1. Anasayfa »
  2. Src Çıkmış Sorular

2018 Src3 Sınav Soruları

2018 yılında yapılmış Src3 sınav soruları. Sınavda 50 soru olup sınavda başarılı olmak için en az 30 doğru yapmanız gerekmektedir. Sınav sayfanın devamındadır.

Soru 1.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerden değildir?

 

 

 

 

Soru 2.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdaki taşıtlardan hangisi alıkonulmaz?

 

 

 

 

Soru 3.

AETR’ye göre “Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır. ”Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği (konumlandığı) yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

 

 

 

 

Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”nın teminat kapsamı dışındadır?

 

 

 

 

Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

 

 

 

 

Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin özelliklerinden değildir?

 

 

 

 

Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir sürücü davranışı değildir?

 

 

 

 

Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

 

 

 

 

Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı maddelerin sınıf numarasıdır?

 

 

 

 

Soru 10.

Bir sürücü birinci hafta 56 saat taşıt kullanmıştır. Haftalık dinlenme süresini kullanmayan sürücü ikinci hafta en fazla kaç saat taşıt kullanabilir?

 

 

 

 

Soru 11.

CMR Sözleşmesi’ne göre taşıyıcı, istihdam ettiği kişilerin ve taşımanın yapılması için hizmetlerinden yararlandığı üçüncü şahısların ihmallerinden ne şekilde sorumludur?

 

 

 

 

Soru 12.

Frigorifik yapıya sahip bir araçta azami genişlik ne kadardır?

 

 

 

 

Soru 13.

Gümrük mevzuatına göre eşyanın belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hat aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 14.

Gümrük mevzuatına göre hareket gümrük idaresi tarafından, işlemleri tamamlanıp varış veya çıkış gümrük idaresine sevk edilecek taşıtın güzergâh kat etme süresi Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında azami kaç saattir?

 

 

 

 

Soru 15.

Hangi evrakta taşınan tehlikeli maddelerin tehlikeleri hakkında bilgi vardır?

 

 

 

 

Soru 16.

Haritanın sağ kenar çizgisi hangi yönü gösterir?

 

 

 

 

Soru 17.

“Hız sınırlarını %30 dan fazla aşmak sureti ile ihlal suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı …… defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri …….. yıl süreyle geri alınır.” Karayolları Trafik Kanununa göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

 

 

 

 

Soru 18.

İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

 

 

 

 

Soru 19.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanılan taşıt sahibinin aracın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren kaç gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi halinde araç sahibine iade edilir?

 

 

 

 

Soru 20.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen teminat bedeli nedir?

 

 

 

 

Soru 21.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıda belirtilen araçlardan hangisinin sağından geçilebilir?

 

 

 

 

Soru 22.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

 

 

 

 

Soru 23.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre birleşik iki hafta içerisinde toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

 

 

 

 

Soru 24.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kavşaklardaki karşılaşmalarda kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirtilmemiş ise geçiş hakkına ilişkin aşağıdakilerin hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 25.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 26.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre “ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir.” Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?

 

 

 

 

Soru 27.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru aynı yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 28.

“Karayolunda durumlarına göre bozulan araçlar için dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın diğer araç sürücüleri tarafından en az …………. metreden açıkça görülebilecek şekilde ön ve arkasında en az …………… metre mesafede olacak ve yerleştirilmesi şarttır” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

 

 

 

 

Soru 29.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?

 

 

 

 

Soru 30.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi “taşıtların yüklü veya yüksüz olarak karayollarında güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçü”dür?

 

 

 

 

Soru 31.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 32.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre eşya taşımalarında aşağıdaki belge türlerinden hangisine sözleşmeli taşıt kaydedilemez?

 

 

 

 

Soru 33.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre L2 yetki belgesi sahiplerinin kullanabilecekleri sözleşmeli taşıt sayısı en çok kaçtır?

 

 

 

 

Soru 34.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre uluslararası eşya ve kargo taşımacılığında kullanılacak taşıtlar kaç yaşından büyük olamaz?

 

 

 

 

Soru 35.

Karayolu Trafik Garanti Sigorta Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

 

 

 

 

Soru 36.

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre bir kamyon ile minibüsün emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde aksine bir işaret yoksa kim kime geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 37.

Kazazedede bilinç kaybı oluşması halinde yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 38.

Kış şartlarında hangi lastikler daha fazla tutunma sağlar?

 

 

 

 

Soru 39.

Küresel yer belirleme sistemi (GPS) aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?

 

 

 

 

Soru 40.

Lastik basıncı ile kat edilen yol arasındaki bağlantı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 41.

Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki kazazedenin taşıma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 42.

Öfkenin kontrol edilmesinde en önemli kriter nedir?

 

 

 

 

Soru 43.

Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte kaç kilometrenin üstünde bir hızla sürülmezler?

 

 

 

 

Soru 44.

Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 45.

Sınırları gösteren haritalara ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 46.

Sürücü davranışı kapsamında eylemin istemeden niyetten sapmasına ve istenen amaca ulaşmak için planlanan eylem yolunun yanlış olmasına ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 47.

Taşıma senedinin ikinci sureti kime verilir?

 

 

 

 

Soru 48.

Taşıyıcı eşyanın kendisine teslim edildiği tarihten gönderilene teslim olunduğu tarihe kadar geçen müddet içinde uğradığı ziya ve hasardan mesuldür. Bu doğrultuda taşıyıcı hangi durumlarda mesuliyetten kurtulamaz?

 

 

 

 

Soru 49.

TIR sisteminde yükleme boşaltma yapılan ya da transit geçilen ülkelerde gümrük kontrol belgesi olarak kabul edilen belge hangisidir?

 

 

 

 

Soru 50.

Yan rüzgârların aracın yön değiştirmesine etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket etmelidir?

 

 

 

 

Benzer Yazılar

3 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

2.soru kontrol edermısınız
34.soru d sıkkı
40.soru d sıkkı
49.soru b sıkkı
olması gerekmiyormu