10 Mart 2013 Src2 Sınav Soruları

10 Mart 2013 tarihinde yapılmış Src2 sınav soruları. Sınavda 50 soru olup sınavda başarılı olmak için en az 30 doğru yapmanız gerekmektedir. Sınav sayfanın devamındadır.

10 Mart 2013 Src2 sınav sorularını çözecek ziyaretçilerimizin dikkatine

  • Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süresi 60 dakikadır.
  • Her soru 2 puan değerindedir ve başarılı olabilmek için en az 35 doğru yaparak 70 puan almanız gerekmektedir.
  • Sınavı bitirmek, doğru ve yanlışlarınızı görmek için 50. sorunun sonundaki SINAVI BİTİR butonuna tıklayın.
  • Sınavı bitirdikten sonra karşınıza tekrar bu ekran gelecektir. Sayfayı kaydırdığınızda sınav sonuçlarını göreceksiniz.

Soru 1.

Lastiğin yanağında yazan P215/85R15 89H tanıtıcı bilgisindeki R neyi ifade eder?

 

 

 

 

Soru 2.

Motor çok sıcakken radyatöre soğuk su konursa aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir?

 

 

 

 

Soru 3.

Aşağıdakilerden hangileri şarj sisteminin önemli parçalarından birisidir?

 

 

 

 

Soru 4.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, D1 ve D2 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsler ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olamazlar?

 

 

 

 

Soru 5.

Vites sistemi ile diferansiyeli birbirine bağlayan güç aktarma organı hangisidir?

 

 

 

 

Soru 6.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yolcu taşımalarında; D4 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?

 

 

 

 

Soru 7.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; sürücülerin her 24 saat içinde 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi vardır. Bu süre biri en az 8 saati kesintisiz olmak üzere en fazla kaç ayrı süre halinde kullanılabilir?

 

 

 

 

Soru 8.

AETR Sözleşmesi ve trafik kanununa göre sürücü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir. Bu durumda sürücünün günlük dinlenme süresinde ne gibi bir değişiklik olur?

 

 

 

 

Soru 9.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, şoförler 11 saatlik dinlenme sürelerini biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilirler. Bu durumda günlük dinlenme süresine kaç saat daha eklenerek kaç saate çıkartılır?

 

 

 

 

Soru 10.

“AETR Sözleşmesine göre, dinlenme süreleri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırk beş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

 

 

 

 

Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi “sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biri” değildir?

 

 

 

 

Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?

 

 

 

 

Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi Empati için gerekli değildir?

 

 

 

 

Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi “sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psiko-motor becerilerden biri” değildir?

 

 

 

 

Soru 15.

Reaksiyon mesafesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 

 

 

 

Soru 16.

Virajlı yol kesimlerinde merkez kaç kuvveti ne demektir?

 

 

 

 

Soru 17.

Frenleme sırasında, araç hızı ile yük hızı arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi açıklar?

 

 

 

 

Soru 18.

Yakını ve uzağı gösteren farlar kaç metre ilerisini aydınlatacak şekilde ayarlanmalıdır?

 

 

 

 

Soru 19.

Yan rüzgârların aracın yön değiştirmesine etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket etmelidir?

 

 

 

 

Soru 20.

Kış şartlarında hangi lastikler daha fazla tutunma sağlar?

 

 

 

 

Soru 21.

Haritanın alt kenar çizgisi hangi yönü gösterir?

 

 

 

 

Soru 22.

Yer şekillerini gösteren haritalara ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 23.

Standart hale getirilen araç takip sistemleri konum bilgilerini nasıl gönderebileceklerdir?

 

 

 

 

Soru 24.

Araç takip sistemlerinden olan “karakutu” sistemlerle aşağıdakilerden hangisi
yapılamaz?

 

 

 

 

Soru 25.

Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama bölgesi neresidir?

 

 

 

 

Soru 26.

Kalp masajını suni solunumla birlikte iki kişi uyguluyor ise; aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 27.

Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 28.

Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerinden biri değildir?

 

 

 

 

Soru 29.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında “asli kusur” sayılan hallerdendir?

 

 

 

 

Soru 30.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

 

 

 

 

Soru 31.

Trafik işaretlerine uymada; öncelik sırasına göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?

 

 

 

 

Soru 32.

Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?

 

 

 

 

Soru 33.

Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?

 

 

 

 

Soru 34.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre hız sınırlarını %30 dan fazla aşmak sureti ile ihlal suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı kaç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır?

 

 

 

 

Soru 35.

Kavşaklardaki karşılaşmalarda kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirtilmemiş ise; geçiş hakkına ilişkin aşağıdakilerin hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 36.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre parketmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 37.

Aşağıdakilerden hangi durumda aracın işleteninin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz?

 

 

 

 

Soru 38.

Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmadı ise, poliçenin başlama ve bitiş günlerinde sigorta Türkiye saati ile kaçta başlar ve kaçta sona erer?

 

 

 

 

Soru 39.

Aşağıdakilerden hangisi “tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara” verilen yetki belgesidir?

 

 

 

 

Soru 40.

Aşağıdakilerden hangisi “Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerde aranılacak nitelik ve şartlardan” biri değildir?

 

 

 

 

Soru 41.

Ücret tarifeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 42.

D3 yetki belgesi almak için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en
az kaç adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır?

 

 

 

 

Soru 43.

201-300 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olan D1 yetki belgesi sahipleri en fazla kaç taşıma hattında faaliyette bulunabilirler?

 

 

 

 

Soru 44.

Tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 45.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yolcu taşımalarında; A1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla kaç adet otomobil kaydedilir?

 

 

 

 

Soru 46.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 47.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin kaç saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar?

 

 

 

 

Soru 48.

Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 49.

Seyahat acenteleri hizmetlerine göre kaç grupta toplanırlar?

 

 

 

 

Soru 50.

1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre karayolu ile turizm taşımacılığı yapacak araçlar kaç yaşından büyük olamazlar?

 

 

 

 

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments