2018 Src4 Sınav Soruları

2018 yılında yapılmış Src4 sınav soruları. Sınavda 50 soru olup sınavda başarılı olmak için en az 30 doğru yapmanız gerekmektedir. Sınav sayfanın devamındadır.

Soru 1.

AETR’ye göre “Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği (konumlandığı) yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

 

 

 

 

Soru 2.

Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

 

 

 

 

Soru 3.

Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşmesiyle çevrenin tam olarak algılanmamasına ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”nın teminat kapsamı dışındadır?

 

 

 

 

Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

 

 

 

 

Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilkyardım önlemidir?

 

 

 

 

Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin özelliklerinden değildir?

 

 

 

 

Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi Mobil İzleme Sistemlerinin belirttiği özelliklerden değildir?

 

 

 

 

Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun trafikteki etkilerinden biri olamaz?

 

 

 

 

Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması halinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali vardır?

 

 

 

 

Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir sürücü davranışı değildir?

 

 

 

 

Soru 12.

Aşınmış lastiklerle yola devam edilirse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

 

 

 

 

Soru 13.

Bir kişinin davranışlarını anlayabilmek için ihtiyacımız olan temel bilgiyi aşağıdaki faktörlerden hangilerini kullanarak elde edebiliriz?

 

 

 

 

Soru 14.

Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

 

 

 

 

Soru 15.

Eşyanın taşınmasıyla ilgili gecikme süresi sözleşme ile tespit edilen sürenin iki mislini geçerse hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 16.

Güvenli bir sürüş için lastik diş derinliği en az ne kadar olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 17.

Haritanın alt kenar çizgisi hangi yönü gösterir?

 

 

 

 

Soru 18.

Harita üzerinde otoyollar hangi renklerle gösterilir?

 

 

 

 

Soru 19.

Hız körlüğünün sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 20.

İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

 

 

 

 

Soru 21.

“İnsanın ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmesidir.”

Bu tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

 

 

 

 

Soru 22.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında “asli kusur” sayılan hallerdendir?

 

 

 

 

Soru 23.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

 

 

 

 

Soru 24.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre birleşik iki hafta içerisinde toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

 

 

 

 

Soru 25.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri üst üste en fazla kaç gün süreyle araç kullanabilirler?

 

 

 

 

Soru 26.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre her 30 saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından sürülüyorsa her bir sürücü kaç saatten az olmayan kesintisiz dinlenme süresi kullanır?

 

 

 

 

Soru 27.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre hız tespiti yapan cihazların yerini belirleyici cihaz kullanan sürücülere verilecek ceza türü aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 28.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kavşaklardaki karşılaşmalarda kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirtilmemiş ise; geçiş hakkına ilişkin aşağıdakilerin hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 29.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre patlayıcı ve parlayıcı maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında bulundukları yere kaç metre mesafe içerisinde sigara, çakmak, kibrit ve benzeri maddeler kullanılamaz?

 

 

 

 

Soru 30.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş kolaylığı sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 31.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru aynı yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 32.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?

 

 

 

 

Soru 33.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi “taşıtların yüklü veya yüksüz olarak karayollarında güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçü”dür?

 

 

 

 

Soru 34.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre eşya ve kargo taşımalarında aşağıdaki belge türlerinden hangisine sözleşmeli taşıt kaydedilemez?

 

 

 

 

Soru 35.

Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

 

 

 

 

Soru 36.

Kavşaklarda ilk geçiş kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 37.

Kazazedede bilinç kaybı oluşması halinde yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 38.

Kış şartlarında hangi lastikler daha fazla tutunma sağlar?

 

 

 

 

Soru 39.

Kullandığınız aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için kullanılır?

 

 

 

 

Soru 40.

Lastik havalarının normalden az olması aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

 

 

 

 

Soru 41.

M2 türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?

 

 

 

 

Soru 42.

Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki kazazedenin taşıma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 43.

Muayene süresi dolmamış olsa bile bir araç aşağıdaki hallerden hangisinden dolayı muayeneye sevk edilir?

 

 

 

 

Soru 44.

Silindir bloğunun görevi nedir?

 

 

 

 

Soru 45.

Sınıf 3 kapsamına giren tehlikeli maddeler aşağıdakilerden hangisidir

 

 

 

 

Soru 46.

Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 47.

Taşıma senedinin ikinci sureti kime verilir?

 

 

 

 

Soru 48.

Tehlikeli madde taşıyan bir aracın üzerindeki turuncu plakanın üst yarısındaki rakam tekrarlanmış (ör.: 66) ise anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 49.

Yan rüzgârların aracın yön değiştirmesine etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket etmelidir?

 

 

 

 

Soru 50.

Yer şekillerini gösteren haritalara ne ad verilir?

 

 

 

 

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments