7 Aralık 2013 Src3 Sınav Soruları

7 Aralık 2013 tarihinde yapılmış Src3 sınav soruları. Sınavda 50 soru olup sınavda başarılı olmak için en az 30 doğru yapmanız gerekmektedir. Sınav sayfanın devamındadır.

7 Aralık 2013 Src3 sınav sorularını çözecek ziyaretçilerimizin dikkatine

  • Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süresi 60 dakikadır.
  • Her soru 2 puan değerindedir ve başarılı olabilmek için en az 35 doğru yaparak 70 puan almanız gerekmektedir.
  • Sınavı bitirmek, doğru ve yanlışlarınızı görmek için 50. sorunun sonundaki SINAVI BİTİR butonuna tıklayın.
  • Sınavı bitirdikten sonra karşınıza tekrar bu ekran gelecektir. Sayfayı kaydırdığınızda sınav sonuçlarını göreceksiniz.

Soru 1.

ADR’ye göre aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı maddelerin sınıf numarasıdır?

 

 

 

 

Soru 2.

 AETR’ye göre, “Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

 

 

 

 

Soru 3.

AETR’ye göre ilk hafta 48 saat araç kullanmış bir sürücü devamındaki hafta en fazla kaç saat araç kullanabilir?

 

 

 

 

Soru 4.

Aracın ön lastiği patlarsa ne olur?

 

 

 

 

Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinden birisi değildir?

 

 

 

 

Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin faydalarından değildir?

 

 

 

 

Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi CMR Sözleşmesi’nin kapsamına girmez ?

 

 

 

 

Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi haritalarda gösterilen uluslararası yol numarasıdır

 

 

 

 

Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?

 

 

 

 

Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

 

 

 

 

Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi kaza önleme formülü değildir?

 

 

 

 

Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi “sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biri” değildir?

 

 

 

 

Soru 13.

Aşağıdaki özelliklerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir?

 

 

 

 

Soru 14.

Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar?

 

 

 

 

Soru 15.

Başka insanların deneyimlerinden yararlanarak öğrenmeye ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 16.

Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

 

 

 

 

Soru 17.

CMR Sözleşmesi’ne göre taşıyıcı, istihdam ettiği kişilerin ve taşımanın yapılması için hizmetlerinden yararlandığı üçüncü şahısların ihmallerinden ne şekilde sorumludur?

 

 

 

 

Soru 18.

Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesine göre, geçiş belgeleri aşağıdakilerden hangisi için düzenlenemez?

 

 

 

 

Soru 19.

Gümrük idareleri tarafından tanzim edilerek onaylanan “Karayolu Taşıtı Onay Belgesi” en fazla kaç yıl geçerli olmak üzere verilir?

 

 

 

 

Soru 20.

Gümrük mevzuatına göre, eşyayı temsil edecek şekilde yeterli miktarının fiziken kontrol edilmesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 21.

Gümrük mevzuatına göre, fiziki muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbirleriyle uygunluğunun kontrol edildiği hatta verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 22.

Güvenli sürüşte limit noktası nedir?

 

 

 

 

Soru 23.

Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?

 

 

 

 

Soru 24.

Haritalarda Sınır-Güınrük kapılarının gösterildiği sembol işaret hangisidir?

 

 

 

 

Soru 25.

İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

 

 

 

 

Soru 26.

“insanın ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmesidir.” Bu tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

 

 

 

 

Soru 27.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 28.

Kaçakçılık mevzuatına göre, aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden değildir?

 

 

 

 

Soru 29.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?

 

 

 

 

Soru 30.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında “asli kusur” sayılan hallerdendir?

 

 

 

 

Soru 31.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “adli kusur” sebebi sayılır?

 

 

 

 

Soru 32.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

 

 

 

 

Soru 33.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların görevdeyken birbirleriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşaklardaki geçiş hakkını hangi sıraya göre kullanırlar?

 

 

 

 

Soru 34.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, “Kesintisiz günlük dinlenme süresi 11 saattir.” Sabit bir hafta içinde 3 defadan fazla olmamak üzere bu süre en az kaç saate düşürülebilir?

 

 

 

 

Soru 35.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülere aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

 

 

 

 

Soru 36.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre parketmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 37.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 38.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; C3 yetki belgesi için başvuranların ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kaç adet eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıta sahip olmaları gerekir?

 

 

 

 

Soru 39.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; L2 yetki belgesi sahiplerinin kullanabilecekleri sözleşmeli taşıt sayısı en çok kaçtır?

 

 

 

 

Soru 40.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 41.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre uluslararası eşya ve kargo taşımacılığı yetki belgesinin alınabilmesi için gereken asgari kapasiteyi sağlayacak sayıdaki özmal ticari taşıtların, ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?

 

 

 

 

Soru 42.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yurtiçinde nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak olanlara hangi yetki belgesi verilir?

 

 

 

 

Soru 43.

Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 44.

Sigorta mevzuatına göre trafik kazası sonucu ölenin destekten yoksun kalma tazminatını hak eden ile yaralanan ve maddi zarar gören kimdir?

 

 

 

 

Soru 45.

Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 46.

Tahrikli tek dingilde azami ağırlık kaç tondur?

 

 

 

 

Soru 47.

Taşıma senedinin ikinci sureti kime verilir?

 

 

 

 

Soru 48.

Teknik açıdan güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 49.

Tır, kamyon gibi araçların hangi lastiklerine zincir takılır?

 

 

 

 

Soru 50.

TIR Karnesinin en son sarı voleti ne olarak adlandırılır?

 

 

 

 

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments