28 Eylül 2013 Src1 Sınav Soruları

28 Eylül 2013 tarihinde yapılmış Src1 sınav soruları. Sınavda 50 soru olup sınavda başarılı olmak için en az 30 doğru yapmanız gerekmektedir. Sınav sayfanın devamındadır.

28 Eylül 2013 Src1 sınav sorularını çözecek ziyaretçilerimizin dikkatine

  • Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süresi 60 dakikadır.
  • Her soru 2 puan değerindedir ve başarılı olabilmek için en az 35 doğru yaparak 70 puan almanız gerekmektedir.
  • Sınavı bitirmek, doğru ve yanlışlarınızı görmek için 50. sorunun sonundaki SINAVI BİTİR butonuna tıklayın.
  • Sınavı bitirdikten sonra karşınıza tekrar bu ekran gelecektir. Sayfayı kaydırdığınızda sınav sonuçlarını göreceksiniz.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin bir parçası değildir?

 

 

 

 

Soru 2.

Alternatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 3.

Lastiğin yanağında yazan P215/65R15 89H tanıtıcı bilgisindeki “15” neyi ifade eder?

 

 

 

 

Soru 4.

AETR’ye göre ticari amaçlı yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir. Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?

 

 

 

 

Soru 5.

AETR’ye göre tek şoförle 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada en fazla kaç defa 9 saate indirilebilir?

 

 

 

 

Soru 6.

“Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonrahafta tatilini kullanmak zorundadırlar.” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

 

 

 

 

Soru 7.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförleri birbirini takip eden iki hafta da en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

 

 

 

 

Soru 8.

Duyu organlarımıza gelen çok sayıda uyarıcıdan sadece bazılarına odaklanma durumu aşağıdakilerden hangi kavramla açıklanır?

 

 

 

 

Soru 9.

Bir iletinin kaynaktan alıcıya bir kanal aracılığıyla iletilip geri bildirim verilmesiyle oluşan sürece ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 10.

Öfkenin kontrol edilmesinde en önemli kriter nedir?

 

 

 

 

Soru 11.

El-göz koordinasyonu ölçümü, motivasyon ölçümü, renk körlüğü ölçümü, zeka ölçümü gibi ölçümlerde kullanılan testlere ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 12.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; ücret tarifeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 13.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; tarifeli olarak otobüsle sadece şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara aşağıdaki yetki belgelerinden hangisi verilir?

 

 

 

 

Soru 14.

“B1 ve B2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları……….ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş aynı cinsten sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.” Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

 

 

 

 

Soru 15.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 16.

Lastik basıncı ile katedilen yol arasındaki bağlantı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 17.

I-Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek II-Soladönüş lambası ile işaret vermek III-Takipmesafesi kadar önceden sol şeride geçmek IV-Sağadönüş lambası ile işaret vermek Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir?

 

 

 

 

Soru 18.

Virajlara girildiğinde hangi yöndeki tekerleklerin ağırlıkları azalarak diğerlerine geçer?

 

 

 

 

Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi karda araç kullanma kurallarından değildir?

 

 

 

 

Soru 20.

Aracın su dolu derin bir çukura girmesi nedeniyle, fren balatalarının ıslanması halinde frenin tutunma özelliğinin azaldığı durumlarda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 

 

 

 

Soru 21.

ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 22.

Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 23.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen teminat bedeli nedir?

 

 

 

 

Soru 24.

Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden değildir?

 

 

 

 

Soru 25.

Aşağıdaki özelliklerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir?

 

 

 

 

Soru 26.

Haritada bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 27.

Aşağıdakilerden hangisi mobil sisteminin faydalarından değildir?

 

 

 

 

Soru 28.

Kazazedede bilinç kaybı oluşması halinde yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 29.

Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 30.

Köprücük kemiği kırılmış olan bir kazazede olay yerinden en yakın sağlık merkezine nasıl sevk edilir?

 

 

 

 

Soru 31.

Kırık, çıkık ve burkulmaların ilk yardımda yapılması gerekli “tespit uygulaması” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 32.

Suni solunum sonucu tekrar solumaya başlayan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 33.

Seyahat Acenteleri Yönetmeliğine göre aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı turlar düzenleme yetkisi vardır?

 

 

 

 

Soru 34.

Aşağıdakilerden hangisi turistler için kullanılan transfer araçlarında bulundurulması gereken belgelerden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 35.

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

 

 

 

 

Soru 36.

Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası tazminatına yol açan bir kazaya yurtdışında karışmaları halinde, kazaya veya olayla ilgili olarak açılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri kaç gün içinde sigorta şirketine vermekle yükümlüdürler?

 

 

 

 

Soru 37.

I- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası II-Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası III-Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren yetki belgesi sahibi işletmeler Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine istinaden yukarıdaki sigorta türlerinden hangilerini yaptırmak zorundadırlar?

 

 

 

 

Soru 38.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 39.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 40.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, uluslararası yolcu taşımacılığında kullanılacak taşıtlar kaç yaşından büyük olamaz?

 

 

 

 

Soru 41.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?

 

 

 

 

Soru 42.

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?

 

 

 

 

Soru 43.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

 

 

 

 

Soru 44.

Seyir izi, fren izi ve kayma izinin toplamına ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 45.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metreyi geçemez?

 

 

 

 

Soru 46.

Kavşaklarda ilk geçiş kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 47.

Yakını ve uzağı gösteren farlar geceleri ortalama kaç metre ilerisini aydınlatacak şekilde ayarlanmalıdır?

 

 

 

 

Soru 48.

“Karayolunda bozulan araçlar; dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en azmetre mesafede olacak ve diğer araç sürücüleri tarafından en az metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir.” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

 

 

 

 

Soru 49.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, otobüslerin bölünmüş yollardaki azami hızı kaç kilometredir?

 

 

 

 

Soru 50.

Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhalarına kaç metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır?

 

 

 

 

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments