29 Eylül 2012 Src3 Sınav Soruları

29 Eylül 2012 tarihinde yapılmış Src3 sınav soruları. Sınavda 50 soru olup sınavda başarılı olmak için en az 30 doğru yapmanız gerekmektedir. Sınav sayfanın devamındadır.

29 Eylül 2012 Src3 sınav sorularını çözecek ziyaretçilerimizin dikkatine

  • Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süresi 60 dakikadır.
  • Her soru 2 puan değerindedir ve başarılı olabilmek için en az 35 doğru yaparak 70 puan almanız gerekmektedir.
  • Sınavı bitirmek, doğru ve yanlışlarınızı görmek için 50. sorunun sonundaki SINAVI BİTİR butonuna tıklayın.
  • Sınavı bitirdikten sonra karşınıza tekrar bu ekran gelecektir. Sayfayı kaydırdığınızda sınav sonuçlarını göreceksiniz.

Soru 1.

“Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir.”
Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 2.

Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 3.

“Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla
olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki
demiri) olması, bu halde saatte …………, diğer hallerde ………..kilometreden fazla hızla
sürülmemesi zorunludur.”Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

 

 

 

 

Soru 4.

Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 5.

İşaretleme reflektörü hangi araçlarda ve kaç adet bulundurulmalıdır?

 

 

 

 

Soru 6.

Trafik Yönetmeliğine göre geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?

 

 

 

 

Soru 7.

Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

 

 

 

 

Soru 8.

Sisli havalarda, aracın kayganlık faktörü arttığında aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 

 

 

 

Soru 9.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir?

 

 

 

 

Soru 10.

Soru Eksik

 

 

 

 

Soru 11.

Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır?

 

 

 

 

Soru 12.

Sollama yapıldıktan sonra sol şeritte ne zamana
kadar ilerlenir?

 

 

 

 

Soru 13.

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; herhangi bir onbeş günlük sürede, toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

 

 

 

 

Soru 14.

“Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma
Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması” (AETR)’na göre kesintisiz günlük dinlenme
süresi 11 saattir. Sabit bir hafta içinde 3 defadan fazla olmamak üzere bu süre en az
kaç saate düşürülebilir?

 

 

 

 

Soru 15.

Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerinin 24 saatlik herhangi
bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

 

 

 

 

Soru 16.

Aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az
kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?

 

 

 

 

Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?

 

 

 

 

Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi kaza önleme formülü değildir?

 

 

 

 

Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?

 

 

 

 

Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi empati yeteneğini kazanabilmenin yollarından biri değildir?

 

 

 

 

Soru 21.

I – Araçla ilgili bilgilere erişim.
II – Sürücü denetiminin sağlanması.
III – Personelin eğitilmesi.
IV – internetten araç izleme.
Yukarıdakilerden hangileri “Mobil izleme Sisteminin” amaçlarındandır?

 

 

 

 

Soru 22.

Sürücünün sicil bilgileri, iş deneyimi, sağlık ve eğitim durumu, sürücü belgesi uygunluğu, sürücü kariyer planlaması, sürücü eğitimi ve gerekli sertifikaların tedariki, sürücü harcırahlarının tespiti ve güzergah avanslarının belirlenmesi gibi bileşenler aşağıdakilerden hangisinin temel bileşenleridir?

 

 

 

 

Soru 23.

Gümrük idareleri tarafından tanzim edilerek onaylanan “Karayolu Taşıtı Onay
Belgesi” en fazla kaç yıl geçerli olmak üzere verilir?

 

 

 

 

Soru 24.

Gümrük mevzuatına göre, eşyanın tüm kaplarının açılarak muayenesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 25.

Gümrük Kanununa göre karayoluyla Türkiye gümrük bölgesine getirilip gümrüğe sunulan eşyanın özet beyan verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tutulması ve işlemin
tamamlanması gerekir?

 

 

 

 

Soru 26.

TIR rejimine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 27.

TIR karnesi, alındığı tarihten itibaren kaç gün süreyle geçerlidir?

 

 

 

 

Soru 28.

Tehlikeli madde taşıyan sürücülerinin uyması gereken hız limitleri aşağıdakilerden hangisidir?
Yerleşim yeri içinde Yerleşim yeri dışında Otoyolda

 

 

 

 

Soru 29.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre; kaçak eşya taşımasında bilerek
kullanılan veya kullanılmaya teşebbüs edilen her türlü taşıma aracının müsadere
edilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 30.

Aşağıdakilerden hangisi gazların sınıf numarasıdır ?

 

 

 

 

Soru 31.

Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?

 

 

 

 

Soru 32.

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta
çeşitlerinden birisi değildir?

 

 

 

 

Soru 33.

CMR sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi nakliyeciyi sorumluluklarından kurtaran istisnalardan biri değildir?

 

 

 

 

Soru 34.

Aşağıdakilerden hangisi CMR sözleşmesi kapsamında taşınabilir?

 

 

 

 

Soru 35.

Harita üzerindeki derece, dakika ve yön bilgilerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?( Bu soru hatalı itiraza açık)

 

 

 

 

Soru 36.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezanın uygulanması ne şekilde olur?

 

 

 

 

Soru 37.

Aşağıdakilerden hangisi ülke, kıta gibi geniş alanları göstermek için kullanılan ve ölçeği
1/500.000 den küçük olan haritalardır?

 

 

 

 

Soru 38.

I– Kanayan yere parmakla basınç uygulamak.
II– Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda
tutmak.
III– Turnike uygulamak.
IV– Kanayan bölgeye tütün veya tentürdiyot
sürmek.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kanama
durdurma metodu olarak uygulanmaz?

 

 

 

 

Soru 39.

Dört zamanlı motorlarda çalışma sırası aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 40.

Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte kaç kilometrenin üstünde bir hızla sürülemez?

 

 

 

 

Soru 41.

Göğüsteki açık yaralanmanın en önemli tehlikelerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 42.

Bir trafik kazası sonucu bilinci kaybolmuş
kazazedede beyin hasarı olup olmadığı nasıl anlaşılır ?

 

 

 

 

Soru 43.

Suni solunum sonucu tekrar solumaya başlayan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 44.

Motorlu araçların dengesini bozan yol kesimlerinden en etkili olanı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 45.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?

 

 

 

 

Soru 46.

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?

 

 

 

 

Soru 47.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi ticari amaçla dağıtıcılık
yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir?

 

 

 

 

Soru 48.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; N2 yetki belgesi sahiplerinin yurtiçinde faaliyet
gösterebilmeleri için, şube veya acente şeklinde örgütlenmeleri ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 49.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, C2, C3, L2 ve M3 yetki belgeleri için asgari
kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç
yaşından büyük olamaz?

 

 

 

 

Soru 50.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

 

 

 

 

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments