1. Anasayfa »
  2. Src Çıkmış Sorular

2019 Src 1 Sınav Soruları

2019 yılında yapılmış Src1 sınav soruları. Sınavda 50 soru olup sınavda başarılı olmak için en az 30 doğru yapmanız gerekmektedir. Sınav sayfanın devamındadır.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin faydalarından değildir?

 

 

 

 

Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden değildir?

 

 

 

 

Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”nın teminat kapsamı dışındadır?

 

 

 

 

Soru 4.

AETR’ye göre “Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği (konumlandığı) yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

 

 

 

 

Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

 

 

 

Soru 6.

1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi turizm taşıması yapacak olan transfer araçlarında bulundurulacak belgelerden birisidir?

 

 

 

 

Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi “Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerde aranılacak nitelik ve şartlardan” biri değildir?

 

 

 

 

Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisinin kazaları önlemede etkisi yoktur?

 

 

 

 

Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir sürücü davranışı değildir?

 

 

 

 

Soru 10.

Bir sürücü birinci hafta 56 saat taşıt kullanmıştır. Haftalık dinlenme süresini kullanmayan sürücü ikinci hafta en fazla kaç saat taşıt kullanabilir?

 

 

 

 

Soru 11.

Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

 

 

 

 

Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi mobil sisteminin faydalarından değildir?

 

 

 

 

Soru 13.

Buzlu ya da karlı bir yokuş inilirken fren nasıl kullanılır?

 

 

 

 

Soru 14.

Haritanın üst kenar çizgisi hangi yönü gösterir?

 

 

 

 

Soru 15.

“Hız sınırlarını %30 dan fazla aşmak sureti ile ihlal suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı …… defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri …….. yıl süreyle geri alınır.” Karayolları Trafik Kanununa göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

 

 

 

 

Soru 16.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen teminat bedeli nedir?

 

 

 

 

Soru 17.

İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

 

 

 

 

Soru 18.

Haritadaki iki nokta arasındaki uzaklık ile doğadaki gerçek uzaklık arasındaki orana ne denir?

 

 

 

 

Soru 19.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 20.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?

 

 

 

 

Soru 21.

“İnsanın ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmesidir.” Bu tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

 

 

 

 

Soru 22.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve ücret tarifesi belirlenmeksizin; grup yolcu durumuna göre arızi veya mekik sefer düzenlenerek yapılan yolcu taşımalarına ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 23.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıda belirtilen araçlardan hangisinin sağından geçilebilir?

 

 

 

 

Soru 24.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sayılan hallerdendir?

 

 

 

 

Soru 25.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 26.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

 

 

 

 

Soru 27.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında aşağıdaki belge türlerinden hangisine sözleşmeli taşıt kaydedilemez?

 

 

 

 

Soru 28.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metreyi geçemez?

 

 

 

 

Soru 29.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yolcu taşımalarında; D4 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?

 

 

 

 

Soru 30.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 31.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre her 30 saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından sürülüyorsa her bir sürücü kaç saatten az olmayan kesintisiz dinlenme süresi kullanır?

 

 

 

 

Soru 32.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre otobüs ve mafsallı otobüslerde toplam doldurma kapasiteleri en az kaç kilogram kuru toz olan yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır?

 

 

 

 

Soru 33.

Kazazedede bilinç kaybı oluşması halinde yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 34.

Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 35.

Karayolu Taşıma Kanununa göre sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

 

 

 

 

Soru 36.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri üst üste en fazla kaç gün süreyle araç kullanabilirler?

 

 

 

 

Soru 37.

“Karayolunda durumlarına göre bozulan araçlar için dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın diğer araç sürücüleri tarafından en az …………. metreden açıkça görülebilecek şekilde ön ve arkasında en az …………… metre mesafede olacak ve yerleştirilmesi şarttır” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

 

 

 

 

Soru 38.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru aynı yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 39.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yolcu taşımacılığında kullanılan M3 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 40.

Kış şartlarında hangi lastikler daha fazla tutunma sağlar?

 

 

 

 

Soru 41.

Lastik basıncı ile kat edilen yol arasındaki bağlantı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 42.

Karayolu Taşıma Kanununa göre aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 43.

Merdivenden inerken veya çıkarken sedyedeki kazazedenin taşıma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 44.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?

 

 

 

 

Soru 45.

Öfkenin kontrol edilmesinde en önemli kriter nedir?

 

 

 

 

Soru 46.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları arasında değildir?

 

 

 

 

Soru 47.

Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 48.

Sürücü davranışı kapsamında eylemin istemeden niyetten sapmasına ve istenen amaca ulaşmak için planlanan eylem yolunun yanlış olmasına ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 49.

Teknik açıdan güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 50.

Yan rüzgârların aracın yön değiştirmesine etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket etmelidir?

 

 

 

 

Benzer Yazılar

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments