29 Eylül 2012 Src1 Sınav Soruları

29 Eylül 2012 tarihinde yapılmış Src1 sınav soruları. Sınavda 50 soru olup sınavda başarılı olmak için en az 30 doğru yapmanız gerekmektedir. Sınav sayfanın devamındadır.

29 Eylül 2012 Src1 sınav sorularını çözecek ziyaretçilerimizin dikkatine

  • Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süresi 60 dakikadır.
  • Her soru 2 puan değerindedir ve başarılı olabilmek için en az 35 doğru yaparak 70 puan almanız gerekmektedir.
  • Sınavı bitirmek, doğru ve yanlışlarınızı görmek için 50. sorunun sonundaki SINAVI BİTİR butonuna tıklayın.
  • Sınavı bitirdikten sonra karşınıza tekrar bu ekran gelecektir. Sayfayı kaydırdığınızda sınav sonuçlarını göreceksiniz.

Soru 1.

Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 2.

“Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir.”
Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 3.

Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 4.

Reaksiyon mesafesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 

 

 

 

Soru 5.

“Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla
olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki
demiri) olması, bu halde saatte …………, diğer hallerde ………..kilometreden fazla hızla
sürülmemesi zorunludur.”Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

 

 

 

 

Soru 6.

Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri
içinde ve yerleşim birimleri dışında; en az kaç metre mesafede duraklama yapılamaz?

 

 

 

 

Soru 7.

Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?

 

 

 

 

Soru 8.

Hız ile sürücünün görüş açısı arasında nasıl bir ilişki vardır?

 

 

 

 

Soru 9.

Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

 

 

 

 

Soru 10.

Sisli havalarda, aracın kayganlık faktörü arttığında aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 

 

 

 

Soru 11.

Trafik Yönetmeliğine göre geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?

 

 

 

 

Soru 12.

Kavşaklarda ilk geçiş kurallarından hangisi
yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 13.

Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin yapması gereken en az hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 14.

Birleşik 2 hafta içinde toplam araç kullanma süresi kaç saati aşamaz?

 

 

 

 

Soru 15.

Soru Eksik

 

 

 

 

Soru 16.

“Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma
Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması” (AETR)’na göre kesintisiz günlük dinlenme
süresi 11 saattir. Sabit bir hafta içinde 3 defadan fazla olmamak üzere bu süre en az
kaç saate düşürülebilir?

 

 

 

 

Soru 17.

“Kendini tanıma penceresi”ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?

 

 

 

 

Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi kişiliği etkileyen faktörlerdendir?

 

 

 

 

Soru 20.

“Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması ve o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 21.

Sürücünün sicil bilgileri, iş deneyimi, sağlık ve eğitim durumu, sürücü belgesi uygunluğu, sürücü kariyer planlaması, sürücü eğitimi ve gerekli sertifikaların tedariki, sürücü harcırahlarının tespiti ve güzergah avanslarının belirlenmesi gibi bileşenler aşağıdakilerden hangisinin temel bileşenleridir?

 

 

 

 

Soru 22.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların bir örgüt faaliyeti
çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 23.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 24.

I – Araçla ilgili bilgilere erişim.
II – Sürücü denetiminin sağlanması.
III – Personelin eğitilmesi.
IV – internetten araç izleme.
Yukarıdakilerden hangileri “Mobil izleme Sistemi”nin faydalarındandır?

 

 

 

 

Soru 25.

Soru Eksik

 

 

 

 

Soru 26.

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)”na göre; yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?

 

 

 

 

Soru 27.

Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmadı ise, poliçenin başlama ve bitiş günlerinde sigorta Türkiye saati ile kaçta başlar ve kaçta sona erer?

 

 

 

 

Soru 28.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; yolcu taşımalarında, duraklamalar dahil olmak üzere taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek zararları karşılamak için hangi sigortayı yaptırmak zorunludur?

 

 

 

 

Soru 29.

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler ne kadar sürede zaman aşımına uğrar?

 

 

 

 

Soru 30.

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

 

 

 

 

Soru 31.

Haritalarda şehir merkezlerinin altında yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?

 

 

 

 

Soru 32.

Aşağıdakilerden hangisi ülke, kıta gibi geniş alanları göstermek için kullanılan ve ölçeği
1/500.000 den küçük olan haritalardır?

 

 

 

 

Soru 33.

Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 34.

Göğüsteki açık yaralanmanın en önemli tehlikelerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 35.

Kapalı karın yaralanmasında darbe alınan yere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 36.

I – Kanayan yere parmakla basınç uygulamak.
II – Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda
tutmak.
III – Turnike uygulamak.
IV – Kanayan bölgeye tütün veya tentürdiyot
sürmek.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kanama
durdurma metodu olarak uygulanmaz?

 

 

 

 

Soru 37.

Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç önden kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur?

 

 

 

 

Soru 38.

Motorlu araçların dengesini bozan yol kesimlerinden en etkili olanı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 39.

Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne denir?

 

 

 

 

Soru 40.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 41.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?

 

 

 

 

Soru 42.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 43.

Tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 44.

Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye göre belirlenir?

 

 

 

 

Soru 45.

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?

 

 

 

 

Soru 46.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 47.

Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.”

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

 

 

 

 

Soru 48.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 49.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 50.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?

 

 

 

 

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments