1. Anasayfa »
  2. Src Çıkmış Sorular

29 Eylül 2012 Src4 Sınav Soruları

29 Eylül 2012 tarihinde yapılmış Src4 sınav soruları. Sınavda 50 soru olup sınavda başarılı olmak için en az 30 doğru yapmanız gerekmektedir. Sınav sayfanın devamındadır.

29 Eylül 2012 Src4 sınav sorularını çözecek ziyaretçilerimizin dikkatine

  • Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süresi 60 dakikadır.
  • Her soru 2 puan değerindedir ve başarılı olabilmek için en az 35 doğru yaparak 70 puan almanız gerekmektedir.
  • Sınavı bitirmek, doğru ve yanlışlarınızı görmek için 50. sorunun sonundaki SINAVI BİTİR butonuna tıklayın.
  • Sınavı bitirdikten sonra karşınıza tekrar bu ekran gelecektir. Sayfayı kaydırdığınızda sınav sonuçlarını göreceksiniz.

Soru 1.

“Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir.”
Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 2.

Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 3.

Dört zamanlı motorlarda çalışma sırası aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 4.

Bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın toplam
ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 5.

Hava frenli bir araçta hava basıncı çok çabuk düşüyorsa sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?

 

 

 

 

Soru 6.

Lastik havalarının normalden az olması, aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

 

 

 

 

Soru 7.

Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?

 

 

 

 

Soru 8.

Geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların birbirleriyle karşılaşmaları halinde geçiş
üstünlüğü aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır ?

 

 

 

 

Soru 9.

Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

 

 

 

 

Soru 10.

Trafiği aksatmadan ve tehlikeye düşürmeden nasıl şerit değiştirilir?

 

 

 

 

Soru 11.

“Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla
olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki
demiri) olması, bu halde saatte …………, diğer hallerde ………..kilometreden fazla hızla
sürülmemesi zorunludur.”Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

 

 

 

 

Soru 12.

İşaretleme reflektörü hangi araçlarda ve kaç adet bulundurulmalıdır?

 

 

 

 

Soru 13.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir?

 

 

 

 

Soru 14.

Sollama yapıldıktan sonra sol şeritte ne zamana
kadar ilerlenir?

 

 

 

 

Soru 15.

“Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma
Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması” (AETR)’na göre kesintisiz günlük dinlenme
süresi 11 saattir. Sabit bir hafta içinde 3 defadan fazla olmamak üzere bu süre en az
kaç saate düşürülebilir?

 

 

 

 

Soru 16.

AETR’ye göre; her otuz saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından
kullanılıyorsa her bir sürücü kaç saat kesintisiz dinlenme süresi kullanır?

 

 

 

 

Soru 17.

AETR’ye göre; herhangi bir on beş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç
saati geçemez?

 

 

 

 

Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin özelliklerinden değildir?

 

 

 

 

Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?

 

 

 

 

Soru 20.

Trafik işaretlerine uymada; önceliklere göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru
olarak verilmiştir?

 

 

 

 

Soru 21.

Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?

 

 

 

 

Soru 22.

“Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması ve o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 23.

Aşağıdakilerden hangisi “Mobil izleme Sisteminin” amaçlarından birisi değildir?

 

 

 

 

Soru 24.

Sürücünün sicil bilgileri, iş deneyimi, sağlık ve eğitim durumu, sürücü belgesi uygunluğu, sürücü kariyer planlaması, sürücü eğitimi ve gerekli sertifikaların tedariki, sürücü harcırahlarının tespiti ve güzergah avanslarının belirlenmesi gibi bileşenler aşağıdakilerden hangisinin temel bileşenleridir?

 

 

 

 

Soru 25.

Tehlikeli madde taşıyan sürücülerinin uyması gereken hız limitleri aşağıdakilerden hangisidir?
Yerleşim yeri içinde Yerleşim yeri dışında Otoyolda

 

 

 

 

Soru 26.

Aşağıdakilerden hangisi gazların sınıf numarasıdır ?

 

 

 

 

Soru 27.

Aşağıdakilerden hangisi sıvı madde yangınlarıdır ?

 

 

 

 

Soru 28.

Bir sürücünün 24 saatlik bir çalışma gününde toplam araç kullanma süresi, kesintisiz araç kullanma süresi ve bu ikisinin arasında vermesi gereken mola ne kadardır?

 

 

 

 

Soru 29.

Aşağıdakilerden hangisi kasko sigortalarında kesinlikle teminat dışında kalır?

 

 

 

 

Soru 30.

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

 

 

 

 

Soru 31.

Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?

 

 

 

 

Soru 32.

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta
çeşitlerinden birisi değildir?

 

 

 

 

Soru 33.

Limit noktası nedir?

 

 

 

 

Soru 34.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 35.

Haritalar üzerindeki kırmızı renkli küçük üçgen flamalar ( bayraklar) nereleri
göstermek için kullanılır?

 

 

 

 

Soru 36.

Aşağıdakilerden hangisi ülke, kıta gibi geniş alanları göstermek için kullanılan ve ölçeği
1/500.000 den küçük olan haritalardır?

 

 

 

 

Soru 37.

Aşağıdakilerden hangisi hız artışının sonuçlarından değildir?

 

 

 

 

Soru 38.

Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 39.

Yara yerinde yabancı cisim varsa ilk müdahale nasıl olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 40.

Göğüsteki açık yaralanmanın en önemli tehlikelerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 41.

Kapalı karın yaralanmasında darbe alınan yere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 42.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?

 

 

 

 

Soru 43.

Aşağıda verilen sınır kapıları ve il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 44.

Sisli havalarda, aracın kayganlık faktörü
arttığında ne yapılır?

 

 

 

 

Soru 45.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıda belirtilen yetki belgesi türlerinden
hangisine sahip olanlar kiralık araç kullanamaz?

 

 

 

 

Soru 46.

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?

 

 

 

 

Soru 47.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; N2 yetki belgesi sahiplerinin yurtiçinde faaliyet
gösterebilmeleri için, şube veya acente şeklinde örgütlenmeleri ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 48.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, K1, K3, L1, M1, M2, N türü, P türü yetki
belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve
faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?

 

 

 

 

Soru 49.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 50.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, M ve P türü yetki belgesi sahipleri; teslim
aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün
içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla
yükümlüdürler?

 

 

 

 


Benzer Yazılar