2019 Src4 Sınav Soruları

2019 yılında yapılmış Src4 sınav soruları. Sınavda 50 soru olup sınavda başarılı olmak için en az 30 doğru yapmanız gerekmektedir. Sınav sayfanın devamındadır.

17 Ekim 2015 Src4 sınav sorularını çözecek ziyaretçilerimizin dikkatine

  • Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süresi 60 dakikadır.
  • Her soru 2 puan değerindedir ve başarılı olabilmek için en az 35 doğru yaparak 70 puan almanız gerekmektedir.
  • Sınavı bitirmek, doğru ve yanlışlarınızı görmek için 50. sorunun sonundaki SINAVI BİTİR butonuna tıklayın.
  • Sınavı bitirdikten sonra karşınıza tekrar bu ekran gelecektir. Sayfayı kaydırdığınızda sınav sonuçlarını göreceksiniz.

Soru 1.

 ADR’ye göre “Paketleme Grubu III” aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir ?

 

 

 

 

Soru 2.

Araç takip sistemlerinden olan “kara kutu” sistemlerle aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

 

 

 

 

Soru 3.

 Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 4.

 Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlar ile karşılaşır?

 

 

 

 

Soru 5.

Aşağıdaki haritalardan hangisi diğerlerine nazaran daha küçük ölçekli haritadır?

 

 

 

 

Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?

 

 

 

 

Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için yapılması gereken hareketlerden biridir?

 

 

 

 

Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

 

 

 

 

Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?

 

 

 

 

Soru 10.

 Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?

 

 

 

 

Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık yapan araçlarda bulunması zorunlu belgelerden değildir?

 

 

 

 

Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

 

 

 

 

Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi zehirli maddelerin sınıf numarasıdır?

 

 

 

 

Soru 14.

Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en fazladır?

 

 

 

 

Soru 15.

 Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 16.

 Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar?

 

 

 

 

Soru 17.

Bilinci açık göğüs ağrısı olan hasta/yaralı hangi pozisyonda sevk edilmelidir?

 

 

 

 

Soru 18.

Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 

 

 

 

Soru 19.

Karayolları acil yardım servisinin numarası aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 20.

Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

 

 

 

 

Soru 21.

 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?

 

 

 

 

Soru 22.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “adli kusur” sebebi sayılır?

 

 

 

 

Soru 23.

 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metreyi geçemez?

 

 

 

 

Soru 24.

 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre görev süresinde belli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir?

 

 

 

 

Soru 25.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre N2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 26.

 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 27.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre şoförler 11 saatlik dinlenme sürelerini biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilirler. Bu durumda günlük dinlenme süresine kaç saat daha eklenerek kaç saate çıkartılır?

 

 

 

 

Soru 28.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır?

 

 

 

 

Soru 29.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 30.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 31.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi “bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısı ”nı ifade eder?

 

 

 

 

Soru 32.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları arasında değildir?

 

 

 

 

Soru 33.

 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K3 Yetki Belgesi sahipleri en fazla kaç adet taşıtı sözleşmeli olarak çalıştırabilirler?

 

 

 

 

Soru 34.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre L1, M1 ve M2 türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?

 

 

 

 

Soru 35.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yurtiçi ve il içi kargo işletmeciliği yapacaklara hangi tür yetki belgesi verilir?

 

 

 

 

Soru 36.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yurt içi taşımalarda, gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini gösteren gönderenin beyanına dayanan belge aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 37.

“Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az ………. metreden net olarak görülebilecek şekilde ve …………. ebatta engel işaretinin konulması zorunludur.” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

 

 

 

 

Soru 38.

 Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 39.

Rot ayarı bozuk olan bir araçta aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir?

 

 

 

 

Soru 40.

Seyir izi, fren izi ve kayma izinin toplamına ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 41.

Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde devreden kişi kaç gün içinde sigortaya durumu bildirmek zorundadır?

 

 

 

 

Soru 42.

Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 43.

 Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 44.

Taşıma sözleşmesinin asli tarafları kimlerdir?

 

 

 

 

Soru 45.

Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

 

 

 

 

Soru 46.

Trafik kurallarına uymanın kendi sorumluluğu olduğunu kabul eden bir sürücünün hangi algısı yüksektir?

 

 

 

 

Soru 47.

Trafik zabıtası, trafik işaret levhası veya ışıklı işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda geçiş hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu yoldan gelen ve geçen araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
B) Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
C) Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler, ana yoldan gelen araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
D) Dönel kavşak içindeki araçlar, dönel kavşağa gelen sürücülere geçiş hakkını vermek zorundadır

 

 

 

 

Soru 48.

Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?

 

 

 

 

Soru 49.

Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

 

 

 

 

Soru 50.

Yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değişimlere ne ad verilir?

 

 

 

 

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments