28 Eylül 2013 Src3 Sınav Soruları

28 Eylül 2013 tarihinde yapılmış Src3 sınav soruları. Sınavda 50 soru olup sınavda başarılı olmak için en az 30 doğru yapmanız gerekmektedir. Sınav sayfanın devamındadır.

28 Eylül 2013 Src3 sınav sorularını çözecek ziyaretçilerimizin dikkatine

  • Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süresi 60 dakikadır.
  • Her soru 2 puan değerindedir ve başarılı olabilmek için en az 35 doğru yaparak 70 puan almanız gerekmektedir.
  • Sınavı bitirmek, doğru ve yanlışlarınızı görmek için 50. sorunun sonundaki SINAVI BİTİR butonuna tıklayın.
  • Sınavı bitirdikten sonra karşınıza tekrar bu ekran gelecektir. Sayfayı kaydırdığınızda sınav sonuçlarını göreceksiniz.

Soru 1.

Lastiğin yanağında yazan P215/65R15 89H tanıtıcı bilgisindeki “15” neyi ifade eder?

 

 

 

 

Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi şaftın görevidir?

 

 

 

 

Soru 3.

“AETR Sözleşmesine göre, dinlenme süreleri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam 45 saate uzatılır. Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

 

 

 

 

Soru 4.

AETR’ye göre şoförlerin her 24 saat içerisindeki 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresi bölünmüş ise ne yapılır?

 

 

 

 

Soru 5.

AETR’ye göre toplam 90 saatlik taşıt kullanma süresi en az kaç günlük sürede gerçekleşmelidir?

 

 

 

 

Soru 6.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?

 

 

 

 

Soru 7.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 8.

Duyu organlarımıza gelen çok sayıda uyarıcıdan sadece bazılarına odaklanma durumu aşağıdakilerden hangi kavramla açıklanır?

 

 

 

 

Soru 9.

Öfkenin kontrol edilmesinde en önemli kriter nedir?

 

 

 

 

Soru 10.

El-göz koordinasyonu ölçümü, motivasyon ölçümü, renk körlüğü ölçümü, zeka ölçümü gibi ölçümlerde kullanılan testlere ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 11.

Lastik basıncı ile kat edilen yol arasındaki bağlantı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 12.

Virajlara girildiğinde hangi yöndeki tekerleklerin ağırlıkları azalarak diğerlerine geçer?

 

 

 

 

Soru 13.

ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 14.

Araçtaki sis ışıklarının hangi haller dışında ve hangi ışıklarla birlikte kullanılması yasaktır?

 

 

 

 

Soru 15.

Güvenli bir sürüş için lastik diş derinliği en az ne kadar olmalıdır?

 

 

 

 

Soru 16.

Güzergah kat etme süresi kış döneminde en fazla kaç saattir?

 

 

 

 

Soru 17.

“Türk plakalı bir araç Romanya’dan aldığı yükü Danimarka’ya taşımaktadır.”Taşıma noktaları dikkate alındığında bu tür taşımacılık aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile ifade edilir?

 

 

 

 

Soru 18.

Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 19.

Aşağıdaki haritalardan hangisi büyük ölçekli haritadır?

 

 

 

 

Soru 20.

Haritada bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 21.

Gümrük mevzuatımıza göre, beyanın kontrolü amacıyla eşyanın fiziki muayenesi ile birlikte belge kontrolünün de yapıldığı hat aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 22.

Gümrük Kanununa göre karayoluyla Türkiye gümrük bölgesine getirilip gümrüğe sunulan eşyanın özet beyan verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tutulması ve işlemin tamamlanması gerekir?

 

 

 

 

Soru 23.

TIR mevzuatına göre yolculuk sırasında süresi dolan karayolu taşıtı onay belgesi nasıl işlem görür?

 

 

 

 

Soru 24.

Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın gümrük idaresine ya da gümrük idaresinin belirlediği veya uygun gördüğü bir yere getirildiğinin gümrük idaresine bildirilmesine ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 25.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen teminat bedeli nedir?

 

 

 

 

Soru 26.

Aşağıdakilerden hangisi Mobil İzleme Sistemlerinin belirttiği özelliklerden değildir?

 

 

 

 

Soru 27.

Küresel yer belirleme sistemi (GPS) aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?

 

 

 

 

Soru 28.

Köprücük kemiği kırılmış olan bir kazazede olay yerinden en yakın sağlık merkezine nasıl sevk edilir?

 

 

 

 

Soru 29.

Kırık, çıkık ve burkulmaların ilk yardımda yapılması gerekli “tespit uygulaması” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 30.

Kazazedede bilinç kaybı oluşması halinde yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 31.

ADR’ye göre, Paketleme grubu III aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

 

 

 

 

Soru 32.

İkaz levhası üst yarısındaki rakamların önünde gelen “X” işareti ne anlama gelir?

 

 

 

 

Soru 33.

Aşağıdakilerden hangisi nakliyat emtia sigortasında teminat kapsamı dışında kalan hallerden değildir?

 

 

 

 

Soru 34.

Aşağıdakilerden hangisi; yükleme, boşaltma ve aktarma hasarları hariç, sigortalı emtiayı taşıyan aracın yanması, devrilmesi veya çarpışması sonucunda taşınan malda meydana gelen hasar ve masrafları karşılar?

 

 

 

 

Soru 35.

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 36.

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre aşağıda belirtilen taşımalardan hangisi bu kanunun kapsamı içerisinde yer alır?

 

 

 

 

Soru 37.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?

 

 

 

 

Soru 38.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları arasında değildir?

 

 

 

 

Soru 39.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, uluslararası eşya ve kargo taşımalarında asgari kapasite dışındaki taşıtlar kaç yaşından büyük olamazlar?

 

 

 

 

Soru 40.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 41.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, C2 türü yetki belgesi sahibi firmalar en fazla kaç adet aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?

 

 

 

 

Soru 42.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, M ve P türü yetki belgesi sahipleri; teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?

 

 

 

 

Soru 43.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yurt içi taşımalarda, gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, gösteren gönderenin beyanına dayanan belge aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 44.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

 

 

 

 

Soru 45.

Sağa ve sola dönüş manevralarında aşağıdakilerden hangisi temel kuraldır?

 

 

 

 

Soru 46.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yüklü ve yüksüz araçların uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçüye ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 47.

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

 

 

 

 

Soru 48.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 49.

“Karayolunda bozulan araçlar; dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en azmetre mesafede olacak ve diğer araç sürücüleri tarafından en az metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir.” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

 

 

 

 

Soru 50.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken ve çekilen araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?

 

 

 

 

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments