10 Mart 2013 Src1 Sınav Soruları

10 MArt 2013 tarihinde yapılmış Src1 sınav soruları. Sınavda 50 soru olup sınavda başarılı olmak için en az 30 doğru yapmanız gerekmektedir. Sınav sayfanın devamındadır.

10 Mart 2013 Src1 sınav sorularını çözecek ziyaretçilerimizin dikkatine

  • Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 50, sınav süresi 60 dakikadır.
  • Her soru 2 puan değerindedir ve başarılı olabilmek için en az 35 doğru yaparak 70 puan almanız gerekmektedir.
  • Sınavı bitirmek, doğru ve yanlışlarınızı görmek için 50. sorunun sonundaki SINAVI BİTİR butonuna tıklayın.
  • Sınavı bitirdikten sonra karşınıza tekrar bu ekran gelecektir. Sayfayı kaydırdığınızda sınav sonuçlarını göreceksiniz.

Soru 1.

1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi turizm taşıması yapacak olan transfer araçlarında bulundurulacak belgelerden birisidir?

 

 

 

 

Soru 2.

1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre karayolu ile turizm taşımacılığı yapacak araçlar kaç yaşından büyük olamazlar?

 

 

 

 

Soru 3.

AETR Sözleşmesine göre, dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırk beş saate uzatılır. Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerde geçirilecekse kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

 

 

 

 

Soru 4.

AETR Sözleşmesine göre, her otuz saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından sürülüyorsa her bir sürücü kaç saatten az olmayan kesintisiz dinlenme süresi kullanır?

 

 

 

 

Soru 5.

Aracın hangi parçalarındaki olası arızalar aracın yol tutma karakterini değiştirir?

 

 

 

 

Soru 6.

Aracın ön lastiği patlarsa ne olur?

 

 

 

 

Soru 7.

Araç takip sistemleri aşağıdaki sistemlerin hangisinde kullanılır?

 

 

 

 

Soru 8.

Aşağıdaki haritalardan hangisi küçük ölçekli haritaya örnektir?

 

 

 

 

Soru 9.

Aşağıdakilerden hangileri marş sisteminin önemli parçalarından birisidir?

 

 

 

 

Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi empati yeteneğini kazanabilmenin yollarından biri değildir?

 

 

 

 

Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”nın teminat kapsamı dışındadır?

 

 

 

 

Soru 12.

aaaa

 

 

 

 

Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?

 

 

 

 

Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisinin kazaları önlemede etkisi yoktur?

 

 

 

 

Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi “sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biri” değildir?

 

 

 

 

Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 17.

B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?

 

 

 

 

Soru 18.

Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek yardım edenlere nasıl ceza verilir?

 

 

 

 

Soru 19.

Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

 

 

 

 

Soru 20.

Frenleme sırasında, araç hızı ile yük hızı arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi açıklar?

 

 

 

 

Soru 21.

Hangi araç takip sisteminde bilgiler araçtaki cihaza kayıt yapılır, araç merkeze gelince bilgiler alınır ve daha sonra harita üzerinde gidilen yerler görülür?

 

 

 

 

Soru 22.

Haritanın üst kenar çizgisi hangi yönü gösterir?

 

 

 

 

Soru 23.

İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

 

 

 

 

Soru 24.

Kalp masajını suni solunumla birlikte tek kişi uyguluyor ise; aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 25.

Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

 

 

 

 

Soru 26.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defa en az 9 saate indirilebilir?

 

 

 

 

Soru 27.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sayılan hallerdendir?

 

 

 

 

Soru 28.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

 

 

 

 

Soru 29.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafikte suç unsuru olarak değerlendirilir?

 

 

 

 

Soru 30.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre fasılalı (aralıklı) yanıp sönen sarı ışığın anlamı nedir?

 

 

 

 

Soru 31.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre hız sınırlarını %30 dan fazla aşmak sureti ile ihlal suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı kaç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır?

 

 

 

 

Soru 32.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kesik yol çizgileri hangi yola çizilir?

 

 

 

 

Soru 33.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; sürücülerin her 24 saat içinde 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi vardır. Bu süre biri en az 8 saati kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılırsa günlük dinlenme süresi 1 saat daha eklenerek en fazla kaç saate çıkartılır?

 

 

 

 

Soru 34.

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde üçüncü defa 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır?

 

 

 

 

Soru 35.

Karayolu Taşıma Kanununa göre aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 36.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre 201-300 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olan B1 yetki belgesi sahipleri en fazla kaç adet uluslararası ve/veya yurtiçi taşıma hattında faaliyette bulunabilirler?

 

 

 

 

Soru 37.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

Soru 38.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerine ne denir?

 

 

 

 

Soru 39.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli yolcu taşımalarında Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin kaç dakika öncesi veya sonrasına ek sefer konulabilir?

 

 

 

 

Soru 40.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında; A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla kaç adet otomobil kaydedilir?

 

 

 

 

Soru 41.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında; D1 ve D2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş sınırı kaçtır?

 

 

 

 

Soru 42.

Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

 

Soru 43.

Kış şartlarında hangi lastikler daha fazla tutunma sağlar?

 

 

 

 

Soru 44.

Lastiğin yanağında yazan P215/85R15 89H tanıtıcı bilgisindeki “R15” neyi ifade eder?

 

 

 

 

Soru 45.

Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 

 

 

Soru 46.

Sürücü davranışı kapsamında eylemin istemeden niyetten sapmasına ve istenen amaca ulaşmak için planlanan eylem yolunun yanlış olmasına ne ad verilir?

 

 

 

 

Soru 47.

Yan rüzgârlar nerelerde etkili değildirler?

 

 

 

 

Soru 48.

“Yetki belgesi sahipleri her seferde ……. yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla ……. personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler.” ifadesindeki boşluklar Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

 

 

 

 

Soru 49.

Yolcuların, gümrük mevzuatına göre zati ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup, beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi zati eşyasıymış gibi gösterdikleri eşya ile ilgili nasıl işlem yapılır?

 

 

 

 

Soru 50.

Yüzü koyun yatamayacak şekilde travma geçirenlere hangi çeşit suni solunum uygulaması tercih edilir?

 

 

 

 

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments