8 Aralık 2012 Src1 Sınav Soruları

8 Aralık 2012 tarihinde yapılmış Src1 sınav soruları. Sınavda 50 soru olup sınavda başarılı olmak için en az 30 doğru yapmanız gerekmektedir. Sınav sayfanın devamındadır.

8 Aralık 2012 Src1 sınav sorularını çözecek ziyaretçilerimizin dikkatine

  • Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süresi 60 dakikadır.
  • Her soru 2 puan değerindedir ve başarılı olabilmek için en az 35 doğru yaparak 70 puan almanız gerekmektedir.
  • Sınavı bitirmek, doğru ve yanlışlarınızı görmek için 50. sorunun sonundaki SINAVI BİTİR butonuna tıklayın.
  • Sınavı bitirdikten sonra karşınıza tekrar bu ekran gelecektir. Sayfayı kaydırdığınızda sınav sonuçlarını göreceksiniz.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisinde sürücünün sürüş tekniğine bağlı olarak ekonomik araç kullanımı sağlanmaz?

 

 

 

 

Soru 2.

Alternatörün görevi asağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 3.

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre,Ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir. Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?

 

 

 

 

Soru 4.

Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsülerinin 9 saatlik günlük taşıt kullanma süresi herhangi bir hafta içinde kaç kez 10 saate çıkarılabilir?

 

 

 

 

Soru 5.

“Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler………. süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra……… hafta tatilini kullanmak zorundadırlar.”Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

 

 

 

 

Soru 6.

Bir sürücünün 24 saatlik bir çalışma gününde toplam araç kullanma süresi, kesintisiz araç kullanma süresi ve bu ikisinin arasında vermesi gereken mola ne kadardır?

 

 

 

 

Soru 7.

Belirli davranışları veya bu davranışlarla ilgili özellikleri ölçmede kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 8.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?

 

 

 

 

Soru 10.

El-göz koordinasyonu ölçümü, motivasyon ölçümü, renk
körlüğü ölçümü, zeka ölçümü gibi ölçümlerde kullanılan
testlere ne isim verilir?

 

 

 

 

Soru 11.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; ücret tarifeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 12.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; tarifeli olarak otobüsle hem uluslararası hem de şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara aşağıdaki yetki belgelerinden hangisi verilir?

 

 

 

 

Soru 13.

“B1 ve B2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları
……………….ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözlesmeli taşıtları, taşıt
belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.”
Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

 

 

 

 

Soru 14.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 15.

Reaksiyon mesafesi değişkenliği aşağıda verilen hangi şarta bağlı değildir

 

 

 

 

Soru 16.

Yan aynalardan en iyi yararlanmayı sağlamak için aynalar kaç dereceye ayarlanmalıdır

 

 

 

 

Soru 17.

Virajlara girildiğinde aracın hangi yöndeki tekerlekteki ağırlıkları azalarak diğerlerine geçer?

 

 

 

 

Soru 18.

Freni bozuk araç saatte en fazla kaç kilometrelik hızla çekilebilir?

 

 

 

 

Soru 19.

Araçtaki sis ışıklarının hangi haller dışında ve hangi ışıklarla birlikte kullanılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 20.

ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 21.

Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 22.

Soru Eksik

 

 

 

 

Soru 23.

Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden değildir?

 

 

 

 

Soru 24.

Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en fazladır?

 

 

 

 

Soru 25.

Haritada bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 26.

Aracın uydu destekli bilgi teknolojileri kullanımıyla takibine ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 27.

Takograf kayıtlarının muhafaza edilmesi ile ilgili olarak aşagıdakilerden hangisi
yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 28.

I- Göz bebeklerinde büyüme
II- Göz bebeklerinde küçülme
III- Nabız alınamaması
IV- Solunum sayısında artış
V- Vücut sıcaklığında yükselme

Yukarıdakilerden hangileri kalp durmasının belirtilerindendir?

 

 

 

 

Soru 29.

Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

 

 

 

 

Soru 30.

Burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisini yapmak yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 31.

Aşağıdakilerden hangisi bilinci kaybolmuş bir kazazedenin solunum yolunun tıkanarak boğulmasına neden olur?

 

 

 

 

Soru 32.

Aşağıdakilerden hangisinin kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gerekir?

 

 

 

 

Soru 33.

Turizm taşımacılığında “Paket Tur”un tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

 

 

 

Soru 34.

1618 Sayılı Seyahat Acenteleri Kanununa göre, seyahat acentelerinin gruplandırılmalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 35.

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

 

 

 

 

Soru 36.

Aşağıdakilerden hangisi otobüsle tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu
taşımacılığında kullanılan yetki belgesidir?

 

 

 

 

Soru 37.

I- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
II- Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
III- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren yetki belgesi sahibi işletmeler
yukarıdaki sigorta türlerinden hangilerini yaptırmak zorundadırlar?

 

 

 

 

Soru 38.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 39.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 40.

Tarifeli yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler?

 

 

 

 

Soru 41.

Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 42.

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin kapsamı dışındadır?

 

 

 

 

Soru 43.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

 

 

 

 

Soru 44.

Sağa ve sola dönüş manevralarında aşağıdakilerden hangisi temel kuraldır?

 

 

 

 

Soru 45.

Özellikle transit trafiğe tahsis edilen belirli yer ve koşullar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoluna ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 46.

Sürücüler, iki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerin hangisini yapmak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 47.

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin eylemlerinde trafik açısından beklenen
verimliliğin gerçekleşmesi için taşımaları gereken nitelikler arasında yer almaz?

 

 

 

 

Soru 48.

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre”Karayolunda bozulan araçlar; dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en az ……….. metre mesafede olacak ve diğer araç sürücüleri tarafından en az ……. metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir.”

Yukarıdaki boşlukları doldurunuz?

 

 

 

 

Soru 49.

Otobüslerin bölünmüş yollardaki azami hızı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 50.

Trafik işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde ve yerleşim birimi dışında kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

 

 

 

 

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments