1. Anasayfa »
  2. Src Çıkmış Sorular

29 Eylül 2012 Src2 Sınav Soruları

29 Eylül 2012 tarihinde yapılmış Src2 sınav soruları. Sınavda 50 soru olup sınavda başarılı olmak için en az 30 doğru yapmanız gerekmektedir. Sınav sayfanın devamındadır.

29 Eylül 2012 Src2 sınav sorularını çözecek ziyaretçilerimizin dikkatine

  • Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süresi 60 dakikadır.
  • Her soru 2 puan değerindedir ve başarılı olabilmek için en az 35 doğru yaparak 70 puan almanız gerekmektedir.
  • Sınavı bitirmek, doğru ve yanlışlarınızı görmek için 50. sorunun sonundaki SINAVI BİTİR butonuna tıklayın.
  • Sınavı bitirdikten sonra karşınıza tekrar bu ekran gelecektir. Sayfayı kaydırdığınızda sınav sonuçlarını göreceksiniz.

Soru 1.

“Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir.”
Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 2.

Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi şaftın görevidir

 

 

 

 

Soru 4.

“Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla
olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki
demiri) olması, bu halde saatte …………, diğer hallerde ………..kilometreden fazla hızla
sürülmemesi zorunludur.”Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

 

 

 

 

Soru 5.

Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri
içinde ve yerleşim birimleri dışında; en az kaç metre mesafede duraklama yapılamaz?

 

 

 

 

Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi aracın direksiyonunun zor dönmesinin nedenidir?

 

 

 

 

Soru 7.

Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?

 

 

 

 

Soru 8.

Çok şeritli yollarda sürücüler araçlarını hangi
şeritten sürmek zorundadırlar?

 

 

 

 

Soru 9.

Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

 

 

 

 

Soru 10.

Bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısına ne denir?

 

 

 

 

Soru 11.

Trafik Yönetmeliğine göre geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?

 

 

 

 

Soru 12.

Sisli havalarda, aracın kayganlık faktörü arttığında aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 

 

 

 

Soru 13.

Kavşaklarda ilk geçiş kurallarından hangisi
yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 14.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir?

 

 

 

 

Soru 15.

Çeken ve çekilen araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır

 

 

 

 

Soru 16.

“Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma
Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması” (AETR)’na göre kesintisiz günlük dinlenme
süresi 11 saattir. Sabit bir hafta içinde 3 defadan fazla olmamak üzere bu süre en az
kaç saate düşürülebilir?

 

 

 

 

Soru 17.

AETR’ye göre; her otuz saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından
kullanılıyorsa her bir sürücü kaç saat kesintisiz dinlenme süresi kullanır?

 

 

 

 

Soru 18.

AETR’ye göre; herhangi bir on beş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç
saati geçemez?

 

 

 

 

Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi kaza önleme formülü değildir?

 

 

 

 

Soru 20.

Tehlikeli bir ortamda güvenliği sağlamak için
kurallardan ve gerekli uygulamalardan bilinçli
olarak sapma ne olarak adlandırılır?

 

 

 

 

Soru 21.

Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?

 

 

 

 

Soru 22.

“Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması ve o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 23.

Aşağıdakilerden hangisi “Mobil izleme Sisteminin” amaçlarından birisi değildir?

 

 

 

 

Soru 24.

Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin özelliklerinden değildir?

 

 

 

 

Soru 25.

Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmadı ise, poliçenin başlama ve bitiş günlerinde sigorta Türkiye saati ile kaçta başlar ve kaçta sona erer?

 

 

 

 

Soru 26.

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

 

 

 

 

Soru 27.

Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılan sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan
her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği
tarihten itibaren ne kadar sürede zaman aşımına uğrar?

 

 

 

 

Soru 28.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, zorunlu
karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası tazminatına yol açan bir kazaya
karışmaları halinde; kazaya, zarara veya olayla ilgili olarak açılacak davalara ilişkin
bilgi ve belgeleri kaç gün içinde sigorta şirketine vermekle yükümlüdürler?

 

 

 

 

Soru 29.

Haritalarda şehir merkezlerinin altında yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?

 

 

 

 

Soru 30.

Haritalar üzerindeki kırmızı renkli küçük üçgen
flamalar ( bayraklar) nereleri göstermek için
kııllamlır?

 

 

 

 

Soru 31.

Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 32.

Göğüsteki açık yaralanmanın en önemli tehlikelerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 33.

Kapalı karın yaralanmasında darbe alınan yere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 34.

Yara yerinde yabancı cisim varsa ilk müdahale nasıl olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 35.

Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?

 

 

 

 

Soru 36.

Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç önden kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur?

 

 

 

 

Soru 37.

Yoldan gelen titreşimlerin araca geçmesini
engellemek için araç üzerinde bulunan sisteme ne
ad verilir?

 

 

 

 

Soru 38.

Aracın hangi lastiklerine zincir takılır?

 

 

 

 

Soru 39.

Debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 40.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; yolcu taşımalarında, duraklamalar dahil olmak üzere taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek zararları karşılamak için hangi sigortayı yaptırmak zorunludur?

 

 

 

 

Soru 41.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 42.

Tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 43.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, F1 ve F2 yetki belgesi sahipleri, en fazla kaç adet
taşımacıyla sözleşme yapabilirler?

 

 

 

 

Soru 44.

Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.”

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

 

 

 

 

Soru 45.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 46.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdaki taşıma yetki belgesi türlerinden
hangileri ile tarifeli yolcu taşımacılığı yapılabilir?

 

 

 

 

Soru 47.

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?

 

 

 

 

Soru 48.

Seyahat acenteleri hizmetlerine göre kaç grupta toplanırlar?

 

 

 

 

Soru 49.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 50.

Tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile
bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerine ne denir?

 

 

 

 

Benzer Yazılar

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments