28 Eylül 2013 Src4 Sınav Soruları

28 Eylül 2013 tarihinde yapılmış Src4 sınav soruları. Sınavda 50 soru olup sınavda başarılı olmak için en az 30 doğru yapmanız gerekmektedir. Sınav sayfanın devamındadır.

28 Eylül 2013 Src4 sınav sorularını çözecek ziyaretçilerimizin dikkatine

  • Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süresi 60 dakikadır.
  • Her soru 2 puan değerindedir ve başarılı olabilmek için en az 35 doğru yaparak 70 puan almanız gerekmektedir.
  • Sınavı bitirmek, doğru ve yanlışlarınızı görmek için 50. sorunun sonundaki SINAVI BİTİR butonuna tıklayın.
  • Sınavı bitirdikten sonra karşınıza tekrar bu ekran gelecektir. Sayfayı kaydırdığınızda sınav sonuçlarını göreceksiniz.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisinde sürücünün sürüş tekniğine bağlı olarak ekonomik araç kullanımı sağlanmaz?

 

 

 

 

Soru 2.

Silindir bloğunun görevi nedir?

 

 

 

 

Soru 3.

Lastiğin yanağında yazan P215/65R15 89H tanıtıcı bilgisindeki “15” neyi ifade eder?

 

 

 

 

Soru 4.

Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 5.

“AETR Sözleşmesine göre, dinlenme süreleri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam 45 saate uzatılır. Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

 

 

 

 

Soru 6.

AETR’ye göre şoförlerin her 24 saat içerisindeki 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresi bölünmüş ise ne yapılır?

 

 

 

 

Soru 7.

AETR’ye göre ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücülerinin 9 saatlik günlük taşıt kullanma süresi iki haftada bir olmak üzere kaç kez 10 saate çıkarılabilir?

 

 

 

 

Soru 8.

AETR’ye göre bir sürücünün 24 saatlik bir çalışma gününde toplam araç kullanma süresi, kesintisiz araç kullanma süresi ve bu ikisinin arasında vermesi gereken mola ne kadardır?

 

 

 

 

Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi kişilik gelişiminde etkili bir faktör olamaz?

 

 

 

 

Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi, bireylerarası ilişkilerden kaynaklanan sorunların sebeplerinden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 11.

Bir kişinin davranışlarını anlayabilmek için ihtiyacımız olan temel bilgiyi aşağıdaki faktörlerden hangilerini kullanarak elde edebiliriz?

 

 

 

 

Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir?

 

 

 

 

Soru 13.

ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 14.

Virajlara girildiğinde hangi yöndeki tekerleklerin ağırlıkları azalarak diğerlerine geçer?

 

 

 

 

Soru 15.

Araçtaki sis ışıklarının hangi haller dışında ve hangi ışıklarla birlikte kullanılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 16.

Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç önden kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur?

 

 

 

 

Soru 17.

Lastik havalarının normalden az olması, aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

 

 

 

 

Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi aracın hızının azaltılması gereken yerlerden değildir?

 

 

 

 

Soru 19.

Aşağıda verilen sınır kapıları ve il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 20.

Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme özelliği en fazladır?

 

 

 

 

Soru 21.

Haritalarda mavi zemin üzerine beyaz yazı ile yazılmış D-817 işareti neyi belirtir?

 

 

 

 

Soru 22.

Küresel yer belirleme sistemi (GPS) aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?

 

 

 

 

Soru 23.

Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinde kullanılan sistemlerden birisi değildir?

 

 

 

 

Soru 24.

Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 25.

Kırık, çıkık ve burkulmaların ilk yardımda yapılması gerekli “tespit uygulaması” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 26.

Kazazedede bilinç kaybı oluşması halinde yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 27.

Suni solunum sonucu tekrar solumaya başlayan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 28.

Köprücük kemiği kırılmış olan bir kazazede olay yerinden en yakın sağlık merkezine nasıl sevk edilir?

 

 

 

 

Soru 29.

ADR’ye göre; hangi durumda bir kamyonun üzerinde bulunan turuncu ikaz levhası kapatılmalı veya kaldırılmalıdır?

 

 

 

 

Soru 30.

ADR’ye göre; tehlikeli maddeler kaç ana sınıfta toplanmıştır?

 

 

 

 

Soru 31.

Tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri; duraklama halinde diğer araçlarla aralarında kaç metrelik mesafe bulundurmak zorundadır?

 

 

 

 

Soru 32.

Aşağıdakilerden hangisi; yükleme, boşaltma ve aktarma hasarları hariç, sigortalı emtiayı taşıyan aracın yanması, devrilmesi veya çarpışması sonucunda taşınan malda meydana gelen hasar ve masrafları karşılar?

 

 

 

 

Soru 33.

Karayolu Trafik Garanti Sigorta Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

 

 

 

 

Soru 34.

Aşağıdaki hususlardan hangisi, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındadır?

 

 

 

 

Soru 35.

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

 

 

 

 

Soru 36.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangisi ücret karşılığı ticari taşımacılık yapabilir?

 

 

 

 

Soru 37.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre M2 yetki belgesi aşağıdaki taşımacılık şekillerinden hangisine verilir?

 

 

 

 

Soru 38.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K Türü Yetki Belgesi sahibi firmalar en fazla kaç tane aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?

 

 

 

 

Soru 39.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, taşımacının sorumluluğu kapsamında aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 40.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?

 

 

 

 

Soru 41.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, M ve P türü yetki belgesi sahipleri; teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?

 

 

 

 

Soru 42.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?

 

 

 

 

Soru 43.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 44.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yüklü ve yüksüz araçların uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçüye ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 45.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken ve çekilen araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 46.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 47.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürücüler karayolları üzerinde, kavşaklara yaklaştıklarında, fasılalı yanıp sönen kırmızı ışığı gördüklerinde ne yapmak zorundadırlar?

 

 

 

 

Soru 48.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre görev süresinde belli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir?

 

 

 

 

Soru 49.

Aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir?

 

 

 

 

Soru 50.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments