebatta engel işaretinin

konulması zorunludur.”Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

 

 

 

 

Soru 45.

Aşağıdakilerden hangisinde araçların trafikten men edilmesi gerekir?

 

 

 

 

Soru 46.

Bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve tek yönlü trafiğe ayrılmış olan karayoluna ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 47.

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin eylemlerinde trafik açısından beklenen
verimliliğin gerçekleşmesi için taşımaları gereken nitelikler arasında yer almaz?

 

 

 

 

Soru 48.

I-Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek,
II-Sola dönüş lambası ile işaret vermek.
III-Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek.
IV-Sağa dönüş lambası ile işaret vermek.
Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir

 

 

 

 

Soru 49.

Otobüslerin bölünmüş yollardaki azami hızı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 50.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Benzer Yazılar

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments