1. Anasayfa »
  2. Src Çıkmış Sorular

7 Aralık 2013 Src2 Sınav Soruları

7 Aralık 2013 tarihinde yapılmış Src2 sınav soruları. Sınavda 50 soru olup sınavda başarılı olmak için en az 30 doğru yapmanız gerekmektedir. Sınav sayfanın devamındadır.

7 Aralık 2013 Src2 sınav sorularını çözecek ziyaretçilerimizin dikkatine

  • Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süresi 60 dakikadır.
  • Her soru 2 puan değerindedir ve başarılı olabilmek için en az 35 doğru yaparak 70 puan almanız gerekmektedir.
  • Sınavı bitirmek, doğru ve yanlışlarınızı görmek için 50. sorunun sonundaki SINAVI BİTİR butonuna tıklayın.
  • Sınavı bitirdikten sonra karşınıza tekrar bu ekran gelecektir. Sayfayı kaydırdığınızda sınav sonuçlarını göreceksiniz.

Soru 1.

1618 Sayılı Seyahat Acenteleri Kanununa göre, seyahat acentelerinin gruplandırılmalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 2.

 AETR’ye göre, “Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

 

 

 

 

Soru 3.

Aracın motoru çalışır iken marşa basılır ise aşağıdaki parçalardan hangisi zarar görür?

 

 

 

 

Soru 4.

Aşağıdakilerden hangi durumda aracın işleteninin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz?

 

 

 

 

Soru 5.

Aşağıdakilerden hangileri şarj sisteminin önemli parçalarından birisidir?

 

 

 

 

Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerindendir?

 

 

 

 

Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin faydalarından değildir?

 

 

 

 

Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?

 

 

 

 

Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen uyarıcı etkenlerden birisi değildir?

 

 

 

 

Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin temel öğeleri arasında yer almaz?

 

 

 

 

Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?

 

 

 

 

Soru 12.

 Aşağıdakilerden hangisi “Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerde aranılacak nitelik ve şartlardan” biri değildir?

 

 

 

 

Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

 

 

 

 

Soru 14.

 Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?

 

 

 

 

Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi şaftın görevidir?

 

 

 

 

Soru 16.

 Aşağıdakilerden hangisi Taşıma Sözleşmesinde yer alan bilgilerden birisi değildir?

 

 

 

 

Soru 17.

Bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın toplam ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 18.

 Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

 

 

 

 

Soru 19.

“D1 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları …………… ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.” Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz?

 

 

 

 

Soru 20.

Frenleme sırasında, araç hızı ile yük hızı arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi açıklar?

 

 

 

 

Soru 21.

Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?

 

 

 

 

Soru 22.

Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 

 

 

 

Soru 23.

İlkyardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 24.

İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

 

 

 

 

Soru 25.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında “asli kusur” sayılan hallerdendir?

 

 

 

 

Soru 26.

 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında adli kusur sebebi sayılır?

 

 

 

 

Soru 27.

 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

 

 

 

 

Soru 28.

 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler üst üste kaç gün çalışabilirler?

 

 

 

 

Soru 29.

 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların görevdeyken birbirleriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşaklardaki geçiş hakkını hangi sıraya göre kullanırlar?

 

 

 

 

Soru 30.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kavşaklarda geçiş hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 31.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülere aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

 

 

 

 

Soru 32.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre parketmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıGtır?

 

 

 

 

Soru 33.

 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak mola süresi kaç dakikadan az olamaz?

 

 

 

 

Soru 34.

 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 35.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay geri alınır?

 

 

 

 

Soru 36.

Karayolu Taşıma Kanununa göre, aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi Geklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 37.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre A1 ve A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaç yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir?

 

 

 

 

Soru 38.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, boyun korsesi bulundurma zorunluluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 39.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; D1 ve D2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş şartı nedir?

 

 

 

 

Soru 40.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 41.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yolcu taşımalarında; A1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla kaç adet otomobil kaydedilir?

 

 

 

 

Soru 42.

 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yolcu taşımalarında; D4 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?

 

 

 

 

Soru 43.

 Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir. Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 44.

Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 45.

Kış şartlarında hangi lastikler daha fazla tutunma sağlar?

 

 

 

 

Soru 46.

Reaksiyon mesafesi değişkenliği aşağıda verilen şartlardan hangisine bağlı değildir?

 

 

 

 

Soru 47.

Seyahat Acenteleri mevzuatına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

 

 

 

 

Soru 48.

Sigortada mali sorumluluk kavramı neyi ifade eder?

 

 

 

 

Soru 49.

Sınır kapısı ve bulunduğu il eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 50.

“Yetki belgesi sahipleri her seferde ……… yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla ……… personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

 

 

 

 

Benzer Yazılar

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments