1. Anasayfa »
  2. Src Çıkmış Sorular

30 Haziran 2012 Src1 Sınav Soruları

30 Haziran 2012 tarihinde yapılmış Src1 sınav soruları. Sınavda 50 soru olup sınavda başarılı olmak için en az 30 doğru yapmanız gerekmektedir. Sınav sayfanın devamındadır.

30 Haziran 2012 Src1 sınav sorularını çözecek ziyaretçilerimizin dikkatine

  • Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süresi 60 dakikadır.
  • Her soru 2 puan değerindedir ve başarılı olabilmek için en az 35 doğru yaparak 70 puan almanız gerekmektedir.
  • Sınavı bitirmek, doğru ve yanlışlarınızı görmek için 50. sorunun sonundaki SINAVI BİTİR butonuna tıklayın.
  • Sınavı bitirdikten sonra karşınıza tekrar bu ekran gelecektir. Sayfayı kaydırdığınızda sınav sonuçlarını göreceksiniz.

Soru 1.

ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 2.

Yakını ve uzağı gösteren farlar geceleri ortalama kaç metre ilerisini aydınlatacak şekilde ayarlanmalıdır?

 

 

 

 

Soru 3.

Çalışma ve dinlenme sürelerine ilişkin 11 saatlik günlük dinlenme süresi hangi durumda
12 saate çıkarılır?

 

 

 

 

Soru 4.

Ticari amaçla yük ve volen taşımacılığı yapan sürücüler sürekli 4.5 saatlik araç
kullanma süresi sonunda eğer istirahata çekilmiyorlar ise en az ne kadar süre mola
almak zorundadırlar?

 

 

 

 

Soru 5.

“Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin
Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması” (AETR)na göre: takografta kullanılan kayıt
kartlarının saklanma sûresi ne kadardır?

 

 

 

 

Soru 6.

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi sürücü dahil 9 kişiyi geçen
araç sürücüleri birbirini takip eden iki hafta da en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

 

 

 

 

Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi duygu re düşüncelerimizi karşı tarafa aktarmamızı sağlayan
iletişimin temel öğelerinden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 8.

Yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değişimlere ne ad
verilir?

 

 

 

 

Soru 9.

Aşağjdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen yorgunluk belirtilerinden değildir?

 

 

 

 

Soru 10.

Nesnelerin koşulların gözlenmesi ve değerlendirilmesine ne denir?

 

 

 

 

Soru 11.

Tarifesiz olarak otobüsle yolcu taşımacılığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 12.

Uluslararası yolcu taşımacılığında kollanılan otobüsler en fazla kaç yaşında olabilir?

 

 

 

 

Soru 13.

Yolcu taşımacılığına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 14.

Birden fazla gidiş ve dönüş seferinde, aynı kalkış yerinden aynı varış yerine önceden gruplandırılmış yolcuların taşınmasına ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için birinci derece güvenlik gerecidir?

 

 

 

 

Soru 16.

Virajlara girildiğinde aracın hangi yöndeki tekerlekteki ağırlıkları azalarak diğerlerine geçer?

 

 

 

 

Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 18.

Teknik açıdan güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 19.

Karlı yüzeylerde lıaıngi lastik dalıa etkin tutunma sağlar

 

 

 

 

Soru 20.

“Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az

………. metreden net olarak görülebilecek şekilde ve …………. ebatta engel işaretinin

konulması zorunludur.”Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

 

 

 

 

Soru 21.

Aşağıda verilen sınır kapıları ve il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 22.

Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 

 

 

 

Soru 23.

Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?

 

 

 

 

Soru 24.

Aşagıdakilerden hangisi Mobil İzleme Sistemlerinin belirttiği özelliklerden değildir

 

 

 

 

Soru 25.

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerindendir?

 

 

 

 

Soru 26.

Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir

 

 

 

 

Soru 27.

Bayılma durumunda hastaya hangi pozisyon verilir?

 

 

 

 

Soru 28.

Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

 

 

 

 

Soru 29.

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

 

 

 

 

Soru 30.

Bacakta, turnike uygulamak için en uygun bölge neresidir?

 

 

 

 

Soru 31.

Soru Eksik

 

 

 

 

Soru 32.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

 

 

 

 

Soru 33.

Yolcuların beraberinde veya taşıma araçlarında getirdikleri ve beyanlarında
bulunmayan, gümrükten kaçırmak amacıyla saklanmış veya gizlenmiş bulunan eşyanın
gümrük vergisi kaç kat olarak alınır?

 

 

 

 

Soru 34.

Normal hava ve yol şartlarında takip mesafesi; aracın 2 saniyede kat ettiği mesafe
kadardır. Aşağıdaki yolların hangisinde takip mesafesini arttırmak gerekir?

 

 

 

 

Soru 35.

Şerit değiştirmek isteyen sürücüler, işaret vermeden ve manevraya başlamadan önce aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 36.

Kontrolsüz kavşakta öncelik hangi aracındır?

 

 

 

 

Soru 37.

“Yol, hava ve trafik durumu ile gece ve gündüz oluşuna göre nizami park ve kuyruk
ışıkları yakılmadığı, yakılamadığı veya yakılması halinde dahi ………. metre mesafeden
diğer araç sürücüleri tarafından açıkça görülemediği takdirde, bozulan aracın ön ve
arkasına uygun yerlere diğer araç sürücülerinin …………… metre mesafeden açıkça
görebilecekleri şekilde birer kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz konulması
gerekir.”
Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

 

 

 

 

Soru 38.

I-Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek,
II-Sola dönüş lambası ile işaret vermek.
III-Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek.
IV-Sağa dönüş lambası ile işaret vermek.
Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir

 

 

 

 

Soru 39.

Trafik Yönetmeliğine göre geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?

 

 

 

 

Soru 40.

Sigorta mevzuatına göre “Trafik kazası sonucu ölenin destekten yoksun kalma
tazminatını hak edenler ile yaralananlar ve maddi zarar görenler” kimdir?

 

 

 

 

Soru 41.

1618 Sayılı Seyahat Acenteleri Kanununa göre, seyahat acenteleri nasıl gruplandırılmıştır?

 

 

 

 

Soru 42.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 43.

Karayolu Trafik Garanti Sigorta Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

 

 

 

 

Soru 44.

Türkiyenin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve
ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dâhil olduğu tek bir fiyatla satılan veya
satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten kısa bir süreyi kapsayan ticarî
faaliyete ne denir?

 

 

 

 

Soru 45.

Ücret ve zaman tarifesine göre düzenli olarak otobüs ile uluslararası yolcu taşımacılığı
yapacak olanların lıangi tür yetki belgesine sahip olmaları gerekir?

 

 

 

 

Soru 46.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?

 

 

 

 

Soru 47.

Aşagıdakilerden hangisi, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin kapsamı dışındadır?

 

 

 

 

Soru 48.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıma faaliyetleri için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

 

 

 

 

Soru 49.

Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtların kazaya uğraması, yanması müsadere edilmesi, hurdaya ayrılması veya başka bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi halinde, bu durumu değişkliğin meyadana geldiği tarihten itibaren kaç gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler ?

 

 

 

 

Soru 50.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 


Benzer Yazılar